Presentatie HHH ontmoeting Waalse en Vlaamse PG

Doelstelling/Objectifs
• Het realiseren van een betere samenwerking tussen de 3 Leadergebieden
– De ontmoetingen tussen de burgers van de drie gebieden verbeteren.
– Partnerschap tussen de gebieden versterken en mogelijkheden creëren
op gebied van economie en toerisme
– De evenementen en projecten van de andere gebieden beter leren
kennen.
• La réalisation d’une meilleure collaboration entre nos trois régions
– Améliorer et multiplier les rencontres entre les citoyens des trois régions
– Renforcer le partenariat entre les territoires et créer des possibilités
d'ouverture économique et touristique
– Mieux connaître les événements et les projets développés dans les
autres régions
Fasering van het
project
1 mei 2011 – 31 oktober 2014
2011-2012 :
•
•
Regionaal overleg en regionale ontmoetingen
Concertations et rencontres régionales
2012-2013:
•
•
Selectie en uitwerking van de
gemeenschappelijke projecten ter promotie van de 3 Leader-gebieden
Sélection et mise en oeuvre des projets communs de promotion des 3
régions Leader
2013 - 2014:
•
•
Promotie en campagne
Promotion et campagne de publicité
Realisaties
•
•
•
•
•
Startdag met een busrit door de 3 regio's
Voorbereiding projectoproep via workshops (sept 2011)
Brainstorming en projectverfijning (febr- maart 2012)
Projectoproep
Streekproductenmarkt (Landen, Jodoigne, Incourt,
Hoegaarden, Alden Biezen)
• Opleiding toeristische ambtenaren ( 4 volle dagen)
• Opnames realisaties subprojecten
HAGELAND
HESBAYE
BRABANCONNE
HASPENGOUW
HAGELAND
HESBAYE
BRABANCONNE
HASPENGOUW
HAGELAND
HESBAYE
BRABANCONNE
HASPENGOUW
Projectoproep/Appel à
projet
• Het bevorderen van ontmoetingen en uitwisselingen tussen
plattelandsactoren.
• Gezamenlijke projecten opzetten
• Projecten krijgen 60% subsidies via Leader
• 4 thema’s waarrond men projecten kon indienen:
– Landbouw, natuur, streekproducten, toerisme
• Favoriser les rencontres et échanges entre acteurs locaux
• Mise en place de projets communs
• Projets subsidiés à 60% par Leader
• Projets introduits autour de 4 thématiques :
– Agriculture, environnement, produits du terroir, tourisme
Weerhouden
projecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Duurzaam bodembeheer in de leemstreek
Regiofruit: een variëteitenkeuze voor HHH
Beekvalleien als dragers van natuur en biodiversiteit in geografisch
Haspengouw
Cultureel netwerk HHH
Grensoverschrijdende toeristische fietsroute: Van Romein tot appel
Uitwisseling rockgroepjes HHH
Gestion durable des sols dans la région limoneuse
Régions fruitières: un choix de variétés pour HHH
Les vallées comme source de biodiversité dans le paysage géographique
de Hesbaye
Réseau culturel HHH
Circuit cyclable transfrontalier : des romains à la pomme
Echanges de groupes rock
Op de agenda
• 3 evenementen :
– 14 september 2014 (Haspengouw)
event rond streekproducten op de abdijsite van Herkenrode
– 28 september 2014 (Hageland)
slotevent groot publiek voostelling resultaten subprojecten
Familiedag met animatie in de kasteelhoeve van Wange
– 10 oktober 2014 (Hesbaye brabançonne)
slotevent voor VIPS in de vierkantshoeve van Wahenge