seizoengids 2014-2015

Van de voorzitter
Beste hockey(st)ers, ouder(s) van hockey(st)ers,
Bij het verschijnen van deze Seizoengids zit de voorcompetitie die de meeste
elftallen spelen er al weer op. Een aantal elftallen is er in geslaagd om promotie te
bewerkstelligen, waardoor ze na de herfstvakantie een klasse hoger gaan spelen.
Gefeliciteerd met deze promotie en tot ziens op de Nieuwjaarsborrel!
Wat is er de afgelopen maanden gebeurd en gaat er de komende maanden gebeuren?
1. 3e lustrumviering op 23 augustus
We kijken met zijn allen terug op een uitstekend geslaagd lustrumfeest. De lustrumcommissie
had een programma samengesteld, waar voor elk wat wils in zat: 250 mini’s deden ’s middags
mee aan de clinics; 350 leden schoven aan bij de Proefeet verzorgd door Dorset, waarna de A-, Ben C-jeugd in ons clubhuis en de senioren in de feesttent hun feestje hadden. Nogmaals hartelijk
dank aan de lustrumcommissie bestaande uit Anneke Broekman, Marina van Vooren, Nancy Hak,
Yda de Rooij, Albert ter Balkt en John Boshuis.
2. Paul Könings en Hans van Valkenhoef benoemd tot erelid
Tijdens de Proefeet van de lustrumviering werden Paul Könings en Hans van Valkenhoef op het
podium geroepen. Daar kregen zij ten overstaan van familie en (hockey)vrienden te horen dat ze
door de ledenvergadering, die op 19 juni was gehouden, benoemd waren tot erelid. Paul en Hans
waren tijdens de Nieuwsjaarsborrel van 2010 al benoemd tot lid van verdienste en zijn zich in de
jaren daarna ook nog met hart en ziel blijven inzetten voor onze club. Paul en Hans, hartelijk
dank voor jullie inzet!
3. John Boshuis benoemd tot lid van verdienste
Ook John Boshuis werd tijdens de Proefeet op het podium geroepen. John is van 2007 tot 2014
vice-voorzitter geweest en heeft daarnaast een lange periode de accommodatieportefeuille
waargenomen. John, jij ook nogmaals hartelijk dank!
4. Rabohockeyschool 7e editie
Inmiddels zijn we toe aan de 7e editie van de Rabohockeyschool op zondag onder leiding van
Jurjen Matthijssen. De school is in de tweede helft van september van start gegaan en telt 72
kinderen uit de E- en F-categorie, die in groepjes van 6 vol enthousiasme trainen. De nadruk van
de trainingen ligt op het verbeteren van de techniek.
5. Watervelden
Onze club heeft de ambitie om in de komende zomerperiode twee bestaande velden om te
bouwen naar watervelden. Hiervoor is een commissie ingesteld, die in het voorjaar oriënterende
gesprekken heeft gevoerd met drie aannemers. Daarna is de commissie bij Bully en Deventer
langsgeweest, waar de afgelopen zomerperiode resp. één en twee watervelden neergelegd zijn.
Voorlopige conclusie is dat we rekening moeten houden met een investering van 7 à 8 ton.
De commissie is volop aan het werk en zal begin november een gesprek hebben met een
afvaardiging van de gemeente, waaronder de wethouder verantwoordelijk voor sport. Dit
gesprek zal duidelijkheid moeten verschaffen over de bijdrage die we van de gemeente mogen
verwachten. Uiteindelijk zal de ledenvergadering om een besluit gevraagd worden. Deze (extra)
ledenvergadering verwachten we in het voorjaar te zullen houden.
6. Digitale nieuwsbrief
Een lang gekoesterde wens gaat dit seizoen in vervulling. We willen dit seizoen een aantal malen
een digitale nieuwsbrief uitbrengen, om daarmee jullie op de hoogte te houden wat er zoal
speelt binnen onze vereniging. Marije Davids en Berbel Jaspers uit Dames 6 zijn de
hoofdredacteuren.
7. Dames 1
Dames 1 komt dit seizoen voor het tweede jaar uit in de 2e klasse. Ze zijn flitsend van start
gegaan in deze klasse. Wij wensen de dames en hun begeleidingsteam, bestaande uit Melanie
Veltman, Gerrit Schrooten en Paul Schulz veel succes toe in het nieuwe seizoen.
8. Heren 1
Heren 1 is na één seizoen 2e klasse terug in de 3e klasse. Met een beperkte selectie streven de
heren naar een mooie klassering. Wij wensen de heren en hun trainers/coaches, Hans Exterkate
en Frank Timmers, alle succes toe in de 3e klasse.
9. Cashless betalen
Wij willen binnen de club zo min mogelijk contant geld in omloop hebben. Daarom kan er gepind
en zgn. cashless betaald worden. Het cashless betalen is in samenwerking met onze
hoofdsponsor Rabobank tot stand gekomen. Er zijn al veel saldodragers (stickers en bandjes) in
omloop, waarmee (mits opgewaardeerd) consumpties aan de bar afgerekend kunnen worden.
De stickers en bandjes kunnen aan de bar gekocht worden en kunnen inmiddels ook bij andere
verenigingen gebruikt worden.
Met hockeygroet,
Frans Masselink
Voorzitter
Omissies, onjuistheden, wijzigingen.
Het kan natuurlijk zijn dat er, ondanks de goede zorgen, omissies en/of onjuistheden voorkomen in dit
boekje.
Gaat het om opmerkingen over de informatie in het eerste gedeelte, wil je deze dan mailen aan de
secretaris. Opmerkingen t.a.v de teamindelingen kunnen naar de betreffende elftalcommissaris.
Indien de adres gegevens niet kloppen, of indien je ze wilt wijzigen, dan kun je dit doorgeven aan de
ledenadministratie. De gegevens vind je door in te loggen op de website en dan onder Profiel te kijken.
Wachtwoord, emailadres en mobiel nummer kun je daarin zelf wijzigen (zie ook bij communicatie)
2
Algemeen
Contact gegevens
Clubhuis
074-291 65 19
Postadres
E-Mail
Website
Reknr:
Contributiereknr.
: Sportpark Slangenbeek, Torenlaan 62, 7559 PB Hengelo
: Torenlaan 62, 7559 PB Hengelo
: [email protected]
: www.hctwente.nl
: RABO rekening 1362.15.432
: RABO rekening 1362 15 459
Bestuur
VoorzitterFrans Masselink
Vice-voorzitter
Secretaris
Frans Masselink
Vacature
Ada Douwes Dekker
[email protected]
Penningmeester
Technische zaken
Technische zaken
Accommodatie
Facilitaire zaken
Menno Klumperbeek
Karin van Dam
Vacature
Niek Kroeze
Yda de Rooij
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ereleden
Mevr. E. de Beer
Hr. H.J. Bernelot Moens
Hr. G.L.A. de Bruijn
Hr. P.J. Dijkstra
Mevr. C.C. Engel – de Boer
Hr. J.B. Hembrecht
Hr. H. Hullegie
Hr. J. Kleijn
Mevr. D. Kok – Bouma
Hr. P.E.A. Könings
Mevr. F. Schaap – van der Velde †
Mevr. E. Schulz – Foster
Mevr. K. Stolk
Hr. K. Stolk
Hr. J.G.P. van Valkenhoef
Mevr. I. Verburg – van Heek
Mevr. E. Wilmink – Terlaak
Leden van verdienste
Hr. J. Boshuis
Mevr. B. Esmeijer-Geerdink
Hr. P.E.A. Könings
Mevr. M. Purmer
Hr. J.G.P. van Valkenhoef
3
Ledenvergadering
2x per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Eén in het najaar, meestal in december en één in
het voorjaar, veelal in juni. De vergadering wordt in het clubhuis gehouden en de aanvang is 20.00 uur.
Ledenvergaderingen worden minimaal 10 dagen van te voren op de website en per mail aangekondigd.
.
Routebeschrijving
Voor een gedetailleerdere routebeschrijving zie www.hctwente.nl onder algemeen.
Vanaf A1 / A35: A1 afslag 30 (Hengelo/Borne) volg richting Borne. Bij de eerste verkeerslichten na de op/afritten van de A1 (Ikea ligt nu links) rechtsaf. Deze weg (Europalaan) volgen (bij twee rotondes
rechtdoor). De weg leidt terug naar een viaduct over de A1.
Ga voor de viaduct linksaf (Beneluxlaan) en dan na 50 meter bij een sportcentrum (tegenover Eaton), de
1ste weg rechts (de Torenlaan) in. Deze weg draait terug en loopt parallel aan de A1 in oostelijke
richting. Het sportpark ligt na ca. 1,5 km links van de weg.
Veilige weg
Iedereen die naar en van het Sportpark komt, wordt dringend verzocht de meest veilige weg te volgen.
Automobilisten ontkomen er niet aan om via de Torenlaan naar het sportpark te gaan. Ons verzoek is
om rustig en oplettend te rijden, denk aan de fietsers.
Fietsers:
• Route vanuit Borne: Via de Europalaan, Beneluxlaan en de volg de oude Topweg, nu Kalmar-,
Stavanger- en Larvikstraat. Vermijd als fietser de Mekkelhorstweg, deze weg is smal en
onverlicht en wordt als onveilig aangemerkt.
• Route vanuit Hengelo: Bij het tunneltje onder de Deurningerstraat de Torenlaan op. 1e rechts
(Salamanderstraat), 1e links fietspad op langs de vijver naar het sportpark.
Vertrouwenspersoon
Wanneer er vervelende zaken binnen de club gebeuren, in het bijzonder op het persoonlijke vlak,
waarover je op een vertrouwelijke manier met iemand wilt spreken, kan je altijd bellen met de
vertrouwenspersoon van de vereniging:
Herman van Enter
(074) 2663682
Indien men liever contact heeft met iemand buiten de vereniging, kan contact gezocht worden met de
landelijke poule van vertrouwenspersonen. Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan
hier een beroep op doen: SOS Telefonische Hulpdiensten (24 uur per dag op 0900-2025590 of via een
regionaal nummer)
Een vertrouwenspersoon luistert naar klachten en problemen, gaat na of bemiddeling of informele
afhandeling van de klacht wenselijk en mogelijk is, bepaalt in samenspraak met de hulpvrager de te
ondernemen stappen, verwijst door naar hulpverlening, ondersteunt klager bij het indienen van een
klacht bij het bevoegd gezag of het doen van aangifte bij justitie en verleent nazorg.
4
Ledenadministratie en Financiën
Aanmelden voor Lidmaatschap en lidmaatschap informatie
Ledenadministratie
Anneke Broekman - Brouwer
[email protected]
Hoewel dit boekje voor leden is, wordt hier toch aangegeven hoe de procedure voor aanmelding is,
aangezien er veel vragen over zijn.
In onderstaande tekst verduidelijken wij de aanmeldingsprocedure van Hockey Club Twente. Daarnaast
wordt voor de jeugd aangegeven hoe en wanneer de instroomtrainingen starten.
Heeft u na het lezen nog vragen neem dan contact op met Anneke Broekman. Zij is te bereiken via
[email protected]
Inschrijven bij Hockey Club Twente gaat snel en gemakkelijk.
