Nieuwsbrief augustus 2014 - Eben

Unieke kinderen,
unieke kansen!
Nieuwsbrief augustus 2014
Een nieuw schooljaar …een nieuwe start… samen in één gebouw!
Op maandag 18 augustus zijn we met het nieuwe schooljaar gestart! Een nieuw schooljaar met nieuwe kansen en mooie
uitdagingen ligt voor ons!
Best spannend voor de kinderen, ouders en ook voor het team !
Hoe zal het gaan met meer kinderen in het gebouw en op het plein; nieuwe groepen; de verkeersveiligheid; het
overblijven…?
Dat vraagt om goede afspraken en regels. De regels zijn met de leerlingen in de groep besproken.
Ook voor de ouders zijn er regels.
Zo heeft u voor de start van het schooljaar de 10 gouden verkeersregels voor een veilige schoolomgeving gekregen.
Als we ons allen aan deze regels houden dan is het voor de kinderen een stuk veiliger in de omgeving van de school!
In de tweede schoolweek bruist het al behoorlijk in de school. Informatieavonden en kennismakingsgesprekken zijn
gepland. We vinden het belangrijk om als groepsleerkrachten en ouders in gesprek te zijn over de ontwikkeling en
welbevinden van uw kind!
We wensen de leerlingen, ouders en collega’s succes, maar vooral veel (leer)plezier in 2014-2015!
Een nieuw schooljaar….
Het nieuwe schooljaar ligt voor ons
Een jaar dat weer bol zal staan
van de contacten.
Collega’s met collega’s
Leerlingen met leerlingen
ouders en verzorgers
en ook met U
1
Unieke kinderen,
unieke kansen!
Dat we in uw Geest
in het nieuwe jaar
met elkaar in school
om gaan
Betrokken en bewogen.
Om zo elkaar en onszelf
tot ons recht te laten komen
Meeleven 1
We zijn geschokt over de vliegramp, waarbij o.a. 196 Nederlanders om kwamen. Zo onvoorstelbaar!
We leven mee met de nabestaanden en wensen hen sterkte bij het verwerken van dit grote verdriet.
Al snel werd duidelijk dat er een aantal leerlingen en docenten van scholen in de nabije omgeving (Naarden en
Hilversum) zijn omgekomen. We wensen in het bijzonder deze scholen/teams veel sterkte bij de opvang en begeleiding
van de leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar!
Meeleven 2
Vlak voor de zomervakantie is de schoonmoeder van juf Nel Alta en in de zomervakantie de schoonvader van juf Tineke
Kool overleden. We wensen hen en verdere familie in deze moeilijke tijd veel sterkte!
Welkom
In de groepen 1 zijn wat nieuwe gezichten. Deze kleuters zijn net 4 jaar of worden in de komende weken 4 jaar!
We heten in de groepen 1 welkom:
Boneka Saija; Sarah van der Laak; Rozemarijn Kos; Ismael Kayouhi; Kevin Langendijk; Defne Altun; Jade Westland;
Alisia Hom.
Door verhuizing of overstap van andere school ook de volgende nieuwe leerlingen welkom:
Groep 2a Anna van der Linden
Groep 4 Jade Tong Hongla
Groep 5b Liv van den Tol
Groep 5a Matthias Go
Groep 8b Dian Go
We wensen de nieuwe leerlingen een fijne en leerzame tijd toe op de Beatrixschool!
Weer in de school….
Juf Nadine Dubbeldam heeft in de zomervakantie heel hard gewerkt aan haar revalidatie na haar knieoperatie. Het gaat
gelukkig al heel goed met haar knie ….ze heeft goede berichten van de specialist ontvangen.
De eerste paar weken van het schooljaar moet ze nog wel voorzichtig aan doen en mag ze haar knie nog niet volledig
belasten. Ze is op arbeids-therapeutische basis een dagdeel aanwezig in de groep. De verwachting is dat ze dit al snel
mag uitbreiden tot hele dagen voor de groep. Juf Debbie van Triest vervangt haar.
2
Unieke kinderen,
unieke kansen!
Bedankt!
Ik wil graag iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen, vakantiekaartjes en prachtige knutseltjes die mij door de
zomer vakantie heen hebben geholpen. De warmte en betrokkenheid heeft mij geraakt en ik ben heel dankbaar dat ik
dit jaar heb kunnen starten. Lieve kinderen, ouders en collega's bedankt!
Juf Nadine Dubbeldam
Aanwezigheid MT
Geertje Veerman (directeur) is op ma., di., do. en vrij. aanwezig, mits zij geen afspraken heeft buiten de school.
Iedere maandag heeft zij ook telefonisch spreekuur van 8.45u.-9.15u.
Wilt u een afspraak met haar te maken? Loop dan gerust even binnen of neem telefonisch contact met haar op.
