28 efficiency tips voor een productievere werkdag

28 efficiency tips
voor een productievere werkdag
Gun jezelf de rust en de kwaliteit
van een goed georganiseerd werkproces!
Doen is de "Missing Link" tussen goede
voornemens en daadwerkelijke verandering
Iedereen kan belangrijke verbeteringen realiseren door zijn werkgewoonten aan te
passen. Probeer het eens op een andere manier en zie hoe je tijd en energie kunt
besparen. Bijvoorbeeld met deze 28 tips om ingesleten routines om te zetten in
acties die je efficiency verhogen.
28 efficiency tips voor
een productievere werkdag
Gun jezelf de rust en de kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces!
Vaak het gevoel dat er te weinig uit je handen komt? Of dat je zaken niet onder controle hebt? Wie in een
kantooromgeving werkt, weet hoe moeilijk het is om grip te houden op tijd en vooral: op jezelf.
Geordend werken, een opgeruimd bureau, je post en e-mail iedere dag behandeld, een agenda die niets
aan duidelijkheid te wensen overlaat en een planning tot in de puntjes geregeld. Wie efficiënt werkt en
overzicht houdt, houdt de touwtjes in handen. Maar hoe doe je dat?
Missing Link heeft jarenlange ervaring in het succesvol begeleiden van mensen die op zoek zijn naar meer
rust en een hogere productiviteit. Een deel van deze praktijkervaringen hebben wij samengevat in 28 tips
die we je graag willen meegeven zodat je vast kunt beginnen.
Met “28 efficiency tips voor een productievere werkdag” kun je direct aan de slag en worden de eerste
verbeteringen al snel merkbaar. Vanzelfsprekend is nog maar een deel van wat we met onze trainingen
bereiken. Maar het zal je zeker al helpen om met minder moeite méér te doen.
Wij wensen je veel leesplezier en succes met deze eerste stap naar het verbeteren van je persoonlijke
effectiviteit!
Het team van Missing Link
Zuideinde 286
1035 PM Amsterdam
T 020 - 419.15.27
F 020 - 419.15.28
e. [email protected]
i. www.missing-link.nl
Test je eigen efficiency op www.missing-link.nl/test
© Missing Link bv
Beslis meteen
...................................................................................................................................................................
Veel mensen komen in tijdnood omdat zij steeds uitstellen en geen besluiten nemen. Lang nadenken om
een beslissing te nemen, is vaak niet nodig. Toch doen veel mensen dat, omdat zij alles wat op hun bordje
komt met hetzelfde gewicht behandelen. Terwijl sommige zaken veel verdergaande gevolgen hebben dan
andere. Daarom: beslis meteen. Over alle zaken die je op het werk tegenkomt, kun je in 80 procent van de
gevallen meteen een besluit nemen:
1. Beslis meteen of je aan een mondeling, post- of e-mailverzoek gehoor gaat geven.
2. Maak geen onderscheid tussen klussen die je leuk of juist vervelend vind.
Kun je niet meteen beslissen?
3. Identificeer dan welke informatie ontbreekt om wél een besluit te kunnen nemen.
4. Noteer welke actie je moet ondernemen om aan die informatie te komen.
5. Laat de betrokkene weten wanneer je hem je besluit meedeelt en noteer dat in je agenda.
Doe zaken één keer
...................................................................................................................................................................
Mensen stellen niet alleen uit, zij “kwartetten” ook heel wat op het werk. Herken je dit? Je komt op je werk,
pakt een kopje koffie, kijkt eens naar de paperassen op je bureau en checkt je Inbox. Je neemt wat
papieren in handen en “besluit” net wat je vandaag gaat doen, als de telefoon gaat. Een kort gesprek,
waarna je het stapeltje nog eens doorloopt en je opnieuw “besluit” wat je vandaag gaat doen. Dan komt
een collega langs of ga je nog een kopje koffie halen. Na dit intermezzo check je je Inbox nog eens…. En
intussen heb je niets gedaan! Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld acht keer een document in
handen nemen of een e-mail lezen voordat zij er iets mee doen. Kwartet niet met informatie, maar:
6.
7.
8.
9.
Lees een document of e-mail één keer.
Doe er meteen iets mee: weggooien, meteen afhandelen, later afhandelen (inplannen) of delegeren.
Handel kleine zaken meteen af, plan grote zaken in je agenda.
Ruim het document of e-mailbericht meteen op.
Door meteen te beslissen en zaken één keer te doen, bespaar je 30 minuten per dag.
Dat zijn 16,5 werkdagen per jaar!
Test je eigen efficiency op www.missing-link.nl/test
© Missing Link bv
Verminder interne verstoringen
...................................................................................................................................................................
Het menselijk geheugen kan zes tot zeven onderwerpen tegelijkertijd actief houden voor onmiddellijk
gebruik. Maar wat doen veel mensen? Zij proppen hun geheugen vol met allerlei zaken die ze nog moeten
doen. Als je die bij elkaar optelt, kom je wel tot vijfhonderd activiteiten. Zo’n berg onvoltooide bezigheden in
je hoofd verstoort je concentratie en put je uit. En dan hebben we het nog niet eens over alle informatie op
je bureau die ongemerkt ook aandacht vraagt. Vaak verstoren niet de grote, onvoltooide zaken je
concentratie, maar houden juist de kleine zaken je bezig. Roep daarom deze interne verstoringen een halt
toe:
10. Breng structuur aan. Leg werk op één plek vast en schrijf op wat je moet doen (agenda of takenlijst).
11. Ruim de informatie op die bij een klus hoort.
12. Ruim zaken op die je afleiden. Wat ligt er bijvoorbeeld allemaal op je bureau? Hoeveel geeltjes hangen
er aan je beeldscherm? Wat staat er op je vloeiblok? Wat hangt er aan de muur?
