14-05-15 nr. 17 - De Golfbreker koog aan de zaan

15-05-2014
NIEUWSBREKER
Nummer 17
RKBS de Golfbreker
Papiermolen 18
1541 RT Koog aan de Zaan
Groepen 1 t/m 8, administratie, directie:
075-6157936
Interne begeleiding: 075-6157826
Website: www.de-golfbreker.nl
Email: [email protected]
In deze Nieuwsbreker:
- Agenda
- Nieuws uit de kleutergroepen
- Nieuws uit de groepen 3
- Nieuw uit groep 6B
- Nieuws uit groepen 7 en 6/7
- Nieuws uit de groepen 8
- Nieuws uit de
activiteitencommissie
- Nieuws uit de werkgroep
catechese.
Techniek evenement PETZ
Komende maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 mei vindt in en rond de sporthal De Sprong het techniek
evenement PETZ plaats. PETZ wordt georganiseerd door Agora en Jolien Duin. Jolien is actief op De Golfbreker in de talentenklassen techniek. PETZ wil wetenschap en techniek onder kinderen en leerkrachten sterk
onder de aandacht brengen, om op dit gebied met Nederland in de stroom van de ontwikkelingen mee te kunnen gaan en om de technische beroepen een impuls te geven. PETZ doet dat door het aanbieden van een
groot arsenaal aan activiteiten voor alle kinderen van groep 7 in Zaanstad. Onze groepen 7 zijn woensdag
aan de beurt. Het belooft een mooi gebeuren te worden! De gymlessen tijdens deze dagen gaan niet door.
Kledingactie Back2school en gevonden voorwerpen
De bergen met kledingzakken groeien geweldig in de hal. Dat kan een mooi resultaat op gaan leveren. Maandag 19 mei voor 8.30 uur is er de laatste mogelijkheid om de zakken met kleding in te leveren.
Morgen vrijdag, 14 mei en maandag morgen 19 mei staan de gevonden voorwerpen uitgestald naast de ib kamer. Er is voor u de gelegenheid om te kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De kleding die overblijft gaat daarna mee met Back2school.
Willem Lamers
Mei 2014
Datum
Tijd
Maandag 12 mei
Avondvierdaagse, vanaf vandaag kleding Bag2School inleveren. Dit tot en met vrijdag 16 mei
Dinsdag 13 mei
Avondvierdaagse
Woensdag 14 mei
Avondvierdaagse
Donderdag 15 mei
Avondvierdaagse
Vrijdag 16 mei
Maandag 19 mei
Dinsdag 20 mei
Woensdag 21 mei
Donderdag 22 mei
Opening thema Circus kleuterbouw
Geen gymlessen i.v.m. met PETZ
Schoolkorfbaltoernooi gr 5 t/m 8
Geen gymlessen i.v.m. PETZ
Schoolkorfbal korfbaltoernooi gr 5 t/m 8
PET techniek dag, groepen 7
Geen gymlessen i.v.m. PETZ
Schoolkorfbaltoernooi gr 5 t/m 8
School Adviesraad
Schoolkorfbaltoernooi gr 5 t/m 8
18.00-20.00 u
18.00-20.00 u
18.00-20.00 u
20.00 u
18.00-20.00 u
Vrijdag 23 mei
Zaterdag 24 mei
Schoolkorfbaltoernooi gr 3 en 4
Maandag 26 mei
Dinsdag 27 mei
Woensdag 28 mei
Donderdag 29 mei
Hemelvaart, kinderen zijn vrij
Vrijdag 30 mei
Hemelvaart, kinderen zijn vrij
9.00-15.00 u
Juni 2014
Datum
Tijd
Maandag 2 juni
Groep 7B en groep 6/7 stadswandeling Amsterdam —> continurooster
Dinsdag 3 juni
Informatieavond nieuwe kleuters
Groepen 5 en 6 gaan op excursie naar het Archeon, continurooster!
