Bulletin 382 november 2014 - KBO

KBO Afdeling Veghel
14 oktober 2014 Nummer 382
Bulletin
Vernieuwen is groeien
Van de bestuurstafel
Mijn zus Mientje was 12 jaar en zou juist naar de ULOschool in de stad gaan. Ze wilde haar naam veranderen
in Mieke, zo zou ze voortaan willen heten en door het
leven willen gaan. Mijn ouders hadden er eerst toch wat
moeite mee, omdat ze vernoemd was naar een al voor
de oorlog gestorven zusje. Maar de nieuwe naam wende snel : de oude Mientje werd de nieuwe Mieke. Het
begon helemaal bij haar te passen, ze heeft na haar kindertijd naam gemaakt als Mieke
Voor u ligt een van de laatste Bulletins in het oude vertrouwde jasje. Achter de schermen is behalve aan onze
naamsverandering ook veel energie gestoken in een vernieuwing van het Bulletin, waarvan binnenkort ook de
resultaten te zien zijn.
Dat er ook een verandering gaat plaatsvinden in onze
samenleving zal ook u niet ontgaan zijn.
De media staan er vol van. Dat KBO Brabant ook hierin
zorgdraagt voor haar leden mag blijken uit het aanbod
om alle besturen van KBO Brabant uit te nodigen voor
een Inspiratie-Workshop met als thema “De rol van KBO
afdelingen in de participatie samenleving”.
Een vereniging als de onze kan zo ook na vele jaren uit
haar jasje gegroeid zijn. Een naam is als een jasje, het
staat je goed, anderen herkennen je eraan. Als je jas begint te knellen, koop je een nieuwe of laat je de oude jas
verstellen. Knelpunten bij de aloude naam van onze
seniorenvereniging "Katholieke Bond van Ouderen"
kwamen er steeds meer. Jonge senioren, de vijftig gepasseerd, rekenen zich niet tot ouderen, laat staan bejaarden. En "Bond" is als naam echt uit de tijd geraakt.
We horen bij een club, een vereniging, een soos. Als
derde het predikaat "Katholiek". Hiervan kan op zijn
minst gezegd worden dat de vlag de lading niet meer
dekt. Ook al wil dat niet zeggen dat beginselen van religieuze aard, menslievendheid en onderlinge samenwerking er niet meer toe doen, zeker niet. De KBO
Veghel is er groot mee geworden en u vindt deze oude
naam terug in het nieuwe logo, wat bescheidener, minder nadrukkelijk, dat wel.
De nieuwe naam die we onszelf toebedacht hebben, is
intussen bekend. Het gaat erom dat we elkaar onder
die vernieuwde gezamenlijke noemer blijven ontmoeten, elkaar informeren en adviseren, dat wij ons kunnen
ontspannen en nog veel meer. De vernieuwing drukt
uit dat wij niet in het verleden willen blijven steken,
ook al denken we daar vaker aan dan jonge mensen.
Het bestuur is niet over een nacht ijs gegaan. Logisch
ook dat je over zoiets belangrijks als een vernieuwde
naam goed nadenkt. Het heeft te maken met wie we
willen zijn en hoe uitnodigend we zijn voor anderen
( jonge senioren ) die willen aanhaken. Peter Rovers
heeft op de najaarsvergadering met groot enthousiasme
overgebracht het hoe en waarom van die vernieuwing.
We hebben van hem in dubbel opzicht (als vakman en
senior) veel kunnen leren en zijn in dit proces van vernieuwing samen met hem opgetrokken. Hij is als de
tuinman die met een grote snoei- en onderhoudsbeurt
een nieuwe groei van onze vereniging mogelijk maakt.
Chapeau, Peter!
Ik zal eerlijk zijn: het wordt wel even wennen!
Nico Vreeswijk
“Participatie samenleving”
De veranderingen in de zorg!
Ook bestuursleden en VOA’s van onze afdeling zullen
aan zo’n Workshop deelnemen. Het programma staat
geheel in het teken van de veranderingen in de zorg, de
WMO 2015 en de vaak gehoorde “participatie samenleving”.
