Beleidsmedewerker domein jeugd

Vacature:
Beleidsmedewerker domein jeugd
Werkterrein
Het Rijk draagt veel taken over aan de gemeenten. De gemeenten krijgen een
regierol op het gebied van jeugdzorg en -hulp (jeugdwet), nieuwe wmo en de
deelname aan de arbeidsmarkt (participatiewet).
In Tilburg wordt momenteel een zogenoemde Sociale Raad gevormd. Deze raad
zal bestaan uit circa tien leden. Het gaat om ervaringsdeskundigen en/of vertegenwoordigers van de doelgroep of professionals. De Sociale Raad Tilburg adviseert het college van B en W en de gemeenteraad (on)gevraagd over het beleid
dat betrekking heeft op het gehele sociale domein en de transities.
Voor de ondersteuning van de Sociale Raad Tilburg zoeken wij een beleidsmedewerker jeugd.
Werkzaamheden
 Het inhoudelijk ondersteunen van de Sociale Raad Tilburg ten aanzien van de
ontwikkelingen in het domein jeugd en in het bijzonder de gevolgen van de
invoering van de jeugdwet per 1 januari 2015.
 Het verzamelen van signalen over de invoering van de jeugdwet bij de organisaties voor jeugdzorg en het onderwijs en bij de cliënten van de organisaties.
 Het signaleren van relevante ontwikkelingen in het domein jeugd.
 Het samen met de overige ondersteunende medewerkers, en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, voorbereiden van de vergaderingen van de
Sociale Raad Tilburg.
 Het leveren van inhoudelijke bijdragen ter voorbereiding van de vergaderingen van de Sociale Raad Tilburg.
 Het mede uitvoeren van het communicatiebeleid van de Sociale Raad Tilburg
zoals het onderhouden van de website en het verzorgen van nieuwsbrieven
en folders.
 Deskundigheidsbevordering overige ondersteuners op het domein jeugd.
 2015 zal in het teken staan van beleidsevaluatie.
Duur van de arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk aangegaan met een bepaalde eindtijd tot 1 januari 2016 voor 24 uur per week. Detachering is een optie.
1 van 2
Functie-eisen & competenties

Een hbo of wo denk-, werk- en analyse niveau.

Inzicht in en kennis van ontwikkelingen in het domein jeugd en in het bijzonder van de jeugdwet en de beleidsplannen van de regio Midden-Brabant en
de gemeente Tilburg.

Inzicht in en kennis van de mogelijkheden van integraal werken van jeugdzorg en onderwijs o.a. in de vorm van het werken met onderwijs- en zorgarrangementen.

Aantoonbare werkervaring opgedaan in het domein jeugd.

Een goed overzicht hebben van de Tilburgse en regionale infrastructuur en
netwerken voor het domein jeugd en onderwijs.

Heeft aantoonbare affiniteit met de doelgroep van het domein jeugd.

Heeft inzicht in processen van beleidsontwikkeling en – uitvoering.

Kan resultaatgericht werken.

Heeft ervaring met het samenwerken in een klein team.

Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Goed in het netwerken binnen nieuwe en bestaande relaties.
Procedure
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het sturen van een korte motivatiebrief inclusief een complete curriculum vitae. Sollicitatiegesprekken vinden
plaats in week 51.
Digitaal kunt u de sollicitatie sturen aan: [email protected] Per post kunt
u de sollicitatie sturen aan:
Sociale Raad Tilburg
p/a Vriezenveenstraat 144
5036 VL TILBURG
Alle sollicitaties welke vóór 10 december 2014 worden ontvangen nemen wij in
behandeling.
Telefonische inlichtingen worden verstrekt via telefoonnummer: 06-17309657.
2 van 2