MAGAZINE - Voseko

HET MAGAZINE VAN DE VERENIGING OUD STUDENTEN ECONOMIE
UNIVERSITEIT GENT , November - December 2013 , N°2
GESPREK MET
DECAAN MARC DE CLERCQ
”Inkanteling van hogeschool geeft ons tal van opportuniteiten”
ALUMNI IN HET BUITENLAND
”Chinees kennen is een
enorme meerwaarde”
ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK
‘‘Geen wetenschappers in
ivoren torens”
MAGAZINE
EVENEMENT IN DE KIJKER :
Voordracht Manager van het Jaar Eric Van Zele (Barco) - 7 november
VOS-September-25092013.indd 1
18/10/13 08:09
3
ALUMNI AAN HET WOORD
Esther Melkebeke & Roeland Delrue
4
DOCTORES IN DE KIJKER
7
TERUGBLIK
op voorjaar
8
INKANTELING HOGESCHOOL
Interview Marc De Clercq
10
ONDERZOEK
Dauwe Vercamer
14
NIEUWS VAN DE FACULTEIT
16
VOSEKO verwelkomt 5000 nieuwe
Alumni
18
ACTIVITEITENKALENDER
19
Viermaandelijks tijdschrift van VOSEKO
vzw Nr. 2 van jaargang 2013
Redactieraad: Vincent Van Peteghem,
Bregt Ooms, Stijn Baert, Annelore Hughe,
Brecht Boone, Stefanie Ponchaut en Len
Vandenheede
Met uitdrukkelijke dank aan: Marc De
Clercq, Katrien De Kegel, Dauwe Vercamer,
Grégory Maes, Esther Melkebeke, Roeland
Delrue en Dauwe Vercamer
Lay-out en drukwerk: Publiprinting
Verantwoordelijke uitgever: VOSEKO vzw,
[email protected] en www.voseko.be
WOORD VOORAF
INHOUD
COLOFON PARTNERS
2
WOORD VOORAF
Door Arne De Keyser
Een nieuw academiejaar
Traditioneel staat een
nieuw academiejaar garant
voor een flinke groeispurt
van
VOSEKO.
546
studenten verlaten hun
studieboeken en kunnen
zich voortaan alumnus
van onze faculteit noemen.
Een groep nieuwe alumni
die klaarstaat om de
arbeidsmarkt te bestormen
of zich opmaakt voor een verdere specialisatie aan
onze alma mater of andere (buitenlandse) instelling.
2013-2014 belooft uitdagend te worden! Een
academiejaar waarin onze faculteit gevoelig
zal groeien door de integratie van de richtingen
‘Handelswetenschappen’ en ‘Bestuurskunde &
Publiek Management’. Ook voor VOSEKO blijft dit
niet zonder gevolgen. Komend jaar smelten beide
alumniverenigingen ‘VOSEKO’ en ‘Alumni Tout Court’
samen en gaan verder onder dezelfde vlag: VOSEKO.
Vanuit het dagelijks bestuur verwelkomen we dan ook
alle nieuwe leden en engageren we ons om alles zo
vlot mogelijk te laten verlopen.
3
Hoe kunnen we dit beter doen dan het aanbieden van
een reeks topactiviteiten waar onze oude en nieuwe
alumni elkaar terugzien en waar netwerken centraal
staat? ‘Linking Economic Thinking’ blijft meer dan ooit
onze primaire doelstelling.
Voseko staat dan ook garant voor een goed gevuld
najaar. Met twee events (‘Manager van het jaar’ en
‘Marketeer van het jaar’), een lecture (The economics of
good and evil) en onze jaarlijkse speeddate bieden we
een gevarieerd en breed gamma aan. We hopen u dan
ook te mogen verwelkomen op één van onze volgende
activiteiten.
Arne De Keyser
Voorzitter Dagelijks Bestuur
Overname van artikels is mogelijk mits
schriftelijke toestemming van de redactie
en bronvermelding.
Dankzij uw steun is VOSEKO vzw de
bloeiende vereniging die ze nu is. Hartelijk
dank namens alle alumni van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde! Wenst u
VOSEKO vzw (verder) te steunen? Zie dan
www.voseko.be
VOS-September-25092013.indd 2-3
18/10/13 08:09
s. Als
beren
en te
n zijn
• Studeerde af als master in de TEW in 2011 en volgde nadien nog een master in marketing management aan de • Volgde een extra master in ‘International Business’ aan de
• Was praesidiumlid van de VEK en voorzitter van de
• Ging Chinees volgen aan Peking University
Flanders Youth Society for Entrepreneurship (FLYSE)
• Startte in september als marketing trainee bij Unilever.
• Richtte in 2008 samen met alumni Thomas Deman en
• Gepassioneerd door reizen en fotografie.
4
• Studeerde af als Handelsingenieur in 2012.
Hult Business school in San Francisco
Vlerick Business School.
In deze rubriek laten we deze keer twee alumni aan
bod komen die na het behalen van hun masterdiploma
in het buitenland gingen verder studeren. Op basis
van hun ervaring in het buitenland lieten we hen aan
elkaar vragen stellen.
ROELAND DELRUE
Niels Vanden Buverie autoverhuurbedrijf EcoRental op.
Esther: De focus bij mijn keuze om in het buitenland
aankwam, zaten er al veel andere mensen van mijn
ESTHER: IN WELK OPZICHT VERSCHILDE DE MANIER
verder te studeren was de taal leren en van alle BRIC
school alsook een groep Belgen waardoor ik snel op
VAN LESGEVEN IN AMERIKA (IN EEN BUSINESS
landen heeft China de voornaamste wereldtaal. Het is
sleeptouw werd genomen. Daardoor heb ik de stad
SCHOOL) MET DIE VAN HET BELGISCHE MODEL? ZIJN ER
wel zo dat China niet echt een ver-van-mijn-bed show
zeer snel in haar verschillende facetten leren kennen.
