VieCuri PA Longarts MC 1-1p 185 x 268

VieCuri is een algemeen opleidingsziekenhuis, behorende
tot de Vereniging Samenwerkende Topklinische Zieken­
huizen, met locaties in Venlo en Venray en een
verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners.
Patiënten uit de regio Noord-Limburg kunnen er voor
nagenoeg alle specialismen terecht. Binnen VieCuri zetten
180 specialisten en gemiddeld 70 arts-assistenten in
opleiding, ruim 2800 medewerkers en een groot aantal
vrijwilligers zich in voor een kwalitatief goede behandeling,
verzorging en begeleiding van patiënten. De zieken­
huisorganisatie beschikt over 479 bedden. Zowel in de
directe patiëntenzorg als in de ondersteunende dienst­
verlening staat patiëntgericht handelen voorop. Het
ziekenhuis is NIAZ-geaccrediteerd.
Vanwege het beëindigen van de praktijk van H.H.M. Hassing is
de maatschap longziekten van VieCuri Medisch Centrum voor
Noord-Limburg per 1 september 2014 op zoek naar:
Longarts m/v 1.0 FTE
De vakgroep heeft als speciale aandachtsgebieden, de
oncologische zorg en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.
VieCuri Medisch Centrum beschikt o.m. over eigen PET/CT
faciliteit, EUS, EBUS, longchirurgie, level II-ICU en radiotherapie
op de locatie Venlo. Er is sprake van een multidisciplinair team
voor de behandeling van slaapgerelateerde adem­
halings­
stoornissen. Diagnostiek hieromtrent en behandeling middels
CPAP of BiPAP geschiedt door het eigen team. De ontwikkeling in
verdere specialisatie binnen de longgeneeskunde vindt door
benoemen van aandachtsgebieden reeds plaats.
Wie zoeken wij:
Gezocht wordt een allround longarts, bij voorkeur met meer dan
gebruikelijke kennis op het gebied van slaapgerelateerde
ademhalings­stoornissen, dan wel EUS en EBUS-vaardigheden.
De kandidaat dient bereid te zijn mee te werken aan opleiding van
arts-assistenten en co-assistenten en participatie in weten­
schappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook een actieve houding
verwacht voor het verrichten van staftaken/management.
Toetreding tot de maatschap geschiedt volgens de richtlijnen van
de OMS.
Inlichtingen:
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met een van de leden
van de maatschap, de dames Dr. B.A.H.A. van der BruggenBogaarts, V.E.M van Kampen-van den Boogaart, T. Joosten en/of
de heren H.M.M. Pouwels, M. Westenend, R. van Zeeland
(tel. 077-3206894) of met de voorzitter van de Raad van Bestuur
de heer A. C. van Alphen (tel. 077-3206500).
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, met curriculum vitae, binnen
twee weken na het verschijnen van deze advertentie richten
aan de Raad van Bestuur van VieCuri Medisch
Centrum, Postbus 1926, 5900 BX Venlo.
www.viecuri.nl
Reageren op deze vacature doe je via
ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet