Kristien Nys

22/10/2014
1. Thuiscompagnie  onderzoek
Gezinnen bevraagd over
Thuiscompagnie
Resultaten van het onderzoek
Kristien Nys
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)
22 oktober 2014
Betekenis Thuiscompagnie voor gezinnen?
1
7/10/2014
2. Aanpak: VERGEZELLEND WERKEN
= SAMEN met gezin
2. Aanpak: VERGEZELLEND WERKEN
‘Ik had verwacht dat ik iemand zou krijgen die
gewoon hier komt, het werk snel snel doet en
vertrekt. Niet iemand zoals Jennifer, ze staat open
naar mij en mijn kinderen … dat is vind ik, bij haar
positief. … Dat betekent ook alles. Je krijgt ook
andere handen. Je eigen handen zijn niet genoeg
om alles te doen. Ge krijgt daar goede handen bij.’
(moeder Amani)
2. Aanpak: VERBINDEND WERKEN
• doel?  (terug) verbinding met:
– zichzelf
– anderen
– samenleving
2. Aanpak: VERBINDEND WERKEN
‘Ik kan meer aan, alles meer inzien… De verzorgende
komt ook twee keren per week. Als ik dan eens de draad
kwijt ben, dan pikken we die samen weer terug op … Ook
de positieve kritiek, mijn zelfbeeld gaat terug omhoog. Ik
heb dan ook meer zin om wat meer dingen te presteren,
dingen waar dat ik vroeger eigenlijk geen goesting meer
in had.’ (moeder Kimberly)
• hoe? mensen een ‘plek’ geven
– respect voor wie ze zijn
– afstemming (wat – tempo)
– positieve/inzet zien en benoemen
‘Ik heb er veel aan. Dat is een steunfiguur eigenlijk omdat
ik er ook veel tegen kan vertellen … over alles eigenlijk.’
(moeder Kim)
1
22/10/2014
2. Aanpak: VERSTERKEND WERKEN
• samen doen: vanuit krachten, draagkracht …
ONT – moeten
3. Betekenis voor gezinnen
• vrij tevreden over levenskwaliteit (max. score = 7)
Onderzoek
Thuiscompagnie
• … aan kwaliteit van leven
– verschillende levensdomeinen
– autonomie
– grip hebben op je leven
• zolang er ‘leermogelijkheden’ zijn
3. Betekenis voor gezinnen
• persoonlijk welbevinden en functioneren:
merendeel van de ouders voelt zich beter
 ‘De verzorgende betekent eigenlijk veel, want die geeft
me wel dat gevoel van eigenwaarde te hebben en
zelfvertrouwen. En naar het huishouden toe en de
opvoeding. En dat is natuurlijk met vallen en opstaan.’
(moeder Lelie)
Onderzoek geestelijke gezondheidszorg
(Slade e.a. 2005)
controlegroep
interventiegroep
4.20
4.27
4.85
 ‘Ik heb zoveel meegemaakt, maar ik laat me niet gaan, ik
ga toch maar op zoek naar verbetering, dan ben ik fier op
mezelf, dan ben ik fier dat ik dat allemaal doe, ik ben erg
tevreden daarover. Maar ik ben nog niet tevreden over
waar ik sta.’ (moeder Lelie)
3. Betekenis voor gezinnen
• psychische klachten scoren hoog
• scorevariatie : 2 tot 20 (op een schaal van 0 tot 24)
moeders
vaders
Onderzoek
Thuiscompagnie
Algemene bevolking
Vlaanderen
(Van de Velde e.a., 2011)
11.5 (sd=4.89)
5.48 (sd = 4.17)
8 (sd=3)
4.65 (sd = 3.95)
 ‘Het pakt veel stress weg. Ja, een verlossing van alle
stress.’ (vader Witte)
3. Betekenis voor gezinnen
3. Betekenis voor gezinnen
• huishouden: 3/4 gezinnen verbetering
• financieel: ± 3/5 verbetering
• tips : wat nodig? waar goedkope aankopen doen?
• samen aankopen doen
• opvolging administratie (o.a. facturen, betalingen enz.)
‘De verzorgende geeft me ook tips met de inkopen… In het
begin kocht ik altijd merken. Gisteren waren we in de Aldi.
