Microsoft Outlook - Stijl voor memo

Loes Swaning - TVVL
Regio Zuid‐Holland Dinsdag 7 oktober Eindedaglezig BaOpt, Luchtverdeling met regelstrategie Is dit een nieuwe en revolutionaire wijze van ruimteklimatisering? Geachte leden en belangstellenden,
Namens de regiogroep Zuid-Holland heb ik het genoegen u uit te nodigen voor deze eindedaglezing.
Het ‘Bauer Optimierung’ (BaOpt) concept berust op een door Albert Bauer (München) ontwikkeld
regelalgoritme in combinatie met een luchtbehandelingssysteem. Door het niet-laminaire aanbod van lucht
zorgt dit systeem voor een homogene menging van toevoer- en retourlucht, een minimalisering van het
energiegebruik en een grotere behaaglijkheid voor de gebruiker. Het principe is ontleend aan natuurlijke
luchtmenging zoals zich dit onder andere in de bergen voordoet.
Dit pulserende systeem (niet-gerichte, diffuse luchtverdeling met regeltechniek) zal bij deze bijeenkomst
nader beschouwd worden door een adviseur, een leverancier en de Technische Universiteit Eindhoven.
Laatstgenoemde heeft diversie metingen verricht aan installaties met zo’n systeem. De sprekers zijn: - De heer ing. J. (Jaap) Veerman (Royal Haskoning-DHV) - De heer J. (Jan) van Dijk (BaOpt) - De heer prof. Ir. W. (Wim ) Zeiler (Technische Universiteit Eindhoven) Het programma: 16:30 – 17:00
Ontvangst 17:00 – 17:30
Lezing praktijkervaring gerealiseerd project door Jaap Veerman 17:30 - 18:00
Pauze met koud buffet 18:00 – 18:30
Lezing systeem BaOpt door Jan van Dijk 18:30 - 19:00
Lezing resultaten metingen door Wim Zeiler 19:00 – 19:30
Vragen beantwoorden en “netwerken” onder het genot van een drankje en een hapje Locatie Zaal Econosto, Cypresbaan 63, Capelle a/d IJssel Tijd Zaal open om 16:30 uur, aanvang 17:00 uur € 20 ,‐ voor leden en medewerkers van begunstigers, € 25,‐ voor niet‐leden. € 15,‐ Deelnameprijs voor gepensioneerden en studenten op vertoon van hun OV‐jaarkaart. Prijzen excl. 21% BTW. Aanmelding uiterlijk 1 oktober a.s. via onderstaande button. Aanmelding Ongeveer een week vooraf ontvangt u de bevestiging en de deelnemerslijst. Bevestiging In de week na de bijeenkomst ontvangt u een factuur. Factuur Bij annulering binnen een week voor de bijeenkomst zijn wij helaas genoodzaakt Annulering de volledige deelnamekosten in rekening te brengen. Annulering kan alleen schriftelijk. Plaatsvervanging bij verhindering is altijd mogelijk. Meer informatie Loes Swaning, T 033 434 57 63, e‐mail: [email protected] Wij stellen het zeer op prijs u op deze eindedaglezing te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, O. W.R. (Oscar) Böttcher, Secretaris Regiogroep Zuid-Holland
1