12 | Isa, de zuinige stadsauto van de toekomst - Cursor

18
15 mei 2014 | jaargang 56
@tuecursor
Tweewekelijks blad van de Technische Universiteit Eindhoven
Voor het laatste nieuws: www.cursor.tue.nl en volg tuecursor op
en
12 | I sa, de zuinige stadsauto
van de toekomst
Deze week moet elektrische stadsauto Isa zich bewijzen in de Shell Eco
Marathon, maar volgens de makers is de winst niet het belangrijkste.
Zij denken dat dit dé stadsauto van de toekomst is.
6 Luchtbellen helpen
zwemmers naar top
“De Nederlandse zwemtop
een paar seconden sneller
laten gaan.”
14 De kleuren
van de campus
De kleuren van onze
campus zijn gevat in een
kleurenplan en -waaier.
18 Behangen
met chilisaus
Aanschuiven bij
Huize Lucky Luik
Check out our
English section
on pages 22-28
2 | Vooraf
15 mei 2014
Nieuws | 3
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Meer nieuws vind je op www.cursor.tue.nl
TU/e verw
van 22 à 2 acht instroomgroei
5 procent
Woensdag 14
mei - Voor h
et kom
groei
CURTOON
end studieja
van de instro
ar bereidt d
om van eers
van 22 à 25
e TU/e zich
te
ja
ars van 22 à
procent is ge
voor op een
25 procent.
baseerd op
die de TU/e
De verwach
het vergelijk
in augustus
te stijging
en
van de 1.573
2013 op de
al binnen w
teller had, af
vooraanmel
aren. Dit jaar
ge
dingen
ze
m
t
tegen de 1.9
oesten schol
te zijn van p
16 die begin
ieren zich vo
laatsing. Eé
n op de vier
mei
or 1 mei aan
is vrouw. Bio
scholieren d
melden om
medische Te
ie voor een
ze
ke
chnologie (+
r
de hardste st
TU/e-opleid
44 %) en In
ijgers.
ing kiezen,
novation Sci
ences (+ 40
%) zijn
Brons voor Eindhovense
studenten in Batavierenrace
Colofon
Hoofdredacteur
Han Konings
Eindredacteur
Brigit Span
Redactie
Judith van Gaal
Tom Jeltes | Wetenschap
Norbine Schalij
Freke Sens (stagiaire)
San van Suchtelen
Monique van de Ven
Medewerkers
Nicole Testerink
Fotografie
Rien Meulman
Bart van Overbeeke
Coverbeeld
Bart van Overbeeke
Opmaak
Natasha Franc
Vertalingen
Annemarie van Limpt (pag. 22,23,26,27)
Benjamin Ruijsenaars (pag. 24,25)
Aangesloten bij
Hoger Onderwijs Persbureau
Redactieraad
prof.dr. Cees Midden (voorzitter)
prof.dr. Marco de Baar
Angela Stevens- van Gennip
Thomas Reijnaerts (studentlid)
Arold Roestenburg
Anneliese Vermeulen-Adolfs (secretaris)
Redactieadres
TU/e, Laplace 0.35
5600 MB Eindhoven
tel. 040 - 2474020
e-mail: [email protected]
Cursor online
www.cursor.tue.nl
Druk
Janssen/Pers, Gennep
Advertenties
Bureau Van Vliet BV
tel. 023 - 5714745
Maandag 12 mei - Het gezamenlijke studententeam van TU/e en Fontys is afgelopen
weekend als derde geëindigd in de Batavierenrace, de jaarlijkse etafetteloop van
Nijmegen naar de campus van Universiteit Twente. Het Eindhovense team moest de
Groningse en Nijmeegse teams voorlaten.
Eerstejaars wiskunde Casper van der Putten
had tijdens de zware 22e etappe een belangrijk
aandeel in de podiumplek, aldus teamleider Rik
Hopmans. “Hij ging 19 kilometer per uur over
modderpaden vol met plassen. Op de mountainbike
moest ik af en toe flink aanzetten om hem bij te
houden.” Van der Putten won zijn etappe met een
voorsprong van tweeënhalve minuut.
Familie-uitje TU/e
Na het lezen van deze kop denkt u
zeker dat ik het nu ga hebben over
de TU/eXperience Publieksdag
van aanstaande zondag, maar dat
is niet het geval. Al zal het op 18 mei
zeker de moeite waard zijn om met
de hele familie over onze campus
en door onze labs te struinen.
Op zoek naar de robotjes die onze
kinderen ooit gaan verzorgen als
zij oud en hulpbehoevend zijn, of
kijkend naar de auto’s waar zij zich
over tien jaar in zullen verplaatsen.
Nee, daar wil het niet over hebben.
Wat ik hier wil aansnijden, is het
fenomeen van de ouderlijke
begeleiding bij het studiekeuze­
proces. Dat ouders hun kroost
vaak bijstaan bij de zoektocht
naar de meest ideale bachelor­
opleiding is wel bekend. Op open
dagen lopen ze dan in clubjes van
twee of drie over de campus om bij
stands en in zaaltjes gezamenlijk
informatie te vergaren. Maandag­
avond tijdens het Masterevent
aan onze universiteit bleek echter
dat inmiddels ook veel studenten
die op zoek zijn naar de meest
ideale vervolgopleiding, door paps
en/of mams vergezeld worden.
Ik hoorde links en rechts dat dit
jaar het aandeel aanklampende
ouders aanmerkelijk hoger lag
Poll
Han Koning
s
dan de jaren ervoor. Een echt
familie-uitje dus.
Een toevalstreffer, of is er sprake
van een trend? Feit is dat volgens
een recent onderzoek naar de
studiekeuze van scholieren de
baangarantie een steeds belang­
rijker element aan het worden is.
En technische opleidingen blijken
daarvan te profiteren, omdat al het
geroeptoeter over al die mooie
carriëres in de techniek nu
schijnbaar effect begint te sorteren.
Je zou er zelfs voor naar Limburg
kunnen verhuizen...
Maar dat paps en mams hun
volwassen zoon en dochter daar
nog de weg bij moeten wijzen,
vind ik vreemd. Die stap moet je
na je bachelor of een afgeronde
hbo-opleiding inmiddels toch wel
zelf kunnen zetten.
Over de vraag naar welk
evenement men het meest uitkijkt,
lieten 136 mensen zich uit.
Het overgrote
deel (46,3 %) gaat
gewoontegetrouw voor een
lange luie zomervakantie, maar
nog altijd geeft bijna één op de
zes (16,2 %) aan gek te zijn op
discipline en hard te gaan
werken of studeren.
Ook goed scoren
de inmiddels al gelopen
Batavierenrace (8,8 %) waar altijd
veel TU/e-teams aan deelnemen,
en er is nu al een groep (7,4 %)
die uitkijkt naar dat andere WK in
Brazilië, dat van onze voetbalrobotjes
van 19 tot 25 juli. Misschien
winnen we die dan wel…
Toewijding en waardering
Als je ergens hard aan hebt
gewerkt, is het fijn als die
inspanningen gewaardeerd
worden. Talloze uren stak
Bouwkundeprof Bert Blocken
afgelopen jaar in zijn Massive
Open Online Course over
aerodynamica. Waardering
bleef gelukkig niet uit; vooral
uit Latijns-Amerika stroomden
de enthousiaste reacties binnen.
Het zette Blocken ertoe aan om
nog eens een extra module te
Nu vragen we op
www.cursor.tue.nl
s
Tom Jelte
maken voor elke cursusweek.
Dat noem ik nou toewijding.
De groei van het aantal eerstejaars neemt
komend collegejaar wederom stevig toe.
Moet er een maximum aan gesteld worden
om de kleinschaligheid van de TU/e
te waarborgen?
Instellingstoets positief
bevonden door NVAO
Donderdag 8 mei - Het bestuur van de NVAO (Nederlands
Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft de Instellingstoets
kwaliteitszorg van de TU/e definitief goedgekeurd.
Het afsluitend adviesrapport komt in grote lijnen overeen
met de bevindingen van de toetsingscommissie die eind
vorig jaar de TU/e bezocht. De commissie vindt onder
meer dat de TU/e “de formele kant van de kwaliteitscultuur
sterker kan aanzetten”, dat de werkdruk door de onderwijs­
veranderingen en groei van de instroom in de gaten moet
worden gehouden, en dat het toetsbeleid beter moet
worden uitgewerkt.
Op de fiets voor Gambia
Woensdag 7 mei - Vier TU/e-studenten zijn doorgedrongen tot de finale van de 1%
Student Battle. Met hun logistiek plan om de markttoegang van vrouwelijke boeren
in Gambia te verbeteren, versloeg Team Industria in de voorrondes bijna zestig andere
studententeams. Samen met vier andere finalisten maken ze kans op de eindover­
winning. Om hun project onder de aandacht te brengen, fietsen de masterstudenten
Operations Management and Logistics op 18 mei van Eindhoven naar Amsterdam.
Extra modules voor
succesvolle MOOC
Dinsdag 13 mei - De Massive Open Online Course (MOOC) over ‘Sports and Building
Aerodynamics’ van Bouwkundehoogleraar prof.dr.ir. Bert Blocken telt momenteel
elfduizend deelnemers. Het enthousiasme
voor deze eerste MOOC van de TU/e
heeft Blocken geïnspireerd om wekelijks
een extra module op te nemen, waarin
de meest prangende vragen worden
behandeld. Ook is er maandag 19 mei een
bijeenkomst voor deelnemers op de TU/e.
ANSYS CFD, de belangrijkste producent
van software om stromingsproblemen te
simuleren, alle werknemers gevraagd om
zich op te geven voor de online cursus.
Procestechnologen
succesvol bij NWO
Donderdag 8 mei - NWO Chemische Wetenschappen heeft een
TOP-subsidie van 780.000 euro en een ECHO-STIP-subsidie van
260.000 euro toegekend aan onderzoekers van de TU/e. De TOPsubsidie is voor procestechnologen prof.dr.ir. Hans Kuipers en
dr.ir. Niels Deen, voor onderzoek naar modellering van transportverschijnselen in complexe, reactieve driefasen (gas-vloeistof-vast)
systemen. Dr.ir. Christian Ottman (Biomedische Technologie) krijgt
de ECHO-STIP-subsidie voor zijn onderzoek naar nieuwe medicijnen
tegen ziektes als diabetes en obesitas.
ed n
e
r
b
t
oe worde
m
isch
t
s
e
cadem nten
a
t
n
e
e
j
f
h
i
Eind entenfest de TU/e op vrijtednafges4tijjunliwordoeknn. aSdturudkekelijksstud - Het eindfeestreweadarEminedehovenasCsotulldeegne woradnesnvdaannDouijn en bestuur
nb
umm
mei
tor H
jaar ee
dag 7
n het S
/e-rec
Woens it, moet dit Academy e anderen TU
n
r
slu
jaar af ys, de Desig esten. Onde
t
e
n
f
o
e
F
t
n
e
va
me
odigd
eijer
uitgen r Nienke M
e
t
n
it
z
h
r
voo
llen u
tys zu n gehore
n
o
F
n
va
e te
egint
kkeuz
muzie . Het feest b r
ie
en
breng iddag om v
m
g
g
a
in
d
ik
vrij
itre
et de u ische
m
r
u
u
m
acade
beste
van de en voor het er
rp
ijz
jaarpr rder, ontwe e
ee
nd
d
a
u
v
t
s
s
f
u
a
d
moven ur gaat de
u
en pro
s
e
z
ssors
Om
TU/e. tiviteit ‘Profe
c
a
t.
hoofd
n star
ge’ va
on Sta
Beeldvormingstechniek ontrafelt
moleculair doe-het-zelven
Dinsdag 6 mei - Een unieke samenwerking
tussen chemici en wiskundigen van de TU/e
heeft geleid tot een nieuwe beeldvormings­
techniek die het bestuderen van moleculaire
zelfassemblage in ongekend detail mogelijk
maakt. De onderzoekers, onder leiding van
TU/e-hoogleraren Bert Meijer (ICMS) en
Remco van der Hofstad (W&I), publiceerden
hun doorbraak in het vooraanstaande
tijdschrift Science.
4 | Gelinkt
15 mei 2014
Gelinkt | 5
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Lonely Planets voor nieuwe TU/e’ers
De TU/e: dagelijks het tweede thuis van zo’n tienduizend studenten
en medewerkers. Een relatief kleine gemeenschap, met ontelbare
banden tussen de leden - zakelijk en/of privé. In ‘Gelinkt’ laten we
steeds twee van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en
de universiteit.
Een verkeerd uitgepakte studiekeuze of anderszins verloren jaar kan de
student zich nauwelijks nog veroorloven als straks het leenstelsel realiteit
wordt. De eerste keer schieten moet meteen raak zijn. Daarmee is ook het
belang van goede studievoorlichting toegenomen. Yvonne en Stan Peters,
zus en broer en beiden TU/e-student, nemen als studentadviseurs de laatste
twijfels en vragen van de student van morgen weg. “We verkopen geen
reclamepraatjes om de student ten koste van alles aan de TU/e te binden.
Daar prikken scholieren zo doorheen.”
Als het om de eigen studiekeuze
gaat, hadden Yvonne (24) en Stan
(21) nooit een adviseur nodig.
Yvonne had haar focus van meet af
aan op bouwkunde gericht, waarop
ze volgend jaar hoopt af te studeren.
Stan ging voor technische natuur­
kunde en is ongeveer halverwege.
Maar over de studiestad werden in
huize Peters de nodige woorden
gewisseld. Waar pa en ma Peters
graag hadden gezien dat Yvonne
haar vleugels zou uitslaan en voor
een avontuur buiten Brabant zou
kiezen, besloot de eigenzinnige
dochter anders. “Ik zag de corpsballencultuur van bijvoorbeeld
Delft niet zitten”, herinnert ze zich.
“Veel meer voelde ik me thuis bij
de no nonsense-mentaliteit van
de Eindhovense studentenscene.
Bovendien klinkt er altijd een stem
in mijn hoofd op het moment dat
mijn ouders me iets aan- of juist
afraden. Ik wil dan altijd het
tegendeel bewijzen, zoek liever
de moeilijke weg met obstakels.