Hoe zien wij die toekomst en op welke manier denken
wij daar als KBO een rol in te spelen?
Snel na de jaarwisseling zullen wij daarom zorgdragen
voor een informatie bijeenkomst, waarbij wij proberen
om samen met deskundige medewerkers van KBO Brabant en van de Gemeente , u wegwijs te maken in deze
voor velen nog onduidelijke materie.
De fietsers, de Scootmobielers en ook de Jeu de Boulers
gaan hun winterstop in en mogen terugblikken op een
geslaagd seizoen met vaak heel fraai weer, wat het meedoen extra aantrekkelijk heeft gemaakt.
Bent u in de gelegenheid geweest om op 1 of 2 november de Foto expositie van de leden van KBO Fotogroep
Zooomm te bezoeken in de Peppelhof dan zult u het met
ons eens zijn dat deze ruim één jaar bestaande club haar
sporen inmiddels al wel heeft verdiend. Mooie presentatie, goed verzorgd en fraaie resultaten hingen er te kijk.
Rest nog u te attenderen op de Kerstviering van donderdag 18 december. Zoals eerder bekend gemaakt zijn
hiervoor kaarten te koop op dinsdag 2 december van
10 tot 11 uur in de Peppelhof en het Aatrium.
Via de website kan natuurlijk ook: www.kboveghel.nl.
1
Seniorenvereniging KBO Veghel
Secretariaat: p/a Kwarteldonk 11, 5467 CW Veghel
E-mail:
[email protected]
Bestuur
Voorzitter:
Leo van Asperen
Secretaris:
Willie Rovers
Penningmeester:
Frans de Kort
366602
Leden:
Rini van den Brand
Ria van den Broek
Gré van Erp
Jan Neggers
Loek Schaareman
Nico Vreeswijk
Contactpersonen:
Biljarten
Piet de Koning
Bridge
Jan van Boxmeer
Countrydansen
Inie de Prest
Cultureel
Loek Schaareman
Fotogroep
Peter Rovers
Jeu de Boules
Piet Peters
Koersbal
Bert van de Tillaart
Fietsen
André van den Aker
Fietsen
Henk Timmermans
Kienen
Mien Simons
Koor
Jeanny van den Broek
Reizen
Loek Schaareman
Scootmobiel
Rini van den Brand
Sjoelen
Toon van Houtum
Toneel
Jan van Hommel
Wandelen
Willy Timmermans
Ledenadministratie
Theo Theijssen
E-mail: [email protected]
Telefoon
319292
310081
Keuringsarts
Dhr. G. van der Spank
366061
Ouderenadviseurs
Albert van den Broek
Leo van Grinsven
Sonja Berendes
Lies Haans
Margrete van Schie
367794
367645
375553
350020
344147
Coördinatie ziekenbezoek
Rina van der Heijden
E-mail: [email protected]
365648
367986
362842
365969
366446
340954
Bulletinredactie
E-mail redactie
Website
[email protected]
www.kboveghel.nl
Belastinginvulhulp KBO
Jan van Asperen
Theo Bloemen
Albert van den Broek
Ria van den Broek
Werner van Bussel
Theo Manders
364725
364446
341906
366446
287708
06-12378204
363306
354569
350019
365578
367794
366446
365648
362712
350139
06-40403805
851485
364546
366347
367794
367986
319100
365965
Vivaan
367309
Klussendienst; hulp bij administratie;
tuinonderhoud; maaltijdservice; oppasdienst.
Diakonie Veghel
Klussendienst; vervoersdienst; bezoekdienst;
tuinonderhoud; Caritas.
Bankrekening
Incassant-ID
Kamer van Koophande
362285
“Nooit te oud”zoekt nieuwe leden
352232
NL26RABO0153302267
NL54ZZZ171228610000
17122861
Grijp uw kans voor een gezellige middag of avond.
Aan de zaal zijn voor aanvang voor beide voorstellingen
nog kaarten aan de kassa beschikbaar. Maar...Op = Op!
