HDP-Q11 protect

HOOGWAARDIG ISOLEREN.
DUURZAAM WONEN.
HDP-Q11 protect
DIE HOCHBELASTBARE FÜR DACH, BODEN
UND OBERSTE GESCHOSSDECKEN.
HDP-Q11 protect - de uiterst drukvaste functionele plaat van HOMATHERM®.
Deze houtvezel isolatieplaat is bijzonder geschikt voor platdakconstructies en
onderconstructies van vloeren. Met een stevige drukvastheid en een ruwe
dichtheid van 140 kg/m3 , biedt de plaat toch een perfecte warmte-isolatie en
is gemakkelijk te verwerken. Kan in een enkele laag worden gelegd, waarbij
een efficiënte combinatie ontstaat van rendement en de beste bouwfysische
eigenschappen.
HDP-Q11 protect
UW ISOLATIEVOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:
Vervaardigd in een droog procedé
Goedkeuring van het algemene
bouwtoezicht
Hoge drukvastheid
Laag warmtegeleidingsvermogen
Door en door gehydofobeerd
Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
Open voor dampdiffusie
Aanvullende informatie over het product: www.homatherm.com/nl/hdp-q11-protect
Nu online, individueel plannen: www.homatherm.com
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Types toepassing volgens DIN 4108-10:
DADdm, DAAdh, DZ, DIzg, DEOdm, WABdm,
WH, WIzg, WTR
Platdak- en buitendakse isolatie op het
dakbeschot
Uitwendige isolatie van wanden met houten
stijlen achter de gevelbekleding
Isolatie op onafgewerkte plafonds (bijv.
onder de afwerklaag)
Overige isolatiematerialen voor vloeren
Platdak: buitenisolatie van woon- en bedrijfsgebouwen met HDP-Q11 protect.
Plafond bovenste verdieping: drukbelastbare
isolatie-oplossing voor goed toegankelijke ruimten onder het dak met HDP-Q11 protect.
Plafond bovenste verdieping
Dankzij de solide drukvastheid is HDP-Q11 protect vooral geschikt voor onderconstructies van
vloeren en biedt het tegelijkertijd een perfecte
warmte-isolatie.
Binnenisolatie voor wanden en plafonds
TECHNISCHE GEGEVENS
Aanduiding
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
(Algemene goedkeuring van het bouwtoezicht)
TECHNISCHE GEGEVENS
houtvezelisolatieplaat
WF-EN 13171-T3- DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3AFr100
Lengtegerelateerde doorstromingsweerstand
≥ 100 kPa∙s/m²
Kortstondige wateropname
≤ 1,0 kg/m²
Z-23.15-1417 [DE]
ACERMI N° 10/113/645/1 [FR]
Brandwerendheid
Euroklasse volgens EN 13501-1: E
Afvalcode volgens de AVV
(Duitse verordening afvalverwerking)
030105, 170201
Volledige samenstelling
houtvezels, PMDI-verlijming 4 %, paraffine 1 %
Productieprocedé
droog procedé
Specifieke warmtecapaciteit
2100 J/(kg∙K)
Ruwe dichtheid (ca.)
140 kg/m³
Elasticiteitsmodulus
1,5 N/mm²
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und
Feuchtebedingungen
DS (70,-)2
Druksterkte bij 10% vervorming
FORMATEN
Levering in de vorm van
homogene platen
Kantenprofiel
versprongen groef
stomp
Dikte [mm]
140, 160, 200, 240
40, 60, 80, 100, 120
≥ 100 kPa
Afmetingen voor levering en calculatie
1265 x 615 mm
1250 x 600 mm
Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat
≥ 10 kPa
Dekmaat [mm]
1250 x 600
-
Waterdamp-diffusieweerstandswaarde μ
3
Warmtegeleidingsvermogen
λD = 0,039 W/(mK) [EU]
λD uit hoofde van SIA 279 = 0,040 W/(mK) [CH]
λR = 0,042 W/(mK) [DE]
λr = 0,043 W/(mK) [AT]
λcertifiée = 0,043 W/(mK) [FR]
NOG VRAGEN? OP DE HIERNA VERMELDE ADRESSEN ONTVANGT U EEN DESKUNDIG ADVIES:
HOMATHERM GmbH · Ahornweg 1 · D-06536 Berga · T +49 34651 4 1 661 · F +49 34651 41 639 · [email protected] · www.homatherm.com
Nederland · T +31 575 564805 · F +31 575 564815 · [email protected]
Dit document is uitsluitend geldig in combinatie met andere documenten van HOMATHERM®. Wilt u zich bij de verwerking alstublieft aan onze uitgebreide gebruiksaanwijzingen houden. De landelijke, wettelijke bouwvoorschriften moeten worden aangehouden. De
informatie over en de geschiktheid van de materialen voor een bepaald doel moeten door de uitvoerder van de bouwwerkzaamheden worden gecontroleerd. Enige aansprakelijkheid van HOMATHERM® is uitgesloten. Dit geldt ook voor drukfouten en wijzigingen
achteraf in de technische informatie. Versie: 03-2014