• Vul het aanmeldingsformulier in via de website: www.hctwente.nl onder lidmaatschap
• Gegevens worden meteen opgenomen in onze database;
• Aanmelden kan vanaf 5 jaar;
• Vul alle verplichte velden in. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling
worden genomen; ze worden niet opgenomen in onze database;
• Op basis van de gegevens wordt een inschrijfformulier gemaakt. Dit formulier wordt direct na
aanmelding automatisch naar u teruggemaild;
• Stuur het geprinte en door u ondertekende inschrijfformulier per post op naar:
Ledenadministratie Hockey Club Twente
CC Storkstraat 2
7622 DS Borne
• Als het geprinte en ondertekende formulier ontvangen is, wordt een bevestigingsmail gestuurd
(Welkom bij Hockey Club Twente). Deze bevestigingsmail is belangrijk omdat u dan als proeflid in
het systeem zichtbaar wordt voor de minicommissie of de elftalcommissie;
• Is nan ongeveer 3 weken geen bevestigingsmail ontvangen van de ledenadministratie neem dan
contact op met Anneke Broekman via [email protected]
• Na ontvangst van de mail kan er enige tijd, soms wel meer dan een jaar, overheen gaan voordat
een uitnodiging wordt ontvangen om deel te nemen aan een training (zie hiervoor de informatie
onder het kopje Instroomtraining).
Na het insturen van het inschrijfformulier is het lidmaatschap nog niet definitief.
Na inschrijving zal de elftalcommissie bekijken waar en wanneer u of uw kind geplaatst kan worden. De
inschrijving is pas definitief als bericht is ontvangen dat u of uw kind is geplaatst.
5
Instroomtraining
Nieuwe mini- en juniorleden starten in een instroomgroep, voor zij in een team worden ingedeeld. De
indeling van de kinderen gebeurt strikt op leeftijd per hockeyseizoen (van juli t/m juni), waarbij de
volgende leeftijdsgrenzen worden aangehouden:
Leeftijd
Categorie
Instroommoment(en) *
Kinderen die voor 1 oktober
2014 5 jaar worden
Pre hockey
Maart/april 2015
Kinderen die voor 1 oktober
2014 6 jaar worden
Benjamins
September 2014 en maart 2015
Kinderen die voor 1 oktober
2014 9 jaar worden
Instroommini's
September 2014 en maart 2015
Kinderen die voor 1 oktober
2014 17 jaar worden
Instroomjunioren
Maart 2015
*wijzigingen voorbehouden
Verplichtingen van ouders van jeugdleden.
Deze houden tenminste in:
• Het rijden met het team naar uitwedstrijden (3 à 4 keer per jaar per kind). De coach stelt het
rijschema op. Bijstelling van het schema wordt onderling geregeld.
• Het verrichten van bardiensten en minidiensten. Een schema wordt opgezet door de
barcommissie.
Proeflidmaatschap
Hockey Club Twente biedt een proeflidmaatschap van vier weken: iedereen die lid wil worden, kan vier
weken meetrainen om te kijken of de hockeysport bevalt. Eerst moet men zich inschrijven dmv het
inschrijfformulier. Blijkt na vier weken dat dit niet de gewenste sport is, dan kan direct weer opgezegd
worden zonder contributieverplichting. Het proeflidmaatschap gaat in op het moment van meetrainen.
Het proeflidmaatschap dient schriftelijk dan wel via e-mail te worden opgezegd bij de
ledenadministratie dmv het opzegformulier.
Als geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van het opzeggen binnen de proefperiode, gaat
het lidmaatschap in met als inschrijfdatum de startdatum van de proefperiode. Deze is belangrijk voor
het berekenen van de contributie.
Ongevallenverzekering
De KNHB heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle hockeyverenigingen in
Nederland.
Voor wie? Alle personen die voor de vereniging activiteiten verrichten (dus ook het sporten zelf), vallen
onder de dekking van de ongevallenverzekering vallen, zoals:
• de vereniging als zodanig;
• bestuursleden;
• leden;
• personeel (trainer, onderhoudsman, kantinebeheerder);
• vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de vereniging
6
Contributies
Penningmeester
Menno Klumperbeek
[email protected]
Facturering/incasso’s
Anneke Broekman Brouwer
[email protected]
Lidmaatschap + betaling+ aanmaningskosten
Leden betalen inschrijfgeld en contributie. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de
ledenvergadering die in het voorjaar gehouden wordt. Betaling vindt plaats d.m.v. een automatische
incasso. Indien geen incassomachtiging wordt afgegeven wordt een factuur verstuurd en worden
administratiekosten à € 10,- per persoon in rekening gebracht. Termijnbetalingen zijn alleen mogelijk bij
automatische incasso.
Alle facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien u een machtiging tot
automatische incasso aan ons heeft afgegeven staat de incassodatum vermeld op de factuur, de incasso
zal plaatsvinden in 4 termijnen (1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april)
Bij te late betaling zal de vereniging € 10,- aanmaningskosten in rekening brengen. Deze kosten zullen
eveneens in rekening worden gebracht indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden
bijvoorbeeld in verband met onvoldoende saldo op moment van incasso.
Bij aanmelding als nieuw lid voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar is 100% van de contributie
verschuldigd, bij aanmelding na 1 januari 50% van de contributie.
Voor gezinnen bestaande uit meer dan 4 leden geldt een familiekorting (je betaalt maximaal voor 4
leden). De familiekorting geldt voor gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres en met incasso via
hetzelfde rekeningnummer.
De familiekorting geldt alleen voor de reguliere veldcontributie, dus niet voor de zaalhockey. Deze wordt
te allen tijde volledig doorberekend.
Opzeggen en contributiebetaling in geval van opzegging:
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door middel van het opzegformulier op
de website, voorafgaand aan het competitiejaar waarin u wenst te stoppen, en wel vóór 1 juni bij de
ledenadministratie. Er wordt een bevestigng van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat
er geen opzegging is ontvangen.
Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de
ledenadministratie worden als nietig beschouwd. Bij afmelding van jeugdleden dient ook één van de
ouders/verzorgers te ondertekenen.
Indien niet voor 1 juni is opgezegd, is de gehele contributie voor het nieuwe verenigingsjaar
verschuldigd.
Indien er tijdens het seizoen wordt opgezegd moet worden aangegeven of dat per direct is of pas aan
het einde van het seizoen. Dit in verband met o.a. de scheidsrechtersaanwijzing en barindelingen. In
beide gevallen blijft de contributieverplichting voor het hele seizoen van kracht.
7
Contributies
In de ledenvergadering van 19 juni 2014 zijn de onderstaande bedragen vastgesteld:
Type lidmaatschap
Contributie
2014-2015
Omschrijving
Senioren / veteranen
€ 280
Diegene die op 1 oktober van het lopende
verenigingsjaar 18 jaar of ouder is
Student *
25% van de
contributie
van
senioren/
veteranen
Studenten (full time dagopleiding) komen in
aanmerking voor een korting na
overhandiging van een kopie van de
Collegekaart (zie onderaan het schema)
Trainingslid/trimhockey
€ 195
Degene die alleen traint. Een trainingslid/
trimhockeyer is niet speelgerechtigd en mag
geen competitiewedstrijden spelen
G- / LG-Hockey
€ 180
Deelnemers aan wekelijkse
G-Hockeytrainingen
Zaalhockey
€ 55
Voor de leden die meespelen met de
zaalhockey competitie
Jeugdleden kennen de volgende categorieën, waarbij de leeftijdsgrens op 1 oktober van het
lopende verenigingsjaar ligt.
Junioren
voor 1 oktober
16-17 jaar A:
14-15 jaar B:
12-13 jaar C:
10-11 jaar D:
€ 290
€ 290
€ 270
€ 270
Mini’s
voor 1 oktober
8-9 jaar E:
7 jaar F:
6 jaar Benjamins:
5 jaar prehockey:
€ 250
€ 180
€ 120
€ 45
Nieuwe mini- en
juniorleden starten in een
instroomgroep voor zij in
een team worden
ingedeeld.
Naast de contributie geldt voor alle leden, behalve voor de Benjamins en prehockey, € 35,inschrijfgeld
8
*Studentenkorting
Studenten komen in aanmerking voor studentenkorting, indien zij een kopie van inschrijving van de
studie of een kopie van hun Collegekaart voor 1 december 2014 sturen of mailen naar de
ledenadministratie.
Je komt hiervoor in aanmerking als je bent ingeschreven bij een MBO opleiding en op 30 september van
het lopende verenigingsjaar tenminste 18 jaar was, of als je een HBO- of WO-studie volgt.
Studenten betalen 25% van de contributie voor senioren/veteranen. Er zal dus 1 termijn (oktober)
afgeschreven worden. Indien je voor 1 december je bewijs van inschrijving naar de ledenadministratie
stuurt zal dus het 2e, 3e en 4e termijn komen te vervallen.
Er wordt geen restitutie gegeven, dus ontvangt de ledenadministratie na 1 december 2014 je bewijs van
inschrijving, dan zullen ook de volgende termijnen van de contributie geïncasseerd worden.
Per KNHB-lid wordt een verplicht bedrag van € 15,- tot ca. € 30,- afgedragen aan de KNHB. Leden krijgen
de Hockeykrant van de KNHB. Deze bedragen maken deel uit van de contributie.
Kascommissie
De kascommissie heeft de taak de penningmeester te controleren. De commissie bestaat uit:
Henk Jansen
Hein Bernelot-Moens
Dieke Kok
9
HCT Sponsorcommissie 2014
Graag praten wij u bij over de ontwikkelingen en mogelijkheden m.b.t. sponsoring.
• HCT sponsoring
• Organisatie
• HCT Sponsorgids
• De Rabo en Sportpaviljoen teams
• HCT team kleding
• Hoofdsponsor en partners
• De Volvo Clubbonus
• Instructie sponsorkleding
• Standaard prijslijst
HCT sponsoring
HCT heeft vanaf haar oprichting in 1999 een actieve sponsorcommissie met een breed netwerk. Onze
leden vormen een grote en koopkrachtige doelgroep en onze velden worden wekelijks door duizenden
bezocht. HCT hecht aan een duurzame relatie met haar sponsoren en heeft de laatste jaren een groot
aantal loyale, hoogwaardige en betrokken sponsoren aan zich kunnen binden. In 2013 is het contract
met hoofdsponsor Rabobank Centraal Twente met 3 jaar verlengd, mede waardoor de club verder kan
worden ontwikkeld op met name training van de jeugd. Sponsoring is mogelijk d.m.v. teamkleding, een
sponsorbord of een veld, echter in overleg is ook maatwerk mogelijk. Besluit u te sponsoren dan kan de
sponsorcommissie in goed overleg met u alles verzorgen.
Organisatie
De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen :
Paul Könings
Ireen Rientjes-Smits
Barbara Rosens
Cathy Simons
Ron de Vette
Evenementen / Key Accounts
Administratie
Coördinator teamkleding
Coördinator sponsorborden
Communicatie
(074) 2771902
(074) 2782983
(074) 2431182
06-10522053
(074) 3766360
Voor vragen zijn we ook te bereiken via : [email protected]
De HCT sponsorgids
Een presentatie van HCT met een toelichting op de sponsoropties vindt u in de Sponsorgids 2014 – 2015.
Deze is te vinden via onze website en natuurlijk altijd op te vragen via de commissie. Naast een aantal
standaardpakketten praten we graag met u over maatwerkoplossingen.
De Rabo en Sportpaviljoen teams
Onderdeel van het sponsorcontract 2013 met de Rabobank Centraal Twente is de aankleding en
ondersteuning van een 2-tal teams : Dames 1 en Heren1. Dames 1 speelt in de 2e klasse en Heren 1 in
de 3e klasse!
Sinds 2013 spelen MA1 en JA1 in sponsorkleding van het Sportpaviljoen Borne.
10
HCT teamkleding
We krijgen regelmatig vragen over HCT (sponsor) kleding. HCT heeft de exclusieve rechten voor de
verkoop van kleding in de HCT huisstijl (het rood – blauwe tenue) verleend aan onze trouwe sponsor :
Sportpaviljoen Borne
Grotestraat 160, 074-2665425.
Contactpersonen: Rob en Marion Pijper
Alle leden hebben een Sportpaviljoen Borne pas ontvangen die recht geeft op 10 % korting op
hockeymaterialen. Ook zijn er regelmatig aantrekkelijke acties en 2 keer per jaar verkoop in ons
clubhuis. Heeft u nog geen pas ontvangen dan kunt u deze aanvragen bij Sportpaviljoen.
