Basisvaccinatieschema

Basisvaccinatieschema
8 weken
12 weken
Polio
Difterie
Tetanus
Kinkhoest
Hib-ziekten
Hepatitis B
Pneumokokken
Mazelen
Bof
Rodehond
Meningokokken C
Baarmoederhalskanker
Combinatievaccins zijn in kleur weergegeven.
16 weken
12 maanden
15 maanden
6 jaar
10 jaar
12 jaar
14 jaar