Geert Christiaan Damstra werd in 1930 te Enschede geboren. Na

Geert Christiaan Damstra werd in 1930 te Enschede
geboren. Na het behalen van het HBS diploma in 1948
begon de studie voor elektrotechnisch ingenieur aan de
Technische Hogeschool in Delft, waar hij in 1955 cum laude
afstudeerde bij professor Heyn. De militaire dienst werd
vervuld als officier bij de Verbindingsdienst, waarna hij in
1957 in dienst trad bij Hazemeyer te Hengelo. De volgende
jaren gaf hij leiding aan het research laboratorium, de
ontwikkelingslaboratoria en de keuringsafdelingen.
In 1974 werd hij hoofd van het onderzoek van het de Zoeten
Laboratorium van de N.V. KEMA te Arnhem. Hij heeft in 1980
de Siemensprijs ontvangen.
Hij is sinds 1960 actief in Cigré op het gebied van
schakelmateriaal, speciaal reporter en lid van verschillende
werkgroepen, daarnaast voorzitter van de Current Zero Club.
De benoeming tot deeltijdhoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven voor het
vakgebied Schakeltechniek volgde in 1991.
,,