Daar heb ik dan poetsmiddel voor 99 cent… Dat is toch nog
goedkoper… Ik word heel goed gesteund.’ (moeder Jessy)
 ‘Ik krijg nu alles beter georganiseerd.’ (moeder Jessy)
 ‘Het is rapper proper … ja het gaat beter. Ik heb daar nu
meer zicht op. In het begin moest ik nog zoeken. Ja, het
opruimen is beter nu, nu wordt er dagelijks wat opgeruimd.’
(vader Filip)
 ‘Ik vind bij mijn zus, daar ben ik van verschoten dat die haar
kamer opgeruimd blijft … Ik heb het niet van in het begin
meegemaakt met de verzorgende. Met mijn twee zussen, ik
denk dat dat toch wel veel gedaan heeft dat de verzorgende
hier is.’ (jongere Joske)
2
22/10/2014
3. Betekenis voor gezinnen
3. Betekenis voor gezinnen
• opvoeding: ± 3/5 gezinnen andere aanpak:
• meer tijd en aandacht, samen (kunnen) spelen
• andere aanpak: rustiger, kinderen aanmoedigen om
dingen te doen
• kindgedrag en welbevinden: 2/3 gezinnen
verbetering
•
•
•
•
•
•
•
 betere band opbouwen
 ‘Ge moet uw kinderen ook aanleren van kom ruim dat direct
op … Het is niet alleen bij uzelf, het is ook bij de kinderen. Maar
gij als ouder, ge moet dat aanleren dat de kinderen moeten
helpen en daar is niets mis mee.’ (moeder Lelie)
3. Betekenis voor gezinnen
3. Betekenis voor gezinnen
•
• relatie met anderen
• thuis terug mensen kunnen ontvangen
• doorverwijzing vereniging enz.
verzorgende = nabij en betrokken
 ‘Eigenlijk is dat geen kuisvrouw, omdat ja een kuisvrouw, die komt
binnen, die begint aan haar werk en die gaat kuisen … maar hier is
dat eerst het onthaal … als het moet dan gaan we naar de winkel …
Ze is gewoon in de buurt. Als ge iets aan het doen zijt, en ge zegt dan
iets, ja, het feit dat zij nabij is, dat is goed.’ (moeder Lisa)
• relatie met partner
• gezelliger
• partner houdt meer rekening met de andere
• meer naar elkaar toeleven dan naast elkaar
meer opruimen
minder snoepen
rustiger
beter luisteren, zich beter aan afspraken houden
…
zich beter in hun vel voelen
meer ‘open’
•
verzorgende = motiverende kracht
 ‘Die wil om uw huis proper en opgeruimd te willen hebben wordt
groter … De verzorgende helpt u heel fel vooruit.’ (moeder Lelie)
•
verzorgende = (voor merendeel) een (de) belangrijk(e)(ste) aanspreekfiguur
• als zich een probleem of een moeilijke situatie voordoet
vergezellend – verbindend - versterkend
2. Betekenis voor gezinnen
 veelzijdige inzet en betekenis van de verzorgende
‘Ik kan daar soms eens tegen grommelen over mama of zo. Ja
dat is zo’n beetje een uitlaatklep om te grommelen en die
weet wel dat ge dat dan niet meent of zo. Ja, die weet, dat
moet van u af en meer dan de helft van wat dat ge zegt, dat
meent ge waarschijnlijk niet … En ook als ge een vraag hebt,
ze kan u een antwoord geven. Bijvoorbeeld van hoe kan ik dat
best strijken of dat. Ja, die helpt u dan ook wel als ge ergens
een vraag hebt. … En ik vind het ook plezant dat ze u
complimenten geeft. Zo was ik een keer mijn paperassen in
orde aan het maken en ze geeft mij dan een compliment van
‘ja, gij kunt dat eigenlijk toch wel goed he’. Dan zeg ik: ja
eigenlijk kan ik dat beter als mama he.’ (jongere Joske)
Meer weten over het onderzoek?
• Website Kenniscentrum Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen (Odisee):
• http://www.hig.be/node/99
• Onderzoeksrapport:
• http://www.hig.be/sites/default/files/publicaties/onderzoe
ksrapport-thuiscompagnie-web1.pdf
• Publicaties:
• Alert  oktober 2014
• Ouderschapskennis  voorjaar 2015
3