Recensie in pdf

DINSDAG 29 APRIL 2014
LDN034
18
Algemeen
Boeken
’De Kleenex Kronieken’: een romandebuut van grote souplesse
In het Belgische Mortsel wordt de
tijd gemeten in ’voor het bombardement’ en ’na het bombardement’. Op 5 april 1943 werd de wijk
Den Ouden God getroffen door
’friendly fire’, geallieerden die
beoogden de in Duitse handen
zijnde Erlafabriek te treffen, maar
verkeerd mikten. In vrijwel elk
gezin waren doden te betreuren.
Die plek speelt de hoofdrol in het
debuut van de Vlaams-Nederlandse
Fictie
Neske Beks: De Kleenex
Kronieken. Uitg. De Harmonie, 17,90 euro
✱✱✱✱
Neske Beks.
Heen en weer springend in de tijd
verhaalt Beks over Priscilla, doch-
ter van een Senegalese moeder en
een Vlaamse vader. Na de dood van
haar moeder, als Priscilla nog heel
klein is, zorgt haar ’bomma’ voor
haar. Daaromheen zijn er Dédé ziekenhuisdirecteur en tevens de
geliefde van bomma - Toussaint de
dodenaflegger - die net als Priscilla
half zwart, half blank is - en Billie zijn altijd droevige zus - getrouwd
met Dédé. En niet te vergeten: de
dikke Madam met de koeken die
telkens opnieuw opduikt.
Met grote souplesse schakelt Beks
moeiteloos van heden naar verleden en brengt trefzeker en liefdevol haar personages tot leven. Met
humor en oog voor detail schildert
zij het leven in het stadje waar de
helft van de bewoners in de bierfabriek werkt en de andere helft in
de Kleenex-fabriek.
Sonja de Jong
Verhalen
Rascha Peper: Een Siciliaanse lekkernij.
Uitg. Querido, 19,99 euro ✱✱✱✱
Wie de loopbaan van de in maart
vorig jaar overleden schrijfster
Rascha Peper een beetje gevolgd
heeft, beseft bij de titel van deze
nieuwe verhalenbundel meteen dat
het hier niet om niet eerder gepubliceerd werk gaat. Immers, ’Een
Siciliaanse lekkernij’ was een van
de verhalen uit de in 1992 verschenen bundel ’Oefeningen in manhaftigheid’. Gelukkig herbergt dit
nieuwe boek, naast zes bekende,
ook enkele minder bekende verhalen. Het mooiste daarvan is ’De
ziel’, dat in 1993 vrijwel onopgemerkt verscheen in een verzamelbundel van 15 schrijfsters over
wraak. De wraak die Peper hier
door een getergde butler laat nemen is letterlijk zoet. Ook ’Kiew
kiew’, uit 1998 en destijds alleen via
de Februari Boekhandels verspreid,
is een echte Peper: mooi geschreven, verrassend en met overtuigend neergezette karakters. Een
echtpaar dacht dertig jaar geleden
de slag van hun leven te slaan met
de aankoop van een huis in de
duinen. Maar een oude vrouw staat
in de weg. Van heel ander karakter
is ’Waterscheerling’, in 2004 verschenen als nieuwjaarsgeschenk
van Pepers toenmalige uitgever aan
zijn relaties. ’Waterscheerling’ is
een sprookje, een kruising tussen
Vrouw Holle en de mythe van
Orpheus en Euridyce. Deze bundel
maakt eens te meer duidelijk dat
Pepers grootste kracht in het korte
verhaal lag.
Sonja de Jong
Fictie
Jan Siebelink.
FOTO FRANS NIKKELS
Verleid door de
Franse literatuur
Op de lange weg die Jan Siebelink
(75) bereist om van zijn leven literatuur te maken, is hij met zijn
roman ’De blauwe nacht’ aangekomen in Parijs. Daar waar hij woonde aan het eind van zijn jeugd.
