Nieuwsbrief : “Schoolbord”

Nieuwsbrief :
“Schoolbord”
4 juli 2014
Burg. Buyvoetsplein 70
7497 LD Bentelo
0457-292492
www.olvrouwebentelo.nl
Agenda
5 juli
17 augustus
18 augustus
20 augustus
22 augustus
08.30 – 09.00
20.00 – 22.00
09.00 – 10.00
Begin zomervakantie
Einde zomervakantie
Eerste schooldag
Koffie drinken in Spinnenweb
Ouderraadvergadering
Periodieke hoofdluiscontrole
Schoolbord 1 2014 – 2015
Zomervakantie
De zomervakantie begint op zaterdag 5 juli en duurt tot en met zondag 17
augustus. Wij wensen iedereen een hele fijne en hopelijk zonnige
zomervakantie toe.
Nieuwe schooljaar
Op maandag 18 augustus start het nieuwe schooljaar, het schooljaar
2014-2015. Volgens de traditie starten we op de eerste schooldag met
koffie en thee voor de ouders in het Spinnenweb.
Inval in groep 4/5
Na de zomervakantie verwelkomen we juf Marieke Lagendijk als
vervangster van juf Monique van Groenewoud in groep 4/5. Juf Marieke
zal op de maandag en woensdag werkzaam zijn in deze groep. Zoals
bekend werkt juf Dymphie op de andere dagen.
1 van 3
Nieuwsbrief :
“Schoolbord”
Gymnastiektijden
De gymnastiektijden voor het nieuwe schooljaar zijn:
Groep 1: maandag, woensdag en donderdag
Groep 2: maandag, woensdag en donderdag
Groep 3: maandag en vrijdag
Groep 4: dinsdag en vrijdag
Groep 5: dinsdag en vrijdag
Groep 6: dinsdag en vrijdag
Groep 7: dinsdag en vrijdag
Groep 8: dinsdag en vrijdag
Oud papier
Ook in de zomervakantie wordt er oud papier ingezameld op de bekende
locatie. Op zaterdag 19 juli staan de ouders van Lianne Temmink en
Robert-Jan Nijhuis ingepland en op zaterdag 16 augustus de ouders van
Hinke ten Siethof en Karsten Asbreuk. Komt de ingeplande datum u
ongelegen dan verzoeken wij u zelf met iemand te ruilen. De poort van de
containers is open van 8.30 uur tot 12.00 uur. Ouders kunnen onderling
regelen of ze van 09.00 – 10.30 uur of van 10.30 – 12.00 uur helpen bij
de container. Als de container vol zit kunt u contact opnemen met dhr. R.
Nagenborg (tel. 293033 of 06-52435525), zodat Ankersmid kan worden
benaderd om e.e.a, aan te drukken.
MR
Onlangs hebben we een MR verkiezing gehouden. Wij hebben U als ouders
gevraagd te stemmen op één van de twee kandidaten. Hier is ruimschoots
gebruik van gemaakt, onze dank hiervoor. Hieruit blijkt dat de ouders zich
zeer betrokken voelen bij de school.
Na het tellen van de stemmen is Daniëlle Hummelink benoemd tot het
nieuwe MR lid van de Onze Lieve Vrouweschool. Tevens willen wij Ingrid
Lucas-Pierik bedanken voor haar kandidaatstelling.
We heten Daniëlle van harte welkom in de MR en wensen haar veel
succes.
MR Onze Lieve Vrouweschool
Ouders bedankt!
Aan het einde van het schooljaar willen we alle ouders die op welke wijze
dan ook afgelopen schooljaar de school hebben geholpen heel hartelijk
danken. Zonder uw hulp zouden veel activiteiten niet kunnen
plaatsvinden. Daarom namens alle kinderen en het team: ‘Ouders
bedankt!’
2 van 3
Nieuwsbrief :
“Schoolbord”
Afscheid groep 8
Afgelopen dinsdag hebben we officieel afscheid genomen van de kinderen
van groep 8 en twee kinderen uit groep 7. Na de uitvoering van de
musical hebben we tijdens het tweede deel van deze avond alle kinderen
nog één keer in het zonnetje gezet. Volgend schooljaar waaieren ze uit;
het gros gaat naar Twickel Delden en een aantal gaat naar de Grundel, de
Arcade of het OSG in Hengelo. Wij wensen alle kinderen heel veel succes
op hun nieuwe school en hopen hen allen nog eens terug te zien bij ons
op school.
Bijlage brigadieren
In de twee bijlagen vindt u nadere informatie betreffende het brigadieren
voor komend schooljaar.
Gefeliciteerd
Verjaardagen in de periode 5 juli t/m 22 augustus *:
Datum Naam
Groep
05-07
Dani de Jongh
5
05-07
Michelle te Lintelo
7
06-07
Sanne Aalderink
1
11-07
Lynn Sueters
8
12-07
Isa Hake
1
12-07
Jennifer Nijland
3
15-07
Ella Hag
1
15-07
Tijn Epping
5
21-07
Iris Vehof
6
24-07
Cas Hummelink
6
25-07
Jorn Bunte
5
26-07
Cindy Ankersmid
4
27-07
Juul Borre
4
28-07
Laurens Bosch
3
29-07
Levi Blanke
2
29-07
Youp Ros
3
02-08
Kars Nijland
1
06-08
Kars Veelers
8
08-08
Nadine Siemerink
3
14-08
Lindsey Bloem
2
19-08
Noa Hemel
1
20-08
Hinke ten Siethof
1
20-08
Douwe Exterkate
2
20-08
Thomas Ottink
5
21-08
Joyce Kleinsman
8
(* volgens gegevens schooljaar 2013-2014)
3 van 3