Klik hier voor het complete artikel in PDF formaat

Koude & luchtbehandeling RCC
Tekst: ing. Dick Havenaar
Energiebesparing en meer
comfort door Carrier’s
hybride beam
Voor het conditioneren van woningen, kantoren en in de utiliteit wordt veel
gebruikgemaakt van koudwatersystemen. Dit koud water, meestal uitgevoerd
in een afkoeltraject van 12/6°C, wordt centraal opgewekt door een chiller en
gedistribueerd middels een leidingsysteem naar de te conditioneren ruimten.
De warmteoverdracht van het koude water naar de warme lucht in ruimten
vindt veelal plaats via ventilatorconvectoren en plafondconvectoren. Carrier
heeft in het Europese Carrier Advantec Solutions Center in Montluel (Frankrijk)
een nieuw model hybride fancoilunit ontwikkeld voor plafondmontage. De
voordelen van beide genoemde typen convectoren worden gecombineerd in
de nieuwe Hybrid Beam 36XB.
De Hybrid Beam 36XB-unit is
voorzien van een verselucht-aansluiting waardoor met behulp van
deels koude buitenlucht jaarrond op
energiegebruik kan worden bespaard. De unit is opgebouwd uit
een geïsoleerde omkasting met
roosters voor inblaas- en retour-
lucht voorzien van filters en verse
luchtaansluiting, een koeler/
heaterblok (voor aansluiting op een
koud/warmwater hydraulisch
systeem) voorzien van lekbak en
een ventilator die door middel van
een regelbare spanning kan worden
aangestuurd tussen 0 en 10V.
Indien de ventilator op vol vermogen draait, wordt gebruikgemaakt
van inductiewerking van de lucht
waardoor volgens de ontwerpers
een groot koelvermogen en 50
procent energy-efficiency kan
worden bereikt. Deze units zijn
inmiddels uitgebreid getest. Gebleken is dat ze bijzonder geschikt zijn
voor toepassing in kantoren en
andere utiliteitsprojecten waarin
geïnvesteerd wordt om het energiegebruik drastisch te reduceren.
Tevens zijn hierdoor de beperkingen van de huidige producten
geëlimineerd. Deze nieuwe systeemoplossing draagt bij aan een sterk
vereenvoudigde systeemkeuze. Het
resultaat is een verbeterd comfortniveau op de belangrijkste criteria
(temperatuur, relatieve vochtigheid,
verse lucht en geluid), meer installatie- en onderhoudsgemak en een
betere energie-efficiency.
Het schema links geeft aan hoe
bestaande systemen zijn geïntegreerd in het nieuwe product.
Omschrijving
De Hybrid Beam unit is opgebouwd
uit een retourrooster (1), ventilator
met EC-motor (2), warmtewisselaar
met condensbak (3), inductiecompartiment (4) met nozzels (5) en
verse luchttoevoer (6), een luchttoevoerrooster (7) en een geïntegreerde regeling (8).
De hybride unit kan worden
gebruikt in zes verschillende
bedrijfstoepassingen:
Hybrid Beam 36XB.
1. Alleen ventileren
(vrije koeling)
Hierbij wordt verse lucht de ruimte
in geblazen via het toevoerrooster.
Door inductie wordt er lucht uit de
ruimte meegezogen en ook in
107 e JAARGANG VJ 2014
33
RCC Koude & luchtbehandeling
Lage inbouwhoogte .
geblazen. De werking hierbij is
gelijk aan een actieve plafondconvector en heeft als voordeel dat de
geluidsproductie bijzonder gering
is.
2. Ventileren en koelen
Bij extra koelvraag uit de ruimte zal
de waterregelklep open worden
gestuurd en stroomt gekoeld water
door de warmtewisselaar. De door
de inductie meegezogen lucht
wordt hierdoor afgekoeld. Ook
hierbij is de werking gelijk aan een
actieve plafondconvector. Het
verschil is dat er een condenswateropvanglekbak aanwezig is en de
Hybride Beam-unit de ruimte óók
kan ontvochtigen, wat bijdraagt aan
een hoger comfortniveau..
3. Ventileren, koelen met
aanvullend ventilatorbedrijf
Indien de belasting van de ruimte
maximaal wordt (pieklast) zal de
EC-ventilator worden bijgeschakeld. Dát is het hybride-principe
van de unit. De capaciteit en
luchthoeveelheid worden traploos bijgeschakeld. De EC-ventilator maakt weinig geluid en
vraagt weinig energie. Aangezien pieklast maar gedurende
een beperkt aantal uren per jaar
voorkomt, zal de EC-ventilator
weinig worden gebruikt ten
opzichte van een standaard ventilatorconvector-oplossing.