KBO toneelvereniging “ Nooit te oud ” is op zoek naar
nieuwe leden. Zowel dames als heren die samen met
ons de vereniging willen laten groeien. We zijn een leuk
gezelschap en hebben samen veel plezier. Heeft u interesse? Meld u zich dan bij :
Rini van de Brand
Jan P. z/n Coenstraat 4
Tel. 0413 36 56 48
Mail, [email protected]
Donderdag 20 november om 14.00 en om 19.30 uur.
Brengt KBO toneelvereniging “ Nooit te oud ” het stuk
“ Er hangt liefde in de lucht ”
Locatie : Zalencentrum van de Burgt.
Prins Willem Alexandersportpark 5 Veghel
Prijs : 5 Euro inclusief koffie of thee
Foto : KBO toneelvereniging “ Nooit te oud ”
2
Onze overledenen rusten zij in vrede
20-10
22-10
Onze jarigen van harte gefeliciteerd
Mevr. W. G. M. Verbruggen-Opheij
De Kempen 19
67 jaar
Zr. Joannie Maas
Deken van Miertstraat 8
85 jaar
10-12
25-11
17-11
17-11
21-11
22-11
26-11
In het stille
28-11
In het stille van het heden
29-11
verwijlen wij
tussen herinneringen van weleer
103 jaar
Mevr. J. M. van de Steen-van den Tillaart
Hert. Johannastraat 26 KO22
96 jaar
Zr. Isidora Hoevenaars
Deken van Miertstraat 8
90 jaar
Mevr. E. Prestlé
Vijverweg 12
85 jaar
Zr. Gertrudi Franssen
Deken van Miertstraat 12-4
Mevr. A. J. Dankers- Neggers
Gasthuisstraat 11
Mevr. E. J. van de Nieuwenhuizen-van Dam
Dr. de Quaystraat 11
Zr. Grarda van Soest
Deken van Miertstraat 8
Zr. Roberta van den Brand
Deken van Miertstraat 8
Dhr. G. W. van Vugt
Acacialaan 20
Een mooi kerststukje maken
er brandt een kaars
een loflied zingt
Met kerstmis zorgt een mooi zelfgemaakt kerststukje
voor extra sfeer in huis. We gaan daarom weer aan de
slag samen met u en wel op: Maandag 15 december,
van 14.00 tot 16.00 uur
in de Peppelhof
De kosten zijn 3 Euro, inclusief koffie of thee. Wilt u
een eigen vaas, schaal of pot voor uw werkstuk meebrengen? Groen uit uw tuin (takjes, bessen, hulst ) is
welkom, maar u hoeft het niet te kopen. Opgeven voor
de bijeenkomst is niet nodig en iedereen is welkom.
Rini, Ria en Gré
hier en daar
klinkt nog een jammerklacht
doch hier geborgen in de stilte
draagt liefde duizend rozen op
aan alle zielen
op deze plek waar wij knielen
zucht de grond
en monden noemen menige naam
rond een warm moment
het is de troost van de liefde
dat wij hen zo vele jaren
hebben gekend
*
Anneke Bakker
3
Gedicht van de maand
De Fiets Wordt Gestald
De herfsttijd is buiten overal zichtbaar: afgevallen bladeren, kaalslag in het bladerdek van bomen. Maar kijk
eens naar de wortels. Ze leiden meestal een onzichtbaar
ondergronds bestaan, maar soms ( struikel niet ) geven
ze zich boven de grond bloot. Of ze zeggen willen:
het leven van deze boom begint bij ons! Peter Rovers
legde de boomwortels vast en schreef er dit gedicht bij
Het is weer gedaan!
Helaas moeten we een half jaar wachten,
Voordat we weer met fietsen starten.
Toch namen we afscheid, met plezier en vrolijkheid,
gezellig met elkaar en niemand ten spijt.
Wij hebben lekker gedanst en heerlijk gegeten,
een prachtig feest om nooit te vergeten.
Ook een gezellig glaasje gedronken,
toen zongen we goed, zoals we klonken.
Fijne muziek zoals het hoort,
van onze toetsenman en zijn keyboard!
Voordrachten van een geweldige vrouw,
die daar hoog mee scoort!
Ook het proclameren van een leuke dame was geslaagd,
Dus, dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!
“TOT SEIZOEN 2015”
Andre van den Aker
Zo sterk geworteld in de
schaduw van het licht
Als in het leven zelf
zo mengt zich in mijn gedicht,
de weemoed met de scherts,
de schaduw en het licht.
Een ijdelheid misschien,
een dichters droom een gril.
Waaraan ik denken kan
als ik niet denken wil.
Een vorm waarin mijn hart,
kunstloos eens mag luchten.
Wat me in dit lieve leven,
soms laat lachen of doet zuchten.
Ik ben geen dichter
met het hoofd in de wolken, wel gedreven.
Zoekend naar de waarheid van het leven.
Sudoku puzzel
De oplossing van de Sudoku van de maand oktober is:
216 167 612
Een nieuwe puzzel en uitdaging. Stuur uw oplossing in
om kans te maken op een prijs. Het is voldoende om
alleen de cijfers in de gekleurde vakjes in te sturen.
8
3
6
7
2
7
8
1
8
Ik zit graag en vertel in het hoekje bij de haard.
Of zomers in de tuin, in onze rozengaard.
Aan vrienden wat mijn ogen zagen.
Wat mijn hart heeft gevoeld
nu of in vroeger dagen.
3
6
9
1
7
9
9
Bedankt Peter en Anneke Bakker! Haar gedicht staat
voor deze gelegenheid bij de namen van onze overledenen. Wilt u een mooi gedicht met ons delen? Stuur het
naar: [email protected] of bel: 0413 34 09 54
4
4
3
4
4
3
6
1
4
1
2
2
.
De dame en de heer die dit jaar de meeste punten hebben gescoord, prijzen we vanwege de BESTE GOOIER.
Een van die twee is dan de ALLER BESTE GOOIER.
De aanmoedigingsprijs was dit jaar bijna in handen van
Francien van Uden gevallen. Zij heeft 15 weken op rij,
de rode lantaarn gedragen. Maar zij wist een paar speeldagen voor het einde nog wat plaatsjes omhoog te klimmen. De laatste speeldag was spannend en Jo Deckers
wist nog net even haar laatste plaats aan een ander te geven. De aanmoedigingsprijs 2014 ging naar:
Annie van Ooijen met een score van -159
Bij de heren gaat de aanmoedigingsprijs naar:
Ben Jansssen met een score van -123
De dame met het hoogst aantal vergaarde punten is:
José Verkuijlen met + 166 boules.
De heer met het hoogst aantal boules is geworden:
Christ van Berlo met + 194 boules
De ALLERBESTE GOOIER 2014 is geworden :
CHRIST van BERLO
Piet Peters
Themamiddag incontinentie
Dit keer besteden we aandacht aan een delicaat, maar
belangrijk onderwerp uit de zorg.
Oudere mensen en langdurig zieken krijgen nog al eens
te maken met plas- en ontlastingsproblemen. Ongewild
verlies van urine of ontlasting wordt ook wel incontinentie genoemd. Dit kan vervelende gevolgen hebben
in het dagelijks leven voor degene die er mee te maken
krijgt. Een dagje uit of even ergens op bezoek gaan is
dan een hele uitdaging. Incontinentie beinvloedt vaak
in negatieve zin het dagelijks leven. BrabantZorg heeft
daarom continentieverpleegkundigen aangesteld. Een
van hen zal dit onderwerp met belangstellenden bespreken. Ook niet-leden zijn zoals altijd welkom op onze
themamiddagen.
Datum
Maandag 1 december 2014
Plaats
De Peppelhof
Tijd
14.00 tot 16.00 uur
Speelseizoen Jeu de Boules
We openden het seizoen op 10 april met 25 spelers.Inmiddels 7 maanden en 29 dondermiddagen verder hebben we 648 spelers op de banen geteld. Dat is een mooi
gemiddelde van 22 spelers per middag. We hebben uitschieters gehad van 31 spelers en maar 8 “diehards”.
Dat was op 8 mei, een echte Hollandse regendag. We
hebben er toch een gezellig uurtje van gemaakt. Op de
overgebleven 28 speeldagen hebben we samen 569 partijtjes gespeeld. Waarvan slechts 13 met 1 tegen 1 speler
en 18 partijtjes met 3 tegen 3. Het mooiste spelletje is
2 tegen 2 spelers en dat proberen we steeds goed te combineren. Zo hebben er eens gastspelers uit de wijk mee
gedaan of zijn jullie “organisatoren” (Piet en ik) lekker
langs de lijn gaan zitten. Voorop staat dat iedereen kan
spelen die aanwezig is.
Het mag duidelijk zijn: we hebben een geweldig seizoen
gehad! Wat het weer aangaat en wat betreft opkomst en
resultaten. We hebben dan ook alleen maar winnaars!
We spelen het spel voor ons plezier, we zijn buiten, bewegen en hebben contact. Uiteraard willen we allemaal
een wedstrijdje winnen. Dan komt de vraag ter sprake:
wie oh wie heeft dit seizoen het best gegooid? En wie
verdient een steuntje in de rug om er volgend jaar eens
extra tegen aan te gaan?
De speler die de aanmoedigingsprijs kreeg uitgereikt,
heeft van de totaal 94 gespeelde partijen er nog altijd 31
gewonnen maar helaas 59 verloren. Daarentegen heeft
de beste gooier van 2014 er ook wel eens naast gegooid
in 23 partijen. Hij maakte deze verlies- punten goed in
de 45 gewonnen partijen. We gaven de aanmoedigingsprijs aan de speler die de minst gescoorde boules heeft.
700 km. op de scootmobiel
Het was vrijdag 3 oktober mooi weer en dat kwam goed
uit voor onze scootmobielers. Voor het laatst maakten zij
dit seizoen een interessante en gezellige rit. Het was bij
thuiskomst al donker. Er volgde toen nog een heerlijk
etentje samen. U mag raden hoeveel kilometers onze
mensen dit jaar samen hebben gereden. Ze zouden tot
midden Frankrijk zijn gekomen, want op de teller stond
maar liefst 700 Kilometer.Volgend jaar gaan we zeker
door met elkaar. Er kunnen nog scootmobielers aansluiten. Neem dan contact op met Rini van den Brand,
Tel. 36 56 48 .
5
F
F
O
O
N
N
S
S
V
V
O
O
O
O
R
R
D
D
E
E
E
E
L
L
G
G
E
E
W
W
E
E
F
F
F
F
E
E
A
A
O
O
P
P
Z
Z
O
O
E
E
K
K
N
N
A
A
A
A
R
R
L
L
E
E
Z
Z
Z
Z
U
U
P
P
D
D
K
K
C
C
B
B
T
T
R
R
E
E
D
D
A
A
C
C
T
T
I
I
E
E
C
C
S
S
I
I
R
R
A
A
T
T
O
O
N
N
T
T
E
E
O
O
O
O
G
G
T
T
Y
Y
N
N
R
R
R
R
L
L
D
D
E
E
I
I
E
E
I
I
E
E
S
S
S
S
I
I
A
A
D
D
L
L
A
A
N
N
H
H
N
N
L
L
A
A
I
I
E
E
I
I
T
T
N
N
E
E
N
N
S
S
M
M
V
V
Y
Y
A
A
R
R
D
D
OP ZOEK NAAR
OVERLEDENEN
OP ZOEK NAAR
PRYS
OVERLEDENEN
PUZZEL
PRYS
RECHT
PUZZEL
REDACTIE
RECHT
REDACTIE
L
L
I
I
C
C
N
N
E
E
L
L
A
A
N
N
T
T
D
D
T
T
I
I
I
I
I
I
I
I
M
M
G
G
R
R
K
K
E
E
B
B
N
N
I
I
W
W
E
E
Z
Z
I
I
M
M
A
A
A
A
M
M
E
E
Z
Z
T
T
O
O
R
R
U
U
E
E
P
P
R
R
Uit het Bulletin en Ons
Uit het Bulletin en Ons
U M D I E H D
U M D I E H D
N A P S T N O
N A P S T N O
D E G M E M A
D E G M E M A
O B K A O G R
O B K A O G R
E E N K D A E
E E N K D A E
N L L E P L U
N L L E P L U
I E Z L A D A
I E Z L A D A
W E I Y O K E
W E I Y O K E
I F R K N K E
I F R K N K E
T N U E I I V
T N U E I I V
R E T T I Z R
R E T T I Z R
A I R E L T T
A I R E L T T
E A S N R E N
E A S N R E N
A I T U L V D
A I T U L V D
E G B S O N I
E G B S O N I
R R A E C S M
R R A E C S M
I E N M I H T
I E N M I H T
N L N E N N A
N L N E N N A
N E G I R A J
N E G I R A J
M A N S N O F
M A N S N O F
RINA
RUBRIEK
RINA
SCHRYF
RUBRIEKONS
SECRETARIS
SCHRYF ONS
SENIOREN
SECRETARIS
SENIOREN
N
N
D
D
T
T
O
O
S
S
L
L
L
L
E
E
E
E
N
N
O
O
T
T
T
T
A
A
E
E
E
E
U
U
R
R
P
P
Y
Y
O
O
T
T
H
H
C
C
E
E
R
R
V
V
A
A
A
A
H
H
O
O
R
R
O
O
O
O
K
K
N
N
W
W
L
L
A
A
R
R
Z
Z
N
N
E
E
N
N
E
E
D
D
E
E
L
L
R
R
E
E
V
V
O
O
O
O
P
P
P
P
A
A
D
D
D
D
O
O
H
H
E
E
A
A
D
D
N
N
E
E
G
G
A
A
N
N
E
E
I
I
T
T
N
N
E
E
T
T
R
R
E
E
V
V
D
D
A
A
C
C
G
G
E
E
O
O
N
N
S
S
J
J
E
E
G
G
E
E
L
L
U
U
K
K
T
T
N
N
A
A
B
B
A
A
R
R
B
B
S
S
R
R
E
E
K
K
E
E
O
O
Z
Z
D
D
R
R
O
O
O
O
W
W
B
B
U
U
S
S
R
R
E
E
I
I
Z
Z
E
E
N
N
SMAKELYK ETEN
SUDOKU
SMAKELYK ETEN
TONEEL
SUDOKU
TRAPLIFT
TONEEL
VAKANTIEREIZEN
TRAPLIFT
VAKANTIEREIZEN
ACTIVITEITENKALENDER
ADVERTENTIE
ACTIVITEITENKALENDER
AGENDA
ADVERTENTIE
ARTIKEL
AGENDA
ARTS
ARTIKEL
BOLDERMAN
ARTS
BRABANT
BOLDERMAN
BUSREIZEN
BRABANT
COLUMN
BUSREIZEN
DAGREIS
COLUMN
DOSSIER
DAGREIS
EFFE
WEG
DOSSIER
FOTOALBUM
EFFE WEG
GEDICHT
FOTOALBUM
GEZONDHEID
GEDICHT
HOTELS
GEZONDHEID
INTERVIEW
HOTELS
JARIGEN
INTERVIEW
KBO
JARIGEN
KIENEN
KBO
KOOR
KIENEN
LEDEN
KOOR
LEO
LEDEN
LIDMAATSCHAP
LEO
MAAND
LIDMAATSCHAP
MAGAZINE
MAAND
NICO
MAGAZINE
NOTARIS
NICO
NUMMER
NOTARIS
ONS
VOORDEEL
NUMMER
ONSJE
GELUK
ONS VOORDEEL
ONTSPANNING
ONSJE GELUK
OP
PAD
ONTSPANNING
OP PAD
VOORZITTER
WELKOM
VOORZITTER
WELZYN
WELKOM
WILLY
WELZYN
WOORDZOEKER
WILLY
WOORDZOEKER
De prijswinnaars
De prijswinnaars
De drie prijswinnaars zijn getrokken uit de goede inzenders
van prijswinnaars
zowel de woordzoeker
als de Sudoku.
De drie
zijn getrokken
uit de goede inzenders van zowel de woordzoeker als de Sudoku.
De winnaars zijn:
De winnaars zijn:

Mevr. L. van Hooijdonk

Dhr.