ASPECTEN DIE JE AAN DE UGENT ZOU AANRADEN OM
is voor mij. Vroeger woonde ik in Hong Kong en ga er ook
Desondanks dat ik me niet zo verbonden voelde met de
AAN TE PASSEN NAAR HET AMERIKAANSE MODEL?
jaarlijks terug. Die ervaring heeft mijn interesse in China
stad, vond ik het wel de tofste om uit te gaan eten of
enorm vergroot. Naast de taal leren was het dan ook
drinken.  
super interessant om meer over China zelf te weten te
Roeland: Ik vond dat zeer verschillend met de UGent.
komen op diverse vlakken zoals economie, geschiedenis,
UNIVERSITEIT GENT
wordt gegeven en er geen verplichting om naar de les
ESTHER: JE STUDEERDE EEN JAAR AAN HULT BUSINESS
cultuur,.. Je mag nog zoveel boeken over China lezen,
ROELAND: MOET DE UGENT VOLGENS JOU MEER
te gaan is mijn ervaring aan een Amerikaanse business
SCHOOL IN SAN FRANCISCO - KOOS JE SPECIFIEK VOOR
sommige dingen kom je pas echt te weten door het te
INZETTEN OP BUITENLANDSE ERVARINGEN IN CHINA?
school dan toch vrij verschillend. Heel praktisch, kleine
DE SCHOOL, DE OPLEIDING OF HET LAND?
ervaren.
Esther: Ik ben daar zeker voorstander van aangezien
voor mij. Persoonlijk was ik wel fan van het Amerikaanse
Roeland: Initieel was ik vooral aan het kijken naar een
ESTHER: JE STUDEERDE TIJDENS JE JAAR AAN HULT
je er niet van onderuit kan hoe belangrijk China is
systeem maar af en toe vond ik ook wat te ‘schools’.
geschikte opleiding op een top school, maar later begon
IN DRIE LANDEN DIE GEOGRAFISCH EN CULTUREEL
op het wereldtoneel. Wanneer ik aan mensen, zelfs
Als het op tips aankomt voor UGent, zou ik zeggen dat
de geografische plaats ook meer aan belang te winnen.
ENORM VER VAN ELKAAR VERWIJDERD ZIJN. WAT ZAL
met een economische achtergrond, zei dat ik Chinees
de masters in Gent zich meer mogen onderscheiden
Dus ik zou zeggen dat het een combinatie van de drie
JE VAN ELK LAND HET MEEST ONTHOUDEN?
ging studeren, vonden velen dit een rare, nutteloze
van de bachelors in de zin dat ze minder theoretisch
keuze. Het beeld van China als het land van goedkope
en professioneler mogen zijn. Ook heb ik ondervonden
groepen en verplichte lessen waren wel een aanpassing
een top business school op een interessante locatie. Ik
Roeland: Van San Francisco onthoud ik dat het een zeer
arbeid en productie speelt hier sterk in mee maar niet
dat een goeie lesgever niet altijd een professor met een
had een paar applicaties lopende bij enkele business
liberale stad is waar mensen open zijn in denken en
meer volledig. De koopkracht en het aantal Chinezen
academische achtergrond moet zijn. Een beproefde
schools maar het was uiteindelijk de Master aan Hult
communicatie. Iedereen bouwt mee aan een community
maken het ook een enorm belangrijke afzetmarkt. Ook
zakenman met een passie voor lesgeven vond ik vele
die me het meeste aansprak. De mogelijkheid om op drie
waar het goed en interessant is om te leven. Het is een
zie je dat meer en meer Chinese merken de ambitie
gevallen een pak interessanter zonder dat het moest
verschillende plaatsen te studeren met San Francisco
schitterende stad en mijn persoonlijke lievelingsplek
hebben om naar Europa en Amerika te komen. Daarom
inboeten aan kwaliteit.
als thuiscampus voor acht maanden sloot eigenlijk
van de US. Dubai vond ik de meest indrukwekkende stad
denk ik dat het belangrijk is om de studenten een
perfect aan bij wat ik zocht.
die ik al bezocht heb. De visie, strategie en financiële
realistisch beeld over China te geven en te zorgen dat
ESTHER: DE UNIVERSITEITSRANKINGS ZIJN MOMENTEEL
middelen die daar dagelijks worden ingezet om deze
ze minder sceptisch staan tegenover China en het
WEER EEN HOT TOPIC. JE STUDEERDE SAMEN MET
ROELAND: WAAROM HEB JIJ TROUWENS VOOR CHINA
stad, die in het midden van de woestijn ligt, verder uit
belang van China doorhebben. Dit is concreet heel
MENSEN VAN OVER DE HELE WERELD, HOE EVALUEER
GEKOZEN EN NIET VOOR EEN ANDER BRIC-LAND
te bouwen tot een van belangrijkste steden ter wereld
gemakkelijk realiseerbaar door onder meer casestudies
JIJ NU DE KWALITEIT VAN JOU OPLEIDING ALS
(BRAZILIË, RUSLAND, INDIA EN CHINA)?
is iets waar ik zeer van onder de indruk was. Shanghai
en gastlessen, maar natuurlijk is de beste manier
HANDELSINGENIEUR AAN DE UGENT?
op zijn beurt moet ook zeker niet onderdoen. Toen ik
uitwisselingsprojecten naar China.
Roeland: Hoe tof, praktisch of hoog gerankt die andere
VOS-September-25092013.indd 4-5
5
Daar de UGent vrij theoretisch is, er in grote groepen les
HET BEGIN
was. Ik was op zoek naar een ‘management-master’ aan
ALUMNI AAN HET WOORD
ESTHER MELKEBEKE
BIO
Esther Melkebeke & Roeland Delrue
BIO
ALUMNI AAN HET WOORD
Esther Melkebeke & Roeland Delrue
18/10/13 08:09
STIJN BAERT
Bedrijven hebben steeds vaker Chinese concurrenten of
zijn in Chinese handen. Daarom is Chinees kennen een
enorme meerwaarde
scholen mogen zijn, ik heb gemerkt dat je met een
(lacht). Gelukkig heeft Beijing echt veel te bieden op
universitair diploma van de UGent zeker niet moet
culinair vlak, je vindt er enorm veel lekkere restaurants
onderdoen. De diepgang en nodige inspanningen van
met heel verschillende keukens. een opleiding in Vlaanderen zijn zeker van een hoog
6
niveau. Echter het gebrek aan uitstraling, netwerk,
ESTHER: TOT SLOT, ALS STUDENTONDERNEMER WAS
alumni-werking, internationaliteit en dergelijke zorgt
EN BEN JE VANDAAG NOG STEEDS EEN UITHANGBORD
dat een diploma van deze andere topscholen beter in de
VOOR ONDERNEMERSCHAP AAN DE UGENT. JE
markt ligt dan een diploma aan UGent.
