partycentrum hij Lichtmis

WOENSDAG 17 JANUARI
2OO1
Regio
De VijverhoeYe bouwt nitiuw
partycentrum hij Lichtmis
(Van één onzer verslaggevers)
plaats biedt aan vierhonderd
LICHTMIS - Naast de watertoren aan de A28 komt de nieuw-
mensen. Kenmerken van de oude Vijverhoeve keren ook terug.
Het gebied rond de Lichtmis behoort sinds 1 januari. toe aan de
bouw van partycentrum De Vijverhoeve. De nieuwe acconrnodatie bij de Lichtmis richt zich
volledig op partijen zoals bruiloften en bedrijfsfeesten. Begin
november is de nieuwe Vijverhoeve gereed.
Het niêuwe partycentrum biedt
haar gasten vier zalen, terrassen, een speeltuin en ruime par-
keergelegenheid. Blikvanger
gemeente ZwoIIe. Daarvoor
was het een onderdeel van de
zeifstandige gemeente Nieuwleusen.
Die gemeente heeft zich altljd
sterk gemaakt voor de ontwikkeiing van een nieuw partycentrum van de familie Wijnands.
De buurtschap Lichtmis is een
bruisend geheel: naast de Vijverhoeve is er de verbouwde wa-
van de nieuwe Vijverhoeve is de
grote achthoekige zaal die
tertoren van Hennie van der
. De architectuur van het nreuwe
partycentrum De Vijverhoeve rs
afgestemd op de landelijke om-
nog een restaurant (ook van
geving.
Most, die er het conferentiecentrum De Koperen Hoogte heeft
ontwikkeld. Daarnaast is er
Van der Most) en staat er een be-
kend truckkersrestaurant met
de naam De Lichtmis.