Ook bij dit werk als studentadviseur
ging dat zo. Voor een volle zaal een
praatje houden... daar had je me
zes jaar geleden nooit voor hoeven
vragen. Maar juist zo’n gebrek
maakt in mij een drive los om er
iets aan te veranderen.”
Bij Stan drongen vader en moeder
juist wél op Eindhoven aan,
vanwege de goede naam van de
TU/e als het om technische
natuurkunde gaat. Stan had zo
zijn eigen voorkeuren. “Ik kwam op
de Open Dag een overvloed aan
schuchtere jongens tegen, terwijl
de vrouwen op de vingers van twee
handen te tellen waren. Dat was toen
een serieus breekpunt voor mij.
Nijmegen had daarom mijn voorkeur.”
Toch werd het de TU/e in geboorte­
stad Eindhoven. Met dank aan een
gedegen advies van zuslief -toen
al TU/e studentadviseur-, die Stan
bijstuurde. Stan: “Ik staarde me
blind op mijn eigen opleiding, waar
de vrouwen zwaar in de minderheid
zijn. Voor het gemak vergat ik dat
die verhouding op de campus of in
ieder geval stadsbreed veel meer in
balans is. Daar wees Yvonne me op.”
“We bestrijken
het Eindhovense
studentenleven
zo breed
mogelijk”
Zomaar een voorbeeld van de
meerwaarde van de studentadviseur.
Een geloofwaardige raadgever die
de weg weet, van enigszins dezelfde
leeftijd is, en daarmee ook zeer
benaderbaar. Door een schat aan
ervaring kan hij/zij de student in
spe door een wirwar aan informatie
gidsen. Stan: “We informeren niet
alleen over de opleiding, maar
bestrijken het Eindhovense
studentenleven zo breed mogelijk.
De grote lijnen van alle faculteiten,
het Bachelor College, de studie­
verenigingen, het Stratumseind,
de Eindhovense kamermarkt,
het perspectief op werk in het
gewenste vakgebied. Het kan
allemaal aan bod komen.”
Broer en zus vullen het adviseurschap
op eigen wijze in. Yvonne besteedt
er tot maximaal een dag per week
aan. Stans agenda laat een lagere
inzet toe. Maar dat is met de TU/e
allemaal goed af te spreken, zeggen
ze. Je bepaalt zelf hoe vaak en
wanneer je inzetbaar bent.
Scholieren
prikken zo door
mooiweerpraatjes heen
De piek ligt rond de Open Dagen en
onderwijsmarkten op middelbare
scholen. Yvonne: “Daar gaan we
‘mossen’ of ‘vossen’. Een ‘mos’ is
een soort onderwijsMarkt Op School,
waar verschillende vervolgopleidingen
een eigen kraam hebben. Een ‘vos’
is ‘Voorlichting Op School’, als we
als TU/e exclusief te gast zijn en
gerichter informeren.”
Stan en Yvonne zien zichzelf niet
als reclamezuil van de TU/e. Eerder
als een soort Lonely Planet voor
de nieuwe TU/e-generatie, bezien
vanuit het perspectief van een
voorganger. Yvonne: “We zijn geen
marketinginstrument. Het gaat er
niet om de scholieren ten koste
van alles aan de TU/e te binden.
We geven wat de scholieren willen:
een compleet en eerlijk verhaal over
de campus, de stad en het leven
er omheen. Op basis daarvan kan
iemand besluiten toch maar van
Eindhoven of de TU/e af te zien.
Of na lang twijfelen juist tóch
voor een bepaalde studie kiezen,
omdat we een negatief beeld van de
arbeidsmarkt hebben weggenomen.”
Stan: “Als de kans op werk klein is,
vertellen we dat ook als ernaar
gevraagd wordt. ” Door mooiweerpraatjes prikken de scholieren
meteen heen, weten ze uit ervaring.
Zowel Stan als Yvonne ziet ze
regelmatig voorbijkomen: de
schuchtere, timide scholier, die
ogenschijnlijk liever thuis was
gebleven en met lood in de
schoenen de TU/e-stand bezoekt.
“Ze houden zich schuil achter pa
of ma, die als woordvoerder
optreden”, weet Yvonne. Stan:
“We proberen altijd eerst het
gesprek met de scholier zelf aan te
gaan. Hij of zij moet uiteindelijk
weten wat hem te wachten staat.
Meestal is dan het ijs snel genoeg
gebroken en is het duwtje in de rug
van papa niet meer nodig.”
De oriëntatie op de studie en het
leven ernaast zijn belangrijker dan
ooit, merken de twee tijdens hun
gesprekken met kritische ouders
en scholieren. Yvonne: “Nu het
leenstelsel nadert, is het belang
van de juiste studiekeuze en
daarmee van ons advies behoorlijk
vergroot. Eventjes een leuke studie
uitproberen is er echt niet meer bij.
Studenten kunnen zich geen gokje
of ‘verloren’ jaar meer veroorloven.
Het moet meteen raak zijn. Dan kun
je dus maar beter vooraf een keer
extra goed nadenken of nog eens
goed doorvragen bij de student­
adviseur.”
Waar ouders vaak studie-inhoudelijke
vragen op tafel leggen, zijn hun
zoons of dochters vaker nieuwsgierig naar randzaken als de prijs
van een kamer of het uitgaansleven
in de stad. Yvonne blijft zich altijd
weer verbazen over de gebrekkige
voorkennis bij veel scholieren, die
niet weten dat je voor een technische
opleiding wiskunde B in je pakket
moet hebben.
Hoewel het succes van hun adviezen
vooral bij de studenten af te meten
is, halen Stan en Yvonne ook veel
persoonlijke voldoening uit hun
werk als studentadviseur. Stan:
“Ik heb vooral leren improviseren.
Want een voorlichtingsdag verloopt
altijd anders dan je je vooraf voornam.
De vragen zijn iedere keer anders”.
Yvonne zegt vooral baat te hebben bij
praten voor een groep. Op een groep
afstappen, mensen aanspreken,
een praatje houden voor vierhonderd
man. “Vooral dat laatste was lang
een no go area voor mij. Na een
paar keer doen, maal je er niet meer
om. Die ervaring neem ik zeker mee
als ik ben afgestudeerd. Het zijn
bruikbare social skills waar je vroeg
of laat wel wat aan hebt. Natuurlijk,
daar zijn ook cursussen voor. Maar
op deze manier pik je het veel
sneller op”.
De TU/e is nog op zoek naar nieuwe
bevlogen ambassadeurs zoals
Yvonne en Stan. Enthousiastelingen
die de nieuwe generatie studenten
bij de hand willen nemen. Yvonne
en Stan nemen graag eventuele
twijfels weg bij studenten die de
stap overwegen. “Vraag je niet af of
je het wel kán. Alles is te leren en je
wordt hier goed begeleid. Je kunt
bijvoorbeeld presentatietrainingen
doen, als dat nuttig is. In de eerste
periode na je aanstelling sta je
nooit alleen. Maar, zoals we ook
altijd tegen die scholieren zeggen:
je moet het wel leuk vinden. Het als
een uitdaging zien om die nieuwe
TU/e-generatie de weg te wijzen.”
Interview | San van Suchtelen
Foto | Bart van Overbeeke
6 | Onderzoek
15 mei 2014
Luchtbellen helpen
zwemmers naar de top
Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeek
Bij traditioneel zwemonderzoek wordt gekeken of de beweging van
de spieren te optimaliseren valt. Wanneer daar niet veel meer te
verbeteren valt, is het tijd om de beweging van het water onder de
zwemmers te onderzoeken. Josje van Houwelingen (Technische
Natuurkunde) gebruikt deze nieuwe invalshoek voor haar promotie­
onderzoek. Haar praktijkopstelling komt uiteindelijk in InnoSportLab
De Tongelreep te staan. “Wat we willen bereiken, is dat de Nederlandse zwemtop een paar seconden sneller door het water gaat.”
Nederland kent zes InnoSportLabs.
Het zijn test- en onderzoeksfacili­
teiten waar stichting InnoSportNL
(in 2006 opgericht door NOC*NSF
en TNO) sporters, bedrijfsleven en
kennisinstellingen de mogelijkheid
wil geven kennis dichterbij sport
te brengen. De basis van elk
InnoSportLab bestaat uit samenwerking tussen een coach en
wetenschapper en inbedding
in de dagelijkse praktijk.
In InnoSportLab De Tongelreep is
Josje van Houwelingen een van de
wetenschappers die het vierbaans
trainingsbad gebruikt voor testen.
Het lab is al befaamd om zijn
successen bij onderzoek naar de
starttechniek van Ranomi Kromo­
widjojo, de snelste zwemster van
Nederland. De hoek waarmee zij
in het water komt en de snelheid
waarmee ze de eerste meters onder
water gaat, is wel honderd keer
opgenomen. Door alle starts te
vergelijken, is de optimale hoek
gevonden waarmee Ranomi beter
in het water komt dan alle andere
zwemsters, zeggen ze bij
InnoSportLab De Tongelreep.
Maar starten is iets anders dan
zwemmen. In principe duw je bij
zwemmen iets weg dat zelf ook
beweegt. Hoe kan een zwemmer
optimaal stuwen? Hoe ontstaat
weerstand? Hoe kunnen we
weerstand tijdens het zwemmen
verlagen en hoe valt dat te
visualiseren? Deze vragen mag
promovenda Josje van Houwelingen
gaan beantwoorden.
Ze is heel haar leven al actief in
wedstrijdzwemmen en waterpolo
en vindt het geweldig dat ze haar
promotie met haar hobby kan
combineren. Tijdens haar bachelor
bij Technische Natuurkunde was er
nog maar weinig contact tussen
InnoSportLab De Tongelreep en de
vakgroep Turbulentie en Dynamica
(WDY). Bovendien was er simpelweg
geen begeleiding voor een bachelor­
eindproject. Maar de aanhouder
wint en Van Houwelingen kreeg het
uiteindelijk voor elkaar om binnen
de groep WDY te werken aan een
afstudeerproject over zwemmen.
“Er zijn twee afstudeerprojecten
geweest die aan zwemmen
gerelateerd zijn. Een was van mij
waarbij ik numerieke simulaties
deed aan een modelhand van een
zwemmer. Het andere project
werd uitgevoerd door Gijs Custers
en hij deed sleepexperimenten in
InnoSportLab De Tongelreep met
zwemmers. Ook maakte hij een
begin met de visualisatie van de
stroming rondom de zwemmer met
behulp van bubbels.” Van Houwe­
lingens promotieonderzoek
borduurt voort op die stromings­
visualisaties.
Bubbels leiden
hun eigen leven
“Ik wil stroming visualiseren in
een regulier zwembad. In het lab
op de TU/e zouden we deeltjes of
kleurstoffen in het water kunnen
gooien en laserlicht gebruiken om
ze op te lichten. Maar dit mag hier
natuurlijk niet; het is schadelijk
voor De Tongelreep en ook voor de
zwemmer als er geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Daarom is het idee ontstaan om
het met kleine bubbels te doen,
bellen van lucht. Ik moet daarvoor
de grootte en toevoer van bubbels
controleerbaar en zo ideaal
mogelijk maken en er een buizen­
stelsel voor ontwerpen.” Dit nieuwe
bubbelsysteem met ideale bubbels
zou volgend jaar -compleet met
camera’s- op de bodem van
InnoSportLab De Tongelreep
moeten liggen. Voordeel van dit
systeem voor de zwemmer is dat niet
allerlei apparatuur aan hem of haar
gehangen wordt en er geen speciale
veiligheidsbril of pak nodig is.
Nadeel van dit systeem is dat de
bubbels ook hun eigen leven leiden
en zigzaggend omhoog gaan. Van
Houwelingen verwacht dat dit deels
te corrigeren valt met berekeningen.
Daarom is ze op dit moment bezig
om met simpele simulaties
bellengordijnen te bestuderen.
Het volgende grote punt is het
ontwikkelen van software waarmee
de bubbels gevolgd kunnen worden
in de tijd, en zo het stromingsveld
rondom de zwemmer zichtbaar te
maken.
Van Houwelingen traint zelf zes
tot acht uur per week in het water.
“Ik kan redelijk zwemmen, maar
hoor niet bij de top.” Ook zit ze
een dagdeel per week achter een
bureau op een laptop te werken
in InnoSportLab De Tongelreep,
in een klein en benauwd kantoortje.
“De bedoeling is dat er makkelijk
contact komt tussen de coach en
verschillende wetenschappers.
Zo zijn er ook twee wetenschappers
vanuit bewegingswetenschappen
en stagiaires van heel uiteenlopende
studies. Ik ben de eerste technische
wetenschapper. Trainers komen
wel eens met vragen over de beste
houding van het hoofd voor de
stroomlijn van hun pupillen.
Of waar de haarknot het best kan
zitten, hoog onder de badmuts
of laag in de nek?”
De vraag naar de optimale zwemtechniek kun je pas beantwoorden
als je, naast de fysiologische
eigenschappen van de zwemmer,
ook alles weet over de stroming.
“Tot nu toe is er vooral gekeken
naar de weerstands- en liftkrachten
op het lichaam. Wij willen nu meer
gaan kijken naar het verloop van de
stroming. Wat laat het water achter
aan wervelingen en hoe kunnen we
hier informatie uit halen over een
optimale techniek?”
Van Houwelingens project moet
uiteindelijk een systeem opleveren
dat direct feedback kan geven
aan trainer en zwemmer over
de stroming als een zwemmer
langskomt. Het liefst via een
realtime scherm.
Door verfijning
van techniek
goud bereiken
“Een andere onderzoeksvraag die
ik wil beantwoorden, is of een
innovatieve manier van feedback
een verbetering van de sportpres­
tatie brengt. Oftewel: wat is het
leereffect als je zulke tools gebruikt
naast de standaard feedback van
de coach? Hiervoor zal ik een
zogenaamde leerstudie gaan
uitvoeren, dit is het bewegings­
wetenschappelijke kantje van dit
project. Wat we willen bereiken,
is dat de Nederlandse zwemtop
een paar honderdste seconden
sneller door het water gaat.