Voor kledingsponsoring gelden globaal de volgende richtlijnen
• Bedrukking: sponsornaam in de blauwe band en rugnummer er boven (bekend bij leverancier)
• Geen namen van spelers op de shirts (kleding wisselt regelmatig van team en gaat min. 2 jaar mee).
• Voor een gemiddeld team bestaat een pakket uit een wedstrijdshirt + eventueel een rok / broek.
• Additionele pakketten (een pak / tas / jas) zijn toegestaan naast de wedstrijdtenues maar altijd in
overleg met de sponsorcommissie.
• Sponsormateriaal ondersteunt de HCT huisstijl en de sponsor en dient representatief te zijn.
Sportpaviljoen heeft een ruim pakket aan hockey materiaal op voorraad en de sticks kunnen worden
getest op het kunstgras in de winkel! Er is ook een wit HCT uitshirt met HCT logo in alle maten
verkrijgbaar. Men kan u adviseren over sponsorpakketten en zorgen voor een goede afwikkeling. Als
standaard sponsorkleding is gekozen voor het “Rabobank” tenue zoals dat wordt gedragen door o.a.
Dames 1.
Polyamide shirts
Tijdens de ledenvergadering van 19 juni 2014 is een model polyamide HCT-shirt getoond. De reacties
waren enthousiast. Er is toestemming gegeven om met de ontwikkeling van dit nieuwe shirt door te
gaan, echter onder bepaalde voorwaarden.
Het polyamide shirt wordt op een gecontroleerde wijze en per gesponsord team geïntroduceerd.
Uitsluitend via de Sponsorcommissie kunnen opdrachten aan Sportpaviljoen gegeven worden. Alle
opdrachten worden van tevoren schriftelijk vastgelegd. De levertijd van een set shirts bedraagt
minimaal 6 weken na de ontvangst van alle betreffende gegevens. Nog even voor alle duidelijkheid:
alleen per team zijn deze shirts leverbaar, dus niet voor een individuele speler. Andere kunststof shirts
dan deze van Sportpaviljoen zijn niet toegestaan.
Dit betekent dat er een overbruggingsperiode zal zijn, waarin beide soorten shirts (katoen en
polyamide) gedragen worden. Katoenen shirts blijven voorlopig gewoon leverbaar.
11
HOOFDSPONSOR
Rabobank Centraal Twente In 2013 is een nieuw contract afgesloten met
wederom een looptijd van 3 jaar. Naast teamsponsoring (D1 en H1) ondersteunt
de bank de Hockeyschool op de zondag, onze G-hockey, het Cashless
betaalsysteem en enkele algemene activiteiten. De Rabobank is een zeer
betrokken sponsor die HCT al 6 jaren op vele vlakken ondersteunt.
PARTNERS
Damsté Notarissen & Advocaten
Sinds 2010 partner, naamgever van ons 2e veld met eveneens een nieuw 3-jarig contract tot 2016.
OCON
Orthopedisch Centrum Oost Nederland heeft haar naam verbonden aan veld 3, is reeds vele jaren een
trouwe HCT partner en ondersteunt ook de Sportmedische Commissie. Via de inloopspreekuren kan
indien nodig snel worden doorverwezen.
Volvo
Sinds 2011 is de Hengelose Volvo-dealer actief betrokken bij
H.C.T. Onze club profiteert hiermee tevens van de Volvo
Clubbonus, die wordt uitgekeerd aan elk HCT-lid dat een nieuwe
Volvo koopt of least.
Sportpaviljoen Borne
Het contract is onlangs met 5 jaar verlengd en dat is een
bevestiging van de goede relatie. Sinds 2013 verzorgen zij de kleding van Meisjes A1, Jongens A1 en de
G-hockey.
Algemene sponsoren
Naast onze hoofsponsor en de partners kent HCT een grote schare aan trouwe sponsoren die ons
ondersteunen d.m.v. een sponsorbord, teamkleding of een bijdrage in natura.
Vriendenloterij
HCT leden kunnen meespelen in de vriendenloterij. Van de inleg
vloeit 50 % direct in onze kas en u maakt kans op mooie prijzen !
Onze belactie in mei 2014 was een groot succes dus we plannen een
nieuwe belronde in oktober / november. U speelt maandelijks mee
en het abonnement kan per maand worden opgezegd.
HCT website en HCT App
Alle sponsoren van HCT worden zowel op de website als op de app van de club vermeld. De app is te
downloaden via de app store.
12
DANKZIJ DE CLUBBONUS ONTVANGT HCT € 1.000 PER NIEUWE VOLVO !
Volvo Cars Nederland B.V. is al enige jaren official Partner van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
Om hockey niet alleen op topniveau maar ook lokaal te ondersteunen, is de Volvo Clubbonus
ontwikkeld. Deze Clubbonus is een initiatief van Volvo Cars Nederland B.V., de importeur. Zij keert een
bonus uit van € 1.000 aan die hockeyvereniging waarvan een lid of de ouders van een jeugdlid een
nieuwe
Volvo koopt of least bij de Volvo Club-dealer. Deze dealer is Club-dealer dankzij een structurele
samenwerking met de betreffende hockeyclub.
“Met de Clubbonus kunnen we als dealer de sponsorovereenkomst met ‘onze’ hockeyclub veel meer
inhoud geven”, aldus Volvo-dealer Harrie Arendsen. “Wij hebben natuurlijk belang bij een zo hoog
mogelijke Volvo-dichtheid onder de leden, maar de club heeft dat belang ook! Want de club ontvangt €
1.000 netto bij elke nieuwe Volvo die een clublid of de ouders van een jeugdlid bij ons koopt of least.”
Met nadruk wordt gesteld dat de bonus wordt betaald door de importeur en dus niet ten koste gaat van
eventuele inruil of korting.
Vorig seizoen hebben 7 leden van HCT een Volvo aangeschaft. Dit heeft onze club dus € 7.000,opgeleverd, wat direct ten goede is gekomen aan de training van de jeugd.
Koopt of least u een Volvo bij Harrie Arendsen, meld dan dat u lid bent (of ouder)
van HCT. De actie loopt nog t/m december 2014 !
13
INSTRUCTIE SPONSORKLEDING
Centraal in het dragen van gesponsorde tenues betekent: Team en speler vertegenwoordigen zowel
sponsor als HCT. Zorg dus dat alles er netjes uitziet en dat elke speler representatief is !
1. Kleding voorzien van een merk levert reclame op voor een sponsor dus in beginsel dient hiervoor
een vergoeding te worden betaald (zie prijslijst). Wij juichen initiatief van teams toe, maar neem
altijd eerst contact op met de HCT sponsorcommissie.
2. Binnen elk team is een coördinator aanwezig die het beheer voert over de kleding en aanspreekpunt
is voor de sponsorcommissie.
a. Jeugd
: hier is het aanspreekpunt de coach
b. Senioren : bij deze groep is de coach / manager het aanspreekpunt
c. Indien niet aanwezig : de aanvoerder of een gedelegeerde
3. Het team is verantwoordelijk voor gebruik van de kleding “als een goed huisvader”:
a. Compleet houden van het pakket
b. Onderhoud: het verdient aanbeveling om de kleding in het team te laten rouleren en
gezamenlijk te wassen. Hierdoor wordt kleurverschil voorkomen.
c. Niet te warm wassen (40 oC) i.v.m. de kwetsbare print en maatvastheid en binnenste buiten
strijken (indien nodig)
d. Inleveren van het gehele pakket bij de sponsorcommissie aan het einde van het seizoen. De
commissie controleert het pakket en vult eventueel aan (in overleg met de sponsor). Zie ook
punt [11]
4. De kleding mag alleen worden gebruikt voor HCT hockey doeleinden:
a. Trainingspakken en jacks kunnen voor, tijdens en na de training gedragen worden;
b. Trainingspakken en jacks kunnen voor en na wedstrijden gedragen worden;
c. Door Rabobank en Sportpaviljoen gesponsorde shirts mogen alleen tijdens wedstrijden
gedragen worden
5. Spelers kunnen geen rugnummers claimen. Wij houden zoveel rekening met wensen maar een
goede verdeling van beschikbaar materiaal staat voorop.
6. Het is niet toegestaan om “oude” teamkleding mee te nemen naar een volgend team. We streven
naar een uniform beeld dus alle spelers in een team dragen gelijke kleding
7. Teams met uit- en thuistenues worden geacht om deze afwisselend te dragen (indien het tenue van
de tegenstander dit toelaat). Hierdoor worden de tenues in gelijke mate gebruikt en gaan ze langer
mee. Bovendien vergroot dit de uitstraling van de club en de sponsor.
8. Gesponsorde teams ontvangen bij aanvang van het seizoen hun pakket van de sponsorcommissie.
Deze commissie heeft hiertoe een kledingcoördinator benoemd.
9. We doen ons uiterste best om teams van kleding te voorzien maar sponsoring is geen recht. Mocht
een team worden gesponsord dan zal de coach / manager zo vroeg mogelijk op de hoogte worden
gesteld maar neem bij twijfel s.v.p. contact op met de commissie.
10. Bij verlies / bovenmatige slijtage van in bruikleen gestelde kleding wordt het team/speler
aansprakelijk gesteld. Voor vervanging gelden de volgende richtbedragen :
a. Shirt
:
€ 40
b. Broek / rok
:
€ 40
c. Sweater
:
€ 40
d. Trainingsbroek / jas
:
€ 40
e. Coach jas
:
€ 60
11. Elke speler / coördinator tekent voor ontvangst van zijn / haar pakket.
12. We gaan ervan uit dat iedereen in het belang van de club goed met zijn / haar spullen omgaat maar
bij misbruik van de kleding (materiaal) kan het bestuur een sanctie opleggen.
14
Seizoen
Ingaande
HCT standaard sponsor pakketten
Bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode / plaats
Telefoon / Fax
E-mail
Reclamebord
0 Afmeting 4,20 x 0,76 m1
0 Afmeting 4,20 x 0,76 m1
0 Afmeting 4,20 x 0,76 m1
productie bord ca. €495 ex BTW
1. productiekosten bord voor sponsor
2. prijs incl. opmaak full colour /
transport
3. montage / reiniging door HCT
4. contractduur minimaal 3 jaar
HCT shirtreclame team
0 Juniorenteam
0 Seniorenteam (ex D1, H1)
0 Miniteam
1. kosten 16 shirts (uit of thuis) ca. €
650,2. opmaak volgens model “Rabo”
3. overige prijzen op aanvraag
2014 - 2015
01/09/2014
www.
Veld
Rabo
Damsté
OCON/Volvo
Uiting
per firmalogo
per firmalogo
per firmalogo
Jaartarief (6) (ex
BTW)
€ 590,€ 490,€ 390,-
Jaartarief (ex
BTW)
€ 100,€ 100,€ 100,-
Totaal €
Totaal €
Overige sponsorvormen
Omschrijving
0 Trainingspak / jas / sweater zonder
per
shirtsponsoring
firmalogo
0 Trainingspak / jas / sweater in combinatie
met shirt
0 Materiaal
0 Overig
Tarief (ex BTW)
€ 100,0,PM
PM
Totaal €
Seizoengids
0 Tip in omslag achterzijde
0 Tip in omslag binnenzijde
0 Tip in
0 Tip in
1. tarief per jaar
2. opmaak advertentie door sponsor
Totale sponsorbedrag (ex BTW)
Tarief (ex BTW)
€ 300,€ 200,€ 160,€ 80,-
Totaal €
Datum en plaats
Omschrijving
1/1 pagina
1/1 pagina
1/1 pagina
½ pagina
Handtekening
15
Scheidsrechterscommissie en arbitrage
Scheidsrechterscommissie seizoen 2014 - 2015
De commissie is o.a. verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
Contact met de KNHB en volgen van nieuwe ontwikkelingen.
