Montage trapgat console

MONTAGE
TRAPGATCONSOLE
Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.
INLEIDING
In seriematig te bouwen (grondgebonden) woningen zitten trapgaten om de eerste en de zolderverdieping te bereiken. Op de zolderverdieping van woningen met een kap lopen boven deze trapopening de
inpandige muren hoog door tot in de nok.
Voor alle werkzaamheden die daar nog moeten gebeuren zijn los te plaatsen ladders en trappen geen
comfortabele en veilige hulpmiddelen om de nokhoogte te bereiken. Met dit consolesysteem dat opgehangen wordt aan de binnenmuur ontstaat een veilige werkvloer. Vanaf de vloer kunnen de werkzaamheden aan deze doorlopende muur veilig worden uitgevoerd. Denk hierbij aan stucwerk, spuitwerk en/
of installatiewerkzaamheden. Om dit trapgatconsolesysteem snel en gemakkelijk in en uit de woning te
vervoeren is alles in licht gewicht materiaal uitgevoerd.
De consoles met werkvloeren worden op ongeveer één meter hoogte boven de zoldervloer gemonteerd
zodat de nok staand bereikbaar is. Tijdens de werkzaamheden is de zoldervloer via de trap onderlangs
de consolevloer nog steeds goed bereikbaar.
Door de eisen uit de bouwregelgeving (vorm van de trap, verdiepingshoogte) zijn de openingen bijna
altijd 3.10m lang en 0.95m breed. De trapopening kan op de zolderverdieping ommuurd zijn of voorzien
van een (houten) hekwerk.
MONTAGEMETHODE MET INGESTORTE SCHROEFHULZEN IN NIEUWBOUW
Werkvoorbereiding:
Tijdens de ruwbouw worden precies op de gewenste
plaats in de woningscheidende muur M12 schroefhulzen mee ingestort. Indien de trapopening ommuurd is
ben je gebonden aan de speciale 2.85m lange vloerelementen die tussen de 3.10m uit elkaar staande muren
passen. Eén vloerelement van 0.32m breedte en twee
stuks van 0.20m. De instorthulzen hart op hart (h.o.h.)
2.85m. aanbrengen en links en rechts een gelijke
ruimte overlaten. De hoogte zodanig positioneren dat
vanaf de consolevloer staand tot in de punt gewerkt
kan worden.
Wanneer de trapgatopening niet ommuurd is maar van
leuningen voorzien kan juist boven de trapgatleuning
ook met 3.07m elementen gewerkt worden.
Instorthulzen h.o.h. 3.07m. Bij eventueel gebruik van andere standaard Layher Allroundonderdelen de
h.o.h.-systeemmaat van 2.07m of 2.57m aanhouden.
Montage:
De bovenste muurplaten wordt opgehangen met een tapbout M12 door het bovenste gat van de muurplaat. Dit kan gebeuren vanaf de trap of over de leuning vanaf de zoldervloer. Bij een ommuurde trapopening een ladder gebruiken vanaf de eerste verdiepingsvloer om het hoogste ophangpunt te bereiken.
De consoles met de spiekop ophangen aan de muurplaat en de spie licht aanslaan (figuur 1).
De onderste muurplaat hoeft niet aan de muur gemonteerd te worden maar wel aan de console. Deze
dient alleen als steunpunt. Daarna de vloeren aanbrengen (figuur 2).
Wanneer het trapgat niet ommuurd is en er valgevaar bestaat een leuning aanbrengen (figuur 4). Dit door
staanders op de console-pen te monteren en borgen tegen verdraaien met een borgpen. Tussen de
staanders de leuningen monteren en aan één zijde de korte liggers monteren aan de staander.
De andere korte zijde is de toegang tot de werkvloer middels een opstap of trapje.
Figuur 1
Figuur 2
MONTAGEMETHODE MET SCHROEFOGEN
Wanneer de schroefhulzen niet zijn aangebracht of bij gebruik van het systeem in bestaande woningen
kunnen de consoles ook aan schroefogen opgehangen worden (figuur 3).
De kunststof pluggen aanbrengen op de gewenste hoogte en h.o.h. afstand (zie voor de h.o.h. afmetingen
de instructie voor ingestorte schroefhulzen).
De oogbout met normale krachtuitoefening zorgvuldig indraaien tot het merkstreepje.
Consoles ophangen en de werkwijze volgen als bij de montagemethode met ingestorte schroefhulzen.
Let op: Indraaien van de schroefogen met normale krachtuitoefening. Als het boorgat te nauw is bestaat
de kans dat de oogbout tijdens te zwaar indraaien een breuk oploopt!
Steeds per montage in een woning twee nieuwe oogbouten gebruiken en de reeds gebruikte verschroten. Bij twijfel uitrekproeven doen of als alternatief schroefhulzen inlijmen en de muurplaten gebruiken.
Raadpleeg eventueel uw leverancier van bevestigingsmiddelen voor advies.
Figuur 3
Figuur 4
Samenstelling van het trapgatconsolesysteem bestaande uit lichtgewicht-onderdelen:
Per set volgens Figuur 4
9500/024
0708/792
0728/733
0726/775
0728/734
0728/735
Aantal
2
2
2
1
2
2
0.1 kg
1.5 kg
4.6 kg
12.2 kg
9.5 kg
1.4 kg
€ 0,30
€ 14,60
€ 94,10
€ 150,60
€ 136,60
€ 18,90
0713/674 AR Aluminium ligger 2.85m
3201/073 AR Aluminium ligger 0.73m 3209/100 AR Alu staander 1.00m zonder staanderpen
2
2
2
6.0 kg
2.8 kg
1.9 kg
€ 70,50
€ 31,00
€ 45,70
Voor in bestaande bouw:
9500/014 AC Schroefoog met metrische draad, M12 x 50mm
4008/070 AC Kunststofplug 14 x 70mm
2
2
0.14 kg
0.01 kg
€ 1,35
€ 0,25
AC Tapbout M12 x 35mm
AC Wandbevestiging 0.10 x 0.15m
AR Aluminium U-console 0.87m
VL Stalu vlonder 2.85m x 0.32m, U-oplegging *
VL Stalu vlonder 2.85m x 0.19m, U-oplegging *
AR Vlonderborgplaat T8 0.87m
Per stuk
Indien leuningen aangebracht worden
(montagehoogte consolevloer boven zoldervloer hoger dan 1.0m)
* of standaard Allroundelementen van 2.07, 2.57 of 3.07m
Prijzen zijn excl. BTW
Prijswijzigingen voorbehouden
01-08-2014
Layher b.v.
Lissenveld 18, Postbus 167
4940 AD Raamsdonksveer, NL
0162-58 68 00
[email protected]
www.layher.nl
Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.
Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B
015/31.03.39
[email protected]
www.layher.be