Dat kan toch een medaille schelen.
Bij de afgelopen Olympische Spelen
zat er volgens mij slechts vier
honderdste seconde tussen de
eerste en de derde plek. Door
verfijning van techniek goud
bereiken, dat is geweldig!”
Binnen het project zijn nog twee andere promotieonderzoeken
betrokken. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is een bewegings­
wetenschapper bezig met roeionderzoek. Roeien en zwemmen gaat
samen omdat het bij beide gaat om het optimaliseren van de voort­
stuwing op en door water en de minimalisatie van de weerstand van
het water. Aan de TU Delft gaat iemand werken aan het ontwikkelen
van hydrodynamische sensoren die zowel bij het roeien als zwemmen
gebruikt kunnen worden.
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Onderzoek | 7
Publieksdag
Onderzoek | 9
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Zondag 18 mei 2014
12.00 - 17.00 uur
In de rubriek Sluitstuk vertellen afstudeerders over hun afstudeeronderzoek.
Wil je ook in deze rubriek, mail dan naar [email protected]
Sluitstuk
Een frisse wind door Antwerpen
tue.nl/publieksdag
Tijdens een zomerse dag kan het
kwik in een stad als Antwerpen flink
stijgen. Bouwkundestudent Thomas
Bolster maakte daarom een model
om de invloed van wind en vegetatie
op de stadstemperatuur inzichtelijk
te maken en uiteindelijk tot
verkoelende oplossingen te komen.
Dat stedelijke massa een invloed op
de temperatuur in de stad heeft, is
niet nieuw; de eerste onderzoeken
stammen al uit begin negentiende
eeuw. Maar het is nog steeds
onbegrepen wat dat effect exact is,
en vooral; wat kan er tegen gedaan
worden? Want ook op dat vlak is er
veel onduidelijkheid.
Zo zijn er studies die beweren dat
groen in de stad kilometers verderop
nog voor verkoeling zorgt, terwijl
andere onderzoeken aantonen dat
het effect ophoudt als je uit de
bomenschaduw stapt. Tijd voor
helderheid, meent Thomas Bolster,
masterstudent Bouwkunde.
In samenwerking met onderzoeks­
instituut VITO -de Vlaamse evenknie
van TNO- ontwierp hij een complex
model om op grote schaal het
stedelijk hitte-effect te bestuderen.
Thomas: “De kracht van deze studie
zit in de omvang: nooit eerder zijn
zoveel meetgegevens van zowel een
weerstation binnen als buiten de
stad meegenomen in één model.
We hebben Antwerpen opgedeeld
in blokjes, in totaal zo’n twaalf
miljoen. Twee dagen lang worden
per kwartier in zo’n blokje een
zestal berekeningen uitgevoerd
voor onder meer temperatuur,
zonnestraling, winddruk en
-snelheid. Dat zijn heel wat data;
het doorrekenen van een simulatie
kost ongeveer tien dagen. Dat geeft
al aan hoe kostbaar zo’n model is,
dat maak je niet even van elke stad.”
Nu de eerste resultaten gegenereerd
worden, is het voor Thomas tijd om
af te ronden. Hij is tevreden dat het
model draait, maar had graag nog
wat oplossingen aangedragen om
de stadswarmte te verminderen.
“Je tijd is heel beperkt, natuurlijk
hoop je iets baanbrekends te
verzinnen dat makkelijk toegepast
kan worden. Vooralsnog kunnen we
in ieder geval zeggen dat groen in
de stad goed doet, en dat het effect
van de geadviseerde witte daken
-dit zou de temperatuur verlagenminimaal is. Het zou zeker interessant
zijn ons model verder uit te breiden
met ‘water’; helpt een grote vijver
bijvoorbeeld de stadstemperatuur
omlaag te krijgen?”
Hoewel de banen in de bouwwereld
niet voor het oprapen liggen, werkt
Thomas al sinds twee maanden -nu
nog naast zijn stage- als bouwfysisch
ingenieur bij Scheldebouw.
Opnieuw bezig met modelleren,
alleen voert hij ditmaal thermische
berekeningen uit aan gevels.
Thomas Bolster. Foto | Rien Meulman
En ook Antwerpen heeft hij niet
helemaal de rug toegekeerd.
Tijdens motortochtjes -waar hij
met zijn haren in de wind overigens
heel goed de stadswarmte kan
peilen- houdt hij graag halt bij een
van de vele ‘plezante’ terrassen.
Maar wel het liefst in de schaduw.
(NT)
Advertentie
3TU. School for Technological Design
SAI Information day
jouw idee
onze techniek
Date:
Monday 26 may 2014
Time:
13.00 – 17.00 hrs
Location: Eindhoven University of
Technology
More information and registration:
www.3tu.nl/sai
STAN ACKERMANS INSTITUTE
Two-year post-master traineeships to
boost your career:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Architectural Design Management Systems
Automotive Systems Design
BioProduct Design
Bioprocess Engineering
Chemical Product Design
Civil Engineering
Clinical Informatics
Comprehensive Design in Civil Engineering
Design and Technology of Instrumentation
Energy and Process Technology
Healthcare Systems Design
Information and Communication Technology
Logistics Management Systems
Mathematics for Industry
Process and Product Design
Process and Equipment Design
Robotics
Smart Energy Buildings and Cities
Software Technology
User System Interaction
10 | Onderzoek
15 mei 2014
4 brandende vragen
Onderzoek | 11
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Pieter van Zutven | Werktuigbouwkunde
Maaike Roubroeks | IE&IS
Robots leren lopen
Beleefd zijn tegen een robot
1 | cover
Op de cover zie je een sociale robot. Zo’n robot zou je in de toekomst tegen kunnen komen
op een feestje, of bij de balie van de huisarts. En als zo’n robot dan heel beleefd tegen je
praat, reageer jij vanzelf beleefd terug. Alleen als ze erover nadenken dat zo’n robot maar
een verzameling chips en plastic is, dan kunnen mensen de neiging onderdrukken om op
hem te reageren alsof het een ander, menselijk persoon is.
1
2 | feestjes
op
Wa
er van
v
o
c
de
hrift?
c
s
f
e
je pro
we
t zien
Mijn onderzoek laat zelfs zien dat mensen op alles wat maar een beetje sociaal gedrag
vertoont (bijvoorbeeld onaardig doet), of een beetje op een mens lijkt (bijvoorbeeld kan
praten), sociaal reageren - dus ook op robots of poppetjes op een beeldscherm. Het lijkt
alsof mensen sociale technologie zowel in de categorie ‘mens’ stoppen als in de categorie
‘object’. De sociale reactie lijkt een default te zijn, maar zodra mensen hun aandacht specifiek
richten op de technische aspecten van de sociale technologie, dan zijn ze in staat hun sociale
reacties tegen te gaan.
3 | onmisbaar
2
Het team bij HTI was onmisbaar voor het creëren van degelijke experimenten. Maar ook
mijn vriend is heel belangrijk geweest. Hij heeft gefunctioneerd als steun en toeverlaat tijdens
de dipjes die iedere promovendus ervaart.
Ho
op f e leg
j
waa eestj e
e
r je
ond s uit
e
ove
r ga rzoek
at?
4 | samenleving
1 | cover
3
Welke persoon,
techniek of apparaat is
onmisbaar geweest
voor je onderzoek?
eft
Op de kaft zijn voetstappen te zien, alsof iemand
over het proefschrift gelopen is. Het proefschrift
gaat over lopende robots, maar de vorm van de
voetstappen is bewust menselijk gekozen. Hiermee
wil ik duidelijk maken dat onderzoek naar lopende
robots snel gaat en dat ze binnenkort in onze
voetsporen zullen treden.
e
Wat h
en
g
levin
m
de sa
uw
aan jo
werk?
(Onder redactie van Tom Jeltes)
Foto’s | Bart van Overbeeke
Rizki Mangkuto | Bouwkunde
Virtueel daglicht
2 | feestjes
We hebben onderzocht wat er nodig is om tweebenige
robots te laten lopen. Allereerst hebben we experimenteel bepaald wat belangrijke aspecten zijn
voor het modelleren van lopende robots. Daarna
hebben we twee methodes bedacht waarmee de
parameters van het model te schatten zijn. Met het
model hebben we vervolgens een regelaar ontworpen
die balans garandeert en de robot met een gewenste
snelheid laat lopen. Hiervoor hebben we bepaald
hoe de stapgrootte, de leunhoek van de torso en
de afzetkracht de loopsnelheid beïnvloeden. Tot
slot hebben we alles gevalideerd op de humanoid
(mensachtige, red.) robot TUlip.
3 | onmisbaar
4
Het belangrijkste is dat mijn onderzoek kennis heeft opgeleverd over hoe mensen reageren
op sociale technologie in hun meer automatische en gecontroleerde reacties. In een samen­
leving waarin steeds meer via computers en sociale media gaat, kan deze kennis erg nuttig
zijn. Zo kun je denken aan campagnes waarbij sociale technologie ingezet wordt om
mensen aan te sporen om veiliger te rijden, energie te besparen in hun huishouden, of een
gezondere levensstijl aan te leren.
Voor het onderzoek was TUlip onmisbaar. Zonder
deze robot zou het onderzoek geen experimentele
resultaten bevatten en dus minder overtuigend
zijn, als we er überhaupt aan begonnen waren.
Daarnaast is het Humanoid Team van Tech United
zeer belangrijk geweest.
4 | samenleving
Robots kunnen mensen ondersteunen bij ongezonde,
gevaarlijke, onbereikbare of arbeidsintensieve
taken. Het grote voordeel van lopende robots is
dat ze meer plekken kunnen bereiken dan rijdende
robots. Daarnaast biedt dit onderzoek ook inzichten
in menselijk lopen, waardoor bijvoorbeeld protheses
verbeterd kunnen worden.
1 | cover
Op de cover is kunstmatig, of virtueel, daglicht te zien in het plafond van een zaal in het
Schotse ziekenhuis Aberdeen Royal Infirmary. In dit virtuele dakraam is blauwe lucht te
zien, een paar wolken en bebladerde boomtakken. Door de kalmerende werking kan een
dergelijk tafereel bijdragen aan het herstel van de patiënten.
2 | feestjes
De toegang van daglicht in gebouwen is altijd beperkt in ruimte en tijd. Het concept van
Virtuele Natuurlijke Verlichtingsoplossingen (Engelse afkorting VNLS) -systemen die op
kunstmatige wijze voor licht en uitzicht zorgen- is daarom veelbelovend. Met computersimulaties voorspelt dit proefschrift de impact van diverse toepassingen van VNLS als het
gaat om de lichttechnische prestatie en visueel comfort. Daarnaast hebben we diverse
ontwerpen gerealiseerd en geanalyseerd om de objectieve prestaties van VNLS te verbeteren.
3 | onmisbaar
We hebben een zogeheten eerste generatie VNLS-prototype met diffuus licht onderzocht.
Daarnaast hebben we een prototype van de tweede generatie -met rijen LED-tegels en lang­
werpige armaturen-ontworpen, gebouwd en onderzocht. Toekomstige generaties Virtuele
Natuurlijke Verlichtingsoplossingen hebben we gesimuleerd met een speciale lichtsimulatie­
tool, Radiance Lighting, waarbij we een rij kleine lichtbronnen introduceren die elk net iets
anders gericht staan. Zo creëer je licht in verschillende richtingen.
4 | samenleving
Met VNLS kun je ruimtes in gebouwen met weinig daglicht beter benutten. Het kan vooral
ook goed werken voor mensen die in ruimtes werken zonder daglicht, zoals in fabrieken of
in operatiekamers in ziekenhuizen.
12 | Focus
15 mei 2014
Focus | 13
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Tekst | Nicole Testerink
Foto’s | Bart van Overbeeke
Isa 2.0 | Het huidige TU/ecomotive team wordt
in september vervangen door een nieuwe lichting
studenten, die het bestaande concept verder gaat
ontwikkelen. Wil je meewerken aan de auto van
de toekomst, dan kun je voor meer informatie
terecht op de TU/ecomotive lunch die op 28 mei
van 12.45 tot 13.30 plaatsvindt in Potentiaal.
Natuurlijk kun je ook contact opnemen via
www.tuecomotive.nl of [email protected]
Met een team van dertien tweedejaarsstudenten
Automotive, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde
heeft TU/ecomotive afgelopen jaar aan de nieuwe
stadsauto van de toekomst gewerkt. Vorige week
stond de auto -Isa genaamd- tijdens de feestelijke
onthulling in de schijnwerpers.
Rotterdam roadtrip | Tijdens de onthulling
op 7 mei was er gelegenheid uitgebreid kennis te
maken met Isa: kijken, voelen en voor sommigen
zelfs een stukje proefrijden. Ook de media hadden
massale aandacht voor de zuinige ‘droomvrouw’.
Daarnaast was de demonstratie het startpunt van
een roadtrip. Via allerlei sponsoren, radio- en
televisiestations leidt deze uiteindelijk naar de
Shell Eco Marathon in Rotterdam, die daar van 15
tot en met 18 mei gehouden wordt. In de innovatieve
studentencompetitie voor energiebesparende
voertuigen zijn de ogen gericht op Isa, die haar
zuinigheid zal moeten bewijzen.
Isa, dé zuinige
stadsauto
van de toekomst
Een praktische auto, geschikt voor dagelijks gebruik
in de stad en elektrisch. Dat was het doel waarmee
in 2012 een groep Automotive studenten aan de slag
ging. Onder de naam TU/ecomotive wordt sindsdien
jaarlijks aan een nieuw, verbeterd concept elektrische
stadsauto gewerkt. Volgens teammanager Hans de
Penning is er nu voor een andere aanpak gekozen.
Daarbij stond het ontwerp van een zuinige auto voor
stadsverkeer voorop, in plaats van het aanpassen
van een ‘normale’ auto. En als we de cijfertjes mogen
geloven, lijkt die aanpak te werken. Met een verbruik
van -omgerekend naar een benzineauto- één op
vijfhonderd is Isa gerust superzuinig te noemen; mede
als resultaat van een efficiënte aandrijflijn en zogenaamde in-wiel motoren. En door een bereik van ruim
honderd kilometer, een topsnelheid van zestig kilometer
per uur en een gewicht van slechts tweehonderd kilo
(ter vergelijking: een normale stadsauto weegt al snel
900 kilo) is ze tevens een lichtgewicht stadskarretje.