Caroline Snäll (teamleider onderbouw) en Ditty Moll (teamleider bovenbouw) hebben naast leidinggevende(MT) taken
ook lesgevende taken op de ma t/m wo. Op donderdag zijn zij ambulant voor MT taken. Vrijdag zijn zij afwezig.
Uit de MR
De MR heeft afscheid genomen van Marjolein de Groot en Marjolein Jansen. Hartelijk dank voor jullie inzet en
betrokkenheid! Inmiddels zijn er twee nieuwe leden die we dan ook hartelijk welkom heten: Hanneke van Woerden en
Rutger Kriek.
De MR heeft hiermee de volgende vertegenwoordiging:
Oudergeleding:
Maarten Rebel (secretaris)
Jiska Gooijer (voorzitter)
Rutger Kriek
Personeelsgeleding:
Tineke Kool
Chris Biesbroek
Hanneke van Woerden
Volgende week maandag is de eerste vergadering van dit schooljaar. Door het samengaan van de locaties, liggen er
genoeg punten ter bespreking, maar mocht je zelf ook punten hebben die we mee kunnen nemen, dan horen we het
graag. Spreek ons gerust aan! Mailen kan ook: [email protected]
Schoolkamp groepen 8
De groepen 8 gaan op maandag 1 september een paar dagen met elkaar op kamp naar “het Boshuis” in Driebergen.
We wensen de groepen 8, leerkrachten en begeleiders veel plezier!
Startactiviteit 10 september 2014
Ook dit jaar willen we het schooljaar weer gezellig met elkaar beginnen met een startactiviteit. Een moment om
kinderen, ouders en leerkrachten te ontmoeten.
Dit jaar hebben we gekozen voor een fietspuzzeltocht. De afsluiting begint vanaf 18:00 uur. Deze week ontvangt u
hiervoor de uitnodigingsbrief met meer informatie.
We hopen velen van jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Ouderraad en team PCBS Eben-Haëzer
3
Unieke kinderen,
unieke kansen!
Blokfluitlessen
Beste leerlingen ( en ouders),
Vanaf het nieuwe schooljaar is er weer een mogelijkheid om blokfluit te leren spelen.
Heb je zin om het te leren en wil je ook serieus oefenen, vraag dan aan je ouders of jij je op mag geven.
De kinderen die al kunnen spelen en nog meer willen leren, kunnen terecht bij juf Liedewij Baas op dinsdagmiddag van
15.30u. – 16.00u.
De kosten zijn 40 euro voor het hele jaar. De eerste les neem je 25 euro mee en in januari betaal je de rest.
Voor de beginners is er misschien thuis wel een blokfluit. Je kunt ook een fluit kopen voor ongeveer 5 euro (kunststof) of
voor ongeveer 35 euro (hout).
We werken met het boek “Blokfluitstarter”, van Buskens en Masters ( € 18,95).
Een blokfluit en een boek zijn te koop bij Van Gils in de Kon. Wilhelminastraat.
De gevorderde groep werkt met het boekje ” Blokfluitfeest” (van Roely v. Delft, Noortje Gortzak, Jan Rijnsburger,
Martine Telkamp) Prijs is ongeveer € 10.
Lijkt het je leuk, kom je dan opgeven. Er is plaats voor ongeveer 12 leerlingen (per groep).
Hartelijke groet ; juf Nel en juf Liedewij [email protected] of [email protected]
Fruit eten in de ochtendpauze!
Fruit eten is gezond! Een paar jaar heeft de school vanuit de Europese unie gratis fruit gekregen. Deze actie is jammer
genoeg gestopt.
We willen het eten van fruit blijven stimuleren en vragen uw kind in ieder geval op woensdag alleen fruit mee te geven.
Dus woensdag is fruitdag! Overige dagen mag natuurlijk ook.
Liedrooster
Elke week leren de kinderen van groep 4 t/m 8 een psalm of een lied. In groep 4 t/m 8 worden de psalmen/gezangen,
naast andere christelijke liederen, wekelijks aangeboden en gezongen. De datum geeft de zondag aan waarop het
geleerde lied in een aantal kerken gezongen wordt.
31-08
07-09
14-09
Ps. 81:11
Ps. 46:3
Ps. 1:2
OB
LB
OB
Vertelrooster
In de groepen vertellen we in de komende weken volgens het rooster uit de methode Startpunt. Het kan zijn dat er een
verschil in de vertelroosters onderbouw/bovenbouw zit.
Week 35 :
De zondeval
Kaïn en Abel
De oudvaders
Week 36 : Noach
De vloed
Noachs dagen
Week 37 : God roept Abram
Abram en Lot
Abram bevrijdt Lot
4
Unieke kinderen,
unieke kansen!
