één toon lager - HLD

Daar juicht een toon
Melodie:
Henri Malan
Begeleiding voor piano* of orgel*
(1 toon lager dan in 'Lofzangen')
üû
üû
üû
ÜÜÜ
Ü
:
H
H
G
ÜÜÜ G
Ü
G
:
G
G
ÜÜ H
=ÜÜ
Ü Ü FG
Ü
= Ü
ÜÜÜ
Ü
:
(H)H
(H)H
Ü
Ü
=ÜÜ H
GG
H
H
H
HH
HH
HH
H
H
HG
HG
H
G
G
GG
GG
H
ÞH
HH
H
G
G
†
G
H
GG
H
H
H
G
G
HH
G
G
FH
H H HG H
G
HH
†
HH
HH
GH
GG
G
G
ÜH
H
H
H
H
H
H
H
H
HH HH HH HH HH HH
G
G
G ‹‹
G
‹
GGG ‹‹
4 coupletten
* De met gestippelde bogen aangegeven overbindingen worden aanbevolen
voor als deze begeleiding op een orgel wordt gespeeld.
H
H H
H H