5.A. rivierverruimende maatregelen Overijsselse Vecht (pdf, 106 kB)