Wiskunde leerjaar 3

Wiskunde
Toetsomschrijving/
Leerstofomschrijving
H 1: Procenten
H 2: Meetkunde
H 3: Formules en grafieken
H 4: Statistiek en kans
H 5: Meetkunde
H 6: Oplossingen zoeken
H 7: Oppervlakte en omtrek
H 8: Statistiek
H 9: Kubus, balk en prisma
H 10: Rekenen en tabellen
GWA: Reis naar Maastricht
SE H8, H9 en H10
3 BASIS
Toetsvorm
Weging
Cijfer of beoordeling
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
Overhoring
Proefwerk
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Werkstuk
Presentatie
Schoolexamen
5
Cijfer
15
Cijfer
Wiskunde
Toetsomschrijving/
Leerstofomschrijving
H 1: Procenten
3 KADER
Weging
Cijfer of beoordeling
Overhoring
Proefwerk
H 2: Kaart en doorsnede
Overhoring
Proefwerk
H 3: Lineaire verbanden
Overhoring
Proefwerk
H 4: Statistiek
Overhoring
Proefwerk
H 5: Goniometrie
Overhoring
Proefwerk
H 6: Verschillende verbanden Overhoring
Proefwerk
H 7: Oppervlakte en inhoud Overhoring
Proefwerk
H 8: Rekenen
Overhoring
Proefwerk
H 9: Goniometri 2
Overhoring
Proefwerk
H 10: Grafieken en
Overhoring
vergelijkingen.
Proefwerk
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
GWA: Reis naar Parijs
5
Cijfer
15
Cijfer
SE H8, H9 en H10
Toetsvorm
Werkstuk
Presentatie
Schoolexamen
Wiskunde
Toetsomschrijving/
Leerstofomschrijving
H 1: Procenten
3 THEORETISCH/GEMENGD
Weging
Cijfer of beoordeling
Overhoring
Proefwerk
H 2: Kaart en doorsnede
Overhoring
Proefwerk
H 3: Lineaire verbanden
Overhoring
Proefwerk
H 4: Statistiek
Overhoring
Proefwerk
H 5: Goniometrie
Overhoring
Proefwerk
H 6: Verschillende verbanden Overhoring
Proefwerk
H 7: Oppervlakte en inhoud Overhoring
Proefwerk
H 8: Rekenen
Overhoring
Proefwerk
H 9: Goniometrie 2
Overhoring
Proefwerk
H 10: Grafieken en
Overhoring
vergelijkingen.
Proefwerk
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
GWA: Reis naar Parijs
5
Cijfer
15
Cijfer
SE H8, H9 en H10
Toetsvorm
Werkstuk
Presentatie
Schoolexamen