20140925 info Mijnschoolinfo

Beste ouders/verzorgers,
w graag met de digitale ontwikkelingen mee.
Zoals u weet staan wij als school niet stil en gaan wij
Wij berichten u graag dat onder andere de nieuwsbrief, de mededelingenbriefjes, klassenlijsten,
klass
10
minutengesprekken en de agenda/schoolkalender gedigitaliseerd zullen
z
gaan worden middels
Mijnschoolinfo.
Wat kunt u verwachten als ouder/verzorger?
Bijna iedereen
en kent wel het fenomeen van de losse briefjes, de jaarkalender en de schoolgids (onderin de
tas, aan het eind van de week….). U bent bij ons op de Mauritiusschool al veelal bekend
beken met het digitaal
informeren via de kwetters, de schoolgids, e.d.
Het wordt binnenkort mogelijk middels Mijnschoolinfo u als ouders/verzorgers nog gerichter via e-mail te
informeren. Geen losse mededelingen of strookjes die niet voor u van toepassing zijn.
zijn U ontvangt via e-mail
alleen die informatie (nieuwsbrieven, mededelingen en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van
toepassing zijn.
Welke mogelijkheden zijn er voor u met Mijnschoolinfo?
• Ontvangen van gerichte informatie van de school (via agenda op Mijnschoolinfo
schoolinfo en mailings) . Zit uw
kind bijvoorbeeld in groep 2 en/of groep 5, dan ontvangt u alleen die
ie informatie. Schoolbrede
Sch
informatie ontvangt u uiteraard altijd.
• Kwetters, schoolgids en jaarkalender per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel
uitprinten).
• Mededelingen per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).
• Klassenlijsten (ook uit te printen).
printen)
• Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas.
• Digitaal invullen van antwoordstrookjes.
• Archief van verzonden
den nieuwsbrieven, mededelingen.
• Digitaall inplannen van oudergesprekken.
• Berichten in/outbox (mail).
• Ouders kunnen via Mijnschoolinfo en/of de Mijnschoolinfo
Mijnschoolinfo App kinderen absent melden.
• Mijnschoolinfo App voor tablet en smartphone, voor zowel
zowel Apple, Android als Windows is gratis te
downloaden door ouders.
Later komen nog meer functies beschikbaar. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Privacy en verstrekking van informatie
Mijnschoolinfo gaat zeer vertrouwelijk om met de door de school verstrekte informatie . Wij zijn
geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer
nummer 14.85.150.
Mijnschoolinfo zal nooit aan derden gegevens ter beschikking stellen. Mijnschoolinfo zal ook nooit
informatie verstrekken aan andere ouders/verzorgers. Zelfs als het gegevens betreft van de ouder/verzorger
die contact zoekt/heeft met Mijnschoolinfo.
Mijnsch
Immers kunnen wij niet controleren of de ouder/verzorger is
wie hij/zij zegt te zijn. Mijnschoolinfo is geen
gee eigenaar van de informatie. Ditt is namelijk de school.
Mijnschoolinfo zal altijd de ouder/verzorger verwijzen naar de school als het over inhoudelijke informatie
gaat.
Voor verdere vragen/informatie kunt u terecht bij Manon (leerkracht groep 8).
Team Mauritiusschool