Naast efficiëntie zijn ook betaalbaarheid en comfort
meegenomen als speerpunten in het ontwerp. De Penning
verwacht -mede gezien de huidige trend van steeds
kleinere en lichtere stadsauto’s- dat er over een aantal
jaren auto’s zullen rondrijden gebaseerd op Isa.
Van Penny naar Isa | Aangezien er
Penny tijdens de Shell Eco Marathon in 2013.
nog steeds aanzienlijk minder vrouwen dan
mannen op de TU/e rondlopen, was er over de
naam van de nieuwe auto -op papier EM-02geen twijfel. Een vrouw moest het worden.
Waar de eerste auto uit de TU/ecomotive stal
van 2012-2013 Penny werd gedoopt, wilde het
team van dit jaar met ‘beeldschone vrouw’ Isa
de focus van goedkoop naar comfort verschuiven.
Foto | Flip de Jong. Toekomstmakers
Technische snufjes | Isa werkt zoals je van
een auto verwacht. Een stuurkolomschakelaar voor de
bediening van ruitenwissers en koplampen, een prettige
versnellingspook en een normale zitpositie. Er is plek voor
twee volwassenen en flink wat bagage in de verrassend
ruime achterbak. Naast een extreem zuinige auto is Isa
ook innovatief, zien we op het dashboard. Een compleet
infotainment systeem met touchscreen, de mogelijkheid
tot car-to-car-communicatie en een draadloze oplader zijn
technische hoogstandjes die Isa volgens TU/ecomotive tot
een auto maken waarmee je gezien wilt worden.
Ruim baan | Het merendeel van de testen met
Isa is uitgevoerd op het verkeersoefenterrein van
Defensie in Oirschot. Om de openbare weg op te
mogen, moest bij de Rijksdienst voor Wegverkeer
(RDW) een kenteken aangevraagd worden. Begin mei
doorliep Isa een hele reeks aan dynamische (hoe remt
de auto, is de veiligheid in orde) en statische testen
(waarbij onder meer het volume van de claxon gemeten
werd). Voor elektrische auto’s heeft de RDW sinds 2011
speciale richtlijnen; zo is een EMC (elektromagnetische
compatibiliteit)- keuring verplicht om eventuele elektro­
magnetische storingen aan omringende elektrische
apparatuur uit te sluiten. Voor Isa ging enkele dagen
voor de officiële plechtigheden het licht op groen.
Via een spoedprocedure kon ze uiteindelijk net
op tijd de kentekenplaat opgeschroefd krijgen.
Isa in actie | Wil je Isa in actie zien?
http://m.youtube.com/watch?v=nyq-GtlUdIA
14 | Uitgelicht
15 mei 2014
Uitgelicht | 15
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Verleden, heden en toekomst
in kleur verbonden
Is het je wel eens opgevallen dat hoge gedeeltes van
TU/e-gebouwen metaalgrijs zijn en de lagere gedeeltes een
kleurrijkere tint hebben? En dat veel straatklinkers rood zijn?
Martijn Schlatmann, promovendus bij Bouwkunde, onderzocht
welke kleuren typerend zijn voor deze campus en voegde er
passende tinten aan toe. Binnenkort verschijnen een door hem
ontworpen kleurenplan en -waaier. Die worden opgenomen in
het plan voor de omvorming van de campus tot Science Park.
Schlatmann is een wandelende
encyclopedie. Loop met hem over
de campus en je leert een hoop
over het kleur- en materiaalgebruik
op het TU/e-terrein. De bevlogenheid
met ‘zijn’ onderwerp spat er vanaf.
“Kijk, zie je hoe de sobere kleuren
van metaal en steen bij het Auditorium contrasteren met het organische
groen van het gras?”, demonstreert
hij op een zonnige dag. “En hoe de
overgang is tussen die twee? Door
het groen wat hoger te plaatsen,
betrek je ze bij elkaar.”
Even verderop, aan de zijkant van het
Auditorium, toont hij de gitzwarte
stenen die aan de zijkant zijn
opgenomen - om er later op te
wijzen dat diezelfde stenen ook links
bij de ingang van het Hoofdgebouw
zitten en dat Ceres en de Zwarte
Doos er grotendeels mee zijn
gebouwd. Ook rood is een vaak
terugkerende kleur op de campus.
“Je ziet bijvoorbeeld een rode balk
aan de onderkant van loopbruggen
- een ‘signaalkleur’ voor vracht­
wagens, maar tegelijkertijd is het
een manier om het hele terrein te
verbinden.” Rood, in een zachtere
variant, komt ook terug in de
klinkers, zo laat hij zien in De Zaale.
“Het rode lint van steentjes duidt
de hoofdstraten aan.”
Schlatmann doceert verder:
“Kenmerkend voor deze campus
is de na-oorlogse hoogbouwarchitectuur met een grijze kleur.”
Nog een kenmerk aan de gebouwen
op het terrein: “De alzijdigheid.
Let maar eens op: de meeste
gebouwen zien er aan alle kanten
hetzelfde uit.” Maar het meest
typerend voor deze campus is
volgens Schlatmann het gebruik
van rode, gele en blauwe kleuren
op de ‘laagbouwvolumes’.
Schlatmann werkte eerder aan
het masterplan voor de TU/e en is
halverwege 2013 benaderd door
Dienst Huisvesting om naar het
kleurgebruik te kijken. De onderzoeker promoveert op het onderwerp
kleur in de moderne architectuur­
geschiedenis en dit project is
daarbij een valorisatieproject - een
tussentijdse toepassing van het
onderzoek in de praktijk.
Volgens Schlatmann is het zo slecht
nog niet gesteld met de samenhang
op de campus tot nu toe. “Het
bijzondere is dat tijdens drie van de
vier bouwfasen van de TU/e steeds
hetzelfde architectenbureau is
ingeschakeld, namelijk Van Embden.
Van sober
naar divers
Dat zorgt voor overeenkomsten in
kleur en bouwstijl. Het is wel zo dat
in die vier periodes de accenten
anders zijn gelegd.” Hij licht toe:
“Net na de oorlog is er in een redelijk
sobere stijl gebouwd en deden
de gebouwen denken aan een
fabrieksmilieu. Dat zie je bijvoor-
Martijn Schlatmann
beeld bij het Hoofdgebouw terug.
Eind jaren zestig tot begin jaren
zeventig werden de gebouwen
kleiner, moest het allemaal knusser.
Dat zie je bij een gebouw als Laplace.
In de jaren tachtig kwamen er wat
sobere jaren, waarin witte, functionele
gebouwen kwamen als IPO, Traverse
en Fontys1. De diversiteit neemt toe
in de jaren negentig, dat zie je terug
in gebouwen als Kennispoort en
Vertigo.”
Het is de bedoeling dat de campus
samenhang blijft houden bij de
transitie van universiteitscampus
naar Science Park - waarbij ook
steeds meer andere instanties op
het terrein komen. De promovendus
keek welke kleuren tot nu toe zijn
gebruikt bij de gebouwen via
naslagwerken die bij Dienst
Huisvesting liggen. Vervolgens
voegde de onderzoeker modernis­
tische kleuren uit het interbellum
(periode tussen Eerste en Tweede
Wereldoorlog) toe. “Onderzoekers
uit onder meer Delft hebben de exacte
kleuren kunnen reconstrueren van
architecten als Duiker en Rietveld.
Die passen zowel uitstekend bij de
moderne architectuur die voor het
Science Park wordt nagestreefd als
bij de bestaande gebouwen -waar
de modernistische en functionele
architectuur van Rietveld en Duiker
een inspiratie voor was.”
“De eeuwige
tinten kunnen
we nog jaren
gebruiken”
Het idee om naast een kleurenplan
een kleurenwaaier te maken, kwam
van prof.dr. Bernard Colenbrander.
Het ontwerp van Schlatmann bestaat
nu uit 28 kleuren. “Het ietwat sobere
karakter blijft behouden, door de
nadruk op koude metaalkleuren als
staal en aluminium”, verklaart hij.
“Ik heb het palet wel flink uitgebreid
met moderne kleuren.” De ‘koude
metalen’ -rood, geel en blauw- zijn
de vaak terugkerende kleuren op
de campus. “Daar zitten een paar
‘eeuwige’ tinten tussen, die we nog
jaren kunnen gebruiken. Naar de
toekomst toe hebben we onder
meer chroom en iets feller rood
toegevoegd. Op die manier hebben
we het verleden, het heden en de
toekomst verbonden.”
De waaier en het kleurenplan zijn
binnenkort te bestellen en het idee
is dat architecten het kleurenplan
erbij pakken als ze aan een nieuw
gebouw beginnen. “Het kleurenplan
en de -waaier geven richtlijnen en
voorschriften voor de vaste en
duurzame gebouwdelen, waardoor
er ruimte voor eigen uitdrukkingen
blijft.”
Voor de opzet voor de bewegwijzering
is het kleurenplan al gebruikt.
“Een toepassing waaraan we nog
niet hadden gedacht, maar toen
ze erover hoorden, hebben ze er
dankbaar gebruik van gemaakt.”
Ook vanuit andere instanties is al
belangstelling getoond voor de
waaier, vertelt Schlatmann.
“En de waaier is aan het bureau
van Hertzberger meegegeven, die
het gebouw Flux momenteel bouwt.
Daar wordt het voor het interieur
gebruikt. Ook is het onderdeel
geworden van de opdracht voor
project 3, de renovatie van het
Hoofdgebouw.”
Tekst | Judith van Gaal
Foto’s | Bart van Overbeeke
16 | Universiteitsberichten
Algemeen
CEC | Zondag 18 mei: TU/eXperience
Publieksdag
Een robot als verstandige huisvriend
voor ouderen. Een kindercollege
door een echte professor bijwonen.
Stella, ’s werelds eerste gezinsauto
op zonne-energie, die de Solar
Challenge in Australië won. Je eigen
shampoo of tandpasta maken in
het Toverlab. Een greep uit de
onderwerpen die je met eigen
ogen kunt zien en beleven tijdens
de Publieksdag van de TU/e op
zondag 18 mei a.s.
Aan de TU/e werken dagelijks
honderden onderzoekers, docenten
en studenten aan nieuwe en
bijzondere ontwikkelingen. Wil jij
zelf ontdekken wat er allemaal aan
de TU/e gebeurt, kom dan zeker een
kijkje nemen. Tussen 12.00 uur en
17.00 uur stelt de TU/e haar campus
gratis open voor jong en oud. Het
thema van de dag is ook dit jaar
weer ‘Energie, gezondheid en
slimme mobiliteit’.
De TU/eXperience Publieksdag is
onderdeel van de Dutch Technology
Week. Kijk voor het volledige
programma op www.tue.nl/
publieksdag. Wij hopen jou en je
familie, vrienden en kennissen te
mogen begroeten op zondag 18 mei!
Coach Café 22nd of May 2014
Do you want to work on your future?
Gain new insights into your career?
Develop your talents? Expand your
professional network?
On Thursday the 22nd of May the
TU/e is organizing the ‘Coach Cafe’
especially for young alumni and
master graduate students of the TU/e.
During several activities and
workshops you can talk to coaches,
other TU/e alumni and graduates.
The afternoon will end with drinks
and snacks in an informal setting
where you have plenty of time to
network.
Participation is free of charge.
Program will be in English.
More information and registration
www.tue.nl/alumni
IEC | Nieuw online! De Data Coach
Bezoek nu hét informatiepunt van
de Bibliotheek TU/e voor Research
Data Management
Data Coach vind je op de website
van de TU/e bibliotheek www.tue.
nl/bib
Voor al je vragen over onderzoeksdata-management. Hoe ga je om
met datamanagement voor, tijdens
en na je onderzoek.
New online! The Data Coach
Visit the new TU/e Library information
point for Research Data Management.
For access to the Data Coach, see
TU/e Library website www.tue.nl/
library
Find out all about Research Data
Management. How to do datamanagement before, during and after
your research.
Symposium on Research Data
Management
Together with 3TU.Datacentrum
the Information Expertise Center /
Library of TU/e organizes the
symposium ‘Research data
management: funder requirements,
questions and solutions’. It will be
held on Wednesday 11 June 2014 from
15 mei 2014
MENSEN
UNIVERSITEITSBERICHTEN
13.30 to 17.30h at the Dorgelozaal
(building Traverse).
Program
The symposium will be chaired by
Maurits van der Graaf. The speakers
from TU/e are:
• Bert Meijer, department of Chemical
Engineering and Chemistry, member
of the board of NWO, about research
data requirements of NWO ;
• Daniël Lakens, department of
Industrial Engineering and
Innovation Sciences, about
ARCHIE, a research data management tool developed by and for
researchers of the Human Technology Interaction research group ;
• Pieter van Gorp, department of
Industrial Engineering and
Innovation Sciences, about SHARE,
a dedicated cloud for sharing
research data and software ;
• Joos Buijs, department of
Mathematics and Computer
Science, about publishing process
mining data with 3TU.Datacentrum.
Participation in this symposium
is free, but if you want to attend
please send an e-mail to Leon
Osinski ([email protected]) before
2 June 2014.
Eindhoven University Business Club |
Alpha Beta United
Ondernemen in de creatieve industrie,
is dat iets voor jou? Schrijf dan
maandag 19 mei tussen 18.45 en
22.30 uur Alpha Beta United in je
agenda! Als Eindhoven University
Business Club organiseren wij
jaarlijks met onze partners Acadamic
Business Club en Innovation Lab
uit Tilburg dit event met als doel
verschillende disciplines samen te
brengen. Dit jaar zullen Zuzanna
Skalska en Mark Hoevenaars van
VanBerlo spreken over respectievelijk
trendwatching en bedrijfsprocessen.