BRACHT BIJNA EEN JAAR DOOR IN AMERIKA, IN DE
BUURT VAN SILICON VALLEY, HOEVEEL VERSCHILT DE
CULTUURVERSCHILLEN
ONDERSTEUNING VOOR ONDERNEMERSCHAP DAAR
ROELAND: DENK JE DAT CHINEES STUDEREN EEN
DAN HIER?
MEERWAARDE KAN ZIJN VOOR EEN EUROPEAAN?
Roeland: Er ging bijna een nieuwe wereld voor me
Esther: Ik denk dat je als bedrijf vandaag moeilijk onder
open. De aanpak, uitvoering, respect en openheid voor
de invloed van China uit kan. Kijk maar naar bedrijven die
ondernemerschap is – op zijn San Francisco’s - ‘on a
een productieafdeling hebben in China of voor wie China
whole other level’. Als innovatie en ondernemerschap je
een belangrijke afzetmarkt is. Bedrijven hebben steeds
ding zijn, dan kom je hier zeker aan je trekken. Ik zou
vaker Chinese concurrenten of zijn in Chinese handen.
niet zeggen dat het meer gestimuleerd of omkaderd
Daarom is Chinees kennen een enorme meerwaarde.
wordt, het is gewoon sterk aanwezig en hangt bijna
Maar als je echt Chinees wil leren spreken, dan moet je
in de lucht. Het wordt gedreven door de mensen en
dit fulltime doen voor minstens zes maand. Door drie
niet door overheden en instituten. In San Francisco is
uur avondles te volgen, zal je na vijf jaar nog steeds niet
er een diepgewortelde cultuur van ondernemerschap
heel ver komen. geïnstalleerd en zo’n cultuur is veel krachtiger dan
Ik werd in China echt ondergedompeld in een andere
maatregelen en omkadering.
cultuur en dat was wel even schrikken. Ik ging op
Erasmus naar Frankrijk en daar is de manier van leven
RENAAT
VAN DE KERCKHOVE
In San Francisco is er een diepgewortelde
cultuur van ondernemerschap geïnstalleerd
en zo’n cultuur is veel krachtiger dan
maatregelen en omkadering
DOCTOR IN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
BIOGRAFIE
• Stijn Baert (°1983, Lokeren)
• Burgerlijk Ingenieur in de computerwetenschappen (UGent, 2006)
• Master of Science in de economische wetenschappen (2008)
DOCTORES
In de kijker
DOCTORAAT
• ‘Transitions in Youth: on Springboards, Waterfalls and Bottlenecks’
• Promotor: Prof. dr. Bart Cockx
• Publicaties: Labour Economics, Economics of Education Review en
Economics E-journal
DOCTOR IN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPENBIOGRAFIE
• Renaat Van de Kerckhove (°1958, Eeklo)
• Licentiaat in de wiskunde (UGent, 1980)
• Gediplomeerde aanvullende studie (GAS) in de bedrijfseconomie
(UGent, 2004)
• Master of Science in de economische wetenschappen (UGent, 2008)
• Voorafgaande ervaring: meer dan 20 jaar informaticus, onder meer voor
Bekaert, Real Software en Dupont de Nemours.
7
DOCTORAAT
• ‘Fiscal policy, employment and growth in open economies’
• Promotor: Prof.dr. Freddy Heylen
• Publicaties: Journal of Population Economics en BE Journal of
Macroeconomics.
ILSE RUYSSEN
ALUMNI AAN HET WOORD
Esther Melkebeke & Roeland Delrue
DOCTOR IN ECONOMISCHE WETENSCHAPPENBIOGRAFIE
• Ilse Ruyssen (°1984, Ieper)
• Master of Science in de economische wetenschappen (UGent, 2006)
• Master of Advanced Studies in economics (KU Leuven, 2007)
• Postdoc UCLouvain
DOCTORAAT
• ‘Determinants of international migration’
• Promotor: Prof. dr. Glenn Rayp
• Publicaties: Empirical Economics
en handelen natuurlijk niet zo verschillend van België.
In China kan het op sommige vlakken moeilijk nog meer
verschillen. Gelukkig konden we af en toe westers gaan
eten want twee maal per dag rijst eten, steekt snel tegen
VOS-September-25092013.indd 6-7
Lees meer over deze en andere doctores op de website van VOSEKO en de FEB.
18/10/13 08:09
Op voorjaar
TERUGBLIK
TERUGBLIK
Op voorjaar
VOSEKO heeft er een druk voorjaar opzitten. Met haar stilaan traditionele alumnidag, de voordracht van proffen Schoors
en Peersman rond ‘De Perfecte Storm’, de allereerste VOSEKO Alumni Cup en het bezoek aan het Gentse Ghelamcostadion was onze agenda goed gevuld. Nu het najaar voor de deur staat een ideaal moment om nog even terug te
blikken...
8
9
Luc Versele krijgt tijdens het diner van de Alumnidag de award
Een goed gevuld auditorium Quetelet voor de voordracht van
Ook onze allereerste Alumni Cup was een schot (mja...) in de roos!
Een 100-tal VOSEKO-leden kreeg eind juni de kans om als één van
‘Alumnus van het Jaar’ uit handen van Vincent Van Peteghem
proffesoren Schoors en Peersman. Hun unieke blik op de financiële
Een vijftiental ploegjes trokken al voetballend ten strijde om de
de eersten het nieuwe stadion van AA Gent te bezoeken!
crisis zorgde voor heel wat bijval!
felbegeerde beker te veroveren!
