H P F W S

HP F
W
S
Huurdersvereniging Het Slot
Van Naeldwijcklaan 5
2902 BE Capelle a/d IJssel
Betreft: Top 3 ergernissen
Referentie: T3 201316
Rotterdam, 19 mei 2014
Geachte leden van de Huurdersvereniging,
De afgelopen periode heeft de commissie contact met u gehad over het aanleggen van
achterpadverlichting. Met name de stroomvoorziening stuit op problemen.
Wij laten u bij deze weten dat momenteel door Havensteder wordt uitgezocht of het plaatsen
van een zonnepaneel een financieel haalbare optie is. Indien dit niet het geval is, wordt met
u bekeken of het bemeteren van het achterpad via de meter van één van de bewoners kan
lopen, zoals dit nu ook gaat gebeuren bij één van de andere aanmeldingen.
Wij hopen u spoedig meer informatie te kunnen geven.
Met vriendelijke groet, namens de commissie Top 3 Ergernissen
Gina Steijger
secretariaat HPF / SHC
Stichting Huurdersplatform Patrimoniums Woningstichting Rotterdam (HPF PWS)
Secretariaat: Adorte Producties (Gina Steijger) ● Postbus 8024 ● 3009 AA Rotterdam
Tel.: 010 - 850 11 11 ● Mobiel: 06 - 12 71 09 36 ● E-mail: [email protected]
KvK Rotterdam nr.: 24345090