CO2 reductie initiatieven -

CO2 reductie
initiatieven
A.HAK BEDRIJVEN
De initiatieven van gecertificeerde
bedrijven van A.Hakpark op
gebied van CO2-reductie worden
gezamenlijk vorm gegeven door
middel van financiële participatie
in twee bedrijven die zich
bezighouden met innovatieve
technologieën met betrekking tot
duurzame energie:
(I) Redstack en (II) Torrgas.
Redstack ontwikkelt een technologie om energie te halen uit
het potentiaalverschil tussen zoet en zout water. Op dit moment
wordt er midden op de Afsluitdijk gewerkt met een kleinschalige
elektriciteitscentrale. Initiatiefnemers zijn Alliander, Magneto
Special Anodes en A.Hak. Wanneer testen positief verlopen
wordt de technologie opgeschaald.
Torrgas richt zich op torrefactie van biomassa om zo biocoal
te produceren. Zie ook: http://youtu.be/4iin3HKw-9U voor
toepassing van Torrgas technologie in Delfzijl, in samenwerking
met Siemens, Stedin, Gasunie, Hanzehogeschool en Stichting
Energy Valley. Het is de bedoeling om een installatie te bouwen
van 12 Megawatt die waterstof en syngas gaat produceren voor
de chemische industrie.