Sportdag kleuters
Woensdag 4 juni
19.30
Donderdag 5 juni
Vrijdag 6 juni
Luilak, geef u alvast op om mee te waken. Shifts van twee uur. We waken van 24.00 uur— 08.00
Maandag 9 juni
2e pinksterdag
Dinsdag 10 juni
Studiedag van het team, alle kinderen zijn vrij
Woensdag 11 juni
Eindejaarsfeest Brazilië
Donderdag 12 juni
Integratiemiddag voor de nieuwe groepen 3
Vrijdag 13 juni
Maandag 16 juni
Dinsdag 17 juni
Integratiemiddag nieuwe groepen 3
Woensdag 18 juni
Doordraaidag
Donderdag 19 juni
Bespreking Circus kleuterbouw
Vrijdag 20 juni
Circus. Continurooster kleuterbouw. Voorstelling 14.00-15.00 uur in de Sprong
20.00
Maandag 23 juni
Dinsdag 24 juni
Continurooster groepen 4 excursie strand Castricum
Integratiemiddag nieuwe groepen 3
Schoonmaakavond kleuterbouw
Woensdag 25 juni
Donderdag 26 juni
Vrijdag 27 juni
Integratiemiddag nieuwe groepen 3
19.00
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN
___________________________________________________________________________________________________________
Circus TADAA komt bij ons op school voor een stoomcursus circus. Met een bus vol circusspullen, kostuums en decor. Iedereen doet mee in de
zelfgemaakte circusvoorstelling.
De school zorgt voor twee begeleiders voor elke tien kinderen. De leerlingen worden verdeeld in groepjes van tien.
De instructieavond is donderdag 19 juni om 20.00 uur:
De begeleiders krijgen instructie over wat ze moeten doen.
Verschillende circustechnieken worden voorgedaan en uitgeprobeerd.
Het is een leuke opwarmer voor de volgende dag.
Vrijdag 20 juni: De circusdag!!!
De kinderen en de hulpouders gaan op deze dag van 8.30 uur tot 15.30 uur naar school. We hebben dan continurooster. Dus graag brood en
extra drinken meegeven.
De circusvoorstelling is van 14.00 uur tot 15.00 uur in de sporthal “de Sprong”. Alle ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk uitgenodigd om deze
schitterende voorstelling te komen bekijken.
De intekenlijsten voor de hulpouders op deze dag, hangen vanaf 26 mei bij de klassen!!!!!!
Deze week was de laatste keer speelleer van dit schooljaar. Alle ouders die ons hierbij geholpen hebben: Hartelijk bedankt!! En hopelijk tot volgend schooljaar.
De komende 2 weken staan in het teken van de Cito-toets. De kinderen blijven in hun eigen klas en juf Betty neemt bij alle groepen de toets af.
De grote schoonmaak komt er weer aan en wel op: dinsdag 24 juni. Na Pinksteren komen er intekenlijsten bij de lokalen te hangen. U kunt natuurlijk ook materialen mee naar huis nemen om schoon te maken.
De oudste kleuters die na de grote vakantie naar groep 3 gaan, krijgen over een poosje een brief mee dat ze 2x een middag mogen wennen in
groep 3.
Groetjes van alle vrolijke juffen uit de kleuterbouw.
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT DE GROEPEN 3
____________________________________________________________________________________________________________
Het nieuwe thema waar we tot de zomervakantie aan gaan werken is de
Ruimte. De kinderen hebben al een woordweb gemaakt en in groep 3A hebben ze ook vragen bedacht waar ze graag antwoord op willen hebben. Zo
gaan we een raket knutselen, werken in een werkboekje, een liedje leren en
nog veel meer. Tegen het einde van het jaar gaan we nog op excursie naar
Space-expo in Noordwijk. De kinderen van groep 3 zijn nu al enthousiast en
staan te popelen om aan de slag te gaan!
Groetjes juf Judith, juf Kitty en juf Ellen
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT GROEP 6B
____________________________________________________________________________________________________________
Project
We zijn weer druk bezig met het nieuwste project: de middeleeuwen. In de klas hebben we al diverse materialen staan zoals een
helm en stukken van potten en kannen uit die tijd. Heeft u thuis nog plaatjes, boeken of materialen wat met deze tijd te maken hebben? Wij zouden het leuk vinden om dat tijdelijk in de klas tentoon te stellen.
