Opening door dagvoorzitter Leo Kivits

Even voorstellen: Leo Kivits
Initiatief van:

Geboren: Valentijnsdag 1948 
Na HBS in 1966 gaan werken bij Jonker Fris conserven 
1969 tot 1993 Edah – Vendex Food groep 
1993 tot medio 1998 Groenwoudt groep 
Medio 1998 tot medio 2002 Interbrew

Medio 2002 eigen Consultancy (interim management) en hoofddocent Retailmanagement aan het EFMI

Vanaf april 2009 tot april 2014 ook voorzitter van Superunie

Hopelijk nog jaren verbonden aan het EFMI
Het private label generatiemodel
(Sloot, 2014)
Ontwikkelingsfase
Belangrijkste motieven
van de retailer
Pioniers‐
fase
Bewustwordings‐
fase
Professionaliserings‐
fase
Professionele
fase
Onafhankelijkheid




Marketingwapen




Marge




Onderscheidend
vermogen & imago




Typering van de fase
Introductie van basismerken van lage kwaliteit
Upgrading huismerk en introductie van vecht‐
concepten, zoals First Choice
Gesegmenteerd huismerkbeleid
Het huismerk als exponent van de formule
Het Witte Merk van Jacques Hermans
Superunieleden midden jaren 90
Albert Heijn in de periode 2000‐2015
Marks & Spencer
Voorbeeld
Initiatief van:
Issues rondom het huismerk
Consument


Wat zijn de belangrijkste redenen om voor huismerken te kiezen?
Is de consument nog blij met het huismerk? Of dringen retailers het huismerk teveel op?
Retailer



Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op huismerk gebied? Zowel nationaal als internationaal
Leidt meer huismerk ook tot meer marge? Zijn discount PL‐ranges effectief in het voorkomen van afvloeiing?
Fabrikant



Biedt PL‐productie kansen voor A‐merkfabrikanten of kunnen zij dit beter overlaten aan gespecialiseerde producenten?
Bieden A‐merkfabrikanten voldoende toegevoegde waarde met hun A‐merk om een prijspremium van 30% te kunnen vragen?
Wat zijn de competenties en vaardigheden van excellente PL‐bedrijven? Wat kunnen we hier van leren?
Initiatief van: