ESH-MODEL

ESH-model
Strategie
Structuur
Systemen
Topics
Managementactie
Topics
Managementactie
Topics
Managementactie
Brede taakopvatting
Leefbaarheid
Samenwerking/fusie?
Reorganisatie
Herdefiniëren taakveld
Herijken ondernemingsplan
Reorganisatieplan
Centralisatie
Van gelaagd naar plat >
aantal managementlagen
Keuzes omtrent
in- versus outsourcing
(onderhoudsafdeling)
Keuze model front- en
backoffice
Inrichtingsplan opstellen
Bijstellen personele
formatieplanning
Inrichting
communicatiestructuur
In- versus outsourcing
Front- versus backoffice
Implementatie (semi)
standaard en bewezen
software
Digitalisering, processen
en vergroten
zelfwerkzaamheid klant
Optimalisatie processen
Informatievoorziening
Interne beheersing versoberen
waar mogelijk, versterken
waar nodig.
Kostenbewustzijn
Visievorming bijdrage IT aan
doelstelling
Keuzetraject software
Inventarisatie
procesoptimalisatie potentieel
Kpi’s SMART
formuleren
Actuele
managementinformatie
Risicomanagement herijken
Procedures omtrent
offertetrajecten
esh-model
structuur
Strategie
systemen
cultuur
personeel
managementstijl
cultuuR
managementstijl
personele vaardigheden
Verandermanagement
Topics
Managementactie
Kostenbewustzijn
Professionaliteit
Verantwoordelijkheden (betrokkenheidsgraad medewerkers)
Gemiddeld opleidingsniveau/-verjonging
Keuzes omtrent externe inhuur
Nieuwe werken
Reorganisatie
Meeademen personeelsbestand – werkaanbod
Borging kwaliteit kennis eigen medewerkers
Voorbeeldfunctie
Competentiemanagement
Verantwoordelijkheid beleggen, delegeren en bewaken
Keuzes omtrent invullen vacatures/functies
Business case inhuur bepalen
Faciliteren nieuwe werken, opleiden en schetsen van kaders
Bepalen en inrichten omvang flexibele schil
Inbedden persoonlijke ontwikkelingsprogramma
01/2014 – CO1405