Website
Het is een tijdje stil geweest op de pagina van groep 6B. Maar er staan weer een hele hoop foto’s van de kinderen op. Neem daarom
gauw een kijkje op www.de-golfbreker.nl
Wist u trouwens dat wij op de pagina ook altijd de datum van de topo toets noteren? De komende topo toets is op donderdag 22 mei.
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT DE GROEPEN 7
____________________________________________________________________________________________________________
Het nieuwe projectthema voor groep 7A is Wijzer met Geld. We haken aan bij het thema van de Week van
het Geld 2014 (die enkele weken geleden officieel gehouden is) en gebruiken ook materialen daarvan. De
ondertitel: “leren omgaan met geld is leuk” gaan we op verschillende manieren met de kinderen inhoud geven, van een stukje geschiedenis van het geld richting de moderne manieren van betalen.
Bij het thema horen ook een aantal thuisopdrachten. We hopen dat u daar met uw kind
wat tijd in wilt steken. U hoort nog van ons! Bent u zelf werkzaam in de financiële wereld
en denkt u een bijdrage te kunnen leveren via een gastles, u bent van harte
welkom!
Juf Josien en Juf Anneke
In de groepen 7B en 6/7 wordt het geschiedenisproject voortgezet en behandelen we de belangrijkste gebeurtenissen uit de Gouden Eeuw.
De kinderen gaan op maandag 2 juni onder schooltijd een speurtocht doen in
Amsterdam en zullen op zoek gaan naar gebouwen en andere interessante weetjes tijdens deze gezellige wandeling. We reizen met de trein en zijn nog op zoek naar enkele
begeleiders. U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten juf Bente en juf Monique.
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT DE GROEPEN 8
____________________________________________________________________________________________________________
Het kamp was een groot, geweldig feest. De leerlingen hebben het ontzettend naar hun zin gehad.
We hebben heel veel leuke, gezellige dingen kunnen doen.
Belangrijk voor ons kamp was de kampstaf: Ouders die graag mee op kamp wilden.
Ingrid, Marleen, Daniëlle, Gre, Peter, Gerhard, Peter, Ray, Edwin HEEL HARTELIJK BEDANKT, zonder jullie was het kamp niet zo’n succes geworden.
Joep was ook dit jaar voor ons weer onmisbaar, hartelijk bedankt!
Ook Juf Linda, juf Monique en meester Willem heel hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme en inzet.
Op de maandag na kamp zijn we meteen begonnen met het allerlaatste deel van
het jaarprogramma: de musical. We hebben een leuke musical uitgezocht.” De
Boskampi’s “.
Samen met de leerlingen hebben we het script gelezen. Daarna hebben de leerlingen de opdracht gehad om een persoonlijke top drie samen te stellen.
Wij hebben geprobeerd om met deze wensen rekening te houden en de rollen verdeeld. Nu kan het oefenen beginnen. Zowel thuis als op school, de leerlingen hebben ook de muziek meegekregen, zodat zij thuis de liedjes kunnen oefenen.
De schoolmusical wordt in de laatste schoolweek opgevoerd.
Groep 8C bijt het spits af op maandag 30 juni, groep 8B vormt op die avond het koor.
Groep 8A is dinsdag 1 juli aan de beurt, 8C vormt op die avond het koor.
Groep 8B sluit de rij op woensdag 2 juli, 8A vormt dan het koor.
Op deze laatste avond (woensdag 2 juli) zal ook het officiële afscheid van de basisschool zijn. Op die
avond worden dus alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders verwacht. De juiste tijden volgen nog.
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar schminkouders, ouders die handig zijn met haren en ouders die
willen meehelpen met het schilderen van de decorstukken.
Hierover ontvangt u ook binnenkort nog een brief.
Wij gaan er met z’n allen een geweldige afsluiting van maken.
Daniëlle, Hiske, Rinske, Ron en Marleen.
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT GROEP 8C
____________________________________________________________________________________________________________
Yaron Vreeken uit groep 8C speelt op zaterdag 21 juni en zondag 22 juni de hoofdrol tijdens
de voorstelling in Het Zaantheater.