Voor meer info zie
www.alphabetaunited.nl
Aanmelden kan via
https://www.facebook.com/
events/797673463590205
SAI Information day 26 May 2014
Are you currently completing your
Master of Science programme?
Are you interested in technological
design and looking to enhance your
skills and expertise to boost your
career? Are you ready for a two-year
training programme while at the
same time receiving a salary?
Then you should consider applying
to one of the technological design
programmes at the 3TU.School
for Technological Design,
Stan Ackermans Institute.
We are pleased to invite you to our
SAI information day on Monday 26
May 2014 at Eindhoven University
of Technology. Entry is for free. For
more information and registration
please visit www.3tu.nl/sai
Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Promoties
Donderdag 15 mei, 16:00 uur, CZ5:
promotie C. Cochior MSc (EE)
Promotoren: prof.dr.ir. P.P.J. van
den Bosch en prof.dr. S. Weiland
Voorzitter: prof.dr.ir. M.K. Smit
Titel proefschrift: “Model-based
Contol for Professional Printing
Systems”
Maandag 19 mei, 16:00 uur, CZ4:
promotie A. Markosyan MSc (TN)
Promotor: prof.dr. U.M. Ebert
Voorzitter: prof.dr. H.J.H. Clercx
Titel proefschrift: “Modeling multiple
time scales in streamer discharges”
Dinsdag 20 mei, 16:00 uur, CZ4:
promotie G. Argento MSc (BMT)
Promotoren: prof.dr.ir. F.P.T.
Baaijens en prof.dr. C.V.C. Bouten
Voorzitter: prof.dr.ir. F.N. van de Vosse
Titel proefschrift: “Biomedical
design of an electrospun scaffold
for in situ cardiovascular tissue
engineering”
Dinsdag 20 mei, 16:00 uur, CZ5:
promotie ir. P.C. Roozemond (W)
Promotoren: prof.dr.ir. G.W.M.
Peters en prof.dr.ir. H.E.H. Meijer
Voorzitter: prof.dr.ir. M.G.D. Geers
Titel proefschrift: “Flow-induced
crystallization of polymers Modeling morphology and kinetics”
Woensdag 21 mei, 16:00 uur, CZ4:
promotie ir. J. Elfring (W)
Promotor: prof.dr.ir. M. Steinbuch
Voorzitter: prof.dr.ir. M.G.D. Geers
Titel proefschrift: “Semantic World
Modeling for Autonomous Robots”
Maandag 26 mei, 16:00 uur, CZ4:
promotie ir. M. Bekker (TN)
Promotoren: prof.dr.ir. O.C.G. Adan
en prof.dr. H.A.B. Wösten
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “Growth of
Penicillium rubens after desiccation”
Dinsdag 27 mei, 16:00 uur, CZ4:
promotie drs. M.A.J. Roubroeks
(IE & IS)
Promotoren: prof.dr. C.J.H. Midden
en prof.dr. E.O. Postma
Voorzitter: prof.dr. J. de Jonge
Titel proefschrift: “Understanding
social responses to aftificial agents
Building blocks for persuasive
technology”
Woensdag 28 mei, 16:00 uur, ZD:
promotie A. Donini MSc (W)
Promotor: prof.dr. L.P.H. de Goey
Voorzitter: prof.dr.ir. A.A. van
Steenhoven
Titel proefschrift: “Advanced
Turbulent Combustion Modeling
for Gas Turbine Application”
Woensdag 28 mei, 16:00 uur, CZ4:
promotie drs. N.S. Coninx (ESoE)
Promotor: prof.dr. W.M.G. Jochems
Voorzitter: prof.dr. D. Beijaard
Titel proefschrift: “Measuring
effectiveness of synchronous
coaching using Bug-In-Ear device
of pre-service teachers”
Maandag 2 juni, 16:00 uur, CZ4:
promotie A. van Reenen MSc (TN)
Promotoren: prof.dr.ir. M.W.J. Prins
en prof.dr.ir. J.M.J. den Toonder
Voorzitter: prof.dr. H.J.H. Clercx
Titel proefschrift: “Dynamic
magnetic particle actuation for
integrated lab-on-chip biosensing”
Mens & Mening | 17
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
TUssen de oren
En ik vind
Juist bronnengebruik
Alain Starke schreef in zijn column in de vorige Cursor iets over de
Telegraaf wat mijns inziens helemaal niet klopt. Mijn reactie komt
er op neer dat de Telegraaf juist wél goed bronnen gebruikte terwijl
Starke dat niet doet en op persoonlijke indruk schrijft.
Volgens de column van Starke schrijft de Telegraaf (in een artikel
van 29 april) de sterke groei van scheikundestudenten toe aan de
populaire serie Breaking Bad (over een scheikundeleraar die drugs
maakt). Als Alain Starke het artikel daadwerkelijk had gelezen dan
zag hij dat de Telegraaf enkel ‘constateert dat het opvallend is dat de
stijging interesse gelijk opgaat met de lancering van de tv-serie…’.
Bovendien somt de Telegraaf iets verderop in dit artikel zorgvuldig
enkele mogelijke andere oorzaken op van de toename:
• scheikundeopleidingen sluiten tegenwoordig beter aan bij de
behoefte van de industrie. De Telegraaf refereert hierbij gewoon aan
uitspraken van directrice C. Alma van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.
• scheikundestudenten kunnen liefst 500 euro per maand bovenop
hun normale studiefinanciering krijgen. Bedrijven als AkzoNobel
betalen die studiebeurzen. Ook deze info komt van de VNCI.
• studenten krijgen tegenwoordig een gegarandeerde stageplek.
De Telegraaf voert Breaking Bad dus slechts aan als een mógelijke
reden voor de stijging. Mijn conclusie is eigenlijk dus dat columnist
Starke onzorgvuldig schrijft en niet de Telegraaf.
À la recherche
du temps perdu
Jos Arts | kwaliteitszorg medewerker Bouwkunde TU/e
Naschrift redactie: Deze ingezonden brief is ingekort geplaatst.
Columnisten mogen in hun bijdrages volgens ons juist gebruikmaken
van overdrijving om hun -persoonlijke- punt te maken.
Dinsdag 3 juni, 16:00 uur, CZ4:
promotie E.R. Lüftenegger MSc
(IE & IS)
Promotor: prof.dr.ir. P.W.P.J. Grefen
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Service-Dominant
Business Design”
Dinsdag 3 juni, 16:00 uur, CZ5:
promotie M. Wirix MSc (ST)
Promotor: prof.dr. G. de With
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Creation, Visualization and Quantification of Nanostructures for Organic Solar Cells”
Donderdag 5 juni, 16:00 uur, CZ4:
promotie S. Keyrouz MSc (EE)
Promotoren: prof.dr.ir. H.J. Visser
en prof.dr. A.G. Tijhuis
Voorzitter: prof.dr.ir. P.P.J. van den
Bosch
Titel proefschrift: “Practical
Rectennas Far-Field RF Power
Harvesting and Transport”
Donderdag 5 juni, 16:00 uur, CZ5:
promotie ir. J.A. de Groot (EE)
Promotor: prof.dr.ir. J.P.M.G. Linnartz
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Biometric
Security on Body Sensor Networks”
Afscheidscollege prof Otten
Vrijdag 23 mei, 16.00 uur, BZ:
afscheidscollege prof.dr.ir.
R.H.J.M. Otten (EE) - hl
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: “Breinwaardeforfait”
The course consist of 8 guest
lectures by experts. For a complete
schedule, see: OW Info/Oase or
http://www.stichtingvredescentrum
eindhoven.nl/page11/page9/index.
html
The meetings are in Auditorium
Room 1, 13.45-15.30
VACATURE
CEC | Jouw toekomstdroom delen
met scholieren?
Ben jij bachelorstudent aan de TU/e
en kun je enthousiast vertellen over
je studie en onze universiteit? Dan
is een bijbaan bij het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) misschien
iets voor jou. Er zijn weer plaatsen
beschikbaar in het Studententeam
Voorlichting. Studenten uit dit team
bezoeken regelmatig middelbare
scholen om ervaringen te delen over
studeren aan de TU/e. Ook helpen
studentvoorlichters bij diverse
voorlichtingsactiviteiten op de TU/e.
De bijbaan is op oproepbasis en
verdient ongeveer tien euro per uur.
Het CEC is vooral op zoek naar
studenten uit het Bachelor College.
Meer informatie is verkrijgbaar via
[email protected] of via
Marjan van Ganzenwinkel, telefoon
040 - 247 2226.
DIVERSEN
Technology, Peace and Security at
Eindhoven University of Technology |
Elective Course
On Thursday May 15 there will be
a lecture by Drs. Lucia van Geuns,
Clingendael Institute,The Hague on
Energy and International Stability
Ook een bericht plaatsen op
deze pagina? Mail het bericht
(maximaal 100 woorden) dan naar
[email protected]
Studenten, docenten, labs,
technische artefacten, de werkomgeving,
het weten­schappelijk bedrijf, de campus,
het onderwijs en websites worden onder
een psychologische loep gelegd door
de medewerkers van TU/e-opleiding
Psychology & Technology.
Illustratie | Sandor Paulus
Recentelijk liep ik door het Hoofdgebouw langs de tentoonstelling Collector’s Items van visueel
kunstenaar Pet van de Luijtgaarden. Een bonte verzameling van verzamelingen: Aanstekers,
singles, petten, Legopoppetjes, cassettebandjes, Star Wars-parafernalia, spelletjesdozen,
Flippo’s, snoeppotten, G.I. Joe actiepoppen, stripboeken, twee rijen militair opgestelde JS04
joysticks, en Mondriaanesque vlakken van op kleur gerangschikte autootjes. Het lijkt een liefdevol
opgesteld landschap, maar Van de Luijtgaarden wil, zo blijkt, dat we via zijn kunst ook kritisch
kijken naar onze consumptiemaatschappij.
Van de Luijtgaarden kocht verzamelingen op vanuit het hele land via Marktplaats. De restanten
van mensen die uitverzameld zijn. Mij bekruipt een gevoel van melancholie. In plaats van
hebberigheid zie ik vooral een wanhopig verlangen tot vasthouden, vastleggen, organiseren,
bewaren, beschermen. Om ooit, ooit….
Afgelopen weekend was ik in Amsterdam, bij de Quantified Self Europe conferentie. ‘Self
knowledge through numbers’, zo luidde de slogan. Een bijeenkomst van mensen die met
behulp van uiteenlopende mobiele apps, sensoren, camera’s, Excelsheets en dagboekjes
zo’n beetje alles bijhouden wat je menselijkerwijs bij kunt houden: Stappen per dag, hartslag,
bloeddruk, slaapkwaliteit, voedselinname, sociale interacties, stressniveau, dagbesteding
(in groot detail), productieve arbeidsuren (overigens schokkend laag), et cetera.
UR-podium
De aanmeldprocedure voor vakken
wordt volgend jaar strenger. Net
zoals dit jaar moet je je drie weken
voor het begin van het kwartiel
aanmelden via OASE, maar dit wordt
voortaan strenger gehandhaafd.
Eén keer in je gehele bachelor­
opleiding kun je een zogenoemde
‘gele kaart’ inzetten, waarmee je
je verlaat kunt aanmelden voor
de vakken van een kwartiel.
Na gebruikmaking van deze gele
kaart wordt het een moeilijk
verhaal. Kon je vorig jaar nog met
een verhaal dat OASE niet werkte
je studieadviseur overtuigen,
nu moet je met een verdomd
goed verhaal komen als je bij
Al deze hoogstpersoonlijke Big Data werden vervolgens in groot detail weergegeven in grillige
tijdlijnen en kleurrijke staafdiagrammetjes -die tussen mijn oogharen door best een beetje
leken op die rijen autootjes in het Hoofdgebouw- op zoek naar betekenisgevende patronen.
De moed begon me in de schoenen te zinken, tot een
Britse heer vertelde hoe hij bijhield wat hem gelukkig
maakte in zijn leven. In zijn persoonlijke geluks-top-30
stond lichamelijke intimiteit met zijn vrouw op een
niet te benijden 12e plaats - net na de afternoon tea.
de
“We English do love our tea”, sprak hij met een
beminnelijke grijns. Een jonge Amerikaanse vrouw
vertelde hoe ze recentelijk haar moeder, een vooraanstaand wetenschapster, was verloren aan een ziekte. En hoe zeer ze haar moeder miste. En hoe
ze iedere dag probeerde zoveel mogelijk vast te leggen van wat ze zich nog kon herinneren van
haar moeder, voordat de vergetelheid er bezit van zou nemen. Ze werd daarbij geholpen door
de omvangrijke verzameling boeken en artikelen die van haar moeder waren geweest. Ooit.
Lichamelijke
intimiteit stond
op de 12 plaats
Wijnand IJsselsteijn | hoogleraar Cognition and Affect in Human-Technology Interaction
Strengere regels duidelijk communiceren
de balie van STU staat.
In de laatste UR-vergadering is
de ‘OER’ (onderwijs- en examen­
regeling) voor 2014-2015 besproken.
Hierin staan alle rechten en plichten
voor studenten en docenten.
De grootste wijziging ten opzichte
van vorig jaar zit hem in het
hierboven genoemde aanmelden
voor vakken. We hebben kritische
vragen gesteld over deze strengere
regels.
Zo stond in de plannen dat je
tijdens de zomervakantie maar
één week hebt om je aan te melden.
De inschrijving voor vakken opent
op 1 augustus. Aangezien de
aanmelding drie weken vóór het
begin van het kwartiel sluit, zou je
dan maar één week hebben om je
aan te melden. Deze week valt ook
nog eens midden in de vakantie.
Daarom hebben we bedongen
dat de aanmeldperiode tijdens de
zomervakantie verruimd wordt.
Nu kun je je voor de vakken van
kwartiel 1 aanmelden tot de week
voor het begin van het onderwijs.
Let wel: bij de andere kwartielen
moet je je wél drie weken van
tevoren aanmelden.
Wij vinden het belangrijk dat
studenten goed geïnformeerd
worden over deze regels. Na
vragen hierover is toegezegd dat:
-studenten proactief worden
geïnformeerd over nieuwe regels.
