nieuwsbrief september 2014, nr 1

11e editie, nr. 1 schooljaar 2014/2015
Holleblok 6, 1273 EG Huizen, tel.nr. 035- 5257155
E-mail: [email protected] Website: www.parelhuizen.nl
September 2014
Van de directie
We zijn weer begonnen!! De vakantie is weer voorbij, een periode van even leven zonder
schoolbel en agenda ligt weer achter ons.
Het is goed om elkaar weer te ontmoeten en de dagelijkse gang van zaken op te starten.
Wij als team hebben er zin in om ook dit schooljaar met de kinderen te werken. Naast
alle uren die we besteden aan het rekenen, taal en lezen staan er ook weer allerlei
andere zaken in de planning. Er zijn weer mooie technieklessen voorbereid en dit jaar
willen we extra aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. In onze kalender vindt u
al een heel aantal activiteiten genoemd.
Wat wij minstens zo belangrijk vinden, is dat kinderen zich bij ons veilig voelen. We
proberen een veilige schoolomgeving te vormen waar ieder kind zich gezien en gehoord
voelt. Dit is de basis voor goed onderwijs!
Chris Lindhout verwoordt het mooi in onderstaand gedicht:
Zalig zijn zij…
Gelukkig de kinderen die zonder angst naar school gaan
Gelukkig de kinderen die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten
Gelukkig de kinderen die ondanks zichzelf zichzelf mogen zijn
Gelukkig de kinderen die naast een handelingsplan echte aandacht krijgen
Gelukkig de kinderen die op een school zitten
waar meesters en juffen hen zien
Als Godsgeschenk.
1
Ook in het schooljaar 2014-2015 hopen we op deze manier school te zijn voor uw
kinderen!
Herwieta Molenaar
Personeel
We zijn blij met Hanna (leerkracht groep 6) en haar gezin dat zij opnieuw een kindje
mogen verwachten. Vanaf 8 december zal zij met zwangerschapsverlof gaan. Zodra we
weten wie haar gaat vervangen delen wij dit mee aan de ouders van de betreffende
groep.
Nieuwe leerlingen
Na de vakantie is er een heel aantal nieuwe leerlingen gestart.
In groep 1 zijn dat: Mart-Jan van den Nieuwendijk, Laurent Rebel, Kaylee van der Pas, Lisanne
van Erven, Angelina Ozdemirci, Maartje van den Brom.
In groep 2: Harut Goovaerts en Daní de Jong
In groep 3: Shanaya Poort en Liv Boeying
In groep 4: Ares Goovaerts
In groep 5: Chephren Boeying en Manou de Jong
In de loop van september verwelkomen we in groep 1 Roan Remmerswaal en
Mason Flowerree.
Van harte welkom op de Parel! We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij ons op school!
Schoolzaken
Schoonmaak
Onze school wordt schoongemaakt door Ferry. Dit doet hij prima, maar gezien het aantal
uren dat hij werkt is zo nu en dan wat extra hulp welkom.
In de afgelopen jaren organiseerden we tijdens de schoonmaakweken momenten om
met een aantal ouders wat extra schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.
Dit jaar willen we het op een andere manier gaan doen. Iedere groep heeft zwem- of
gymles. De kleuters spelen geregeld buiten. We willen u als ouders vragen om tijdens
deze lessen de lokalen schoon te maken. De klassenouders zullen u vragen om hierin
mee te draaien en een roostertje maken. Voor wat schoonmaakwerkzaamheden en de
gezamenlijke ruimtes zal ik zo nu en dan een mail uitdoen met een datum en tijd.
Op deze manier willen we samen zorg dragen voor een schone leeromgeving. We hopen
dat u hierin mee wilt doen: vele handen maken licht werk!
Pennen/batterijen
U kunt ook dit jaar uw legen pennen/stiften inleveren in het krat bij de kleuteringang. In
de hal bij de voordeur bij groep 8 staat een box waarin u lege batterijen kunt doen. We
sparen hiermee voor extra spelmateriaal voor de school.
Op tijd
De deuren van onze school zijn vanaf kwart over
acht en één uur open. 5 Minuten voor aanvang van
de lessen gaat de eerste bel. We willen graag dat alle leerlingen dan binnen komen,
2
zodat we echt om half negen en kwart over één kunnen starten met de lessen. Nog
steeds komen veel ouders en kinderen pas om haf negen binnen, dit scheelt opgeteld in
een jaar heel veel effectieve lestijd!