Een vrijdagochtend in Ede. Het
restaurant waar Siebelink vaak eet,
is nog leeg. Met de koffie in aantocht is hij voor zijn doen stil.Dan
steekt hij van wal. „Al jong ben ik
verleid door de Franse literatuur.
Op de ULO moesten we een gedicht opzeggen van Paul Verlaine.
Toen werd ik geraakt door de
schoonheid. Vóór de oproep van
militaire dienst kwam, had ik al
een jaar in Parijs gewoond. Ik wilde zo goed Frans spreken dat de
Fransen niet konden horen dat ik
een buitenlander was, dat was mijn
ideaal.”
Via de ambassade kwam hij aan een
kamer op de Cité Universitaire. ,,In
het Algerijnse huis. Met een Algerijnse jongen op één kamer.”
Bomaanslagen
In ’De blauwe nacht’, zijn nieuwe
roman, komt het allemaal samen.
Begin jaren zestig werd Parijs
geteisterd door willekeurige bomaanslagen van de OAS, een extreem-rechtse organisatie die zich
tegen de onafhankelijkheid van uitgerekend - Algerijë richtte. Over
deze tijd gaat de roman. Hij voert
Simon Aardewijn ten tonele, als
Nederlander geaard in Parijs. De
Algerijnse jongen die zo aardig
leek, maar er met de spullen van
Siebelink vandoor ging, is nu een
terrorist. Aardewijn is bezig aan
een proefschrift over Joris-Karl
Huysmans, de schrijver van ’A
rebours’, de bijbel van de decadentie, het boek ook dat begin jaren
tachtig door Siebelink werd vertaald. Aardewijn leidt een rusteloos
leven. Jaagt schoonheid na, jaagt
vrouwen na, viert het leven in de
stad, bezoekt prostituees, slaat
geen verlokking af. Maar het proefschrift komt niet af.
Promoveren
Zo ging het ook met Siebelink. „Ik
zou promoveren bij Sem Dresden
op ’A rebours’ van Huysmans. Mijn
grote onderwerp. Maar ja, ik had
kleine kinderen. Ik had net ’Nachtschade’ geschreven.” Het kwam er
niet van. Of nu, via een omweg, is
het proefschrift er alsnog? „Dit is
een roman aan de hand van de
roman van Huysmans. Ik denk,
achteraf, dat de roman die hier
geschreven is, de dissertatie is.”
Het is bijzonder om Siebelink over
Aardewijn te horen praten. Er zit
zo veel van hem in de hoofdpersoon. Levensdrift, passie, sensualiteit, onzekerheid, rusteloosheid.
Maar hij kan Aardewijn ook van
afstand beschouwen. „Ik kan hem
ook in de derde persoon zien, ja.
Daar loopt die dubbelfiguur van
mij. Een interessante man. Omdat
je niet precies weet wat hem bezielt. Hij is hartstikke intelligent.”
En overspelig. „De vrouwen komen
op hem af. Tot het mis gaat. Met de
laatste vrouw graaft hij zijn graf.
Voor hem is dat het onontkoombare. Hij voelt zich vaak schuldig,
maar daar redeneert hij overheen.
Waarom zou ik zo’n vrouw laten
lopen?, denkt hij.”
En zijn antwoord op die vraag?
„Het is de diepste angst van de
man om er niet meer te zijn, om
dood te gaan. De oprisping is alles
mee te maken wat te pakken valt.
Ik mag hem. Hij is verwerpelijk,
maar ik koester hem wel. Schrijvend viel ik van de ene verbazing
in de andere. Aan de ene kant heeft
het boek niets met mij te maken en
aan de andere kant alles. Dit boek
is mij niet overkomen. Maar in
zekere zin ook weer wel.”
Decadente kant
Met ’De blauwe nacht’ sluit Jan
Siebelink de Franse, decadente
kant van zijn oeuvre af. Waar de
calvinistische lijn die begon met
’Witte chrysanten’ culmineerde in
’Knielen op een bed violen’, zo
eindigt de Franse lijn die werd
ingezet met ’Een lust voor het oog’
hier in ’De blauwe nacht’. Hier is
iets afgerond. Hij knikt. „Dit zal
dan ook wel mijn laatste grote
roman zijn, vrees ik. Het is een
complex geheel. Ik ben bang dat ik
het niet allemaal meer kan overzien, alle lijnen die bij elkaar moeten komen. Dit heeft veel strijd
gekost.’’