M.van
vanHooijdonk
de Graaf
Mevr. L.

Mevr.
M.
Rijneveen
Dhr. M. van de Graaf

Mevr. M. Rijneveen
Bij een juiste oplossing vormen de overgebleven letters een
horizontaal
en van boven
naar
een zin
Bij
juiste oplossing
vormen
de beneden
overgebleven
letoverhorizontaal
het onderwerp
vanboven
de puzzel.
ters
en van
naar beneden een zin
over het onderwerp van de puzzel.
Oplossingen voor deze en de Sudoku puzzel kunt u
voor 2 december
inzenden,
hoeft niet
perkunt
se beiOplossingen
voor deze
en de uSudoku
puzzel
u
de puzzels
in te sturen.
voor
2 december
inzenden, u hoeft niet per se beide puzzels in te sturen.
Zenden aan:
Zenden
aan:van der Heijden; De Mondriaan 8, 5461
Mevr. Rina
De prijs wordt bij u thuis bezorgd.
De prijs wordt bij u thuis bezorgd.
Hartelijk dank voor het meedoen en insturen.
Blijf
dit doen!
Hartelijk
dank voor het meedoen en insturen.
Blijf dit doen!
GC
Veghel.
E-mail:
[email protected]
Mevr.
Rina van
der Heijden;
De Mondriaan 8, 5461
GC Veghel. E-mail: [email protected]
De oplossing van de afgelopen maand is:
De oplossing van de afgelopen maand is:
“ Allerlei kledingzaken in Veghel”
“ Allerlei kledingzaken in Veghel”
6
6
Foto expositie Zooomm
groot succes
Sfeervolle Kerstviering
Programma Kerstviering KBO
op 18 december van 14.00 tot 18.00 uur
in De Stapperij, Bundersweg
Meer dan 350 bezoekers
Zoals ieder jaar bieden wij u weer een onderhoudend en
gezellig programma waarbij we elkaar als voorbereiding
op het Kerstfeest ontmoeten.
14.00 Koffie met kerstbrood
14.30 Openingswoord door de voorzitter
Kerstverhaal door Gre van Erp
Muzikale begeleiding door Tiny Strijbos
Verhaaltje door Trees van Geffen
Presentatie Buro Lima
Collecte goede doelen project
Pauze
16.00 Kerstverhaal nieuwe stijl door Trees van Geffen
16.45 Koffietafel
De kaartverkoop voor de kerstviering is op
dinsdag 2 december van 10.00 tot 11.00 uur
in de Peppelhof en het Aatrium.
De kaarten kosten 8 Euro
Wees er snel bij in verband met de beperkte ruimte.
Apetrots waren ze met het resultaat. Een jaar lang waren
ze samen onder leiding van Peter Rovers bezig geweest
met fotograferen. De eerste soms wat moeizame stappen gezet, geleerd om te kijken, rekening te houden met
licht en compositie, opdrachten uitgevoerd, op locaties
gewerkt, zorgvuldig geschikte foto’s met elkaar uitgezocht , opgeplakt en ingelijst, keurige presentatieborden
gemaakt en uiteindelijk is het zover ! Op 1 en 2 november konden bezoekers in de Peppelhof kennis nemen
van het prachtige resultaat. 22 deelnemers lieten in totaal
60 mooie foto’s zien.
Zeker zo bijzonder was ook, dat de expositie van Zoom
deel uitmaakte van het SHOOT !!! FOTOWEEKEND
Veghel 2014, waaraan zes fotoclubs op drie verschillende locaties deelnamen.
Het goede doel
Het goede doel van onze kerstcollecte 2014 is
BURO LIMA
Wij richten onze aandacht dit keer op kinderen met een
beperking die bij de opvoeding extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Buro Lima in HeeswijkDinther zorgt ervoor dat elk kind de aandacht krijgt die
het verdient.
Lianne van Genugten, de initiatiefneemster, zal in de
kerstbijeenkomst doel en werkwijze van haar nog jonge
organisatie kort toelichten. Er is een nieuw onderkomen
nodig en een vervoersvoorziening. Laten we er samen
voor zorgen dat elk kind ongehinderd kind kan zijn. Dat
past prima bij de kerstgedachte dit jaar.