Coördinatie van de arbitrage bij de thuiswedstrijden
van de teams van HC Twente.
Opleiding van (nieuwe) scheidsrechters
Begeleiding van nieuwe scheidsrechters (SIO’s)
Het op peil houden van de regelkennis van HCT scheidsrechters / master classes
Regelwijzigingen communiceren naar de leden / coaches
Werving (Club)Bondsscheidsrechters en CS+
Samenstelling commissie
Titia Weusthuis
SR-commissaris; Coördinator
opleidingen
Hans van Valkenhoef
Plaatsvervangend SR-commissaris
René Weusthuis
SR indeling zondag; Coördinator CS+
opleiding
Maxim Vonkerman
SR indeling zaterdag
Marcel Westenberg
SR indeling zaterdag
(074) 2781185
(074) 2663851
(074) 2781185
(074) 2421615
(074)
HCT Beleid opleidingen
•
•
•
•
•
Bij de B-junioren wordt gestart met het opleiden van scheidsrechters door de KNHB.
o 1e jaars B-spelers volgen de cursus en slagen voor de theorie.
o 2e jaars B-spelers hebben ook de praktijkproef afgesloten en zijn inzetbaar.
De A-junioren (16 jaar of ouder) hebben verplicht een kaart (KNHB eis)
Alle spelende senioren hebben een scheidsrechterskaart.
Bondsscheidsrechter : HCT heeft op dit moment 6 bondsscheidsrechters binnen de gelederen en het
beleid was erop gericht om dit aantal te verdubbelen. Gezien de toegenomen eisen en het
langdurige traject hebben we besloten deze opleiding niet meer actief te promoten.
CS + : dit is een relatief nieuw initiatief, er zijn nu 10 mensen in opleiding
Hoe staan we er voor?
• Heren senioren : totaal nog 4 spelers zonder kaart
• Dames senioren : totaal nog 15 speelsters zonder kaart (waarvan 9 nieuwe
competitiespelers)
• Meisjes A
: 11 zonder kaart
• Jongens A
: 4 zonder kaart (allen nieuwe leden)
• B-jeugd
: 132 zonder kaart (1e + 2e jaars)
16
Cursusprogramma 2014 – 2015
Dit seizoen wordt de scheidsrechtersopleiding weer volgens het nieuwe KNHB e-learning systeem
gegeven. Dit houdt in dat de cursisten via een digitale leeromgeving zelf door de oefenstof kunnen gaan.
Een cursusblok duurt ca. 1 maand en verloopt als volgt :
•
•
•
•
Gezamenlijke kick-off van ca. 1 ½ uur met 2 teams + begeleiders in ons clubhuis (ca. 30 deelnemers).
Kennismaking met het systeem + samenvatting van het programma.
Zelfstudie + oefentoetsen : ca. 3 weken. De docent kan de inspanningen + vorderingen van de
cursisten volgen.
Schriftelijk multiple choice examen in het HCT clubhuis.
Begeleid fluiten van 1 – 2 wedstrijden (als SIO) met als bekroning de kaart.
Cursus
Examen
I
Eind november
II
Maart 2015
III
Totaal aantal cursisten : ongeveer 130
Doelgroep
MB3, MB5 + rest A en senioren
JB1, JB2, JB3, MB1, MB2
MB8, MB4, MB6
De CS + opleiding :
De CS + is een scheidsrechter die lol heeft in het fluiten, de regels perfect beheerst en een wedstrijd
goed kan leiden. We zullen de CS + gaan inzetten op de wedstrijden van de selectieteams en eventueel
de “zware”wedstrijden op de zondagen.
Nu de standaard CS opleiding via e-learning is gestart zullen we een selectie maken onder onze
scheidsrechters en starten met de opleiding. Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden via
[email protected]
KNHB BRIEFING CLUBSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015
In deze briefing behandelen we een aantal belangrijke spelregels en geven we aan hoe
clubscheidsrechters deze moeten hanteren. Dit helpt om samen met je collega voorspelbaar te fluiten,
zodat spelers, begeleiders en publiek weten waar ze aan toe zijn en niet voor verrassingen komen te
staan.
Op het afgelopen WK in Den Haag waren een aantal spelregels van toepassing die uitsluitend
internationaal én in onze Hoofdklasse Dames en Heren gelden. Dit betreft het mogen spelen van een
bal boven schouderhoogte en een tijdstraf van twee minuten bij een groene kaart. Deze regels gelden
niet voor wedstrijden gefloten door clubscheidsrechters binnen uw club!
17
Speciale spelregels die alleen gelden in de Hoofdklasse
• In de hoofdklasse geldt voor een groene kaart een tijdstraf van twee minuten.
• In de hoofdklasse is het spelen van de bal boven schouderhoogte, mits niet gevaarlijk, toegestaan.
Hierdoor is de spelregel rond hengelen in de hoofdklasse niet van toepassing. De speler die de bal
speelt is er verantwoordelijk voor dat er geen gevaar ontstaat. Hij zal zich dus moeten realiseren dat
hij een hoge bal niet moet proberen te spelen als er tegenstanders te dichtbij staan.
• In de hoofdklasse geldt dat er 17 spelers op het wedstrijdformulier mogen staan, mits twee van hen
op 1 oktober jonger zijn dan 21 jaar.
Selfpass
• Een spelhervatting (vrije slag, inslag, uitslag, lange hoekslag en beginslag) mag met een selfpass
worden genomen. Dit geldt niet voor het nemen van een strafcorner, strafbal en bully.
Aanvallende spelhervatting binnen 23-metergebied
• Bij een spelhervatting (vrije slag, inslag en lange hoekslag) voor de aanvallende partij binnen het 23metergebied moeten met uitzondering van de nemer alle spelers op minimaal vijf meter afstand
staan.
• Krijgt een aanvaller binnen vijf meter van de cirkelrand een vrije slag, dan moet de bal teruggelegd
worden tot vijf meter buiten de cirkel, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.
•
•
De bal mag vanuit deze spelhervatting niet direct de cirkel in gespeeld worden. Dit mag wel door of
via een andere speler (medespeler of tegenstander), die bij het nemen van de spelhervatting op
minimaal vijf meter afstand staat. Ook met een selfpass mag de bal door de nemer de cirkel in
worden gebracht, maar dan moet de bal eerst minimaal vijf meter hebben afgelegd, voordat hij de
cirkel in gespeeld mag worden. Dat betekent: na die vijf meter de bal opnieuw raken om de cirkel in
te spelen. De bal vijf meter laten rollen voordat de cirkellijn wordt gepasseerd zonder opnieuw te
spelen, is dus niet toegestaan.
Indien een aanvallende vrije slag is toegekend voor een overtreding binnen het 23-metergebied
moet de vrije slag ook binnen het 23-metergebied worden genomen. En dus niet er net buiten om
daarmee de bal rechtstreeks de cirkel in te kunnen spelen.
Keeper
• De vliegende keep is een veldspeler met een shirt van afwijkende kleur, die als keeper mag
optreden als hij in zijn cirkel is. Hij mág binnen zijn 23-metergebied met een helm op spelen, maar
hoeft dat niet.
• Het wisselen van ‘soort keeper’ mag op momenten dat spelerswissels zijn toegestaan. Dit mag dus
niet bij een strafcorner maar wel bij een strafbal. Als een keeper bij een strafcorner tegen, niet
verder kan of mag spelen, moet hij worden vervangen. Als er op dat moment met een vliegende
keep wordt gespeeld, mag deze alleen door een andere vliegende keep worden vervangen.
•
18
Bij het verdedigen van een strafcorner of een strafbal moet de vliegende keep zijn helm op, maar
mag hij geen andere keeperuitrusting aandoen, zoals keeperhandschoenen.
Gebruik van lichaam en stick
• Een sliding door een veldspeler waarbij de tegenstander onderuit wordt gehaald, wordt bestraft als
een opzettelijke overtreding. Dus met naast de strenge spelstraf ook een gele kaart (tien minuten!)
voor de dader. Je hier niet aan houden heeft tot gevolg dat spelers niet meer weten waar de
grenzen zijn.
•
Het stoppen of spelen van de bal met de stick boven de schouder is m.u.v. het verdedigen van een
doelpoging niet toegestaan en moet worden afgefloten. Indien je als scheidsrechter oordeelt dat
het opzettelijk is, zal je binnen het 23-metergebied een strafcorner moeten geven. Vaak is dit het
geval wanneer er een aanvaller achter de verdediger staat die zonder die sticks kansrijk zou worden.
Strafcorner
• Een verdediger mag tijdens de strafcorner een glad masker dragen. Met dit masker op mag hij zijn
verdedigende actie afmaken maar niet actief mee gaan doen aan een aanval buiten zijn 23metergebied. Als na de strafcorner het spel wordt hervat met een uitslag of verdedigende vrije slag
moet hij eerst zijn masker afzetten alvorens de spelhervatting te mogen nemen.
•
•
•
Als een verdediger bij een strafcorner te vroeg uitloopt, wordt de strafcorner opnieuw genomen en
moet deze verdediger achter de middenlijn plaatsnemen. Indien de keeper of de vliegende keep te
vroeg uitloopt wordt een andere verdediger achter de middenlijn gestuurd. De verdedigende partij
bepaalt zelf direct welke verdediger dit moet zijn. In beide gevallen verdedigt het team de
strafcorner met een man minder.
Indien een aanvaller te vroeg de cirkel inloopt moet hij ook achter de middenlijn plaatsnemen.
Maakt de aangever een duidelijke schijnbeweging, dan moet hij als aangever worden vervangen en
dan hoeft de te vroeg uitgelopen verdediger niet naar de middenlijn.
Als na het aangeven van de strafcorner een nieuwe strafcorner wordt gegeven voor bijvoorbeeld
een overtreding van een verdediger mag deze nieuwe strafcorner weer met vijf verdedigers
worden verdedigd. Ook een eventueel achter de middenlijn gestuurde aanvaller of aangever mag
dan weer meedoen.
Gedrag spelers en begeleiders
• Een strafcorner leidt vaak tot wat commentaar bij de verdedigers die zich klaar maken om de
strafcorner te gaan verdedigen. Vaak is dat gewoon wat gefrustreerd gemopper wat niet direct voor
de oren van de scheidsrechter is bedoeld. Het is beter om in deze fase iets meer op afstand van hen
te gaan staan.
Persoonlijke straffen
• Als je een kaart geeft, doe dat dan rustig en niet emotioneel en voorkom dat je in discussie gaat met
een speler. Toon de kaart en daarmee is bereikt wat je wilt. Een gesprek erbij is helemaal niet nodig
en leidt vaak tot discussie en een reactie van de speler.
•
De straftijd voor een gele kaart is in principe vijf minuten. Alleen voor een fysieke overtreding, op
het lichaam gericht is de straf tien minuten. Slidings, neerhalen van spelers, etc. wordt dus bij een
gele kaart bestraft met tien minuten, andere gele kaarten betekenen vijf minuten tijdstraf.
19
Samenwerken
• Laat aan de spelers zien dat je met je collega het derde team op het veld bent. Geef duidelijk aan
wat je bedoelt als je collega om advies vraagt en durf zelf ook om advies te vragen als je dit nodig
hebt.
•
Soms zie je iets niet goed. Dan is het als team van scheidsrechters belangrijk om zoveel mogelijk van
elkaar gebruik te maken. Het is de teams om het even wie er de beslissing neemt, zolang het maar
de juiste is. Daarvoor hoef je echt niet steeds naar elkaar toe te lopen; oogcontact of een simpel
gebaar is vaak al voldoende.
