Download - Fantastick

InnoSportNL project onderzoek ECBT
Sportivation, Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) Haagse Hogeschool,
InnoSportNL, InnoSportLab Sport en Beweeg! en ML Hockey Support werkten
samen in een project om het bestaande prototype van de Fantastick hockeystick
door te ontwikkelen tot een getest en marktintroductieklaar product.
Het ECBT heeft het prototype getest bij kinderen van 4 en 5 jaar. Het doel van dit
onderzoek is om de vraag “ Is de Fantastick® beter dan een reguliere hockeystick?”
te beantwoorden.
De hockeytechniek is erg lastig aan te leren voor kinderen van 4-6 jaar oud. De
ontworpen hockeystick, genaamd de Fantastick® is onderzocht of deze leuker,
makkelijker en uitdagender is dan de reguliere hockeystick zoals deze nu op de
markt is. Om dit te kunnen onderzoek zijn er zeven hypotheses opgesteld, wanneer
aan vijf van de zeven hypotheses wordt voldaan is de Fantastick® leuker,
makkelijker en uitdagender dan de reguliere hockeystick. Dit is gedaan middels twee
deelonderzoeken. Allereerst hebben FunKey-docenten de Fantastick® in hun
lespakket opgenomen gedurende periode van minimaal 1 week. De resultaten zijn
verzameld middels een interview. Het tweede onderzoek is een vergelijkend
onderzoek. Op de eerste testdag is met 24 kinderen verschillende oefeningen met de
reguliere hockeystick uitgevoerd. Op de tweede testdag zijn de verschillende
oefeningen met de Fantastick® uitgevoerd. De resultaten uit video, enquêtes en
scores zijn met elkaar vergeleken.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat aan vijf van de zeven vooraf gestelde
hypotheses is voldaan. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de Fantastick
inderdaad leuker, makkelijker en uitdagender is dan de reguliere hockeystick voor
kinderen van vier en vijf jaar oud. De hypotheses waar niet aan voldaan zijn, gingen
met name over het motorisch leren. De meningen van de kinderen en het
beeldmateriaal waren hier tegenstrijdig met de ervaringen van trainers en docenten.
In dit onderzoek is niet gekeken naar het trainingseffect tussen de verschillende
hockeysticks.
Aantoonbaar effectief