Hoe inschrijven - Vlaamse Schermbond

VOTAS–Hoeinschrijvenvooreenopleiding
opdeVTSwebsite?
Hoe inschrijven?
ViadewebsitevandeVlaamseTrainersschool:www.bloso.be/vlaamsetrainersschool/
Aanbod>>
AanmeldenopdeVOTAS-databankvandeVlaamse
Trainersschool
Aanmeldenofregistrerenalsjenoggeenloginhebt☺
ZoekenopSchermen,endanhetniveaukiezenuitde
gevondenresultaten
Viahetopleidingsstramienopeenmoduleklikken
Je krijgt de mogelijke cursusorganisaties als er meerdere
zijn. Via de icoontjes in de linkse kolommen vind je de
uurrooster(s) en gelinkte modules.
Klik op de knop Inschrijven van de cursusorganisatie die je
kiest
Normaal gezien zal VOTAS je automatisch aanbieden in te
schrijven voor alle modules, tenzij je vrijstellingen hebt die
reeds in het systeem opgenomen zijn.
Desnoods vink je aan of af waarvoor je je wil inschrijven.
Kijk via “MijnVTS” na of alles correct opgenomen werd ☺
Handige tip
Als je attesten of deelnamebewijzen hebt die interessant
zijn om in je sportief portfolio op te nemen, kan je dat via
het VTS-digiloket opnemen op de VOTAS.
Bijvoorbeeld: vanaf 2014 maakt de VSB dankbaar gebruik
van de samenwerking met de VTS om digitale
deelnameattesten voor bijscholingen te geven. Heb je
oudere
attesten
van
bijscholingen
of
het
scheidsrechterweekend, kan je dit via het VTS-digiloket in
je portfolio toevoegen.