4-6. Verwarmen
Voor het verwarmen geldt hetzelfde
werkingsprincipe, waardoor er
totaal zes bedrijfstoepassingen
mogelijk zijn.
Binnenwerk hybrid beam.
Europese eisen van Near Zero
buildings. De Hybrid Beam-unit
wordt geproduceerd in de enige
Europese fabriek voor HVAC-producten in Montluel, die 100 procent
groene elektrische energie gebruikt.
De unit wordt geheel geproduceerd
van recyclebaar materiaal.
Duurzaamheid
Lage inbouwhoogte.
34
VJ 2014 107 e JAARGANG
Deze unit is ideaal voor lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling (water). Hierdoor is
de Hybrid Beam-unit uitermate
geschikt om te worden toegepast in
combinatie met warmte/
koude-opslagsystemen en
warmtepompen, wat een
compleet duurzame klimaatoplossing mogelijk maakt. Zo
is het mogelijk om in de
nabije toekomst te voldoen aan de
Flexibiliteit en kosten
Naast de functionaliteit van de
Hybrid Beam-unit heeft Carrier
nagedacht over de praktische
toepasbaarheid. Zo zijn er geen
separate roosters meer benodigd,
maar is het rooster zelf al geïntegreerd in de unit. De unit heeft een
standaard stramienmaat en kan
hierdoor simpel ingepast worden in
de plafonds van kantoren en
bedrijven. De installatiekosten zijn
Koude & luchtbehandeling RCC
lager omdat er slechts één unit benodigd is in plaats
van twee conventionele plafondconvectoren.
Binnenluchtkwaliteit/onderhoud
De binnenluchtkwaliteit is net als bij een ventilatorconvector gegarandeerd door toepassing van in de
hybrid beam-unit geplaatste luchtfilters. Het onderhoud is eenvoudiger door de toegankelijkheid van
het filter vanuit de ruimte.
Samenvatting
Warmtepompen
op basis van het natuurlijke
koudemiddel CO2
Airview Luchtbehandeling introduceert
met de HP 90 warmtepompen een
duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor de productie van grote
hoeveelheden warm tapwater.
Deze unit combineert de voordelen van een ventilatorconvector en plafondconvector. De Hybrid Beam
36XB-unit biedt met een variabele frisse luchtstroom en capaciteitsbooster met EC-ventilator een
veelzijdige oplossing voor kantoren, ziekenhuizen
en hotels. De Hybrid Beam-unit biedt hoge capaci-
HP 90 Lucht/Water
HP 90 Water/Water
De HP 90 warmtepompen zijn uitgevoerd met
het natuurlijke koudemiddel CO2, wat resulteert
in diverse voordelen:
t
Wateruittrede temperaturen tot 90°C
t
Energiezuinig, zeer hoge COP met
EIA-subsidie mogelijkheid
Ideaal inpasbaar in plafondsystemen.
teiten en realiseert zowel voelbare als latente
koeling. De lage hoogte van het ontwerp maakt deze
convector ideaal voor zowel nieuwe als renovatieprojecten. De unit biedt met geen tocht en een
geluidsniveau van <NR35 een hoog comfortniveau.
Condensatie vormt geen probleem dankzij de
opvangbak. Er is keuze tussen filters van G3 tot F7.
De unit voldoet aan de LEED, BREEAM en HQEeisen.
Over de auteur
De auteur is voorzitter van de redactieraad van RCC
Koude & Luchtbehandeling RCC K&L
t
Wateruittrede temperatuur van 60°C bij een
buitenluchttemperatuur van -20°C
t
Optimale werking bij hoge Delta T
t
Koudeterugwinning optioneel: gelijktijdige
productie van warm en koud water
Dankzij deze unieke kenmerken zijn de CO2 warmtepompen
speciaal geschikt voor de productie van grote hoeveelheden
warm tapwater in onder meer hotels, campings, sportparken,
zwembaden, zorgcomplexen, ziekenhuizen en de industrie.
De HP 90 CO2 warmtepompen zijn leverbaar in lucht/water en
water/water uitvoering en zijn dankzij de modulaire capaciteitsopbouw geschikt voor inzet in een capaciteitsrange van 18 tot
300 kW.
Meer informatie:
Carrier Airconditioning Benelux BV
Rijndijk 141
2394 AG Hazerswoude-Rijndijk
T: 071-3417111
E: [email protected]
I: www.carrier.nl
Scan de QR-code met
uw smartphone of tablet
voor meer informatie!
Anders denken in klimaatoplossingen
ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING
Airview Luchtbehandeling BV I 078 - 652 18 00 I www.airview.nl
107 e JAARGANG VJ 2014
35