Hij zwijgt. „Of ik ga toch nog iets
moois over mijn moeder schrijven.’’
Jan Siebelink: De blauwe nacht.
Uitg. De Bezige Bij, 19,90 euro ✱✱✱✱
Siebelink begon zijn literaire loopbaan in 1977 met het vertalen van
’A rebours’ (1884) van J.K. Huysmans. Deze roman, over een edelman die zich ver van de wereld in
een kluizenaarswoning onderdompelt in luxe en schoonheid, speelt
een belangrijke rol in Siebelinks
zojuist verschenen roman ’De
blauwe nacht’. Niet alleen wil
personage Simon Aardewijn promoveren op het werk van Huysmans en zijn tijdgenoten, maar
ook hìj streeft naar een leven buiten de werkelijkheid, in louter
schoonheid. Hoewel het verhaal
hier en daar zwakke punten vertoont, doen zijn vloeiende pen en
zijn talent om dingen in woorden
tastbaar te maken dat snel vergeten.
Siebelinks zet in ’De blauwe nacht’
twee werelden tegenover elkaar:
het steile calvinisme vol schuldbesef en angst enerzijds, de wulpse,
op genieten gerichte decadentie
anderzijds. Die twee komen samen
in Aardewijn. Calvinist tot op het
bot is hij tegelijkertijd een liefhebber van vrouwen. Hij aanbidt zijn
vrouw Martha, heeft weinig vaderlijke gevoelens voor zijn dochter,
heeft een minnares en begint iets
met de vrouw van zijn promotor.
Siebelink situeert zijn verhaal in
het Parijs van 1961 toen de terroristische OAS (tegen onafhankelijkheid van Algerije) de stad teisterde
met aanslagen. Het is die mengeling van geweld en zachtheid,
liefde en onontkoombaar lot, die
dit boek fascinerend maakt.
Sonja de Jong
Jeugd
Janny van der Molen: Grote Gedachten. Verhalen over
filosofie. Uitg. Ploegsma, € 24,95. Vanaf 12 jaar. ✱✱✱✱
Janny van der Molen heeft al een
behoorlijk aantal jeugdboeken op
haar naam staan over onder meer
wereldreligies, kerstmis en geschiedenis. Nu heeft ze daar een boek
over veertien belangrijke filosofen
aan toegevoegd. Op zich is filosofie
voor kinderen al eerder in boeken
ondergebracht en heel goed ook.
Denk maar aan ’De wereld van
Sofie van Jostein Gaarder. Toch
voegt Van der Molen er nog wel
wat aan toe. Doordat het zich in
Nederland afspeelt en er actuele
onderwerpen in voorkomen die in
ons land spelen, komt dit op zich
niet heel eenvoudige onderwerp
een stuk dichterbij.
Van der Molen heeft ervoor gekozen om de filosofen niet in chronologische volgorde te behandelen,
maar ze in thema’s onder te bren-
gen. Zo komen gedachten van
filosofen uit heel verschillende
eeuwen bij elkaar. Een interessante
keuze, want zo kan ze ook duidelijk laten zien hoe de visie van
filosofen op maatschappelijke
ontwikkelingen verandert.
Door bij elk onderwerp één kind
uit de klas van filosofieleraar meester Swart centraal te stellen, kunnen jonge lezers heel makkelijk
meegaan in die gedachten. Geen
moment wordt het boek te zwaar
voor tieners. Ze zullen er juist door
gestimuleerd raken om zelf wat
langer en intenser over dingen na
te denken. Hoe ver zou je bijvoorbeeld gaan om je principes in stand
te houden en niet mee te lopen met
de rest.
Hanneke van den Berg