Alle foto’s zijn ook terug te vinden op onze Facebook-pagina, www.facebook.com/voseko
VOS-September-25092013.indd 8-9
18/10/13 08:09
MARC DE CLERCQ
• Geboren in Aalst in 1951
• Studeerde Licentiaat Economische Wetenschappen (UGent)
INKANTELING HOGESCHOOL
Interview Marc De Clercq
BIO
INKANTELING HOGESCHOOL
Interview Marc De Clercq
• Ere-vice-rector van de Universiteit Gent (2001-2005)
• Decaan van de faculteit Economie en
Bedrijfskunde (1998-2001 en 2008-heden)
VANAF 1 OKTOBER ZULLEN DE RICHTINGEN
HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE
EN PUBLIEK MANAGEMENT VAN DE HOGESCHOOL
GENT WORDEN GEÏNTEGREERD IN DE FACULTEIT
ECONOMIE & BEDRIJFSKUNDE. DEZE INTEGRATIE IS
EEN GEVOLG VAN DE BOLOGNAVERKLARING.
10
Dit is geen fusie,
maar een echte
inkanteling
ROND DE ‘INKANTELING’ IS AL HEEL WAT TE DOEN
GEWEEST. VOSEKO MAGAZINE DACHT DAAROM DAT
HET EEN GOED IDEE WAS OM EENS POLSHOOGTE
TE NEMEN BIJ DECAAN MARC DE CLERCQ. ALS
DECAAN HEEFT HIJ DE INKANTELING VAN DICHTBIJ
MEEGEMAAKT EN HIJ IS DAN OOK DE JUISTE MAN
OM HET VERHAAL ROND DEZE INTEGRATIE VAN A
TOT Z UIT DE DOEKEN TE DOEN.
BESTE MARC, LATEN WE METEEN MET DE DEUR IN HUIS
VALLEN. WAAROP ZAL DE INKANTELING DE GROOTSTE
IMPACT HEBBEN?
De meest nadrukkelijke verandering is dat er een groot
aantal studenten bijkomen. Dat zullen er naar schatting
2300 zijn. Daarnaast komen er ook nog eens een 170tal extra personeelsleden bij. Die moeten allemaal hun
plaats vinden in een nieuwe organisatie. Dat is een
omvangrijke beweging, die zowel een reorganisatie van
de centrale decanale diensten als van de vakgroepen zal
vergen.
WAAR GAAN DIE EXTRA STUDENTEN LES VOLGEN? HET
NIEUWE QUETELET AUDITORIUM IS ZO GOED ALS FULL
TIME BEZET.
Dat hangt af van hoe ver ze staan in hun studie. De
eerstejaars waren het moeilijkst te plaatsen, aangezien
VOS-September-25092013.indd 10-11
zij met het grootste aantal zijn. De universiteit huurt
voor hen een auditorium van de Broeders van Liefde
aan de Stropkaai. De andere studenten krijgen les
in gebouwen van de Hogeschool Gent op de campus
Mercator. Vanaf oktober zal de universiteit daar dus
nadrukkelijker aanwezig zijn.
HOE ZIT HET DAN MET VAKKEN DIE NU AANGEBODEN
WORDEN, ZOWEL AAN DE UNIVERSITEIT OF AAN DE
HOGESCHOOL? ZULLEN DIE OP TERMIJN NIET SAMEN
GEGEVEN WORDEN?
11
Organisatorisch is het gezien de grootte van de groepen
natuurlijk niet mogelijk. Een interessante vraag is wel
of er nog inhoudelijke verschillen moeten zijn. Het
uitgangspunt daarbij is dat zowel de studenten als het
afnemend beroepenveld een goed onderscheid moeten
kunnen maken tussen TEW en Handelswetenschappen.
Handelswetenschappen mag geen light versie van
TEW zijn maar moet een duidelijk eigen profiel krijgen.
Dat moeten we in de komende jaren in Vlaanderen
in het algemeen maar ook in Gent in het bijzonder
realiseren. Dat eigen profiel moet tot uiting komen
in de nagestreefde competenties, de vakken en de
onderwijsmethoden. De opleidingscommissies TEW en
handelswetenschappen zullen daar in het komende jaar
een stevige kluif aan hebben.
BETEKENT DE INTEGRATIE EEN WAARDEVERMINDERING
VAN DE TRADITIONELE FEB-DIPLOMA’S?
Neen, hoegenaamd niet. We moeten er uiteraard steeds
voor blijven zorgen dat de verschillende richtingen
duidelijk geprofileerd blijven. Het probleem van profilering
stelt zich uiteraard minder bij handelsingenieurs en
EW’ers, die gevraagd worden voor specifieke jobs. Maar in
18/10/13 08:09
Interview Marc De Clercq
We moeten er steeds voor blijven
zorgen dat de verschillende
richtingen duidelijk geprofileerd blijven
INKANTELING HOGESCHOOL
INKANTELING HOGESCHOOL
Interview Marc De Clercq
Vanaf nu kunnen we op een
veel grotere schaal werken.
En dat creëert opportuniteiten
de toekomst zullen wij werken aan een afgetekend profiel
van TEW en Handelswetenschappen, om de duidelijkheid
naar de bedrijfswereld te versterken. Als zij een vacature
hebben, dan zouden zij exact moeten weten of ze voor die
plaats een TEW’er of een handelswetenschapper nodig
hebben.
12
HET IS DUIDELIJK DAT ER VOOR DE STUDENTEN EEN
AANTAL VERANDERINGEN OP TIL ZIJN. MAAR U VERTELDE
OOK DAT ER EEN GROOT AANTAL PERSONEELSLEDEN
GEMUTEERD WORDT. HOE ZAL DAT IN ZIJN WERK GAAN?
Alle personeelsleden die van de Hogeschool overkomen,
zullen vanaf oktober onder de huidige reglementen van
de FEB vallen. Het is dus geen fusie, maar een echte
inkanteling.