•
Overleg alleen met je collega als je denkt dat hij het voorval vanuit zijn positie ook gezien kán
hebben. Aan de houding van je collega kun je vaak al zien of overleg wel zin heeft. En als je collega
aangeeft dat hij het niet gezien heeft en je dus helaas niet kan helpen, dan moet je dus zélf je
beslissing nemen.
Natuurlijk moet je fouten trachten te voorkomen, maar áls je ze gemaakt hebt, is de manier waarop
je met de vervolgsituatie omspringt vaak bepalend voor de manier waarop je in de wedstrijd
geaccepteerd wordt. Probeer direct je hoofd weer leeg te maken en klaar te zijn voor de volgende
beslissing.
•
•
Mocht je een waarnemingsfout gemaakt hebben, probeer dan om niet eigenwijs vol te houden dat
jij absoluut gelijk hebt. Vaak leidt die houding tot veel meer agressie bij de spelers dan de fout zelf.
Zeg wat je waarneming was, leg eventueel de beslissing uit, maar denk niet dat de wereld vergaat
als je een fout toegeeft.
Voor aanvullende info : www.knhb.nl
HCT beleid fluiten
•
•
Zondag spelen gemiddeld 7 teams thuis. We hebben 14 scheidsrechters per zondag nodig. We
hebben ca. 20 speelzondagen dus dat betekent 280 fluitisten per jaar. We hebben 15 seniorenteams
dus dit houdt in dat bij een evenredige verdeling senioren ca. 2x per jaar fluiten op de zondag.
Zaterdag zijn de velden bezet van ‘s morgens vroeg tot laat in de middag. We hanteren het volgende
beleid:
o 1e teams worden gefloten door Bondsscheidsrechters, CS + of ervaren senioren.
o 2e teams worden gefloten door senioren.
o Jongens A en B evenals meisjes A en B worden gefloten door senioren.
o Thuisspelende junioren fluiten in principe 2 leeftijdsklassen lager. (A fluit C etc.)
o Jongens A en meisjes A kunnen ook Meisjes B fluiten (geen selectie)
Senioren en veteranen zullen dus 2 à 4 keer per jaar ook een wedstrijd op zaterdag
moeten fluiten.
• Fluiten op zaterdag
Nieuwe scheidsrechters (Scheidsrechter In Opleiding = SIO) zullen 1 à 2 keer onder begeleiding van een
ervaren scheidsrechter fluiten. Daarna kunnen zij zelfstandig fluiten
Alle bezitters van een scheidsrechterskaart worden een paar keer per jaar ingezet om een wedstrijd te
fluiten bij de jeugd op zaterdag. Dit geldt ook voor alle op zondag spelende senioren en veteranen, met
uitzondering van veteranen LA en LB!
20
Mensen die vanwege belangrijke overwegingen niet op zaterdag kunnen of willen fluiten moeten aan
het begin van het seizoen vrijstelling aanvragen bij de scheidsrechterscommissie
([email protected] ). Je moet hiervoor het speciale formulier invullen en opsturen.
Als je werkt op zaterdag heb je misschien voor of na je werk nog tijd om een wedstrijd te fluiten.
Vrijstelling moet elk seizoen opnieuw aangevraagd worden.
Aanwijsprocedure zaterdag:
- Je krijgt minstens 2 weken van tevoren een mail wanneer je moet fluiten. Jeugdleden worden in
principe alleen ingedeeld om te fluiten als hun eigen team een thuiswedstrijd speelt
- We gaan proberen 3-4 weken van tevoren de planning te maken, maar dat kan niet altijd omdat
het wedstrijdschema niet zo ver van tevoren bekend is
- Als je niet kunt moet je zèlf voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Je moet de naam van je
vervanger doorgeven aan de scheidsrechterscommissie ([email protected]);
even een mailtje sturen ‘ik kan helaas niet’ en het probleem weer op de
scheidsrechterscommissie afschuiven is absoluut niet de bedoeling:
de persoon die is ingedeeld blijft altijd verantwoordelijk
- je moet 15 minuten vòòr het begin van de wedstrijd aanwezig zijn (mèt een fluit)
- De scheidsrechtercommissie houdt bij welke scheidsrechters niet op komen dagen voor een
wedstrijd: hun namen worden via de coaches doorgegeven aan de scheidsrechterscommissie
De betreffende scheidsrechter wordt hetzelfde weekeinde gebeld, en krijgt een waarschuwing.
Bij een tweede verzuim mag de scheidsrechter de eerstvolgende thuiswedstrijd van zijn/haar
team niet meespelen. Bij een derde verzuim: nog twee wedstrijden niet meespelen
Op de website van HCT wordt de planning van de wedstrijden en de scheidsrechters tijdig vermeld. Het
is handig om 1 x per week even de indeling te checken.
Het komt regelmatig voor dat scheidsrechters hun oproep-mail niet ontvangen, omdat in de
ledenadministratie (LISA) van HCT een verouderd mailadres staat.
Ieder lid van HCT moet er zelf voor zorgen dat zijn/haar mailadres en mobiele telefoonnummer juist
vermeld zijn (je kunt je mailadres/mobiele nummer wijzigen door in te loggen op de website van HC
Twente en dan te klikken op de knop ‘Instellingen’)
Als je een keer niet op komt dagen voor een fluitbeurt, omdat je mailadres onjuist in LISA staat, dan is
dat jouw nalatigheid.
• Fluiten op Zondag :
o Op de zondag worden teams aangewezen en dit wordt vermeld op de site. De aanvoerder /
coördinator dient vervolgens binnen het team te zorgen voor het individueel aanwijzen van
de wedstrijden.
o De zondagplanning is afhankelijk van meerdere factoren dus we verzoeken spelers /
aanvoerders regelmatig de HCT site te checken.
o Ook op de zondagen dienen teams zelf voor vervanging te zorgen als het fluiten niet lukt.
Indien er te weinig scheidsrechters in een team aanwezig zijn, neem dan contact op met de
opleidingscoördinator zodat de theorie z.s.m. kan starten.
o We houden zoveel mogelijk rekening met wensen van de teams (aanvangstijd) maar dit is
door het soms grillige programma van de KNHB niet altijd te garanderen. (vorig seizoen 90 %)
Heb je nog vragen, opmerkingen, aanvullingen etc.: stuur ze naar
[email protected]
21
Informatie en Communicatie
Voorzitter
Robert Bos
Procedures / Lisa / Website
Anneke Broekman - Brouwer
Procedures / Lisa / Narrow Casting
Klaas Nagel
Procedures / Lisa / Narrow Casting
Eric Knuif
Procedures / Lisa
Yda de Rooij
Website
Noël Rolink
e-mailadres: [email protected]
Website en ledenadministratiesysteem (LISA)
De ICT-commissie probeert de commissies zo goed mogelijk te ondersteunen bij het gebruik van LISA, de
website, narrowcasting en de HCTWENTE app om zo het gebruik te optimaliseren en hun taken te
vergemakkelijken.
De ICT commissie is te bereiken via [email protected]
Website
Tijdens het lustrumweekend is de nieuwe website online online gegaan. De komende tijd zal gebruikt
worden hem nog verder te verbeteren.
De informatie van en over de vereniging is te vinden op de website, zoals wedstrijdschema’s met
vertrektijden, bardiensten, trainingsnieuws, scheidsrechtersindelingen, activiteiten en de laatste
berichten.
De website is de belangrijkste manier om nuttige en leuke informatie te krijgen over alles wat met onze
club en hockey te maken heeft. Het is belangrijk om regelmatig te kijken of er nieuws is.
Het is de bedoeling wekelijks op de website te kijken en in te loggen, zodat je altijd goed geïnformeerd
bent over bijvoorbeeld je wedstrijdschema en verzamel- of vertrektijd.
Voor de inhoud van de website is de betreffende commissie of functionaris verantwoordelijk. Indien hier
vragen over zijn kun je daar terecht.
HC Twente app
Vanaf september 2013 zijn wij als club in het bezit van een eigen app. Deze is inmiddels al niet meer weg
te denken als communicatiemiddel. Met deze app kun je snel alle onder het kopje Website genoemde
gegevens opvragen.
Je kunt ook je taken- en presentielijst bijhouden / inzien voor je team. Coaches en scheidsrechters
kunnen op een makkelijke manier het digitale wedstrijd formulier benaderen.
De agenda in deze App is uitgebreid met de gegevens gegroepeerd per gezin, een overzicht voor het
hele gezin. Ook ontvang je direct de uitslagen en eventuele afgelastingen via een Push-Bericht. Verder
wijst de App zich vanzelf. Wij als ICT commissie zijn er erg content mee.
Narrowcasting
De informatievoorziening tijdens je verblijf in onze kantine wordt flink uitgebreid met een customized
narrowcasting systeem. De informatie varieert van Sponsoruitingen tot wedstrijdinformatie.
22
Inloggen LisaTeam
Alle leden hebben een lidnummer (zie ook bij de adreslijst achter in dit boekje) en een wachtwoord
waarmee kan worden ingelogd op de website. Als je inlogt krijg je de voor jou meest relevante
informatie te zien. Eenmaal ingelogd op de website kom je in LisaTeam, een teamomgeving waar alles te
vinden is over je team en dat van de andere gezinsleden.
Welk probleem lost LisaTeam op?
Eindeloos ge-e-mail en ge-Excel over rijschema's, fruithapjes, wie schrijft het verslag, wie heeft al
betaald voor het toernooi en wie is er wel / niet bij.
Alle taken rondom je team kun je in LisaTeam verwerken. Staat er een taak niet in het standaardlijstje,
dan kun je de taak zelf aanmaken.
LISA Team is geïntegreerd met de clubdatabase en met de standenmotor van de KNHB.
Hierdoor staan alle gegevens direct klaar (zoals teamopstelling, standen, uitslagen, programma).
Daarnaast zit LISA Team in een beveiligde omgeving en is dus niet vindbaar door zoekmachines als
Google. Je bespaart een hoop gedoe en tijd…
Wat zijn de voordelen van LISA Team?
- presentie bijhouden van wedstrijden en trainingen
- taken bijhouden, zoals rijden, fruit, bardienst, bidons, keeperstas, enz.
- overzicht van poules/uitslagen
- nieuwsberichten plaatsen
- e-mailen naar je team
- verslagen plaatsen en lezen (ook van andere teams)
- foto's plaatsen
- documenten plaatsen
- andere teams in de gaten houden (hoe gaat het bijv. in de andere poule).
Daarnaast kan je in LISA Team handige prints maken met telefoonnummers, routes (Google Maps) naar
tegenstanders en nog veel meer.
Handleidingen voor LisaTeam kun je vinden onder documenten in LisaTeam.
Indien je je post op het verkeerde e-mailadres krijgt dan is dit ook de plaats waar je het zelf kan
veranderen. Ook je mobiele nummer kan je zelf wijzigen of toevoegen
Mocht je je lidnummer kwijt zijn, dan vind je deze achter in de seizoengids of je kunt deze opvragen bij
het secretariaat, [email protected]
Het wachtwoord kan iedereen zelf opvragen door e-mailadres en lidnummer in te voeren.
Als je ingelogd bent kan je ook zelf je wachtwoord wijzigen.
Evenementen
Het is de bedoeling dat je je voor evenementen steeds vaker op moet gaan geven via de website. Zo is
ook meteen duidelijk voor welke evenementen jij je op kan geven.
De organisatoren hoeven dan bovendien niet meer alle informatie in spreadsheets te verwerken en ze
kunnen alle deelnemers zo een e-mail sturen, wat natuurlijk een hoop werk scheelt. De uitnodiging voor
evenementen krijg je via de mail en aan- en afmelden kan via je beveiligde gedeelte van de website
(hiervoor heb je je lidnummer en wachtwoord nodig).