Balletstudio DanZin uit Zaandam bestaat nu twee jaar en komt voor het eerst naar het Zaantheater! Leerlingen van alle leeftijden dansen, spelen en zingen twee prachtige eindejaarsvoorstellingen: Het Kleine Lelijke Eendje en GITZWART/WIT
Het Kleine Lelijke Eendje
Drie verschrikkelijke tutjes, een auralezer, sierlijke zwanen, een verloren baby en een meisje
dat naar PEREN ruikt. Het komt allemaal samen in dit sprankelende sprookje dat gebaseerd
is op Het Kleine Lelijke Eendje. In deze komische voorstelling met een zielig randje, spelen
de kinderen de hoofdrol. En hoe! Dans, theater en zang wisselen elkaar in rap tempo af. Kinderen en volwassenen staan samen op de vloer en spelen en dansen de sterren van de hemel. Een zeer bijzondere voorstelling voor jong en oud, door jong en oud.
Na de pauze:
GITZWART/WIT
Kwetsbaarheid, moed en kracht ontmoeten elkaar in deze prachtige dansvoorstelling. Hoe
ga je om met tegenslagen en afwijzingen in je leven? Geef je op of heb je de moed om het
gevecht aan te gaan?
Doordat kinderen en volwassenen dit verhaal met elkaar dansen, ontstaat er een unieke,
beeldende voorstelling, die nog lang op je netvlies gebrand zal staan. Een aangrijpend stuk,
dat je mee zal nemen in een reis door alle mogelijke emotionele landschappen.
Er zijn nog kaarten! Yaron, heel veel succes!!!
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
____________________________________________________________________________________________________________
Beste ouders,
Het is nu nog mei maar de tijd gaat snel. Op 11 juni is ons eindfeest met het thema: Brazilië!!
Zoals altijd is er ook een rad van fortuin met mooie prijsjes. Wij hebben al een
paar keer een oproep gedaan voor prijsjes, maar helaas nog geen prijsjes genoeg.
Heeft u thuis of op uw werk nog kleine prijsjes, neemt u ze dan mee naar school. Inleveren kan
bij groep KB van juf Guda, of groep 3A bij juf Ellen.
Met vriendelijke groeten de activiteitencommissie.
_____________________________________________________________________________________________________________
NIEUWS UIT DE WERKGROEP CATECHESE
____________________________________________________________________________________________________________
Godsdienst en levensbeschouwing
Af en toe staan onze lessen godsdienst/levensbeschouwing een periode lang in het teken van een Bijbels verhaal. In de weken tot de zomervakantie laten we ons inspireren door het verhaal van Ruth, een dappere jonge
vrouw. Haar verhaal gaat over ergens bij horen en vreemdeling zijn, voor elkaar zorgen en keuzes maken. Dat
zijn onderwerpen die ook vandaag de dag belangrijk zijn.
Ruth woont in Moab. Ze trouwt met een buitenlandse man die met zijn broer en ouders is gevlucht voor de hongersnood die in Israël heerst.
Maar na een paar jaar sterft haar man, en ook zijn broer en vader. De schoonmoeder van Ruth, Noömi, wil terug naar haar eigen land Israël.
Ruth kiest er niet voor om in haar eigen land een nieuwe toekomst op te bouwen, maar kiest ervoor om met Noömi mee te gaan naar Israël en
daar als aangetrouwde weduwe en vreemdelinge te proberen een bestaan op te bouwen.
Ze gaan naar Betlehem, en daar neemt Boaz, een ver familielid van Noömi, neemt haar onder zijn hoede. Ze mag het graan rapen dat bij de
oogst aan de rand van het veld blijft liggen. Boaz biedt aan om Ruth te trouwen en zo blijvend voor haar te zorgen, een gebruik waarmee familieleden voor weduwen in de bres kunnen springen. Ruth voegt zich daarmee voorgoed in de familie van Noömi. Boaz en Ruth krijgen een
zoon, Obed, die de grootvader wordt van koning David.