ZAL DE INTEGRATIE VAN DE NIEUWE MENSEN IN
DE VAKGROEPEN OOK EEN VERSTERKING VAN HET
ONDERZOEK INLUIDEN?
Momenteel is er eigenlijk al heel wat kruisbestuiving
tussen de FEB en de Hogeschool, wat betreft onderzoek.
Dat komt omdat de Hogeschool de laatste jaren heel
veel geïnvesteerd had in nieuw personeel. Een groot
aantal van die nieuwe personeelsleden was afkomstig
van de FEB, hetgeen in het verleden al resulteerde in
samenwerkingsverbanden.
Maar
het
onderzoek
dat
het
ingekantelde
wetenschappelijk personeel zal doen, zal natuurlijk wat
verschillen van het onderzoek dat momenteel wordt
verricht aan de FEB. Het zal meer geënt zijn op de
concrete noden van de bedrijfswereld en er zullen minder
theoretische kaders naar voor worden geschoven. Dat is
een belangrijk verschilpunt.
VOS-September-25092013.indd 12-13
NET ZOALS VOOR DE STUDENTEN EEN AANTAL VAKKEN
DEZELFDE ZIJN, ZIJN ER MOMENTEEL OOK EEN AANTAL
VAKGROEPEN DIE ZOWEL IN DE HOGESCHOOL ALS IN
DE FEB BESTAAN. EEN VAKGROEP MARKETING IS ZO’N
VOORBEELD. WAT GEBEURT DAARMEE?
Die mensen zullen na verloop van tijd geïntegreerd
worden in de bestaande vakgroepen. Ik hoor dat veel
mensen in de Hogeschool er vragende partij voor
zijn om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen.
Eventueel zullen een aantal vakgroepen van naam
veranderen, wanneer de ingekantelde onderzoekers in
deze vakgroepen geïntegreerd worden.
IK HEB HET GEVOEL DAT DE INKANTELING EEN REDELIJK
POSITIEF VERHAAL IS, DAT DE INKANTELING ZONDER
AL TE GROTE PROBLEMEN VERLOOPT. WORDT DIT OOK
WEERSPIEGELD IN HET AANTAL NIEUWE STUDENTEN?
Van de kant van de studenten horen we eigenlijk ook
vooral positieve verhalen. Als je kijkt naar het aantal
inschrijvingen, dan is de integratie een groot succes.
Dit jaar zitten we momenteel (9 september) al op
1142 nieuwe inschrijvingen, terwijl er vorig jaar op dit
moment 885 nieuwe studenten waren ingeschreven in
de beide instellingen samen. Ik vermoed dat deze boom
eind september nog wat zal afvlakken, maar het is hoe
dan ook een succes. Ik vermoed dat we uiteindelijk de
faculteit met het meeste studenten zullen worden. En
dit zonder al te veel marketing toe te passen.
Een enkele kanttekening die bij deze cijfers kan gemaakt
worden, is dat de traditionele eerste bachelor iets minder
populair is. Maar ook dit hoeft geen negatief verhaal te
zijn. Waarschijnlijk kiezen meer studenten nu direct voor
de juiste richting, daar waar ze vroeger eerder kozen voor
de eerste bachelor aan de universiteit.
Een twee opportuniteit is een betere oriëntering van
de studenten. Zij zullen van in het begin naar de juiste
richting kunnen gestuurd worden. Ik denk dat vooral aan
studenten die direct een correcte keuze maken tussen
TEW en Handelswetenschappen.
Tot slot zullen wij op sommige terreinen ook gebruik
kunnen maken van knowhow die zij bezitten en die wij
missen. De Hogeschool is, bijvoorbeeld, heel sterk in
PR en hebben ook veel kennis omtrent stages. Ook ons
netwerk in de samenleving zal versterkt worden. Terwijl
ons netwerk misschien wat meer gericht was op de
grotere bedrijven, hebben zij sterke relaties met KMO’s.
13
Een belangrijke voorwaarde om van deze opportuniteiten
gebruik te kunnen maken, is natuurlijk dat het
overgangsproces goed gemanaged wordt. Maar dat zal
de toekomst uitwijzen.
IN IEDER GEVAL VEEL SUCCES!
KORTOM, DE INKANTELING LEVERT EEN GROOT AANTAL
OPPORTUNITEITEN AAN VOOR ONZE FACULTEIT?
Zeker. Eerst en vooral kunnen we op veel grotere schaal
werken. Neem nu het personeel voor communicatie. Daar
hadden we tot nu toe niemand voor. Dankzij de integratie
krijgen we twee specialisten in communicatie bij. Maar
ook voor het voormalig personeel van de Hogeschool is
deze inkanteling een pluspunt, door de sterke facultaire
administratie die wij opgebouwd hebben.
18/10/13 08:10
Dauwe Vercamer
Dauwe Vercamer
14
Dat de
wetenschap
ondertussen
meer en meer
de wijde wereld
intrekt en op dit
soort menselijke
problemen botst,
lijkt me een
goede evolutie.
VOS-September-25092013.indd 14-15
DAUWE VERCAMER
In deze nieuwe rubriek laten we telkens één van de onderzoekers aan onze
faculteit aan het woord. Hij of zij vertelt over het onderzoek dat zij voeren
en hoe dat relevant kan zijn in ons dagdagelijkse leven. Starten doen we
met Dauwe Vercamer, verbonden aan de vakgroep Marketing.
ONDERZOEKER AAN HET WOORD
Van wetenschappers wordt vaak beweerd dat ze vanuit hun
ivoren toren neerkijken op de maatschappij. Ze bestoken de
wereld met hun abstracties en modellen en zijn extatisch
wanneer ze na jarenlang onderzoek een ‘significante’
verbetering hebben gevonden. Sommigen ontwikkelen ook
‘optimale’ oplossingen voor problemen die in de realiteit niet
eens bestaan. Een gebrek aan link met het bedrijfsleven zorgt
soms voor meer praktijkgericht onderzoek.
