kersensnoeidemonstratie

KERSENSNOEIDEMONSTRATIE
____________________________
De snoei van zoete kersen is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Nu de meeste aanplantingen op Gisela 5 geplant worden, zijn een aantal teeltmaatregelen (uitbuigen,
kerven, scheuren, …) standaard geworden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar
diverse plantsystemen. Vooral in het kader van overkappingen is een laag teeltsysteem een must.
Zowel de traditionele als de nieuwe opkweekmethoden (V-haag, Spaanse struik en
UFO-systeem) komen uitgebreid aan bod tijdens de Kersensnoeidemonstratie, georganiseerd door pcfruit vzw - Proeftuin pit- en steenfruit i.s.m. Diensten aan telers.
Vrijdag 14 maart 2014 vanaf 13.30 uur demonstreren Guy Peumans (Proeftuin pit- en
steenfruit) en Toon Vanrykel (Diensten aan telers) de snoei van jonge bomen en van
de verschillende plant- en opkweeksystemen in de percelen van pcfruit-pps te
Kerkom, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden.
Voorafgaand is er een korte introductie van het lidmaatschap van pcfruit. Voor en
na deze activiteit kan men zich op het onthaal inschrijven voor dit lidmaatschap. In
de toekomst wordt een activiteit zoals deze betalend (20 euro/keer) voor niet-leden,
maar blijft ze gratis voor leden.
Activiteit gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.