9. Mindfulness en kanker

9. Mindfulness en kanker
Een training om beter te leren omgaan met stress en moeilijke ervaringen en zelf bij te
dragen tot een kwaliteitsvoller leven.
Wat?
(Anders) leren omgaan met ziektestress kan het herstelproces bevorderen en/of je helpen om anders met je situatie om te gaan.
Mindful omgaan met je ervaringen betekent dat je met open en milde aandacht bewust
aanwezig blijft bij alles wat er is. Je leer een zorgzame en vriendelijke houding ten aanzien
van jezelf, je lichaam, je leven, je grenzen en mogelijkheden te ontwikkelen.
Wetenschappelijk onderzoek toont volgende positieve effecten van mindfulness bij mensen geconfronteerd met kanker: een vermindering van angst, stress en vermoeidheid,
een grotere openheid naar nieuwe ervaringen, een grotere tolerantie voor sterke emoties
en een grotere waardering voor het leven.
Hoe concreet?
Het basisprogramma is een actieve groepstraining gedurende 8 weken. Een sessie duurt
2u30.
In elke sessie leer je een aantal aandacht- en meditatieoefeningen aan en krijg je informatie over omgaan met stress en emoties. Er wordt veel aandacht besteed aan hoe je
mindfulness kan toepassen in je dagelijks leven.
Elke sessie krijg je ook suggesties mee om thuis te oefenen. Tijdens de samenkomsten
wordt er tijd gemaakt om stil te staan bij hoe je de oefeningen thuis en in de cursus ervaart.
Je krijgt de oefeningen ingesproken doorgestuurd via internet en er is ook een cursus.
Mensen die deze basis 8-weken training gevolgd hebben, kunnen zich verder vervolmaken in de opvolgsessies die maandelijks georganiseerd worden en plaatsvinden de eerste
dinsdag van de maand van 17 tot 19 uur.
Daarnaast zijn er ook vervolgmodules specifiek rond thema’s vermoeidheid, angst, verwerking, seksualiteit en zelfacceptatie.
Voor wie?
Oncologie/0121
Mensen geconfronteerd met kanker, als patiënt of als nauwe verwante. Belangrijk is de
intentie om te oefenen en om het hele programma te volgen. Een nieuwe vaardigheid
leren vraagt immers inzet en oefening. De positieve effecten van deze training tonen zich
vooral bij mensen die thuis oefenen.
Waar en wanneer?
De sessies vinden plaats in het UZ Gent op maandagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Er starten reeksen in september, januari en april.
Als je interesse hebt, wordt een kennismakingsgesprek gepland. Hier worden jouw verwachtingen afgetoetst en kan je met vragen terecht.
Trainer
Ingrid Jacobs is klinisch psychologe, gestalttherapeute en mindfulness en compassietrainer. Ze is verbonden aan de dienst Medische Oncologie en het Oncologisch Centrum.
Kosten
Dankzij de inbedding in het ziekenhuis is de kost van deelname beperkt tot 8 psychologensessies (170 euro). Mensen met een beperkt inkomen, krijgen sterke vermindering. In
de kosten zijn alle materiaal en het kennismakingsgesprek inbegrepen.
Bepaalde mutualiteiten betalen tot 75% terug.
Contact en informatie
Bij de oncopsycholoog en/of consulent die je binnen het UZ opvolgt. Of rechtstreeks bij
Ingrid Jacobs, tel. 09 332 54 08, [email protected]