-studenten elk kwartiel een
herinneringsmail krijgen.
-OASE automatisch bevestigingsmails stuurt bij aanmelding voor
een vak. Zo weet je zeker dat je
aanmelding succesvol is.
Zo vergeet hopelijk niemand
zich aan te melden.
Rien de Böc
k, Groep-é
én
18 | Student
Clmn
15 mei 2014
Wat is dat voor een huis?
In de Schrijversbuurt in Eindhoven zijn lang geleden
(er zijn foto’s uit begin jaren tachtig) twee woningen
samengevoegd tot één Vestide-studentenhuis.
Over drie verdiepingen zijn negen studentenkamers
verdeeld. De grote hallen zijn opvallend schoon en
reukloos. Bij de laatste controle dreigde Vestide
namelijk met een boete van duizend euro voor
ieder niet-opgeruimd object. En toen stonden
er een stofzuiger, matras en winkelwagen.
Aanschuiven bij
Spinaziepannenkoeken
Iris Ritsma, tweedejaarsstudent Industrial
Design, kookt graag, vaak en vegetarisch.
Vandaag maakt ze spinaziepannenkoeken
voor zes personen.
• Bak dertien pannenkoeken, (twee per
persoon en een voor Cursor om te proeven).
• Vul ze met 1,5 kg spinazie à la crème en
tweeënhalf doosje camembert in plakjes
gesneden.
• Rol ze op en doe ze in ovenschalen.
Daar overheen een mengsel van twee eieren,
wat knoflook en een scheutje melk. Zet ze
in de oven tot het ei gestold is, reken op
10 minuten.
Thomas Prevoo
masterstudent
Innovation Ma
nagement
Gespartel
“Only the wisest and stupidest of men
never change”, zei Confucius ooit.
Maar als ik in mijn master IM toch
iets heb geleerd, is het dat mensen
moeite hebben met verandering.
Lex Lemmens kan erover meepraten.
Na de introductie van het Bachelor
College kreeg hij een stortvloed
van kritiek over zich heen over de
verandering in het onderwijs.
De ergste kritiek is inmiddels
weggeëbd, omdat enerzijds bleek dat
Lemmens’ hersenspinsels zo gek nog
niet waren en anderzijds het aantal
studenten in het Bachelor College
dat ook nog het oude systeem
meemaakte vanzelf afnam. Nieuwe
bachelorstudenten -en dat worden
er dankzij het BC elk jaar meer- zijn
simpelweg niet anders gewend en
weten niet beter.
Studieverenigingen zijn echter bang
dat zij door vervagende grenzen
tussen studies hun machtige positie
verliezen. De plek die studievereni­
gingen in het Eindhovense studenten­
leven hebben verworven, is bijzonder.
Waar in andere studentensteden de
studievereniging doorgaans niet meer
dan een veredeld boekenverkoopclubje is, organiseert deze op de
TU/e een breed scala aan activiteiten
en heeft ze goede contacten met
bedrijfsleven én de universiteit zelf.
Iets dat gekoesterd moet worden,
ware het niet dat de gemiddelde
student daardoor vaak niet verder
komt dan de eigen faculteit en
borrelruimte. En de studieverenigingen
lijken er alles aan te doen om dat zo
te houden.
Het doet denken aan het gespartel
van oubollige industrieën als zij
door een disruptive innovation hun
marktaandeel dreigen kwijt te raken.
De hotelbranche ziet huisverhuurwebsite AirBnB nog liever vandaag
dan morgen verdwijnen, en
taxichauffeurs in steden als Brussel
en Parijs stonden op de barricades
tegen de hippe taxi-app Uber.
Maar zulk gespartel is vaak zinloos
gebleken. Zoals Darwin al zei: “It is
not the strongest, nor the most
intelligent that survives, but the
one most adaptive to change”.
Ik hoop dat studieverenigingen
erin slagen om met de disruptive
innovation van het Bachelor College
om te gaan en waarde blijven
toevoegen aan de studententijd
van TU/e’ers. En dat je die tijd dan
misschien niet meer alleen deelt met
studiegenoten, is toch juist mooi?
Sanne van der Lelij (vierdejaars Biomedische
Technologie) eet -altijd- haar eigen eten.
Dat is pasta met kaas. Ze maakt het zelf
en eet het tegelijk met de anderen.
TU es
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Als vrijwilliger aan de slag op -vaak alternatieve- festivals. Dat is erg gezellig,
met veel mensen en bij het kampvuur zitten. Verder kijk ik graag series en films
met vrienden. Game of Thrones is één van mijn favorieten.
Welk broodje van de kantine past het best bij jouw persoonlijkheid?
Het broodje van de dag. Ik ben zelf iedere dag anders en kijk steeds op een
andere manier ergens tegenaan.
Als je jezelf een keer kon -laten- teleporteren, waar zou je dan
naartoe gaan?
Alaska. Daar ga je niet zo gemakkelijk heen en in films als ‘Into the wild’ ziet
het er hartstikke mooi uit.
Wat had je van tevoren niet verwacht over Eindhoven?
Dat ik me er zo snel thuis zou voelen. Ik kom uit Nijmegen en dat voelt als een
dorp. Ik was bang dat ik Eindhoven te groot zou vinden, maar dat valt mee.
Het is al erg vertrouwd.
Wat zou je na je bachelor willen doen?
Ik heb nog geen idee. Ik ben er vooral mee bezig geweest of ik deze studie wilde
blijven doen, maar die twijfel is inmiddels weg. Ik ga verder met de bachelor,
maar ik ben nog niet bezig met wat daarna komt.
Met wie zou je graag eens een biertje gaan drinken?
Met Leonardo da Vinci. Een interessant persoon
die veel heeft uitgevonden.
Als je iets aan de TU/e zou mogen
veranderen, wat zou dat dan zijn?
Meer vrouwentoiletten. Er staan nog altijd
rijen bij de vrouwen.
Lena Gijsbrechts (19 jaar)
Eerstejaars Psychology & Technology
Lena wil
de vraag
‘Wat zou
je na je b
achelor
willen do
en?’ verv
a
ngen
door ‘Wa
t wilde je
a
ls kind
worden a
ls je groo
t
b
ent?’
(JvG)
Student | 19
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Waarom staat er een pan met bierdoppen
op het aanrecht?
Het idee is om op een keukenmuur de letters L L van
Lucky Luik te vormen met deze doppen. Sinds kort is de
muur trouwens prachtig bedekt met bloemachtig
behang. Dat deden Jelle Loogman (afstudeerder
Bouwkunde) en drie vrienden omdat ze de slordig
geschilderde zwarte harten met de letters K en R erbij
zat waren. Het schijnt dat de laatste stroken papier bij
gebrek aan behangselplak met chilisaus bevestigd zijn.
“Het was een nogal spontane actie.”
Maar de studenten -hé, op dit moment allemaal
TU/e’ers, dat is zeldzaam- halen hun schouders op.
“Prima wonen hier.”
Wanneer krijgt de buurman weer een fles wijn?
16 mei is er weer een huisfeest. Het thema is Lucky
shore - en je mag in bikini of zwembroek komen.
De aanleiding voor het feest is dat drie studenten
het huis binnen afzienbare tijd gaan verlaten en dat
er drie voor een poos weggaan. Sanne en Luke gaan
-apart- naar Nieuw Zeeland en Iris studeert straks een
half jaar in Australië. Maar zij komen alle drie terug,
hun kamer wordt tijdelijk onderverhuurd.
Zijn de taken in huis goed verdeeld?
“Ja hoor”, zegt Nijs de Vries (derdejaars Bouwkunde).
“Luke (Noothout, tweedejaars Industrial Design, red.)
zet de kliko buiten, ik beheer de rekeningen en Jelle
of Bart Klein Hemmink, (afgestudeerd bij Industrial
Design, hij eet nu niet mee, red.) zorgt dat er genoeg
bier is. Grolsch, tenzij er een aanbieding is.”
Zijn de buren tolerant?
Sommigen wel, een andere niet. Dat is de buurman
die, ondanks een fles wijn vooraf bij ieder huisfeest,
toch komt klagen. “Al om acht uur, bij het testen van
de muziekinstallatie”, klinkt het eensgezind. Ook stond
deze man bij het laatste feest over het balkon met een
bezemsteel in de zij van een vriend van Nijs te prikken.
Verder wil hij niet dat Lucky Luik de was op zondag aan
de straatkant uit het raam hangt.
Interview | Norbine Schalij
Foto’s | Bart van Overbeeke
Wil jij ook met je culinaire huisgenoten
in deze rubriek? Mail dan naar [email protected]
En hoe is het in Istanbul?
Studenten van de TU/e gaan steeds vaker voor hun studie naar het buitenland. Voor stage of voor het verrichten
van onderzoek, omdat het verplicht is of omdat ze het leuk vinden. Cursorlezers kunnen iedere twee weken over
de schouder van een TU/e-student in het buitenland meekijken.
De cultuurschok is mij gelukkig bespaard gebleven toen ik naar Istanbul verhuisde. Een intense
cultuurtransitie had ik immers vijf jaar geleden al ervaren toen ik vanuit een klein dorpje in ZuidHolland verhuisde naar de Lichtstad, alwaar iedereen ineens met een zachte G praat, minstens
een Brabants kwartiertje te laat is, een week vrij neemt om carnaval te vieren, worstenbrood eet
en trots is op zijn agrarische achtergrond.
Istanbul is wat dat betreft het verlengde van Noord-Brabant; ook hier praten ze onverstaanbaar
-alhoewel mijn Turkse vocabulaire inmiddels uitgebreider is dan “één döner kebab alstublieft”-,
zijn ze standaard nóg later, nemen ze elke week een dag vrij om te protesteren tegen iets, is de
keuken heel wat anders (lees: beter) dan we in Nederland gewend zijn en heeft elke Turk een mate
van vaderlandsliefde waar Amerikanen bijna jaloers op zouden worden.
Maar wat ook maar elk gevoel van ongeriefelijkheid jegens Turkije en zijn inwoners wegneemt, is de
immer aanwezige gastvrijheid van praktisch iedereen die je hier tegenkomt. Van professoren aan de
universiteit -waar je naartoe gaat voor een vraag over huiswerk, maar je vervolgens blijft om een bakkie
thee mee te drinken en te praten over zijn eigen wilde studententijd- tot marktkoopmannen op de
Grote Bazaar - die je in eerste instantie proberen op te lichten door paardenbloemen als saffraan
te verkopen, maar vervolgens onder het genot van een bakkie thee je Turkse grammatica helpen te
verbeteren. Mensen op straat zijn nooit te beroerd je de juiste kant op te wijzen als je de weg kwijt
bent. Als je bij iemand wordt uitgenodigd voor het avondeten hoef je geen schrale pasta bolognese
te verwachten, maar eerder een vijfgangendiner. En zonder enige uitzondering heeft elke Turk wel
ergens een pot thee opstaan om te delen met (on)verwachte gasten.
Dit alles maakt mijn semester aan de Bogaziçi Üniversitesi in Istanbul een stuk aangenamer.
Want hoewel de vakken die ik hier volg een stuk wiskundiger en uitdagender -om maar niet
te zeggen moeilijker- zijn dan in Eindhoven, is de behoefte om terug naar Eindhoven te keren
nog verrassend afwezig.
Paul v
an
asterstder Helm,
Operam
tions M udent
an
and L
ogistiacgsement
Vind jij het ook leuk om een bijdrage te leveren aan
deze rubriek en ben jij dit collegejaar in het buitenland?
Stuur dan een mailtje naar [email protected]
Foto | Bart van Overbeeke
Lees alle buitenlandervaringen online op www.cursor.tue.nl
Mens | 21
Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
Roland Valckenborg |
“Een beetje spannend moet het wel zijn”
De Belastingdienst speurt
met de modernste middelen
naar fraude.
Dat kan niet zonder
starters die barsten van
de nieuwsgierigheid.
Het zijn meestal geen amateurs, de mensen
of organisaties die frauderen. Ze gebruiken
state of the art technologie. Daar zetten we
bij de FIOD de modernste (digitale) recherchetechnieken tegenover. Dat vraagt om
www.werkenvoornederland.nl
medewerkers die vakmanschap koppelen
aan gezonde nieuwsgierigheid. Als je dat in
je hebt, is er mooi en belangrijk werk te doen
bij de Belastingdienst. Meer weten? Kijk op
werken.belastingdienst.nl.
Nederland kan niet zonder
de Belastingdienst kan niet
zonder jou.
De stappen in het leven van Roland
Valckenborg lijken niet altijd even
logisch. Vanuit de wereld van printers
en kopieermachines belandde hij
in die van de hernieuwbare energie.
Als natuurkundige loopt hij sinds
kort bij de faculteit Bouwkunde rond.
Hij emigreerde naar Afrika en beklom
bergtoppen over de hele wereld.
Tussendoor probeert hij de geheimen
van Pinkeltje te doorgronden.
verhuizen. Zij kon daar tijdelijk aan
de slag als kinderfysiotherapeute.
“Ik had helemaal niets, behalve
een doel: kennis over windenergie
overbrengen.” Kennis die hij zich
in een paar weken tijd eigen
gemaakt had. “Ik wilde iets kunnen
betekenen voor Afrika. In het geval
van een natuurkundige is dat al gauw
iets op het gebied van hernieuwbare
energie.”
Vanaf de zesde verdieping van
Vertigo wijst Roland (40) naar de
bedrijvigheid onder hem. Op het
dak van de laagbouw van de
Bouwkundefaculteit wordt het
project waarvoor hij verantwoordelijk
is gerealiseerd: SolarBEAT. Daarbij
wordt onderzoek gedaan naar de
vormgeving en het rendement van
zonnecellen op gebouwen. In maart
werd de eerste testfaciliteit
opgeleverd, deze maand volgt de
tweede. Hij zocht in heel Eindhoven
naar een geschikte locatie voor de
proeven. “Maar dit is de meeste
ideale plek. Het dak steekt boven
alle bomen en gebouwen uit.
En de kennis is aanwezig.”
