De Europese School Brussel IV – Laken zoekt

EUROPASKOLEN
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΢XOΛEIO
ESCUELA EUROPEA
SCUOLA EUROPEA
ESCOLA EUROPEIA
EUROPASKOLAN
EUROPÄISCHE SCHULE
EUROPEAN SCHOOL
ECOLE EUROPEENNE
EUROPESE SCHOOL
EUROOPPA-KOULU
ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ
De Europese School Brussel IV – Laken zoekt
Een deeltijdse leraar voor de middelbare school
(circa 9 lesuren per week)
(voor het 1ste tot en met het 7de jaar)
Vanaf september 2014
Leraar wiskunde – fysica
Nederlandstalige Sectie
Referentienummer: 2014-03
Kandidaten moeten zich kunnen vinden in de filosofie van Jean Monnet, die de doelstelling van
de Europese Scholen als volgt omschrijft:
« opgevoed in contact met elkaar, vanaf jonge leeftijd bevrijd van vooroordelen die scheiden,
ingewijd in de schoonheid en de waarden van de verschillende culturen, zullen de leerlingen, als ze
groter worden, zich bewust worden van hun solidariteit. Terwijl ze hun liefde en trots voor hun
vaderland behouden, zullen ze naar de geest Europeanen worden, wel voorbereid om het werk te
voltooien en te bevestigen dat hun ouders ondernomen hebben om te geraken tot een verenigd en
welvarend Europa »
Functie-eisen:
- Lesbevoegdheid in wiskunde en fysica
- Uitstekende beheersing van het Nederlands (ten minste een hoog C1/C2 niveau)
- Ervaring met het lesgeven op een middelbare school
De functie zal worden uitgevoerd op de Europese School Brussel IV. We verwachten van
kandidaten dat ze van maandag tot en met vrijdag lesgeven en dat ze daarnaast beschikbaar zijn
voor toezicht en ontvangst, groepsvergaderingen (opvolging van individuele leerlingen,
organisatie van groepsprojecten), en afspraken met ouders.
Leraren van de middelbare school werken onder het pedagogische gezag van de directeur.
Het contract is voor 1 jaar met een mogelijkheid tot verlenging: uw inzet, uw vermogen tot
aanpassing aan het systeem van de Europese School en uw bereidheid tot verdere opleiding
zullen daarbij beslissend zijn.
U wordt verzocht uw sollicitatie met de volgende documenten en met vermelding van
referentienummer 2014-03 per e-mail te sturen aan:
[email protected]
- Motivatiebrief
- Uitgebreid Curriculum Vitae
- Kopieën van certificaten/ diploma’s
De sollicitaties zullen ten laatste aanvaard worden op vrijdag 9 mei 2014.
Meer informatie over het leerplan kunt u vinden op de volgende website: www.eursc.eu
Ecole Européenne Brussels IV
Drève Ste Anne, 86
1020 Laeken
www.eeb4.be
Ecole Européenne Brussels IV
Drève Ste Anne, 86
1020 Laeken
www.eeb4.be