Programma

De Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen
heeft het genoegen u en uw partner uit te nodigen
op de feestelijke Academische Zitting ter opening van de 69ste editie
De Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen
van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen
heeft het genoegen u en uw partner uit te nodigen
op de feestelijke Academische Zitting ter opening van de 69ste editie
van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen
De Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen
heeft het genoegen u en uw partner uit te nodigen
Donderdag
11 September 2014
op de feestelijke Academische Zitting ter opening van de 69ste editie
van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen
Gastro-enterologie: in volle (R)evolutie !
Gastro-enterologie: in volle (R)evolutie !
Donderdag
11 September 2014
Aanvang 20.00 u stipt
Gastro-enterologie: in volle (R)evolutie !
Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Aula Fernand Nédée (Aulagebouw Q)
Aanvang
20.00 u stipt
Universiteitsplein
1, 2610 Wilrijk
Donderdag 11 September 2014
Universiteit
Antwerpen, Campus
Drievia
Eiken,
Aula FernandKARVA,
Nédée (Aulagebouw Q)
Gelieve uw aanwezigheid
te melden
het secretariaat
Universiteitsplein
1, 2610
Wilrijk of in te schrijven via
Louizastraat
8, 2000
Antwerpen
Aanvang 20.00of
u [email protected]
stipt
www.karva.be
Gelieve
uw aanwezigheid
te melden
hetoverschrijving
secretariaat KARVA,
leden
KARVA
: gratis / niet-leden
: € via
30 via
Louizastraat
8, 2000
Antwerpen
in Eiken,
te
schrijven
via
Universiteit
Antwerpen,
Campus
Drie
Aula Fernand
Nédée (Aulagebouw Q)
op
IBAN: BE89
0017 1386
2785 -of
BIC:
GEBABEBB.
www.karva.be
of [email protected]
Universiteitsplein
1, 2610 Wilrijk
leden KARVA : gratis / niet-leden : € 30 via overschrijving
op
IBAN:uw
BE89
0017
1386Van
2785
- BIC:via
GEBABEBB.
Gelieve
aanwezigheid
te
melden
het secretariaat KARVA,
Voorzitters
Steven
Outryve
Louizastraat 8, 2000
of in te schrijven via
RobAntwerpen
Verbist
www.karva.be of k
Voorzitters
leden KARVA : graSteven Van Outryve
Rob1386
Verbist
op IBAN: BE89 0017
2785 - BIC: GEBABEBB.
KONINKLIJKE ARTSENVERENIGING VAN ANTWERPEN
Voorzitter
Johan
Voorzitters
Steven Snauwaert
Van Outryve
KONINKLIJKE
ARTSENVERENIGING
VAN ANTWERPEN
Secretaris
Frank
Goes
Rob Verbist
Voorzitter
Secretaris
Johan Snauwaert
Frank
Goes Geneesherenhuis
Secretariaat
KONINKLIJKERita
ARTSENVERENIGING
VAN ANTWERPEN
Van Hoof
Marie Van de Velde
Secretariaat
Geneesherenhuis
Voorzitter
Johan Snauwaert
Louizastraat
8 – 2000 Antwerpen
Rita
Van
Hoof
Secretaris
Frank
Goes
Tel.
03
233
37 00 – fax 03 233 67 07
Marie
de Velde
e-mail:Van
[email protected]
Louizastraat 8 – 2000 Antwerpen
www.karva.be/gda
Tel.
03 233 37
00 – fax 03 233 67 07
Secretariaat
Geneesherenhuis
e-mail:
Rita [email protected]
Hoof
www.karva.be/gda
Marie Van de Velde
Louizastraat 8 – 2000 Antwerpen
Tel. 03 233 37 00 – fax 03 233 67 07
e-mail: [email protected]
www.karva.be/gda
ACADEMISCHE ZITTING
Donderdag 11 september 2014 - Aula Fernand Nédée
ACADEMISCHE ZITTING
Donderdag
11 september 2014 - Aula Fernand Nédée
20.00 u – 22.15 u
ACADEMISCHE ZITTING
Verwelkoming en
Verwelkoming
eninleiding
inleiding
20.00 u – 22.15 u
Donderdag 11 september 2014 - Aula Fernand Nédée
Johan Snauwaert, Voorzitter KARVA
1.
Kennis
delen
kan levens
redden.
Paul Van
Royen,
Decaan
Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UA
Verwelkoming
en Colemont.
inleiding
Spreker:
Luc
Steven
Van Outryve
& Rob Verbist, Voorzitters GDA 2014
1.
Kennis
delen
kan levens redden. naar dikkedarmkanker:
20.00
u –Vlaams
22.15
ubevolkingsonderzoek
2.
Het
Spreker:
LucdeColemont.
één jaar na
start.
Verwelk
Spreker: Guido Van Hal
2. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker:
één
jaardelen
na
start.
1. Waarom
Kennis
kan
levens
redden. heel belangrijk is, ook voor u.
3.
dede
haven
van Antwerpen
Spreker: Marc
Guido
VanPeel
Hal
Luc Colemont.
Spreker:
Van
3.
de bevolkingsonderzoek
haven van Antwerpen naar
heel dikkedarmkanker:
belangrijk is, ook voor u.
2. Waarom
Het Vlaams
Muzikaal
intermezzo
Spreker:
Marc
één jaar na
de Van
start.Peel
Spreker:
Guido Van Hal
4. The
gut microbiome
– a new target for understanding, diagnosing and treating
Muzikaal
intermezzo
disease.
3. Spreker:
Waarom Jeroen
de haven
van Antwerpen heel belangrijk is, ook voor u.
Raes
4. The
gut microbiome
– a new target for understanding, diagnosing and treating
Spreker:
Marc Van Peel
disease.aspects of treatment and pre-employment screening
5. Ethical
Spreker:
Jeroen
Raes
Muzikaal
intermezzo
of seafarers
in a globalised
business.
5.
4.
6.
Spreker: Henrik Hansen
Ethical
of treatment
pre-employment
screening
The gutaspects
microbiome
– a newand
target
for understanding,
diagnosing and treating
of
seafarers inGDA
a globalised
business.
disease.
Voorstelling
2015
Spreker: Henrik
Hansen
Jeroenvan
Raes
Traumatologie,
eerste hulp tot revalidatie.
Jef Michielsen
6.
GDA
2015
5. Voorstelling
Ethical aspects
of treatment
and pre-employment screening
Receptie
en Opening
Kunsttentoonstelling
Traumatologie,
eerste hulp
tot revalidatie.
of seafarers
in avan
globalised
business.
KunstSpreker:
in de Rand
Marc Vanderveken
Jef Michielsen
Henrik
Hansen
Receptie
en Opening
6. Voorstelling
GDAKunsttentoonstelling
2015
Accreditering:
Kunst
in
de
Rand
Marc
Vanderveken
C.P. Ethiek
&
Economie
reeds
toegekend
onder
erkenningsnr. 13028278
Traumatologie, van
eerste
hulp tot
revalidatie.
.
Jef Michielsen
Accreditering:
C.P.
Ethiek en
& Economie
toegekend onder erkenningsnr. 13028278
Receptie
Openingreeds
Kunsttentoonstelling
.