Dus hierbij een oproep: KOM OP TIJD OP SCHOOL!!
Studiedag
29 september is er een studiedag voor de leerkrachten van de Ichthusscholen.
Deze dag zullen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van de vijf scholen het hebben
over het rekenonderwijs binnen de kleutergroepen. Zij worden begeleid door een trainster
van Driestar Educatief. Het gaat dan over de doelen die door de overheid gesteld zijn en
voor de uitwerking hiervan in de praktijk.
De groepen 3 tot en met 8 van de Parel gaan zich deze dag bezighouden met doordacht
lesgeven en begrijpend leesonderwijs. Zij worden hierin begeleid door de twee
onderwijsadviseurs waarmee wij vorig schooljaar het traject doordacht lesgeven zijn
gestart.
De kinderen zijn deze dag vrij!
Wetenschap en Techniek
PCBS de Parel is klaar voor een nieuw jaar
techniek! Ook dit jaar gaan wij techniek
bekijken, bekijken hoe iets werkt. Hoe zit
ons schoolgebouw in elkaar? Waar vind ik riolering, waterleiding, bedrading etc. Kan ik
met de gegevens van een klaslokaal ook een seniorenwoning maken?
Ontwerpen-maken-bekijken-veranderen, dit domein staat dit jaar centraal. We ontwerpen
en maken bruggen en torens (constructies). We maken een boot op windkracht.
Het eerste thema van dit jaar zal Torens zijn. We leren de verschillende functies van
torens, leren iets over de constructie, weten wat de hoogste, schuinste en oudste toren
is.
Ook de kleuters beginnen aan een lessencyclus van 4 weken rondom het thema bouwen.
Zij zullen uitgebreid kennis maken met bruggen en torens, ook met die in Huizen staan.
Vanaf medio september is er binnen de school een doorlopende tentoonstelling.
Jaap Vermaas (OCT PCBS de Parel)
Ouderraad
Opening schooljaar
Op vrijdag 5 september is de opening van het schooljaar met de ouders gepland. U
heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. We hopen op een gezellig samenzijn
met lekkere hapjes en een drankje en leuke activiteiten voor de kinderen.
Vanaf 5 uur bent u van harte welkom! U komt toch zeker ook?!
Schoolshirts
De ouderraad is nog op zoek naar een heel aantal schoolshirts! Wilt u in de
kledingkast van uw kind(eren) even controleren of er misschien nog een shirt hangt? We
ontvangen ze graag zo spoedig mogelijk retour om ze ook weer uit te kunnen delen!
3
Ouderraad: vacature secretaris + twee nieuwe leden
Welke betrokken vader of moeder wil een paar uurtjes per maand vrijmaken om de
ouderraad te versterken?
De ouderraad is dringend op zoek naar een nieuwe secretaris! (m/v) Wie komt ons
helpen?
De secretaris (m/v) maakt onder meer de agenda en de notulen en houdt de
correspondentie in de gaten (mail en post). We vergaderen ongeveer zes maal per jaar.
(plusminus één keer in de 6 weken).
Zonder een goed lopende ouderraad kunnen de komende activiteiten komend jaar niet
doorgaan:










De opening van schooljaar
Sinterklaas
Kerstviering
Het schoolcafé
Coördinatie hoofdluiscontrole
Coördinatie school t-shirts
Pasen
Voorleesontbijt
Allerlei extra's voor groep 8
En ga zo maar door
De ouderraad draagt ook zorg voor het innen van de ouderbijdrage. Zonder deze
ouderbijdrage is het immers niet mogelijk al deze leuke acti viteiten voor uw kinderen te
betalen.
De ouderraad is er vooral voor de organisatie en coördinatie. Samen met andere ouders
die meehelpen tijdens de activiteiten, maken vele handen maken licht werk. Naast een
nieuwe secretaris, kunnen we ook nog twee nieuwe leden gebruiken.
Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat het leuk is om op deze manier bij de school van uw
kind(eren) betrokken te zijn.
Neem voor meer informatie gerust contact op met mij, per mail of telefoon!
Oscar Bulthuis (Voorzitter), vader van Lex (groep 7) en Leonie (groep 4)
[email protected] , 06-40715873
4
Activiteiten binnen de school
Schoolcafé
Op dinsdag 30 september hopen wij veel ouders te ontmoeten op onze schoolcafé avond.