Vlaanderen is één van de voorlopers als het aankomt op
bedrijfsfinanciering voor onderzoek. Ook mijn eigen doctoraat
wordt gesponsord door het bedrijfsleven. Ik werkte samen
met een Belgische KMO die aan huis-aan-huis verkoop doet.
Het bedrijf had moeite om de winstgevendheid van zijn
klanten in te schatten en om hen op een efficiënte manier
te bezoeken. Om hieraan tegemoet te komen, heb ik samen
met een collega dan ook een software platform ontwikkeld dat
een aantal aspecten binnen hun logistieke planning verbetert.
Daarbij wordt zowel aan predictive analytics gedaan om betere
winstvoorspellingen te krijgen als aan pure combinatorische
optimalisatie om hun routes te verbeteren.
ONDERZOEK
ONDERZOEK
Dauwe Vercamer
Aangezien er op commissie werd gewerkt binnen het bedrijf,
was na enige tijd dan ook de grootste criticaster overtuigd.
Het is
belangrijk te
beseffen dat
er ook een
menselijke
kant is aan de
uitdagingen
waarmee
bedrijven
worstelen
Dat de wetenschap ondertussen meer en meer de wijde
wereld intrekt en op dit soort menselijke problemen botst, lijkt
me een goede evolutie. Het is belangrijk te beseffen dat het
ontwikkelen van een goede kenniseconomie, gebaseerd op
wetenschappelijke innovatie, een sterk competitief voordeel
kan zijn voor Vlaanderen en België. Als onderzoeker is het
daarbij belangrijk te beseffen dat er ook een menselijke kant is
aan de uitdagingen waar bedrijven mee worstelen. Oplossingen
die daar geen rekening mee houden, worden sowieso aan de
kant geschoven en bereiken nooit het gewenste doel.
Tegelijkertijd zorgt een samenwerking er voor dat de
wetenschap zelf zich kan verrijken met beperkingen,
mogelijkheden en ideeën die vanuit het bedrijfsleven komen.
Die wisselwerking moet er voor zorgen dat de komende jaren
nog meer bedrijven zich engageren om samen te werken met
de universiteiten. Op die manier kan zowel de wetenschap,
met oog voor praktische bezwaren, als het bedrijfsleven, met
een uitgestoken hand naar academische bevindingen, er wel
bij varen.
15
Dauwe Vercamer
PhD-student vakgroep Marketing
De samenwerking hield voordelen in voor beide zijden.
Enerzijds zorgde het conceptuele, modelmatige denken van
de wetenschap er voor dat de planning efficiënter, accurater
en meer dan 20% goedkoper werd. Anderzijds leerden wij
verschillende beperkingen kennen waar je als wetenschapper
niet bij stilstaat. Zo kwam er ineens iemand van de vakbond
aan de deur kloppen die simpelweg vertelde dat mijn voorstel
niet acceptabel was omdat het een andere (betere?) manier
van werken inhield. In het nieuwe model had ik immers een
efficiënter systeem met twee shiften voorgesteld. Dat was
echter onaanvaardbaar want ‘ze deden het toch al jaren met
één shift’. Hoewel dit zinnetje tot grote frustraties heeft geleid,
zorgde het er wel voor dat ik in staat was om nieuwe modellen
op te bouwen die veel dichter bij de realiteit aanleunden. Of
daarmee de (rationeel gezien) beste oplossing bereikt is, laat ik
in het midden. De nauwe samenwerking zorgde er echter wel
voor dat het model kon geïmplementeerd en gebruikt worden
en dat er reële winsten werden gerealiseerd.
18/10/13 08:10
INKANTELING HOGESCHOOL
Vanaf academiejaar 2013-2014 integreren de opleidingen
Handelswetenschappen en Bestuurskunde in de Faculteit Economie
en Bedrijfskunde. Dit betekent een belangrijke groei van onze
faculteit. Voseko verwelkomt de toekomstige gediplomeerden van
deze opleidingen onder haar alumni!
MEER NIEUWE STUDENTEN
De studentenaantallen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
zitten in de lift. Bij het ter perse gaan lag het aantal studenten in de
vijf opleidingen van de faculteit maar liefst 22% hoger dan vorig jaar
op hetzelfde moment..
PERSONALIA
VEK EN STUVECO STARTEN NIEUW JAAR
Stuveco, onze facultaire studentenraad, stelde een nieuw bestuur
samen dat zowel bestaat uit studenten van de opleidingen EW,
TEW en HIR als uit studenten van de integrerende opleidingen. Als
voorzitter werd Nathalie Gys gekozen. Andere bestuursleden zijn
Jelle Heyvaert, Andreas de Witte, Andreas D’Hoine, Caroline Meugens
en Lies Pappens. Ook de VEK, onze facultaire studentenkring, kent
een nieuw praesidium onder leiding van Thomas Vandererfven
(Praeses), David Poissonnier (Vice), Pieter Dhertoge (Penning) en
Liesbeth Cornelis (Penning).
BEST TEACHING AWARD
De laatstejaars van onze faculteit kenden opnieuw de Best Teaching
Awards toe, in een organisatie van Stuveco. Daarmee willen ze
kwaliteitsvol onderwijs belonen. Deze awards werden toegekend
aan Prof. Dr. Freddy Heylen (EW), Prof. Dr. Patrick Van Kenhove
(TEW), Prof. Dr. Mario Vanhoucke (HIR) en Dr. Stijn Baert (assistent).
EXTERNE PRIJZEN EN ERKENNINGEN (SELECTIE)
• Prof. Dr. Michael Frömmel werd door de Europese Commissie aangeduid als coördinator van een
Belgisch-Brits-Zweeds Marie-Curie project met een waarde van meer dan 815.000 euro.
• Studente Liesbet Gillis heeft samen met haar teamgenoot Michael D’hooge (HoGent)
het Solvay Business Game 2013 in de categorie Bachelors gewonnen.