Het verhaal van Ruth beslaat in de Bijbel maar een paar bladzijden, maar het biedt stof tot nadenken voor minstens een paar weken. Wat betekent het als je bij iemand wilt horen? Hoe is het om al je schepen achter je te verbranden en je als vreemdeling te vestigen in een onbekend
land? Wat kun je doen om voor elkaar te zorgen? Hoe maak je moeilijke keuzes in je leven? Hoe ga je om met God, in goede en slechte tijden?
Zo laten we ons inspireren door Ruth, een jonge vrouw die eeuwen geleden een dwarse keuze maakte en trouw was aan haar familie. Aan het
eind van het verhaal zeggen de buurvrouwen tegen Noömi: ‘Ruth is een dochter die meer waard is dan zeven zonen’. In onze oren klinkt het
niet meteen als een klein paradijsje om zeven zonen te hebben, maar goed. Laten we zeggen dat Ruth toentertijd groot respect verdiende. En
nog steeds.
vrijwilligers voor de Sportcommissie
De Sportcommissie kan nog best wat hulp gebruiken bij het organiseren van diverse sportieve evenementen.
Dit kan incidentele hulp zijn zoals bijvoorbeeld het coachen van de diverse schoolteams of het klaarleggen van de schools
hirts.
Maar we zijn zeker ook op zoek naar enthousiaste ouders die de commissie Permanent komen versterken. Over 1 jaar zullen
een aantal ouders de school verlaten en het zou fijn zijn als het stokje dan kan worden overgedragen aan ingewerkte com
missieleden.
Waaruit bestaan de taken van de commissieleden:
Ca. 2x overleg per jaar met alle commissieleden;
groepen benaderen voor inschrijving toernooien/evenementen;
Inname, verwerken, inschrijven van de aanmeldingen voor de sportactiviteit;
Zorg dragen voor (ouder)begeleiding bij de sportactiviteiten;
wedstrijdprogramma’s uitwerken voor kinderen en coaches;
klaarleggen en inname van sporttenues en tassen;
aanlevering van artikelen voor de nieuwsbrief en/of website met evt. foto’s.
Vele handen maken licht werk en je doet de kinderen er zichtbaar Een groot plezier mee!
Sportieve groet van de Sportcommissie
[email protected]
Schoolkorfbal
Aanstaande maandag begint het schoolkorfbaltoernooi op de velden van KZ/Hiltex. De sporttassen en het programma zullen vandaag of morgen aan de kinderen meegegeven worden. Hea Schoolkorfbal
Aanstaande maandag begint het schoolkorfbaltoernooi op de velden van KZ/Hiltex. De sporttassen en het programma zullen vandaag of morgen aan de kinderen meegegeven worden. Het totale programma zal ook terug te vinden zijn op de website van KZ/Hiltex: http://
www.koogzaandijk.nl . De groepen 5 t/m 8 spelen de voorrondes op maandag 19 mei en dinsdag 20 mei. De eerste wedstrijden beginnen om
18.00 uur. De finale wordt op donderdag 22 mei gespeeld. Woensdag 21 mei wordt gebruikt voor eventuele inhaal wedstrijden. Het toernooi
voor de groepen 3 en 4 wordt gehouden volgende week zaterdag 24 mei. Op deze zaterdag is ook het instuiftoernooi voor de groepen 2. De
Golfbreker heeft zich met 14 teams (92 kinderen) ingeschreven.
Wij wensen alle korfballers een gezellig en sportief toernooi toe!
Sportieve groet van de Sportcommissie!
Avond4Daagse
Het duimen voor mooi weer heeft tot nu toe geholpen. Het was droog en zonnig en dus prima wandelweer. Gisteren liepen 133 kinderen van
De Golfbreker met hun ouders/bekenden de 3e avond van de Avond4Daagse. De 5 en 10 kilometer gingen door het Kalf en het Jagersveld.
Eerder werd er gelopen door Wormerveer/Krommenie en Koog/Zaandijk. De sfeer zit er goed in, we zien een hoop blije gezichten en af en
toe wordt er gezongen. Bij de limonadestop is het elke dag een gezellige invasie van kinderen en komt iedereen even op adem. Van klein tot
groot en van jong tot oud wordt er flink doorgestapt. Sommige kinderen lopen hun afstand 2x, zij rennen zoveel heen en weer dat zij vast en
zeker doodmoe in slaap vallen elke avond.