Fotografen
Wij zoeken fotografen die goede actiefoto’s kunnen maken en de verschillende evenementen vast
willen leggen. Als er een paar zijn dan kunnen die de evenementen verdelen en de foto’s via picasa op
de site zetten. Ben je geïnteresseerd laat het dan even weten aan Noël Rolink, [email protected]
23
Vragen?
Voor vragen over de website of het ledenadministratiesysteem kun je contact zoeken met de ICTcommissie, [email protected]
Ook voor de autorisatie om informatie op de website te kunnen zetten of voor eventuele algemene
problemen kun je bij de commissie terecht.
Je kan ons vinden op de website onder de Club en dan onder organisatie, overigens net als alle andere
commissieleden. Als je inlogt onder je lidnr zie je daar ook de telefoonnummers verschijnen.
Meedenken!
Net zoals altijd geldt dat uw meedenken erg belangrijk is. Dus heeft u opmerkingen die ons verder
kunnen brengen dan graag uw reactie aan een van de leden van de ICT commissie. U vindt de
contactpersonen onder organisatie.
Social Media
Nieuws van en over Hockey Club Twente is te volgen via Twitter, www.twitter.com/hctwente. Ook
hebben we een facebook pagina, www.facebook.com/hc.twente en zijn we te vinden op LinkedIn.
LISA
De informatie die op de website te vinden is wordt voor een belangrijk deel gevuld met info vanuit het
ledenadministratiesysteem L(eden)I(nformatie)S(ysteem)A(lmere).
Het programma ondersteunt de commissieleden, coaches, trainers, en andere vrijwilligers bij hun werk
voor de club. Hierin vinden zij hun informatie en maken zij planningen en slaan hun documenten op. Zo
wordt teaminfo, nieuws, info omtrent de wedstrijden, ledenadministratie, sponsoraangelegenheden
gegenereerd en beschikbaar gesteld via de website. Het is van groot belang dat alle commissieleden het
systeem op een juiste en afgestemde manier gebruiken en de data up-to-date houden.
De ICT commissie geeft aan hoe het systeem het beste gebruikt kan worden en ondersteunt bij
problemen. Maar; Commissies zijn zelf verantwoordelijk voor hun informatie in LISA en dus voor de
inhoud van de website!
Alle commissieleden hebben een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen om op het systeem
LISA in te loggen.
LISA cursusboek inzien : ga naar Documenten in je inlogscherm of kijk onder de help in LISA.
KNHB
De KNHB heeft een uitstekende website, waar ook standen en competitieprogramma’s kunnen worden
geraadpleegd http://www.knhb.nl
Hier kunnen ook de routes naar de diverse clubs ingezien worden.
Andere interessante Nederlandse websites waar veel hockeynieuws is te vinden zijn:
www.Hockey.pagina.nl, www.fieldhockey.nl, www.Hockeyvereniging.pagina.nl.
24
Technische zaken
Technische commissie (TC)
Deze houdt zich bezig met het technische beleid binnen de vereniging. Voorzitter van de TC is het
bestuurslid technische zaken. Vanuit de verschillende commissies (zaalhockey, mini’s, elftallen en
training) participeren leden in de TC.
In het seizoen 2014-2015 zal de TC veel aandacht geven aan het verder verbeteren van de opleidingen
voor trainers en coaches, evenals het verder verhogen van het technisch niveau van de club.
De Technische commissie van HC Twente heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze wij binnen
de vereniging verder invulling willen gaan geven aan een structurele ontwikkeling van technisch-tactisch
kader.
Gekozen is voor de inzet van eigen leden binnen de vereniging. Dit geldt niet alleen voor de
trainerposities, maar ook voor de opleiding van trainers waarvoor in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt
van eigen hiertoe gekwalificeerde leden.
Continue aandacht voor opleiding en educatie van onze trainers en coaches staat bij dit plan centraal.
Trainingscommissie
Deze houdt zich bezig met de aanstelling en opleiding van trainers, het opstellen van een schema voor
de indelingen van de trainingen, het maken van werkafspraken met trainers en ook met de spelregels
over discipline op trainingen. Daarnaast zorgt de commissie voor voldoende trainingsmaterialen. De
trainers / commissie adviseren de elftalcommissie bij de teamsamenstellingen.
Spelregels voor iedereen die traint!!
• Als je verhinderd bent afzeggen bij je trainer, liefst ruim van tevoren, want als er minder dan 8
spelers of speelsters zijn kan het zijn dat een training wordt afgelast.
• Allemaal op tijd en in sportkleding aanwezig zijn.
• Je mag pas op het veld komen als je training begint, dus NIET gaan inslaan op een andere hoek
van het veld of even een bal gaan lenen bij een trainer die training staat te geven.
• Het veld betreden via de poortjes, NIET over het hek klimmen.
• Zorg als team voor flessen water naast het veld: niet halverwege de training even weglopen om
water te gaan halen.
• Het is niet toegestaan om te oefenen tegen hek of boarding.
• Aan het eind van de training allemaal helpen met opruimen.
De trainingscommissie heeft behoefte aan geschikte, gemotiveerde trainers. Ook aan ervaren trainers
die zo nu en dan een keer willen waarnemen ingeval van een afmelding door een trainer. Bij interesse
hiervoor en voor de indelingen kunt u zich richten tot de betreffende commissie
Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat houdt zich bezig met de planning en de indeling van de wedstrijden en de
velden. Ook fungeert het wedstrijdsecretariaat als contactpersoon tussen bond en club (teams) voor alle
wedstrijdaangelegenheden.
De wedstrijdsecretaris-junioren neemt ook de indeling van de bardiensten op zich.
25
Elftalcommissie
Taak van de elftalcommissie is het indelen van teams en de begeleiding van teams, coaches en
teammanagers.
Teamindelingen
De teamindeling is één van de belangrijkste maar ook één van de lastigste zaken in een sportvereniging.
Kies je vooral voor prestatie of leg je de nadruk op gezelligheid? Het liefst natuurlijk een goede
combinatie van allebei! Daarbij moeten we ook bedenken, dat we zonder trainers geen goede prestaties
kunnen leveren, maar dat het ook moeilijk is om goede trainers te vinden als we geen teams hebben die
graag willen presteren! Het is nu eenmaal het leukst voor trainers en coaches om met een enthousiaste
groep te werken, die graag wil winnen en bereid is daar voor te trainen. Dat neemt niet weg, dat we er
naar streven om alle teams voldoende en goede training aan te bieden.
De KNHB heeft regels, waaraan we ons moeten houden. Dat gaat vooral om leeftijdsgrenzen: wie
bijvoorbeeld voor 1 oktober van het nieuwe seizoen 18 jaar is geworden moet naar de senioren en mag
niet meer in een A-team spelen. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan een vereniging
'dispensatie' (dat is een soort vrijstelling voor één seizoen) vragen voor een bepaalde speler. Een hogere
speelcategorie mag wél. Een uitzondering op deze regels bestaat bij de C- en D-jeugd: wie op de
basisschool zit mag ongeacht zijn of haar leeftijd in een D-elftal blijven, terwijl gebruikelijk is dat
degenen die op de middelbare school zitten in de C-jeugd spelen.
Teamindelingsprocedure voor de jeugdelftallen:
A en B-teams
- observatie van alle A- en B elftallen in periode vóór winterstop, oktober/november
- observatie in periode na winterstop, maart/april
- Degelijke evaluatie van coach/trainer middels formulier dat al aan begin van competitie wordt
uitgereikt, zodat coach/trainer ruim de tijd hebben om hun observaties te doen en in formulier te
verwerken.
De observaties worden gedaan door scouts (dit zijn mensen uit de dames- en heren teams). In totaal zijn
dit ongeveer 16 mensen (2 per lijn: MA. MB, MC en MD en zo ook JA etc.).
Deze club mensen verdelen onderling de observatiemomenten, die in de periode na de herfstvakantie
plaatsvinden, en dat in een tijdsbestek van ongeveer 3 à 4 weken. De 2e observatie vindt plaats in de
maanden maart /april.
Uiteindelijk komt hier een selectie uit van een bepaald aantal meisjes/jongens die in de laatste periode
van het seizoen aan de selectietrainingen mee mogen doen.
Zij worden door de club van tevoren duidelijk gewezen op het feit dat, als ze hieraan mee willen doen,
het niet automatisch betekent dat ze daadwerkelijk in een (1e) selectieteam komen. En dat ze ingedeeld
worden en hier niet meer over te discussiëren valt. Voelen ze daar niet voor dan doen ze niet mee aan
de selectietrainingen.
C en D-teams
Naast bovenstaande selectieprocedure wordt er voor hen tevens een onderling toernooi georganiseerd
in december aan het begin van de winterstop, waarbij hun spel geobserveerd wordt, met name hoe ze
zich onderling onderscheiden.
Het toernooi wordt voor de kinderen aantrekkelijk en leuk gemaakt: eenvoudig maaltje achteraf of een
leuke film in het clubhuis.
26
Rol van de scouts
De scouts wordt gevraagd om tijdens de observatieperiode ieder team minimaal 2 maal te observeren
middels het beoordelingsformulier. Deze resultaten worden aan het eind van de observatieperiode naar
het betreffende lid van de elftalcommissie gestuurd. Via het wedstrijdschema hebben de scouts zicht op
wanneer de teams spelen.
Rol van de coaches
De coaches wordt gevraagd om de spelers van hun team tijdens de wedstrijden te observeren en de
resultaten te vermelden op het beoordelingsformulier. De beoordelingsformulieren ontvangen zij drie
keer per jaar: in oktober, maart en mei.
Rol van de trainers
De trainers wordt gevraagd om de spelers van het team dat ze trainen tijdens de training te observeren
en de resultaten te vermelden op het beoordelingsformulier. Het beoordelingsformulier ontvangen zij
drie keer per jaar: in oktober, maart en mei.
Minicommissie
Hieronder kun je meer informatie vinden over de taken van de minicommissie, de leeftijdscategorieën
binnen de mini’s, hoe de teamindelingen tot stand komen en wat voor activiteiten er zoal worden
georganiseerd. Bovendien vertellen we jullie graag hoe jullie als ouders een steentje kunnen bijdragen
om de hockeybeleving van jullie kind nóg fijner te maken. Maar laten we eerst beginnen met onszelf
voor te stellen:
Karin van Dam
Voorzitter
Marleen Renckens
Coördinator Meisjes F, coördinator Benjamins
Chris van Dam
Coördinator jongens, coördinator pre hockey
Saskia Everink
Coördinator meisjes E
Mariëlle Hegeman
Coördinator activiteitencommissie
Barbara Rosens
Wedstrijdsecretariaat mini's
Yda de Rooij
Coördinator inschrijvingen
27
Taken van de minicommissie
De minicommissie is allereerst een aanspreekpunt voor coaches, ouders en kinderen die onder de mini’s
vallen. Mocht je dus met vragen of opmerkingen zitten, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen. We helpen je graag! Je kunt ons bereiken op het e-mail adres: [email protected]
De minicommissie heeft verder als taak activiteiten rondom de mini's te organiseren of te coördineren.
De mini’s zijn alle kinderen die vallen onder de Prehockey-groep, de Benjamins, de F-jes, E-zestallen en
E-achttallen. De indeling van de kinderen gebeurt strikt op leeftijd per hockeyjaar (van september t/m
juni), waarbij de volgende leeftijdsgrenzen worden aangehouden:
Kinderen die voor 1 oktober 5 worden Prehockey
Kinderen die voor 1 oktober 6 worden Benjamins
Kinderen die voor 1 oktober 7 worden F (drietallen)
Kinderen die voor 1 oktober 8 worden E (zestallen)
Kinderen die voor 1 oktober 9 worden E (achttallen)
Teamindelingen
De coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroepen zorgen voor de teamindelingen en voor het
betrekken en aanstellen van coaches om deze teams te begeleiden. Daarnaast zijn de coördinatoren
natuurlijk altijd te benaderen voor vragen en opmerkingen van coaches en ouders, op het
bovengenoemde e-mail adres.