•
De doctorale studie “Do Employers Discriminate Less If Vacancies Are Difficult to Fill? Evidence from a
Field Experiment” (Dr. Stijn Baert in samenwerking met Prof. Dr. Bart Cockx en gewezen
Masterproef-studenten Niels Gheyle en Cora Vandamme) werd bekroond met de
“Prijs van de Stichting P&V voor Onderzoek naar Vroegtijdig Schoolverlaten en Jeugdwerkloosheid”.
Deze studie werd op 7 maart door Stijn Baert voorgesteld in het Europees Parlement.
• Dr. Stijn Baert werd verkozen tot voorzitter van de European Association of Young Economists,
de vereniging die onder andere elk jaar de prestigieuze conferentie Spring Meeting of Young
Economists organiseert.
EERSTE VROUWELIJKE RECTOR
De Universiteit Gent verkoos met Prof. Dr. Anne De Paepe een
nieuwe Rector. Anne De Paepe is diensthoofd van het Centrum
Medische Genetica in het UZGent. Onder haar leiding groeide dit
centrum uit tot een multidisciplinair genetisch centrum met meer
dan 150 werknemers. Ze is co-auteur van meer dan 330 publicaties
in wetenschappelijke vakbladen. Haar onderzoekswerk werd
bekroond met meerdere wetenschappelijke prijzen, waaronder de
Antoine Marfan Award USA en de Marcel Vastesaegerprijs van de
Vereniging voor Cardiologie. Als vice-Rector werd professor Freddy
Mortier (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) verkozen.
16
NIEUWS
Van de faculteit
• Studentes Pearl Debeurme, Sanne Diependaele, Ann-Sophie Parmentier, Julie Scheipers, Hanne Vanaelst and Eline Van Lombeek werden met hun artikel “The Master Project”, waarin ze een vernieuwende
benadering voorstelden voor groepswerken, genomineerd voor de PMI-Belgium University Contest.
17
ALUMNI BREKEN UIT
NIEUWS
Van de faculteit
HAPPYCHILD.BE
Dankzij het winnen van de SMART-award 2012 geschonken door BaQMaR (= Belgian Association for Quantitative
& Qualitative Marketing Research) en het ontvangen van de daarbij horende cheque van 500 euro kon alumnus
Dries Verhaeghe het platform HappyChild opzetten in samenwerking met het Kinderkankerfonds. Het is de
bedoeling om kinderen die het moeilijk hebben en die vechten tegen kanker een gelukkiger bestaan te geven.
De kinderen krijgen de kans om deel te nemen door het inzenden van een tekening. Deze tekeningen worden op
de website www.happychild.be getoond en kunnen door jou geschonken worden in de vorm van een bedrukte
t-shirts, polo’s en/of sweaters met hun tekening erop gedrukt!
GETMEAROUNDTHEWORLD.COM
Zoals het een ondernemende FEB-student betaamt, startte Niels Van den Buverie onlangs een nieuw project
op. Het concept is even eenvoudig als geniaal. Op de website www.getmearoundtheworld.com kan je een
land kopen, waarin de koper zijn of haar logo of foto kan plaatsen. Wie daarop klikt, wordt doorgelinkt naar de
website van de koper. De prijs van een land correleert met de oppervlakte van het land. Hoe groter het land,
hoe duurder. Met de opbrengst van de verkoop zal Niels op wereldreis vertrekken. Niels kon reeds rekenen op
mediabelangstelling van onder andere Radio 2, het zomerprogramma 1000 Zonnen, Het Laatste Nieuws, Het
Nieuwsblad, WTV en ATV. En dus kon ook VOSEKO Magazine niet achter blijven...
VOS-September-25092013.indd 16-17
18/10/13 08:10
Per 1 oktober 2013 integreert de faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde in de faculteit Economie en
Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. In navolging van deze herstructurering bundelen alumniverenigingen Alumni
Tout Court vzw en VOSEKO vzw hun krachten en gaan zij verder door het leven als VOSEKO.
VOSEKO verwelkomt meer dan 5.000 alumni handelswetenschappen en bestuurskunde & publiek management die voorheen
deel uitmaakten van de alumnivereniging Alumni Tout Court vzw die verbonden was met de faculteit Handelswetenschappen
en Bestuurskunde (afgekort HABE, voorheen Hogeschool Gent, Erasmushogeschool, Administratieve en Economische
Hogeschool, Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen, en Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen
en Juridisch Practicum). Hun 75-jarige geschiedenis werd recent vastgelegd in een videodocumentaire, online te bekijken op
de vakgroepwebsite; www.feb.UGent.be/habe. Alumni Tout Court droeg ondermeer constructief bij tot de start of de verdere uitbouw van de professionele carrière
van haar oud-studenten. Dit deed ze aan de hand van relevante infoavonden met uiteenlopende economische topics
zoals ‘hoe voordeel halen uit je personenbelasting’, ‘interactieve presentatietechnieken’ en ‘solliciteren voor beginners’.
Daarnaast organiseerde zij een jobbeurs waarbij laatstejaarsstudenten en alumni kennismaken met bloeiende bedrijven
die afgestudeerden en young professionals rekruteren. Ook ontmoetingsmomenten waarbij oud-studenten met elkaar
“De integratie betekent een versterking van onze huidige alumniwerking,” aldus Arne De Keyser, voorzitter van het Dagelijks
Bestuur van VOSEKO. “We bereiken voortaan een veel grotere doelgroep alumni economie en management en groeien zo
uit tot de grootste alumnivereniging economie op Oost-Vlaamse bodem.” Ook Pieter Marius, (ex-)voorzitter van Alumni
Tout Court, is laaiend enthousiast: “Vanaf nu kunnen onze alumni deelnemen aan het uitgebreide en boeiende aanbod
van VOSEKO met o.a. tal van workshops en netwerkmomenten.” Het kernteam van VOSEKO wordt versterkt door de (ex-)
bestuursleden van Alumni Tout Court. Samen bouwen zij eensgezind verder aan het alumninetwerk.
Economen aller landen, verzamelt u! We hopen van harte jullie te mogen verwelkomen op één van onze volgende
activiteiten!