Roland kwam erachter dat wind­
energie in Tanzania vrijwel onbekend
was. “Ze hadden wel ervaring met
zonne-energie, maar nauwelijks met
windenergie.” De eerste maanden
gaf hij kansarme Tanzanianen
kosteloos cursussen over het
onderwerp. Vervolgens begon hij
een eigen bedrijf voor de verkoop
van windenergie en de kennis
daarover. “Het is geen big business
geworden. Maar een aantal
Tanzanianen heeft nu bedrijfjes in
windenergie waarbij ze gebruik
maken van mijn kennis en open
source model. Daar ben ik trots op.”
De TU/e is geen onbekend terrein
voor hem. Hij studeerde er Technische
Natuurkunde en promoveerde er.
Na twaalf jaar afwezigheid is hij
er sinds een paar maanden terug.
“Ik heb wat omzwervingen gemaakt.”
Na zijn promotie werkte hij zeven
jaar als productontwikkelaar bij
printerfabrikant Océ in Venlo.
Eind 2009 nam hij daar ontslag om
met zijn vriendin naar Tanzania te
Toen zijn vriendin zwanger raakte,
keerden ze in 2012 na drie jaren
terug naar Nederland. “We hadden
heel weinig inkomen. Met z’n tweeën
konden we daar goed mee omgaan,
maar met een baby erbij zou het wel
heel spannend worden.” Het was
geen gemakkelijk besluit. Terug in
Eindhoven kwam de vacature bij
het zojuist opgerichte Solar Energy
Application Centre voorbij. Het bood
Roland de kans zich te blijven
bezighouden met hernieuwbare
energie. “Het lijken grote stappen:
van printers naar windenergie
naar zonne-energie. Maar de rode
draad is productontwikkeling.”
De idealistische kant van duurzame
energie ligt hem wel beter.
“Dat is een duidelijke keuze.”
“Zonnepanelen
in elke gewenste
kleur”
Bij SEAC houdt hij zich bezig met
de werking van zonne-energie­
systemen. “We onderzoeken hoe
zonnecellen geïntegreerd kunnen
worden op gebouwen in een
gebouwde omgeving.” Na jaren als
onderzoeker te hebben gewerkt,
heeft hij nu de rol van projectleider.
Of hij het onderzoek mist? Hij aarzelt:
“Ik kom er genoeg mee in aanraking.”
Een belangrijk doel van SolarBEAT
is de toenemende variatie in kleur,
vorm en elektrische aansluiting
van zonnepanelen te laten zien.
De fysicus vergelijkt het met de
begindagen van de auto-industrie
toen er nog weinig keuze was in
model en kleur van auto’s. Hij geeft
toe dat gekleurde panelen tot
rendementsverlies leiden. “Maar
dat is hooguit twintig procent. Daar
staat tegenover dat zonnepanelen
straks in elke gewenste kleur
beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld
in het groen van Vertigo.”
Een avonturier is hij ook. Tijdens
zijn studietijd ontdekte hij de
klimsport. Als lid van de Eindhovense
Studenten Alpen Club rolde hij van
het ene in het andere klimavontuur.
Het hoogtepunt was een expeditie
naar de Kunlun; een onherbergzame
bergketen in het noordwesten van
China. Het doel was een zogeheten
eerstbeklimming. “Die expeditie
was echt mijn ding. De uitdaging
was dat er weinig bekend was over
het gebied. De kick lag voor mij in
het onbekende.” Na maanden van
voorbereiding trokken ze met zes
man het gebied in. Vanuit een zelf
opgezet basiskamp beklommen
ze nooit eerder bereikte toppen
van 5000 tot 7000 meter hoogte.
Zonder risico’s was het niet.
Zo klommen ze alpine-stijl,
dus zonder sherpa’s. Bovendien
kwamen in het verlaten gebied
geen hulptroepen. “Een beetje
spannend moet het wel zijn.”
Pinkeltje en
het alpinisme
Een andere liefde is de literatuur.
Als hij tijd heeft, leest hij. Als student
was hij lid van de literatuurcommissie
van Studium Generale. Daar begon
hij samen met een paar andere
leden over Pinkeltje te schrijven,
de kinderboekenserie van de hand
van Dick Laan die tussen 1939 en
1977 verscheen. Dat liep zo uit de
hand dat ze in 1996 het Meneer
Dick Laan Genootschap oprichtten.
Bijna twintig jaar later komen de
leden op onregelmatige tijden nog
bij elkaar. Dan vloeit niet alleen de
drank rijkelijk, maar worden ook
zelfgeschreven essays over het
onderwerp -zo schreef Roland
over Pinkeltje en het alpinismevoorgelezen. “Ik ga niet zeggen
dat het een grap is, daarvoor zijn
we eigenlijk veel te serieus bezig.
We hebben alle eerste drukken,
langspeelplaten en andere collector’s
items. Daarnaast is Pinkeltje een
middel om bepaalde facetten van
het leven te beschrijven.”
Bergbeklimmen, Afrika, Pinkeltje,
hernieuwbare energie; valt zijn
tijd bij de printerfabrikant daarbij
niet een beetje uit de toon? “Ik heb
heel interessant onderzoek gedaan
bij Océ, maar dat bleef binnen de
muren. Bovendien had ik toen
veel hobby’s naast mijn werk.
In Tanzania heb ik vooral veel
gewerkt. Toen is ook het klimmen
een beetje verwaterd. Zoals
Tanzanianen zeggen: als je arm
bent, heb je geen tijd voor hobby’s.”
Naast het werk gaat zijn aandacht
tegenwoordig vooral uit naar zijn
zoon van anderhalf. Lachend:
“Nu lees ik Pinkeltje voor.”
Interview | Freke Sens
Foto | Bart van Overbeeke
Benieuwd naar de verhalen
over Pinkeltje?
Kijk op www.mdlg.nl/start.html.)
18
15 May 2014 | year 56
Biweekly magazine of the Eindhoven University of Technology
For the latest news: www.cursor.tue.nl/en and follow @TUeCursor_news on
and tuecursor on
Institutional audit OK’d by NVAO
More news on www.cursor.tue.nl/en
Extra modules
for successful MOOC
Tuesday 13 May - The Massive Open Online Course (MOOC) ‘Sports and Building
Aerodynamics’ of Built Environment Professor Bert Blocken now counts eleven
thousand participants. The high level of
enthusiasm for the MOOC has inspired
Blocken to add an extra weekly module
that answers some of the most pressing
questions. On Monday, May 19, there
will be a meeting for MOOC students at
TU/e. ANSYS CFD, the foremost producer
of flow analysis software, has urged all
their employees to join the course.
8 May - NWO Ch
emical Sciences
euros worth of gr
has awarded elev
ants, and TU/e wa
en million
s particularly succ
technologists pr
essful. Process
of.dr.ir. Hans Ku
ip
ers and dr.ir. Niel
working within th
s Deen, both
e Department of
Chemical Engine
have received a
ering & Chemist
TOP Grant of 780,
ry,
000 euro for thei
fundamental mul
r research into
tiscale modeling
of transport phen
highly complex,
omena in
reactive three-ph
ase systems (gas
Dr.ir. Christian Ot
-liquid-solid).
tman of the Depa
rtment of Biomed
at TU/e received
ical Engineering
an 260,000-euro
ECHO-STIP Grant
medicine for the
to develop of ne
treatment of dise
w
ases like diabetes
and obesity.
And how are things in Istanbul?
More and more TU/e students go abroad for their studies to follow courses, internships or a doctorate path.
What is it like to find your way in a new country? Students tell their stories.
Thankfully, I didn’t experience much of a culture shock when I moved to Istanbul. After all, I’d already
gone through that phase five years ago when I moved from a small South Holland town to Eindhoven,
the city where everyone has a ‘soft G’, is twenty minutes late all the time, takes the week off to
celebrate carnaval, enjoys sausage rolls, and prides themselves on their agricultural roots.
All things considered, Istanbul may be a continuation of North Brabant: people here speak
unintelligibly -although my Turkish vocabulary is now somewhat larger than “one doner kebab,
please”- they show up even later, take a day a week off to protest against something or other,
have a very different cuisine (better, that is) from what we’re used to in the Netherlands,
and Turkish people are patriotic to a degree that could embarrass US citizens.
Thursday 8 May - Last week, the Executive Board announced
that the board of NVAO (Accreditation Organization of the
Netherlands and Flanders) has approved of the institutional
quality assurance assessment. The final advisory report is
largely the same as the findings of the assessment committee
that visited TU/e late last year. “Although we expected
everything to be fine, it’s still a good feeling to receive the
acknowledgement from NVAO by mail”, says Rector Hans
van Duijn. He was relieved five months ago as well, when
the accreditation committee informed him they were to
leave a positive advice with the board of NVAO.
Still, the one thing that erases any feeling of discomfort with Turkey and its people is the everpresent hospitality of pretty much everyone you meet. From university professors you seek out
for a question about homework, and end up having tea with while they let you in on their wild
student days, to Grand Bazaar merchants who try to trick you into buying dandelions saying
it’s saffron, but eventually offer you a cup of tea and help you improve your Turkish grammar.
People in the street will always take the time to show you directions if you’re lost. If you’re
invited to dinner, don’t expect a simple pasta but rather prepare for a five-course meal.
And every Turk – bar none – has a kettle of tea brewing to share with (unexpected) guests.
All this has been making my semester at Bogaziçi Üniversitesi much more pleasant so far.
Because although the courses I’m taking here are rather more mathematical and challenging -more
difficult, some might say- than most Eindhoven courses, the urge to return is surprisingly absent.
Paul v
an d
m
Operaatster studerenHelm,
ions M
anagtemof
and L
ogistics ent
Would you also like to write an article about your time
abroad? Please send an email to [email protected]
Closing party to be
Eindhoven-wide student party
Wednesday 7 May -The TU/e closing party that marks the end of the academic year
on Friday, July 4, is to be an Eindhoven-wide student party. Students of Fontys,
the design Academy, and Summa College are cordially invited to join in the fun.
Among those who will share their musical preferences are TU/e Rector Hans van Duijn,
and Nienke Meijer, chairwoman of the Executive Board at Fontys. The party starts with
the awards ceremony for
the Academic Year Prizes
on Friday at 4PM. Awards
will be presented to the
best graduate, best
designer, and best PhD
candidate at TU/e. The
main act ‘Professors on
Stage’ will kick off at 6PM.
Process techno
successful at Nlogists
WO
Thursday
Clmn
People | 23
See for more news www.cursor.tue.nl/en
Read more stories online: www.cursor.tue.nl/en
Life after TU/e
Name: Abdullah Al Mahmud
Place of Birth: Comilla, Bangladesh
Date of Birth: 21 August, 1977
Studied at TU/e: 2007-2011: PhD - Human Computer Interaction
2005-2007: Professional Doctorate in Engineering (PDEng)
User System Interaction
Current position: Lecturer at the School of Design of Swinburne Univers
ity of
Technology, Melbourne, Australia
What do you do now?
Currently I am working as a lecturer at the School of Design of Swinbur
ne University
of Technology, Melbourne, Australia. I had a goal to go for an academ
ic career and
that’s why I was looking for an academic job. Of course it was bit difficult
to find a job
after my PhD and postdoc as well. I applied for several positions and
finally I got one.
I would like to set up a new research direction and would like to continu
e to grow in
this area. I look forward to excel in my current position.
What did you do right after leaving TU/e?
I resided in the Netherlands after my PhD because I found a postdoc
position before
finishing my PhD. Furthermore, the postdoc I had at Delft University
of Technology
was in line with my academic background and experience and attracte
d me to remain
in the Netherlands.
Fight against depression
Student depression is a universal problem. With awareness and better
understanding of it, we, as a society, can help in preventing the bitter
and serious consequences of this condition.
When talking to a TU/e student psychologist on the symptoms and the
causes of depression, she explains: “There is no set of standard symptoms;
possible indications could be that someone is acting differently than he or
she normally does. For instance a change in eating and sleeping patterns,
feelings of exhaustion, or feeling tired or down and left out. A typical
symptom is withdrawal and isolation (cancelling social activities or
missing classes). The factors that facilitate depression are a combination
of genetic factors, the lack of a social network or a ‘safety net’, or the
inability to cope with stress. Family matters, difficulties with your study,
home sickness; they can all be reasons that people start to feel bad,
but they are not per se causing depression.”
If someone observes different behavior in his or her friend, before drawing
conclusions too fast, it’s always better to start with a light conversation
and to show real concern. Sometimes, being a compassionate listener
is much more important than giving advice. Never be too persistent,
but involve him or her in healthy activities like studies, sports and invite
that person for dinner. It can help to provide a so-called safety net that
people can fall back to when they are going through a rough patch.
It makes it easier for someone to come to you when he or she feels down.
In severe cases, encourage your friend to seek advice from a professional.
Students can make an appointment with one of the student psychologists
at TU/e.
One can’t ‘fix’ this problem but showing maximum support and care, can
aid in relieving the stress and can avoid extreme consequences.
Mohsin Si
ra
at Electric j, PhD candidate
al Engineer
ing
What happens to international
students after they graduate
from TU/e? Do they go job
hunting in the Netherlands,
pack their bags and explore
the world, or return to their
home countries? International
TU/e graduates talk about
their lives after TU/e.
How do you reflect on your time at TU/e?
I wanted to study Human Computer Interaction and TU/e offered the
best program to
study my area of interest. TU/e has a good industry engagement and
it is a European
university which has a high ranking. Furthermore, the academic success
es of TU/e
and its experienced academics attracted me to come here. I really enjoyed
my time
at TU/e. Life has been quite enjoyable. I’ve had wonderful colleagues
and a pleasant
working environment. Moreover, I’ve been given the opportunity to engage
in
European research projects that have helped me to grow and secure
my current
position in Australia.
What advice would you give to current students?
Having a good track record in research/education is the key to find a
relevant job.
Furthermore, try to establish a good network and keep it alive - it helps
to find a job
and to grow.