13. Doe wat aan de kleine, onvoltooide zaken die je een overbelast gevoel geven. Reserveer tijd voor de
kleinere zaken en handel ze één voor één af.
Verminder externe verstoringen
...................................................................................................................................................................
Er zijn verstoringen die inherent zijn aan het werk dat je doet. Een telefoniste kan nu eenmaal verwachten
dat de telefoon geregeld gaat. Net zo kan het bij jouw rol horen dat interne en externe klanten je kunnen
consulteren. Dit is het type verstoringen waar je in je planning rekening mee moet houden. Het tijdstip
waarop die vragen komen, verrast je waarschijnlijk meestal en niet altijd komt het gelegen: ben je net bezig
met een beleidsstuk, meldt zich een collega die even met je wilt overleggen. Wist je dat je na een
verstoring gemiddeld 8 minuten nodig hebt om weer op het concentratieniveau te komen waarop je zat
vóór de verstoring? Je kunt simpele maatregelen treffen om een dergelijk oponthoud te “kanaliseren”:
14. Haal die uitnodigende, lege stoel bij je bureau weg of ga staan als er iemand komt. Collega’s houden
het gesprek dan vanzelf kort!
15. Vraag een collega de telefoon aan te nemen als je geconcentreerd aan iets wilt werken. Je kunt ook de
deur van je kamer sluiten (als je die tenminste hebt), ergens anders gaan zitten of je voice mail
aanzetten. Een aantal bellers zal je niet eens terugbellen.
16. Staat iemand aan je bureau, vraag dan wat hij wil en hoeveel tijd hij nodig heeft voor vraag en
antwoord. Maak een afspraak als hij meer tijd nodig heeft dan waarover je op dat moment beschikt.
17. Spaar onderwerpen op en maak vaste afspraken met collega’s met wie je veel te bespreken hebt.
18. Geef complete informatie als je opdrachten verstrekt.
19. Spreek af dat collega’s complete boodschappen aannemen als anderen je proberen te bereiken.
20. Zet de melding (geluid en/of pop-up) van nieuwe e-mailberichten uit.
Test je eigen efficiency op www.missing-link.nl/test
© Missing Link bv
Zorg voor een positieve werkreputatie
...................................................................................................................................................................
Dat je regelmatig gestoord wordt in je werk, kan ook te maken hebben met je werkreputatie. Hoe
betrouwbaar ben je in het nakomen van afspraken? Stel, je bent gevraagd een beleidsnotitie aan te leveren
voor een bepaalde datum. Je collega kan zonder dat stuk niet verder en is dus van jou afhankelijk. Hij komt
bij je langs om te vragen hoe het werk vordert, want het is in het verleden een paar keer gebeurd dat jij
stukken waarop hij wachtte niet op tijd afhad. Misschien komt hij nog wel een paar keer bij je aan het
bureau of stuurt hij je een e-mail ter herinnering. Je zit daardoor niet alleen opgeschept met die klus die je
moet afronden, maar je collega houdt je ook nog eens van je werk door steeds te informeren hoe het
ermee staat. En waarschijnlijk is hij niet de enige die zo doet. Wil je dergelijke verstoringen vermijden, dan
is het hoogste tijd om je werkreputatie werken. Collega’s moeten op je kunnen bouwen en vertrouwen. Je
kunt nog meer doen om je reputatie te verbeteren:
21.
22.
23.
24.
Communiceer duidelijk.
Zeg “nee” met een alternatief (bijvoorbeeld: “nu schikt het niet, maar dan en dan wel”).
Controleer een brief of e-mail voordat je die verstuurt: is de boodschap duidelijk?
Delegeer op tijd en geef duidelijke instructies bij delegeren of vraag om duidelijke instructies als er wat
aan je wordt gedelegeerd.
25. Lever volledig werk af.
26. Schuif je verantwoordelijkheden niet af.
27. Maak duidelijk in je agenda waar je bent.
Voorkom olifanten
...................................................................................................................................................................
28. Tot slot. Veel problemen ontstaan doordat mensen problemen negeren als ze nog klein zijn. Intussen
groeit en groeit de ellende. Wat eerst een mug in je leven was, komt als een olifant terug als je er niet
tijdig aandacht aan besteedt. En die “olifant” manifesteert zich dan meestal op een moment dat het je
helemaal niet uitkomt. Anticipeer. Gebruik je ervaring en intuïtie en kom meteen in actie bij potentiële
problemen.
Op zoek naar raad én daad?
Missing Link biedt meer dan alleen adviezen. In onze doelgerichte efficiency trainingen
trainen we je op je eigen werkplek. Met onder andere als resultaat meer rust, overzicht
en tijdwinst. Duizenden deelnemers profiteerden hier al van.
Meer weten?
Kijk op www.missing-link.nl of neem contact met ons op:
telefoon 020 - 419.15.27 of e-mail [email protected]
Test je eigen efficiency op www.missing-link.nl/test
© Missing Link bv