23 oktober 2013
LECTURE MARKETING MANAGER VAN HET JAAR
Alumnus Dirk Oosterlinck (bpost) en Bernard Van
Causenbroeck komen het succesverhaal achter
bpost uit de doeken doen. Een aanrader voor
handelsingenieurs!
4 NOVEMBER 2013
LECTURE TOMÁŠ SEDLÁČEK
Voordracht rond zijn bestseller ‘Economics of
Good and Evil’ door professor en voormalig
raadgever van Tsjechisch president Havel.
Volgens Yale één van de 5 hot minds in economie.
7 NOVEMBER 2013
LECTURE MANAGER VAN HET JAAR
Eric Van Zele (Barco) werd eind vorig jaar verkozen
tot manager van het jaar. Een bekroning voor het
mooie parcours dat hij sinds 2009 bij Barco heeft
gerealiseerd. Een ideale gelegenheid om zijn
verhaal te horen!
ACTIVITEITEN
LECTURE TOMÁŠ SEDLÁČEK
• de jonge en veelbelovende econoom, die door Yale werd uitgeroepen tot één van de vijf hot minds in economie
• internationaal bekend geworden met zijn boek ‘Economics of Good and Evil. The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street’
• geeft een interactieve lezing waarin hij dieper zal ingaan op de hedendaagse economische uitdagingen.
• Nadien gaat hij in debat met het publiek, onder begeleiding van professor Koen Schoors.
• Maandag 4 november, 20u
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Auditorium Quetelet
• Inschrijven via www.voseko.be
21 NOVEMBER 2013
SPEEDDATE
De laatstejaarsstudenten krijgen de kans om
gedurende een 15-tal minuten vragen te stellen
aan alumni die pas zijn beginnen werken. Net als
een speeddate komen ze tegenover verschillende
achtergronden en profielen te staan!
11 DECEMBER 2013
ANDRÉ BOUFFIOUX, CEO VAN SIEMENS BELGIË/
LUXEMBURG, ZAL FUNGEREN ALS DERDE
SPREKER VAN 2013 IN DE LEZINGENREEKS
ALUMNI TOPTALENT. HIJ BEHAALDE IN 1984
HET DIPLOMA BURGERLIJK ELECTROTECHNISCH
INGENIEUR AAN DE UNIVERSITEIT GENT.
HOU JE ALVAST KLAAR VOOR ONZE ALUMNI
AVOND
In februari volgend jaar vindt de volgende
editie plaats van onze alumnidag. Met een
toespraak door de alumnus van het jaar, een
huldiging van de gevierde jubilarissen en een
uitgebreid diner wordt ook deze editie weer
een schot in de roos.
Een speciale welkom gaat uit naar de
afstudeerjaren 2004, 1989, 1974, 1964 en
1954. Bent u in dit jaar afgestudeerd? Stuur
dan zeker uw gegevens door naar [email protected]
voseko.be of naar VOSEKO, Tweekerkenstraat
2, 9000 Gent of neem contact op met Katrien
De Kegel op 09 264 98 29. Wij houden u dan
verder op de hoogte!
Neem zeker een kijkje op www.voseko.be
en www.ugent.be/nl/alumni voor meer
informatie en een up-to-date agenda
VOS-September-25092013.indd 18-19
DETAILS
VOSEKO VERWELKOMT 5.000 NIEUWE HOGENT ALUMNI
kunnen bijpraten en ervaringen delen, behoorden tot hun hoofdactiviteiten.
18
Kalender
ACTIVITEITENKALENDER
VOSEKO VERWELKOMT
VOSEKO VERWELKOMT
5000 nieuwe alumni
19
VOORDRACHT MANAGER VAN HET JAAR
• jaarlijkse traditie waarbij VOSEKO
de Manager Van Het Jaar uitnodigt
• dit jaar viel deze eer Eric Van Zele, huidig CEO van Barco, te beurt.
• Hij komt zijn succesverhaal met Barco uit de doeken doen.
• Donderdag 7 november, 20u
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Auditorium Quetelet
• Inschrijven via www.voseko.be
Meer info en inschrijvingen op www.voseko.be.
18/10/13 08:10
U beter
kennen om
u beter te
verzekeren.
t 30 Europese
n in maar liefs
ge
in
sig
st
ve
lt
O te
n gezondheid
De Groep ERG
op het vlak va
1
n
er
da
m
r
m
ee
nu
m
p
de
de groe
lt
te
g
landen. Het is
aa
nd
Va
so van
ndrisico’s.
premie-incas
al
ta
to
en rechtsbijsta
n
ee
allen op
anten. Met
klanten terugv
ze
40 miljoen kl
de
al
en
nn
gbureau
2011 ku
rtner. Het ratin
pa
€ 20 miljard in
le
ië
nc
na
fi
stabiele
ge ‘A’-onderseen solide en
aan ERGO de ho n ERGO
e
nd
ke
’s
or
Po
Standard &
le stabiliteit va
at de financië
ktleiders
cheiding toe, w
één van de mar
s
GO
ER
is
ië
lg
In Be
n schenken on
in de verf zet.
697.000 klante
n
nd
da
le
r
ul
ee
nv
M
.
aa
aren
verzekeringen,
in pensioensp
or hun levens
vo
en
uw
ro
rt
hun ve
f beleggingen.
pensioen en/o
Meer info ? Op de website www.ergo.be
kunt u eenvoudig en snel het agentschap in uw regio vinden.
U kunt ook altijd telefoneren op het nummer 02/535.57.11
(Maandag-Dinsdag-Donderdag : 8.30 - 17.00 / Woensdag : 13.00 - 19.00 Vrijdag 8.30 - 16.00)
of een mailtje sturen naar [email protected]
ERGO, merk van ERGO Insurance nv
Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel, België | T +32 (0)2 535 57 11 | F +32 (0)2 535 57 00 | www.ergo.be | [email protected]
Brussel RPR 0414.875.829 | IBAN BE24 3101 1430 0038 | BIC BBRUBEBB | Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0735
VOS-September-25092013.indd 20
18/10/13 08:10