Kijk voor meer informatie op: www.burolima.nl
Iedere bezoeker, die de exposities bezocht heeft zal er
zeker veel plezier aan beleefd hebben.We vielen niet uit
de toon. Alom was er respect en waardering voor wat
Zooomm heeft neergezet. Mooie fotoseries, met veel
creativiteit gemaakt. Deze waardering kwam zeker ook
van de kenners uit het fotografengilde. Omroep Skyline
toonde belangstelling en in het gastenboek werden leuke
complimenten geschreven. Door al deze positieve waardering voelen we ons gestimuleerd om door te gaan om
nog mooiere resultaten te bereiken. We weten nu al zeker, dat onze volgende expositie nog beter zal zijn.
Frits Sanders Fotogroep Zooomm
7
Activiteitenkalender Afdeling Veghel
Agenda november 2014
17 maandag
Wandelen 10 en 5 kilometer
Cor van Schie
Biljarten bandstoten Poule A-D
Peppelhof
Sjoelen
Peppelhof
Voorlichting wijzigingen AOW
Peppelhof
18 dinsdag
Wandelen 20 kilometer
Stadhuisplein
Inschrijven voorjaarsvakantie Zeddam
Peppelhof
Koor Cantabilé
Peppelhof
Koersbal
Peppelhof
19 woensdag Country dansen
Peppelhof
Biljarten bandstoten Poule B-C
Peppelhof
Kienen
Peppelhof
Cultureel Lezing Toon Verbeek
Protestantse kerk
20 donderdag Toneelvoorstelling “Er hangt liefde in de lucht” Zaal v.d. Burgt
Toneelvoorstelling “Er hangt liefde in de lucht” Zaal v.d. Burgt
21 vrijdag
Bridge
Peppelhof
24 maandag
Wandelen 10 en 5 kilometer
Aatrium
Biljarten bandstoten poule A-D
Peppelhof
Sjoelen
Peppelhof
25 dinsdag
Koor Cantabilé
Peppelhof
Koersbal
Peppelhof
26 woensdag Country dansen
Peppelhof
Biljarten bandstoten Poule B-C
Peppelhof
Kaarten Rikken en Jokeren
Peppelhof
27 donderdag Broodje Brandweer
Brandweerkazerne
Biljarten Veghel 2- Boekel
Peppelhof
28 vrijdag
Bridge
Peppelhof
Agenda december 2014
01 maandag Wandelen 10 en 5 kilometer
Biljarten bandstoten Poule A-D
Themamiddag Incontinentie
Sjoelen
02 dinsdag
Kaartverkoop Kerstviering en Senioren Expo
Koor Cantabilé
Koersbal
03 woensdag Country dansen
Biljarten bandstoten poule B-C
Kienen
04 donderdag Biljarten Veghel 1-Boekel 1
05 Vrijdag
Bridge
08 maandag
Wandelen 10 en 5 kilometer
Fotogroep Zooomm
Biljarten bandstoten poule A-D
Sjoelen
09 dinsdag
Koor Cantabilé
Koersbal
10 woensdag Country dansen
Biljarten bandstoten Poule B-C
Toneelgroep
Kaarten Rikken en Jokeren
11 donderdag Biljarten Veghel 2-Eerde
12 vrijdag
Bridge
8
Snackbar Jopie
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof en Aatrium
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Stapperij
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
Hertoghof
Peppelhof
Peppelhof
Peppelhof
09.00 en 10.00
13.30
19.00
19.30
08.00
10.00-11.00
13.15
15.30
09.15 en 10.30
13.30
14.00
14.00
14.00
19.30
13.30
09.00 en 10.00
13.30
19.00
13.15
15.30
09.15 en 10.30
13.30
14.00
13.30
13.30
09.00 en 10.00
13.30
14.00
19.00
10.00-11.00
13.15
15.30
09.15 en 10.30
13.30
14.00
13.30
13.30
09.00 en 10.00
13.30
13.30
19.00
13.15
15.30
09.15 en 10.30
13.30
14.00
14.00
13.30
13.30