Waarom arbodiensten niet werken

Waarom arbodiensten niet werken.
Ik heb lang geworsteld met de vraag waarom arbodiensten geen toegevoegde
waarde leveren aan bedrijven, maar ik denk dat ik het weet.
Historisch gezien hebben bedrijfsartsen het monopolie op alles wat met verzuim te
maken heeft. Nu zijn dokters doorgaans nuttig als het gaat om het verhelpen van
medische problemen, en vanuit die aanname is het ook logisch dat dokters
uitspraken doen over iemands geschiktheid voor bepaald werk of het recht op een
uitkering. Dit is de ambtelijke wereld van de verzekeringsgeneeskunde en het UWV.
Het probleem begint echter als dokters zich gaan bemoeien met verzuim. Verzuim is
namelijk helemaal geen medisch probleem. Het is een probleem wat zich bevindt op
het snijvlak van individueel gedrag en bedrijfscultuur. En daar weten dokters
helemaal niets van. En toch vegen we dit probleem massaal op het bordje van de
arbodienst, de bedrijfsarts in traditionelere zin. In zijn rol geeft hij bedrijven de indruk
dat hij door zijn werk het verzuim onder controle brengt. Wat hij in werkelijkheid
echter doet is ‘slechts’ dossiers poortwachterproof maken en houden. Dat bedrijven
uiteindelijk teleurgesteld zijn in arbodiensten is niet verwonderlijk maar wel een
beetje onredelijk. Een dokter vragen om verzuim onder controle te krijgen is immers
hetzelfde als een konijn leren fietsen. Die verwachting is gewoon te hoog.
Voor de toekomst is het essentieel dat we verzuim en verzekeringsgeneeskunde los
koppelen van elkaar. Verzekeringsgeneeskunde wordt het exclusieve domein van
bedrijfsartsen en verzuimbegeleiding wordt het domein van gespecialiseerde
bedrijven. Het bedrijf wat daarvoor wordt ingehuurd wordt dan niet geselecteerd op
allerlei wettelijke- of certificerings-eisen, maar op passendheid bij de organisatie die
hen inhuurt en de bewezen rendementen. Gewoon ouderwets klantgevoel in plaats
van verplichte winkelnering. En laat de verzekeringsgeneeskunde vooral in het
systeem zitten waarin het nu zit. En zullen we dat systeem dan een arbodienst
noemen?
Marijn van Poppel
Marijn van Poppel is directeur van een Ontzuim™-bedrijf en van een arbodienst die zichzelf opnieuw
probeert uit te vinden.
Adres
Human Care Arbo BV
Postbus 295
5060 AG Oisterwijk
Contact
T 0411-628250
E [email protected]
W www.hcg.nl
Zakelijk
KvK 24164406
BTW 0081.62.773.B.01
Rabo 1689.61.326