Dit jaar hebben we de samenwerking gezocht met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij
geven in 3 avonden de cursus “positief opvoeden”. Het worden interactieve avonden met
informatie en ruimte voor gesprek en uitwisseling. Het is natuurlijk leuk om alle drie
avonden te volgen, maar de bijeenkomsten zijn ook los te bezoeken. De uitnodiging vindt
u in de bijlage.
Kinderboekenweek
Woensdag 1 oktober start de Kinderboekenweek
met als thema ‘feest’.
We gaan er een feestje van maken dit jaar, u
ontvangt van de commissie hierover meer
informatie.
Er hangen in de school al een heel aantal foto’s
van kinderen: ’ik en mijn boek’. Maar echt nog niet
van alle leerlingen: we hopen dat er tijdens de
boekenweek van iedereen een foto in de school
hangt!! Dus bedenk een originele setting, maak er
een foto van en lever een print in bij de juf of meester of mail de foto naar school.
Harten gevonden!
Voor de vakantie had ik de kinderen gevraagd of zij mij wilden helpen zoeken naar stenen
in hartvorm. Dat wilden zij wel! En wat ben ik verrast! Van Naomi en Marit uit groep 5
kreeg ik een prachtige steen en een foto van een hele grote, maar die was echt te zwaar
om mee te nemen. Vanmorgen kreeg ik ook van Luc uit groep 3
een heel mooi hart! Dank jullie wel hoor. De harten zijn te
bewonderen in het raam van mijn kamertje!!! Neem gerust een
kijkje! En… kom je er nog een tegen, dan leg ik die er graag naast
hoor! Ik blijf ook zoeken!
Voor in de agenda!
Schoolreisje groepen 5, 6 en 7
Op dinsdag 16 september gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis. Deze
keer gaan we naar Amsterdam en bezoeken in de ochtend Nemo, een
interactief museum vol wetenschap en techniek en gaan daarna naar
Tun Fun om lekker te ontspannen. De kinderen hebben inmiddels een
brief meegekregen voor de betaling. Meer informatie volgt.
Kinderpostzegels
Woensdagmiddag 24 september om 12.00 uur gaan de leerlingen van groep 7 en 8
Kinderpostzegels verkopen. Zij zijn dus een kwartiertje eerder uit!
Studiedag
29 september is er een studiedag voor de leerkrachten van de Ichthusscholen. De
kinderen zijn deze dag vrij.
5
Bijbelrooster
Wij vertellen de kinderen de komende weken volgens het volgende bijbelrooster:
1-5 september: Er is hoop
Genesis 6: 1-22: Noach
Genesis 7: 1-24: Het water komt
Genesis 8: 1-22 en 9: 8-18: Het komt weer goed
8 – 12 september: God gaat mee
Genesis 12: 1-9: Op weg
Genesis 13: 1-18 Is kiezen moeilijk?
Genesis 16: 1-16 Hagar en Ismaël
15 – 19 september: Beloofd is beloofd
Genesis 18: 1-15 Visite
Genesis 21: 1-21 Ruzie in de tent
Genesis 22: 1-19 Een moeilijke opdracht
22 – 26 september: Blij zijn
Genesis 24: 1-14 Eliëzer
Genesis 24: 15-31 Rebekka bij de put
Genesis 24: 32-67 Rebekka gaat met Eliëzer mee
29 september – 1 oktober: Een handje helpen
Genesis 25: 19-34 Jakob en Esau
Genesis 27: 1-40 De zegen gestolen
Genesis 27: 41-45 en 28: 1-5 Jakobs vlucht
Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van PCBS “ de Parel”.
De nieuwsbrief komt gemiddeld 1 keer per maand uit rond de eerste maandag van de maand.
Adressen en telefoonnummers:
PCBS de Parel Holleblok 6, 1273 EG Huizen
Tel. nr.:
035-5257155
E-mail:
[email protected]
Website:
www.parelhuizen.nl
Directie en redactie:
Mevr. H. Molenaar, locatiedirecteur
Mevr. D. Visser, teamleider bovenbouw
Bijlages:
Uitnodiging Schoolcafé
Bolletje Rolletje Kindertoneel theaterworkshops
Schaakvereniging Huizen
Vraag van de Maand CJG
Enquête vraag van de Maand CJG
6