Elk jaar opnieuw worden de kinderen ingedeeld in groepen of teams waarin zij training krijgen en, zodra
zij daar de leeftijd voor hebben, wedstrijden spelen. Doelstelling van
HC Twente hierbij is dat ieder kind op zijn/haar niveau met plezier kan hockeyen. Daarnaast is er
aandacht om de talenten van onze jeugdleden optimaal te kunnen ontwikkelen. We werken er dagelijks
met veel vrijwilligers en professionals aan om dit voor elkaar te krijgen.
Bij de jongste jeugd zijn er vaak nog grote verschillen in enthousiasme, beleving, interesse, technische
vaardigheid, beweging, etc. Ieder kind is anders en heeft eigen kwaliteiten. Sommige kinderen
ontwikkelen zich al heel snel op jonge leeftijd, bij andere kinderen komt dat pas later.
Om te zorgen voor zo optimaal mogelijk spelplezier voor alle kinderen, wordt elk jaar opnieuw bekeken
in wat voor groep of team het kind het beste tot zijn/haar recht zal komen. Dit gebeurt op basis van
evaluatieformulieren (bij de jongere kinderen wordt daarbij voornamelijk gekeken naar de beleving van
een kind, in het bijzonder naar de wil om te bewegen, luisteren en leren en het plezier bij het hockeyen.
Vanaf de achttallen wordt ook meer naar technische vaardigheden en algemene conditie gekeken) en
op basis van de adviezen van trainers en de professionals die regelmatig naar de kinderen zullen kijken.
Dit betekent dus ook dat de groepen/teams elk jaar zullen (kunnen) veranderen, om de kinderen op die
manier zoveel mogelijk de kans te geven in evenwichtig samengestelde teams te hockeyen, om zo
optimaal spelplezier te kunnen verzorgen. Dit veranderen van teams zorgt soms voor wat schrik bij
voornamelijk ouders, maar we kunnen je geruststellen: de ervaring heeft geleerd dat het ‘nieuwe team’
al weer heel snel het ‘eigen team’ is. Bovendien kunnen de kinderen juist op deze manier veel nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes leren kennen die ze, wanneer ze in de elftallen gaan spelen, regelmatig weer
tegen zullen kunnen komen.
28
Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat mini's zorgt voor de gehele planning van de wedstrijden op de
zaterdagochtend voor de jongste jeugd, het verwerken en doorgeven van de uitslagen aan de bond, de
opgave van de teams aan de bond en de indeling van de bardiensten op de zaterdagochtend door de
ouders van de E6- en E8-tallen.
Organisatie van activiteiten
Elk jaar worden voor de mini’s tal van extra activiteiten georganiseerd. Denk hierbij onder andere aan
een ouder-kind toernooi, pietentraining, kaboutercompetitie, de Rabo hockeyschool, mini-hockeykamp
en minislotdag. Dit gebeurt onder coördinatie van de minicommissie en met hulp van tal van vrijwilligers
die er elk jaar opnieuw weer voor zorgen dat de extra activiteiten een waar feestje worden.
Informatievoorziening
De minicommissie zorgt ervoor dat ouders en kinderen op de hoogte gehouden worden van alle
activiteiten die plaatsvinden. Hiervoor wordt elk jaar minstens twee keer een informatieavond
georganiseerd voor nieuwe leden, maar ook voor andere leden die zitten met vragen en graag even
persoonlijk willen praten met de leden van de minicommissie. Daarnaast is er veel informatie te vinden
in het beveiligde gedeelte van deze website. Deze kun je bereiken door in de linker menubalk in te
loggen met de inlogcodes die je hebt gekregen bij aanmelding, dan op de knop ‘documenten’ te klikken
en vervolgens naar ‘minicommissie’ te gaan. Daar vind je alle documenten die momenteel voor de minileden (en hun ouders) beschikbaar zijn.
Betrokkenheid ouders
De betrokkenheid van ouders is van enorm belang. Ouders zijn mede bepalend voor het enthousiasme
van hun kinderen. Door hun aanwezigheid, door hun betrokkenheid, door te trainen, door te coachen,
door te rijden, door aan te moedigen, door een keer achter de bar te staan of gewoon door er te zijn.
Deze rol wordt vaak door ouders onderschat.
Je ziet keer op keer dat teams met enthousiaste ouders veel beter draaien, zich veel beter ontwikkelen
en veel meer plezier hebben dan teams met minder enthousiaste ouders.
Vanuit de club wordt van alles georganiseerd: trainingen, wedstrijden, toernooien en feestjes. De
invulling van al deze activiteiten vindt plaats door een aantal enthousiaste vrijwilligers en ouders. Wij
vragen de ouders dan ook: DOE MEE, want ook jullie hulp/inzet is van belang!
Inschrijven
Wil je (kind) graag hockeyen en ben je enthousiast geworden door wat je zoal hebt gelezen op de site?
Meld je dan aan!
Dit kun je doen via de website onder het kopje lidmaatschap. Als een aanmelding heeft plaatsgevonden
worden de kinderen in een instroom-, prehockey- of een benjamingroep geplaatst. Dit gebeurt door de
coördinator inschrijvingen, evenals de communicatie over het starten van de groepen. Wanneer er
gestart kan worden met de trainingen zullen jullie hierover een mail ontvangen met daarop de datum en
het tijdstip van de eerste training. We kijken er naar uit jullie daar te zien!
Contact
Dan als laatste nogmaals het e-mail adres waaronder jullie ons kunnen bereiken:
[email protected] Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen en opmerkingen
over jullie kind of over wat je als ouder kan bijdragen. We horen heel graag van jullie!
29
G-hockey
In 2002 is HC Twente gestart met G-hockey. G-hockey is voor kinderen/ jongeren vanaf 7 tot ongeveer
35 jaar, die (zeer) moeilijk lerend zijn of vanwege een andere beperking niet mee kunnen doen met een
regulier hockeyteam.
Momenteel zijn er 30 G-hockeyers die elke week trainen. Behalve hockeyen, staan deze trainingen ook
in het teken van samen bewegen en spelletjes doen. De trainingen worden gegeven door
gediplomeerde trainers. Naast deze trainers zijn er een aantal enthousiaste begeleiders (spelers uit onze
senioren en jeugdteams), die helpen om de kinderen de hockeytechnieken aan te leren. Er wordt
getraind in vier groepen, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan trainen
Naast de trainingen wordt er ook competitie gespeeld. De competitie is ingedeeld in 5 poules met
verschillende niveaus. HC Twente doet met drie teams mee. G1 speelt in poule 1 (6-tal), G2 in poule 4
(6-tal) en G3 in poule 5 (6-tal).
Naast de competitie worden er ook toernooien georganiseerd. We proberen in ieder geval altijd met
één of meerdere teams mee te doen aan de Landelijke Kampioenschappen.
Trimhockey
Voor leden die niet de behoefte hebben om mee te doen aan de competitie maar die wel graag in
beweging willen blijven en eigenlijk de hockeystick niet kunnen missen wordt er twee keer in de week
een training gegeven.
De tijden zijn:
Maandagavond: 20.30 - 21.30
Woensdagmorgen: 9.00 - 10.15
Hockeyervaring is niet vereist en iedereen is welkom.
Twee keer per jaar wordt er een toernooi georganiseerd waar op vrijwillige basis aan kan worden
meegedaan. Deze toernooien worden afwisselend gehouden bij een van de Twentse hockeyclubs.
De trimhockey commissie is bereikbaar via [email protected] Opgave kan via onze website
www.hctwente.nl.
30
Sportmedische commissie
Robert-Jan Esser (coördinator/lid)
Ada Douwes Dekker (lid)
Coen Wissink (lid)
Joost van der Ploeg (lid)
De KNHB voert beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde manier van sporten, op het
voorkomen van blessures en op het bijdragen aan een goede behandeling van blessures. Het bestuur
heeft besloten om gevolg te geven aan deze doelstellingen door een sportmedische commissie (SMC) in
te stellen. Sinds het seizoen 2012-2013 is deze commissie actief.
Met het oog op bovenstaande doelstellingen zal de SMC dit seizoen niet alleen een aantal activiteiten
organiseren zoals cursussen en voorlichting over preventie en behandeling, maar ook praktische hulp
aanbieden. Zo plannen we weer een (hockeyspecifieke) EHBO-cursus, een AED/reanimatiecursus en
delen we handouts uit over blessurepreventie en geven we advies bij aanschaf van hockeymateriaal
zoals sticks, schoenen en kleding.
Met ingang van het seizoen 2012-2013 is er een samenwerkingsverband aangegaan met
Fysiotherapiepraktijk de DRIESPRONG. Ook dit seizoen zullen zij 2 vrije inloopspreekuren houden op de
maandag en de vrijdag. Deze spreekuren worden op de club gehouden. Hiervoor is de kleine
dameskleedkamer aangewezen als onderzoek/behandelruimte.
De fysiotherapeut die je op deze spreekuren kunt aanspreken is Peter Dijkstra.
Spreekuur Fysiotherapie HCTwente:
Maandag:
19.30 - 20.00 uur
Vrijdag:
19.00 – 19.30 uur
31
HCT Accommodatie seizoen 2014 - 2015
De accommodatie commissie heeft o.a. de volgende zaken in portefeuille :
• Onderhoud / update van gebouwen (buiten en binnen)
• Onderhoud / update van velden inclusief inrichting en verlichting
Sinds juni 2014 (ben ik) Niek Kroeze bestuurslid accommodatie. De accommodatie kende ik goed vanuit
mijn hockeyverleden. Ik speelde in de beginjaren van HC Twente bij heren 2.
Nieuw voor mij is het fraaie nieuwe buitenpaviljoen waardoor we veel bergruimte erbij hebben
gekregen en de gangen in het clubhuis opgeruimd kunnen blijven.
Hier lijken we de eerste jaren geen omkijken naar te hebben echter het clubhuis en de velden eromheen
hebben zeer zeker wel veel aandacht nodig! Clubhuis, Damste en Oconveld zijn alweer 15 jaar oud.
Als bestuurslid ben ik daarom in juni met hulp van John Boshuis, Paul Könings, Hans van Valkenhoef, Yda
de Rooij, Martin en de voorzitter begonnen alle schades, gebreken, onvolkomenheden en wensen in en
rond het clubhuis en velden te inventariseren.
Naar voren kwamen gebroken ruiten kleedruimten, slecht sluitende buitendeuren, kapot hekwerk,
losliggende dakbedekking, matig functionerende warmwaterboiler etc. Daarnaast rees bekende
problemen als een glad Raboveld en wateroverlast.
Uiteindelijk hebben we op deze inventarisatielijst prioriteiten aangegeven.
Daarin staat veiligheid op één, benodigd onderhoud op twee en daarna de wensen die het meest ter ore
komen en haalbaar zijn.
We hebben de volgende projecten per direct opgepakt:
PROJECTEN IN UITVOERING
1) Veiligheid.
Met stip op nr 1 de gladheid van het Raboveld.
Sinds juni behandelt de gemeente, na uitvoerig overleg met EHV en Deventer en in samenwerking met
Oranjewoud, het Raboveld met geconcentreerd anti algenmiddel en speciaal hiervoor geschikt
materieel om de gladheid op dit veld te bestrijden. Tot nu toe helaas met een matige verbetering tot
gevolg. In het najaar wordt deze behandeling geëvalueerd en zo mogelijk aangepast.
Daarnaast is i.v.m. veiligheid de plek t.b.v. de ambulance gemarkeerd, hekwerken gerepareerd, kapotte
vloertegels vervangen en zijn op veler verzoek borden met honden aan de lijn geplaatst.
