Inschrijfprocedure Avond3daagse Biezenmortel 2014

Stichting Haaren In Beweging
www.haareninbeweging.nl
Postadres: Tempeliersweg 27, 5076 AG Haaren
KvK nr.: 17243555
Rek. nr.: 1025.32.060, Rabobank “Hart van Brabant” Inschrijfprocedure Avond3daagse Biezenmortel 2014
Beste wandelaar(s),
Bij deze brief tref je het inschrijfformulier aan voor de Avond3daagse in Biezenmortel
Algemene informatie
Data:
dinsdag 3 tot en met donderdag 5 juni 2013
Starttijd:
dagelijks tussen 18.00 u en 18.30 u.
Afstanden:
2,5 km, 5 km of 10 km
Start en finish:
Landpark Assisië (Prisma), Hooghoutseweg 3
Inschrijfprocedure
•
Vul per gezin 1 formulier in
•
Belangrijk: omcirkel per persoon de afstand die je wilt lopen: 2,5 of 5 of 10 kilometer
•
Kinderen tot 18 jaar kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van een ouder of verzorger
•
Met inschrijving verklaar je je bekend en akkoord met het deelnamereglement van de stichting
Haaren In Beweging (HIB). Dit is te raadplegen op www.haareninbeweging.nl
•
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per persoon, met een maximum van € 10,- per gezin
•
Doe het ingevulde formulier samen met het inschrijfgeld in een envelop en lever deze in op
één van de volgende adressen:
-
Basisschool Franciscus (t.a.v. Bernadet Heijmans)
-
Prisma (t.a.v. Gerard te Marvelde)
-
De Reijt 16
-
Biezenmortelsestraat 25
Sponsorloop basisschool Franciscus
Aan de Avond3daagse is ook dit jaar weer een goed doel verbonden: basisschool Franciscus. Je
kunt je laten sponsoren om geld in te zamelen voor de school. De leerlingenraad bepaalt waarvoor
het geld precies gebruikt gaat worden. Gebruik voor de sponsoractie het afzonderlijke
sponsorformulier dat te downloaden is vanaf www.schoolfranciscus.nl.
Bedankt voor je inschrijving en veel wandelplezier!
HIB/Werkgroep Avond3daagse Biezenmortel
Stichting Haaren In Beweging
www.haareninbeweging.nl
Postadres: Tempeliersweg 27, 5076 AG Haaren
KvK nr.: 17243555
Rek. nr.: 1025.32.060, Rabobank “Hart van Brabant” Inschrijfformulier Avond3daagse 2014
Ik/Wij nemen deel aan de 2e Avond3daagse Biezenmortel van 3 t/m 5 juni 2014:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bijgesloten inschrijfgeld:
Voornaam
€
(€ 3,- per persoon, maximaal € 10,- per gezin)
Achternaam
m/v
Geb.datum
Afstand
Nr. (*)
2,5 / 5 / 10 km
2,5 / 5 / 10 km 2,5 / 5 / 10 km 2,5 / 5 / 10 km 2,5 / 5 / 10 km 2,5 / 5 / 10 km (*) Hier svp aangeven voor de hoeveelste keer je de Avond3daagse loopt.
Ondertekening
Datum:
Handtekening:
(ingeval van
minderjarigheid, de ouder)
Als organisator van de Biezenmortelse Avond3daagse wijzen wij erop dat u als deelnemer op eigen verantwoordelijkheid deelneemt. Dit houdt dus in dat deelname aan de Biezenmortelse Avond3daagse geheel voor eigen risico is. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de wandeltocht overkomt. Ook aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na de wandeltocht in zijn bezit heeft. Op het moment dat u zich als deelnemer inschrijft voor de Biezenmortelse Avond3daagse gaat u hiermee akkoord.