sponsorplan 2014 - Helmonds Kamerkoor

Wilt u het Helmonds Kamerkoor steunen?
In onderstaand sponsorplan kunt u lezen waarop u mag rekenen.
SPONSORPLAN 2014
Uw bijdrage
Ons gebaar
Piano sponsor
tot € 70,00
U ontvangt tijdig informatie over
onze concerten.
Mezzo Forte sponsor
vanaf € 70,00
U ontvangt tijdig informatie over
onze concerten.
U ontvangt de cd van het HKK met
werken van Lorenzo Perosi.
U kunt 2 gratis toegangsbewijzen
bestellen voor ons kerstconcert op
13 of 14 december 2014.
U kunt uw sponsorbijdrage overmaken op het rekeningnummer van het
Helmonds Kamerkoor
NL 86 ABNA0488035015
Bij vragen over sponsoring kunt u contact opnemen met
Ruud Koolen, penningmeester van het Helmonds Kamerkoor,
e-mail:
[email protected]
telefoonnummer: 0492-550807