Vanavond lopen de kinderen hun laatste avond nog door Zaandam. Start en finish bij de Atletiekbaan van A.V. Zaanland. Hier worden zij binnen gehaald door familie, vrienden en bekenden. Vanaf de Burcht/Prins Hendrikkade wordt vanaf 19.45 uur de laatste 1,8 kilometer in optocht, en onder begeleiding van 2 muziekbands, gelopen. Maar eerst krijgen alle Golfbreker wandelaars een lekker ijsje en worden natuurlijk
hun dikverdiende medailles en wandeldiploma’s uitgereikt.
De Golfbreker doet nu voor het 3e jaar mee aan de Avond4Daagse. Wat een opkomst ook weer dit jaar, hartstikke goed! Natuurlijk zijn wij
heel trots op alle kinderen die aan dit evenement hebben mee gelopen. Juf Ellen, juf Riël, juf Judith en Ingrid (moeder van Lieke), fijn dat jullie de 5- en 10km groepen op weg geholpen hebben. Hulpouders bedankt!
Sportieve groet van de Sportcommissie!
[email protected]
Mini Dam tot DamLoop
Schrijf je nu in voor de Mini Dam tot Damloop. De Mini Dam tot DamLoop is een kinderloop voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die in het centrum van Zaandam plaats vindt voor de
finish van de grote Dam tot DamLoop. Het inschrijfgeld is € 3,50.
Deze sportactiviteit valt onder verantwoording van ouders/verzorgers, vervoer van/naar evenement door ouders/verzorgers zelf te regelen.
Na de zomervakantie, op zondag 21 september 2014 staat de Mini Dam tot DamLoop op het programma. Kinderen van 4 t/m 7 jaar kunnen zich inschrijven voor de 0,6 km. Alleen
bij de 4- en 5- jarigen is het toegestaan dat ouders/verzorgers meelopen. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is er een 2,2 km loop. Beide afstanden gaan door het centrum van Zaandam. De start is vlakbij de Burcht en de finish vindt plaats op de Peperstraat, waar de ‘grote’ Dam tot Damloop ook eindigt. Natuurlijk ontvang je bij de finish een mooie medaille!
Na afloop van de Mini Dam tot Damloop vindt er nog een groots kinderfeest op de Burcht plaats. Bij dit feest kunnen de kinderen zich uitleven op springkussens, genieten van diverse muziekoptredens en een bezoek brengen aan één van de vele andere activiteiten. Op de website www.damloop.nl is er een kleurplaat te downloaden waarbij je kans maakt op
leuke prijzen.
Wil je meedoen aan de Mini Dam tot Damloop? Vul dan onderstaand strookje in en doe dit samen met gepast inschrijfgeld (€ 3,50) in een gesloten envelop. Let op: alleen strookjes+geld in gesloten enveloppen worden aangenomen! Deze envelop lever je uiterlijk maandag 30 juni in bij je juf of meester.
Sportieve groet van de Sportcommissie
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam+Achternaam………………………………………………………………………….j/m
Adres……………………………………………………………………………………………..
Postcode………………………………………………………………………………………….
Plaats……………………………………………………………………………………………..
(goed bereikbaar) Telefoonnr.…………………………………………………………………...
E-mailadres………………………………………………………………………………………
Leeftijd (op 21 september)………………………………………………………………………
Groep (volgend schooljaar)………………………………………………………………..
Ik wil wel / niet in een schoolshirt lopen
Ik schrijf mij in voor:
0
0,6 km
4 jarigen
Starttijd 09.30 uur
0
0,6 km
5 jarigen
09.40 uur
0
0,6 km
6 jarigen
09.50 uur
0
0,6 km
7 jarigen
10.00 uur
0
2,2 km
8 jarigen
10.10 uur
0
2,2 km
9 jarigen
10.20 uur
0
2,2 km
10 t/m 12 jarigen
10.30 uur