Uit de gebedsgroep
Elke maand komen enkele moeders bij elkaar om te danken en te bidden voor de leerkrachten en de kinderen van onze
school. Op onze school willen we samen de boodschap van de Bijbel uitdragen en de gebedsgroep ondersteunt dit met
gebed. Wil je ook meebidden? Je bent van harte welkom op maandag 15 september om 13.15 uur.
Jolein Rebel, Marleen Mauritz, Riana Sijl, Anneke Kooij en Marije Bijl
Zending
We zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar. Voor het eerst allemaal in één gebouw. Allemaal even spannend
misschien wat er gaat of staat te gebeuren. Wat wel hetzelfde blijft is dat er iedere maandag weer zendingsgeld
meegenomen kan worden. In iedere groep is er een zendingspotje om het geld in te doen. En we hopen dat er komend
schooljaar, net als andere jaren, ook trouw geld wordt meegenomen. Zo kunnen we als school doorgaan om daar goede
doelen mee te steunen. We hebben ook nog steeds onze twee adoptiekinderen uit de Fillipijnen. Dat zijn Army Icmat,
geboren op 22-04-2003 en Moktar Esmaci, geboren op 07-01-2004. Per maand maken wij voor deze kinderen 50 euro
over naar Stichting Woord en Daad.
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we uit onze zendingspot geld overgemaakt naar de volgende doelen:
€ 200 Compassion
€ 200 Edukans
€ 200 NBG
€ 350 Eben-Haezerschool Malawi
€ 150 Vakantiebijbelweek Albanië
€ 300 Adoptiekinderen Woord en Daad
Inleverdata kopij nieuwsbrief
De uiterste inleverdata voor de volgende nieuwsbrief is: 4 september 2014
Te laat ingeleverde kopij kan niet meer geplaatst worden. De redactie behoudt zich het recht voor kopij al of niet te
plaatsen en/of in te korten bij plaatsgebrek of te weigeren wanneer de inhoud in tegenspraak is met de bedoelingen van
de school. Kopij graag per e-mail versturen naar: [email protected]
Nieuws CKO Beatrix
Voor de zomervakantie is bekend gemaakt dat de Willem Alexanderschool en Beatrixschool met ingang van het nieuwe
schooljaar samengevoegd worden in het gebouw van de Beatrixschool. Voor de opvang van CKO Beatrix in die zin
jammer, want het lokaal van de opvang moet weer worden gebruikt voor lesdoeleinden. We zijn in gesprek gegaan met
de Kruiskerk om, net als de Beatrixschool, te proberen daar een ruimte te krijgen. Nu zijn de eisen van inrichting
behoorlijk stevig. Met de Kruiskerk is het niet gelukt om voor de vakantie daar zodanige afspraken over te maken, dat
we na de vakantie daar terecht zouden kunnen. Dat betekent dat we tijdelijk zijn uitgeweken naar een andere locatie.
Dat is een leegstaand lokaal op het plein van de Rehobothschool.
We zijn blij dat we onder druk van de omstandigheden met medewerking van meerdere partijen deze oplossing hebben
kunnen vinden. Het betekent niet dat de opvang bij de Beatrixschool volledig van de baan is. We blijven in gesprek met
de Kruiskerk om afspraken te maken over huisvesting aldaar. Wellicht dat we na de herfstvakantie daar al gebruik van
kunnen maken. Voor de kinderen van de naschoolse opvang geldt dat wij het vervoer naar de Rehobothschool hebben
geregeld.
Met vriendelijke groet, Caspar Duinkerken (Algemeen directeur CKO)
5
Unieke kinderen,
unieke kansen!
Agenda augustus - september
Dag
Datum
Activiteit/Bijzonderheden
dinsdag
26 augustus
Nieuwsbrief
donderdag
28 augustus
Kennismakingsgesprekken gr. 3 t/m 8
vrijdag
29 augustus
Groep 1/2 vrij
maandag
1 september
Schoolkamp groepen 8:1 t/m 3 september
dinsdag
9 september
Nieuwsbrief
woensdag
10 september
Startactiviteit schooljaar
woensdag
24 september
Kinderpostzegelactie groepen 7
maandag
29 september
Studiedag. De kinderen zijn vrij
Website
Neem een kijkje op de website www.ehshuizen.nl
Daar vindt u allerlei actuele informatie en zijn foto’s van activiteiten te bekijken.
Directie en redactie
Jacob van Wassenaerstraat 5
1272 BP Huizen
035-52 532 76
Geertje Veerman
Caroline Snäll
Ditty Moll
www.ehshuizen.nl
[email protected]
Twitter: http://twitter.com/EHSHuizen
6
locatiedirecteur
teamleider onderbouw
teamleider bovenbouw