Photo | Job Jansweijer
24 | Focus
15 May 2014
Focus | 25
See for more news www.cursor.tue.nl/en
Text | Nicole Testerink
Photos | Bart van Overbeeke
Isa 2.0 | In September the present TU/ecomotive
team will be replaced by a new class of students,
who will be taking the development of the existing
concept further. If you want to be involved in the car
of the future, you can get more information during
the TU/ecomotive lunch, which is scheduled in
Potentiaal from 12.45 to 13.30 on May 28. Of course
you can also get in touch via www.tuecomotive.nl of
[email protected]
Over the past year the TU/ecomotive team including
thirteen second-year students of Automotive, Electrical
Engineering and Mechanical Engineering has been
working on the new city car of the future. Last week
this car -named Isa- was in the spotlight during
its festive unveiling.
Rotterdam road trip | During the unveiling
ceremony on May 7 there was ample opportunity to
get acquainted with Isa: seeing, feeling, and for some
lucky ones even a bit of test driving. The media also
devoted extensive attention to the economical ‘dream
woman’. Moreover, the demonstration was the starting
point of a road trip. Via all kinds of sponsors, radio and
television stations it will eventually lead to the Shell
Eco Marathon in Rotterdam, which is to be held there
from May 15 thru 18. In the innovative student contest
for energy-efficient vehicles all eyes are focused on Isa,
who will have to prove how economical she is.
Isa, the pre-eminent
economical
urban car
of the future
Foto | Flip de Jong. Toekomstmakers
A practical car, suited for everyday use in the city and
electric as well. That is the goal with which a group of
Automotive students set to work in 2012. Since that
time work has been done every year under the name
of TU/ecomotive to come up with a new, improved
concept of an urban electric car. Team Manager Hans
de Penning explains that a different approach has now
been adopted, in which the design of an economical car
for city traffic was the primary aim, instead of adapting
a ‘normal’ car. And if the figures are genuine, that approach
appears to work out. Boasting a fuel consumption of
one to five hundred -when converted to a gas-fueled
car- Isa can safely be called super-economical; which
Penny during the Shell Eco Marathon in 2013.
is also the result of an efficient drive line and so-called
in-wheel engines. Add to that a radius of over one
hundred kilometers, a top speed of sixty kilometers
per hour and a weight of a mere two hundred kilos
(in comparison: a normal city car easily weighs some
900 kilos) it is also a lightweight urban vehicle.
Affordability and comfort were other spearheads
incorporated into the design, apart from efficiency.
In the light of the current trend of ever-smaller and
lighter urban vehicles, De Penning expects that cars
based on Isa will be in the streets within a number
of years.
From Penny to Isa | In view of the fact
that there are still considerably fewer females
than males populating TU/e, there was no doubt
whatsoever about the name of the new car - called
EM-02 on paper. It had to be a woman’s name.
While the first car out of the TU/ecomotive stable
dating from 2012-2013 was baptized Penny, this
year’s team wanted to shift the focus from cheap
to comfort with ‘gorgeous woman’ Isa.
Technical devices | Isa works as may be expected
from a car. A steering column switch to operate the windscreen
wipers and the headlamps, an easy gearshift and a normal
seating position. It accommodates two adults and a fair
amount of baggage in the surprisingly spacious boot.
In addition to being extremely economical, Isa is also
innovative, as we can see on the dashboard. A complete
infotainment system with touchscreen, the option of
car-to-car-communication and a wireless charger are
technical tours de force that make Isa a car in which the
driver would want to be spotted, so TU/ecomotive expects.
A clear field | Most of the tests conducted with
Isa took place in the traffic practice ground of the
Ministry of Defense in Oirschot. In order to be allowed
on the public road, registration plates had to be
applied for at the Government Road Transport Agency
(RDW). Early in May Isa was submitted to a whole series
of dynamic (how does the car brake, is its safety all
right) and static tests (in which items such as the
volume of the horn were measured). Since 2011,
the RDW has had special guidelines applicable to
electric vehicles; an EMC (electromagnetic compatibility)
inspection is mandatory so as to exclude electromagnetic
failures of surrounding equipment, for instance. Isa was
given a green light several days before the official
ceremonies. In the end, an emergency procedure
was required to screw on the registration plates in
the nick of time.
Isa in action | You want to see Isa in action?
http://m.youtube.com/watch?v=nyq-GtlUdIA
26 | Research
15 May 2014
4 burning questions
Research | 27
See for more news www.cursor.tue.nl/en
Pieter van Zutven | Mechanical Engineering
Maaike Roubroeks | IE&IS
Teaching robots how to walk
Being polite to a robot
1 | cover
1
On the cover you see a social robot. In the near future you could meet this robot at a party
or at the doctor’s office. If this robot addresses you politely, you will automatically respond
politely in return. Only if you think of the robot as being made of bits and plastic, you can
control responding socially, as if you were responding to another human being.
’s on
f your
o
r
e
ov
the c rtation?
disse
What
2 | parties
My study has shown that humans exhibit social responses to anything that exhibits social
cues (e.g. facial expression, speech or behavior). It seems that humans categorize social
technology as both ‘humans’ and ‘objects’. The social response seems to be a default.
However, when humans focus their attention on the technical aspects of social technology
they are able to diminish their social responses.
3 | essential
2
The team at HTI has been indispensable for the creation of well-developed experiments.
And my boyfriend gave me the biggest support during the tough periods that every PhD
student experiences.
Wh
a
peo t do y
ou t
ple
a
t
par ell
whe
n
t
abo
ut y they a ies
our
s
rese k
arch
?
3
What person,
technology, or device
has been essential
for your research?
4 | society benefit
Most importantly, my research project has provided knowledge about how humans respond
to social technology on an automatic as well as a controlled level. In a society where
computers and social media are omnipresent, this knowledge can be very useful. Think of
campaigns using social technology to persuade humans to drive more safely, conserve
more energy in their households or adopt a healthier lifestyle.
1 | cover
The cover shows a trail of footprints, like someone
walked across my dissertation. I studied walking
robots, yet I deliberately opted for human footprints
to point out that research into walking robots is
rapidly developing, and they will soon walk in our
footsteps.
does
w
o
H
efit
n
e
b
ty
socie our work?
y
from
(edited by Tom Jeltes)
Photos | Bart van Overbeeke
Virtual skylight
2 | parties
We’ve researched what’s needed to make two-legged
robots walk. First, we’ve decided what aspects are
important for modeling walking robots, based on
experiments. Then we developed two methods to
estimate the parameters of the model. Using the
model, we created a controller that guarantees
balance, and makes the robot walk the desired
speed. To that end, we’ve had to determine how
strides, lean angle of the torso, and walking force
influence walking speed. Eventually, we validated
all out findings on humanoid robot TUlip.
3 | essential
4
Rizki Mangkuto | Built Environment
TUlip has been indispensable for our research
project. Without the robot we wouldn’t have any
experimental results. That would have made the
study much less convincing, had we even started
on it. The Tech United Humanoid Team has also
been very important.
4 | society benefit
Robots can help people by relieving them from
unhealthy, dangerous, unreachable, or laborintensive tasks. The major advantage of walking
robots is that they can reach places that are inaccessible to driving robots. Moreover, the study
also provides insight into human walking, which
can help to improve prosthetics.
1 | cover
The cover shows an artificial, or virtual, skylight on a ceiling in a ward in the Aberdeen
Royal Infirmary. The skylight displays a blue sky, some clouds, and foliage. These images
can contribute to the healing process of patients, for instance by reducing stress or anxiety.
2 | parties
Natural light in buildings is always limited in space and time. The concept of Virtual Natural
Lighting Solutions (VNLS) can solve that issue. VNLS are systems that artificially provide
light and an outside view. This thesis predicts the impact of various VNLS applications on
lighting performance and visual comfort in indoor spaces, using computational modelling
and simulation. Multiple design concepts were built, validated, and analysed to improve
the objective performance of VNLS.
3 | essential
We evaluated a so-called ‘first generation’ VNLS prototype with diffuse light, as well as a
‘second generation’ prototype featuring arrays of LED tiles and linear fixtures we designed,
constructed, and assessed. For the creation of future generations of VNLS, we used the
Radiance Lighting simulation tool, by introducing an array of small light sources with several
tilted angles to deliver light in various directions.
4 | society benefit
By installing VNLS, it will be possible to make use of spaces with little daylight. The application
can also benefit employees in enclosed spaces like operating rooms in hospital and control
rooms at industrial plants.
Donde
Yes J
rdag
15 mei, 2
0
azz: B
.30 u
ur
adBa
Een vid
dNotG , Gaslab TU/
later is eootje op Y
e
ood
James BadBadNo ouTube: drie
tGood
Blake
jonge
en het
g
thema eboren, een jazz-gasten
Entree
n
én
jaz
u
mmer
kosten
van Ze z-trio uit To een varkens
: Stude
ro
m
lda we
nten g
et om nto dat zow asker. Miljo
ratis, a
te bou
nderen
wen toel hiphop-nuenen kliks
betale
t freak
m
n 5 eu
y jazzy mers als
ro
madne
ss.
don’t
TU/e and Eindhoven so you
Cursor collects all events at
, and
nts
eve
ic
athletic and academ
have to. Symposiums, films,
notify
can
You
nl.
ue.
or.t
urs
w.c
at ww
to
parties: you can find them all
ail
em
an
d
sen
website, please
e
us of new events through our
her
will
ine
gaz
Ma
sor
Cur
do so.
[email protected] if you want to
ing happenings.
publish a selection of upcom
19
21
Monday
May, Tuesday
Wednesday
and
May, 20.00-22
.00h,
filmhouse De
Zwarte Doos,
TU/e campus
Dallas Buy
,
12.40-13.35h
,
y
a
M
y
Wednesda
Auditorium
Blauwe Zaal
21
ers Club
erdam
Port of Rott
and has
s in the Worldh other
rt
po
t
es
rg
la
e of the
omy. Wit
ropean econ
tterdam is on
The port of Ro nce for the Dutch and Eue Port
, what can th
great significa
rts closing in
European po do to maintain
of Rotterdamve position?
its competiti
Entrance fee:
20
Ron is told in
to live, but de 1986 that he has Aids and ha
complacent dofies the odds, gives the finge s 30 days
Pharma, and, ctors and the AZT merchan r to the
knuckles dow like Erin Brockovich in a latets of Big
drug therapie n to some research, finding r era,
that pre interns in foreign countries - no m alternative
et era. Soon, Ro
ea
club.
n has set up an feat in
buyers’
Entrance fee:
Students 3,50
euro and othe
rs 7,50 euro
none
Donderdag
22 mei, 20.00 uur, Gaslab TU/e
1000 years of Music
natuurlijk een
schijningsvormen maar dit is
Popquizzen heb je in vele ver het om 1000 jaar (!) muziek gaat. Stel daarom
heel speciale. Realiseer je dat s in huis heeft en strijd gezellig voor de eer en
naar het Best Kept
een goed team samen dat alle
hoofdprijs: met je hele team
natuurlijk ook voor die vette
Secret-festival.
m
Entreekosten: 5 euro per tea
23 mei - zon
d
Vrijdag
sportpa
rk
Hajraa
25 mei 2014
,
ag
de Hond
sheuvel
s
Buit
e
ntoerno
Het Hajr
oi
in 1979 aa Buitentoern
u
o
it
o
g
i
e
is
g
sinds de
roeid to
baltoern
t
van vers ooi van Europa het grootste 6xeerste editie
6 grasvo
c
.
h
M
et meer
volleyba illende natio
lleydan
twee en lliefhebbers en naliteiten, mee 450 teams
toch we orme feesten m andere feestg r dan 4.500
l een bij
a
na legenet ruim 14.000 ngers, en met
lite
darisch
www.ha
to
ernooi ter bier is dit
jraabuit
noemen
entoern
!
ooi.nl
Tuesday
27 May, 09
:00-18:00h
Symposium
The Path to
Conquer
Cancer, Mak
ing it Person
al
O
n Tuesday 27
ras’ of the facuth of May 2014 the study as
symposium, titlty Biomedical Engineering sociation ‘Protagosonal’. Due to led ‘The Path to Conquer Caorganizes her 15th
cure cancer, it progress in our ability to pr ncer, Making it PerDuring the lastbecomes a better treatable event, diagnose and
been brought years the term ‘personaliz disease nowadays.
forward. This ap
ed
on the treatmen
proach offers medicine’ has
t
of
ca
nc
er
.
with a medical
During the da a new perspective
will share thei , technological and/or busiy several speakers
theme. More inr expertise and discuss diffeness background
formation is av
re
ailable on the nt aspects of the
website.
www.protagora
Event language s.tue.nl/symposium/
Entrance fee: : English
Other 50 euroStudents 8 euro | TU/e empl
oyees 20 euro
|
Zaterdag
24 mei, 9:30-19:00 uur
Stepestafette
Zaterdag 24 mei vindt voor de 32st
e keer de Stepestafette plaats. Dit
sportieve evenement in estafette-vor
door E.S.V. Demos. De 100 Km lang m wordt jaarlijks georganiseerd
e race van Nijmegen naar Eindhoven zal in 10 etappes afgelegd word
en om uiteindelijk op Stratumseind tot een finish te komen.
De race kan als solist of als team
afgelegd worden, kortom de uitgelez
studenten ook sportief zijn! Na een en kans om te laten zien dat
mers, jong en oud, student en niet spannende race zijn alle deelnedeze sportieve dag af te sluiten op-student, van harte welkom om
een mooie naborrel georganiseerd
door E.S.V. Demos.
www.stepestafette.nl
Entreekosten: 30 euro
-00:00,
00
juni, 22: s
4
g
a
d
s
Woen
rte Doo
ij De Zwa
athon
buiten b
De mar
rde deze
regissee e Rotterdammers
)
!’
?
je
rt
d
Bie
n
ongetrain
Koopal (‘
n uitlope
iederick nty-variatie. Vier ten de maratho t te redden.
D
r
e
k
a
m
n
e
Reclame mse The Full Mo r, blanke pit mo een faillisseme
Rotterdatype ruwe bolstearagebedrijf van
.
van het slechtlopende g
ntje mee
een deke
l
e
e
tu
om hun
n
e
ev
s, neem
ten: Grati
s
o
k
e
e
tr
En
:
lm
Buitenfi