32
2) Benodigd onderhoud.
Vervangen 15 jaar oude (losliggende) dakbedekking, herstel tegels en dakbedekking dakterras,
vervangen gebroken ruiten kleedkamers, reparatie en afstellen van buitendeuren, schoonmaak van
gevels en opruimen en schoonmaak van diverse ruimten in het clubhuis. Daarnaast is de beplating van
de dugout van het Damstéveld vervangen en is het terrein rondom het clubhuis schoongemaakt.
3)Wensen.
Meest besproken wens was de invulling van de ruimte tussen clubhuis en paviljoen. Hier is het
braakliggende terrein voorzien van een inmiddels fraaie grasmat die kan afwateren op een links en
rechts geplaatste bestrate goot met putten ter voorkoming van de wateroverlast na zware regenbuien.
Aan de zijde van het Damsté veld is het pad verbreed t.b.v. bezoekers en trainingsmateriaal (karren e.d.)
van de trainers. In overleg met de gemeente hopen we nog een put extra geplaatst te kunnen krijgen ter
hoogte van dugout Damste waar nu nog vaak plassen staan. Bij harde regenval blijkt helaas ook dat het
hoofdriool van het gehele sportterrein de hoeveelheid water moeilijk kan verwerken waardoor plassen
niet geheel te voorkomen zullen zijn.
33
TOEKOMST
1) We willen de komende jaren het clubhuis en het terrein goed blijven onderhouden en
up to date houden.
2) Vervanging Damsté en Ocon veld.
De toplagen van beide velden zijn technisch nog redelijk .
Met kleine reparaties en goed onderhoud kunnen we het leven nog enigszins rekken.
Er is een commissie geïnstalleerd die een eventuele vervanging van één of beide toplagen (velden)
voorbereid. Daarbij onderzoeken we meerdere opties zowel wat betreft techniek (waterveld, alleen
toplaag vervangen etc.) als financiering want de goedkoopste optie, vervanging toplaag, vraagt reeds
een investering van ca. € 250.000 !
De ambitie is het aanleggen van 2 watervelden.
De benodigde investering op basis van referentie projecten bij Bully en Deventer is voor 2 velden ca.
750.000 excl. btw.
HAALBAARHEID VAN DEZE PROJECTEN DOOR VRIJWILLIGERS
Aangezien je bij een vereniging en dus ook bij Hockey Club Twente met een beperkt budget moet
werken, hebben we veel klussen met behulp van vrijwilligers kunnen uitvoeren waardoor we de kosten
hebben kunnen beperken.
Op de klussendag van 29 juni hebben we alle tegels van het dakterras getild waarna het geheel door de
dakdekker is gecontroleerd en hersteld. Daarna hebben we de tegels weer teruggelegd. Een zware klus
met helaas slecht weer. Daarnaast hebben we wielen onder diverse doelen gezet, 5m1 afstandcirkels
getrokken en het clubhuis aan de buitenzijde gereinigd en het terrein opgeruimd.
Deze vrijwilligers hebben zich het weekend voor het lustrum maximaal ingezet door het gehele clubhuis
aan de binnenzijde op te ruimen en schoon te maken en het buitenterrein nog eens geheel na te lopen.
Op de dinsdagavonden is de HCT KlussenKlub (KK) ,bestaande uit Piet Dijkstra, Cees v/d Bovenkamp, Jan
Houttuin, Raymund Geerdink, Henk Kolsté en Hans van Valkenhoef, er al vele jaren voor de club. Zij
pakken een deel van de klussen zoals de laatste werkzaamheden van het paviljoen, herstel van de
dugouts, vervangen vloertegels, e.d.
Daarnaast zijn ook al vele jaren vrijwel de gehele week Paul Könings en Hans van Valkenhoef bij de club
in touw om de meest urgente problemen direct op te pakken of te melden!
NOODZAAK VRIJWILLIGERS
Graag willen we de komende jaren het clubhuis, de velden en het terrein goed blijven onderhouden en
up to date houden.
Tevens willen we graag de kosten voor onderhoud en vervanging/vernieuwing zo laag mogelijk houden.
We denken dat een ieder zich in deze uitgangspunten kan vinden.
Hiervoor zijn nieuwe vrijwilligers noodzakelijk.
We vragen dan ook vrijwilligers voor de klussendagen.
34
We gaan deze 2x per jaar organiseren. Voor de winterstop en voor de zomerstop.
Klussen bestaan uit schoonmaak, opruimwerkzaamheden, schilderwerk, en overige voor iedereen
haalbare klussen.
We denken dat 1x per jaar deelnemen aan de klussendag voor alle volwassen spelende leden van de
club en voor alle gezonde ouders van kinderen die spelen bij de club haalbaar moet zijn.
Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers voor een tweede klussenclub die herhaaldelijk door het jaar
heen haalbare klussen wil oppakken. Te denken vaqlt hierbij aan reparaties en kleine projecten.
Reserveren velden en veldkeuring
Wil je een veld of meerdere velden reserveren bijvoorbeeld voor het spelen van een oefenwedstrijd of
drieluik of voor een extra training? Stuur dan een email naar [email protected]
Veldkeuring
Indien het veld is afgekeurd wordt dit zo spoedig mogelijk op de website vermeld.
Het bestuurslid accommodatie is hiervoor verantwoordelijk.
Materiaalcommissie
Voor keepersspullen, ballen etc. zorgt de materiaalcommissie.
Sleutelbeheer
Voor het verkrijgen van nieuwe sleutels dient contact te worden gezocht met de sleutelcommissaris
Niek Kroeze ([email protected]). Deze verzorgt de sleutelcontracten etc. Let op: de sleutelcommissaris is dus
niet verantwoordelijk voor het tijdelijk openen van het clubhuis na reservering.
Bardiensten
Het barrooster wordt ingedeeld door het wedstrijdsecretariaat. Het rooster komt op de website. Ook bij
uw persoonlijke gegevens staat vermeld of u bardienst heeft.
Als een team bardienst heeft houdt dit in dat er van 8:30 uur tot sluiting(+/- 19.30 uur) steeds 4 ouders
aanwezig moeten zijn achter de bar, de tijdsindeling (minimaal 2 uur) regelt de coach.
Martin van den Heuvel (06 24354178)
Bezemdienst:
Elke zaterdag en zondag hoort het bardienstteam:
• boven de kantine te vegen en de bestrating rondom het clubhuis schoon te maken.
• de heren- en dameskleedkamers te vegen.
Netten, vlaggen en dug-outs
Het team dat als eerste op een veld speelt zorgt voor het neerzetten van de vlaggen. Vlaggen liggen in
het materiaalhok. Op elk veld horen 4 vlaggen te staan, in elke hoek 1.
Het team dat als laatste op een veld speelt:
• ruimt de vuilnis rondom het veld en in de dugouts op
• zorgt voor het opruimen van de vlaggen (in het materiaalhok)
• neemt de losse vuilnisbakken mee, en leegt deze in de container.
35
Huisregels
Wees zuinig op de velden en het clubhuis.
Algemeen:
• Fietsen mogen alleen in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst.
• Honden dienen aangelijnd te zijn, ook in het clubhuis.
• Vuilnis en sigarettenpeuken in de afvalemmers
Kunstgras:
• Kunstgrasvelden uitsluitend betreden via de borstelmatten.
• Geen glas, drank, etenswaren, sigaretten, e.d. binnen het hek.
• Bij sneeuwval het kunstgrasveld niet betreden.
• Schoeisel mag geen metalen delen of scherpe kanten bevatten.
• plastic bekers, papier, e.d. deponeren in de daarvoor geplaatste afvalemmers.
• Probeer verzilting van de mat tegen te gaan door zelf zoveel mogelijk takjes, pleisters, e.d. van
het veld te verwijderen.
Kleedkamers:
• In de kleedkamers mag niet worden gerookt.
• Niet op de muren, ramen, spiegels of verwarming tekenen.
• Laat geen geld, sieraden of andere kostbaarheden achter.
Bar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren te gebruiken in de kantine.
Alle verstrekkingen uitsluitend tegen contante betaling.
Aan personen beneden de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt.
Op zaterdag is vóór 15:30 uur GEEN alcohol verkrijgbaar
Behalve de aangestelde barbezetting mag niemand zich achter de bar bevinden. De
kantinebezetting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, schade e.d. ter zake aan
haar in bewaring gegeven goederen.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of
elders op het terrein van de vereniging.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in
de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan:
o Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de
uitoefening van hun functie;
o Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan
het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank
worden geweigerd.
Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het boven bepaalde) drinken geen alcohol
gedurende hun bardienst.
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan.
Clubkleding
De verplichte wedstrijdkleding van H.C. Twente is verkrijgbaar bij:
Sportpaviljoen Borne,
Grotestraat 160,
Borne
Voor iedereen:
Spelers:
(Kunstgras)hockeyschoenen; deze mogen geen metalen noppen bevatten!
Clubshirt rood met blauwe band,
Donkerblauwe rok / broek
Rood / blauwe kousen
Keep(st)ers:
Kleding in afwijkende kleur
Handschoenen (door de club verschaft)
Legguards (door de club verschaft)
Klompen (door de club verschaft)
Helm (door de club verschaft)
Voor de door de club verschafte kleding kan contact op worden genomen met de materiaalcommissaris.
Voor iedereen verplicht:
Scheenbeschermers (bij voorkeur met enkelbeschermer)
Sterk aanbevolen uitrusting:
Gebitsbeschermer (van tandarts, niet winkel)
Sportbril of lenzen (geen gewone bril!)
Gesponsorde teams:
Thuistenue :
• Standaard tenue met logo / naam van de sponsor (alle teams)
• Alleen rugnummers; geen spelersnaam.
Uittenue (indien van toepassing):
• Heren en dames: wit shirt, blauwe standaard broek / rok, witte sokken,
• Shirt voorzien van standaard HCT logo + info sponsor
• A-leeftijd
: idem
• < A : representatieve kleding
• Alleen rugnummers; geen spelersnaam.
Trainingspakken / jassen e.d.: representatieve kleding.
Onze partners hebben standaard pakketten in voorraad / snel leverbaar.
Alles in overleg met de sponsorcommissie, afwijkingen in overleg.
Zie ook hoofdstuk “Sponsorcommissie”.
Zie ook de HCT website.
37
Tweedehands kledingdepot
Verkoop in het clubhuis vindt twee maal per jaar plaats, net voor de competitie begint. Houdt voor
exacte data de website in de gaten.
Op de verkoop worden de gevonden voorwerpen, die niet opgehaald zijn, na verloop van tijd, verkocht
en verkopen we ook ingebrachte hockeyartikelen. Bij de verkoop kan niets worden gereserveerd. Dus
wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Hockeyartikelen kunnen na telefonisch contact gebracht worden naar de commissie.
Als deze artikelen verkocht worden krijgt u de verkoopprijs minus € 2,50 op uw rekening gestort. De €
2,50 gaat naar de club. Van het geld dat we bij vorige verkopen voor de club hebben verworven is de
statafel gemaakt en zijn de tafels en banken buiten gekocht .
De prijzen bij verkoop zijn als volgt:
Sweaters
Shirts
Broekjes
Stretch rokjes
€ 12,50
€ 12,50
€ 8,€ 12,50
Schoenen
€ 10,-
Sokken
Sticks
Sticktassen
Scheenbeschermers
€ 2,€ 7,50
€ 4,€ 3,- of € 4,-
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden in het clubhuis bewaard. Het barpersoneel kan u helpen. Op de bar
staat een sleutelbord waarop gevonden sleutels hangen. Soms liggen de voorwerpen ook in de grote kist
beneden. Goederen die niet worden afgehaald zullen na een jaar tijdens de kledingverkoop te koop
worden aangeboden. Daarna wordt het restant aangeboden aan goede doelen.
38