Spectrom 7 - Het Spectrum

De
SpectrOm
Jaargang 18 • Nummer 7 • 11 december 2014
Jaarverslag.
Op onze website vindt u een verslag van het
schooljaar 2013 – 2014. In dit verslag willen wij
iedereen informeren over wat we bereikt hebben,
wat we meegemaakt hebben en hoe de
onderwijsontwikkelingen in de school verlopen.
Kortom: het doel is een evaluatie van het
afgelopen schooljaar, gezien in de context van het
meerjarenbeleidsplan, zoals beschreven in het
schoolplan 2011 – 2015.
Wij wensen u veel leesplezier!
Klassenouders tellen zich voor :
een nieuw item in ons
Spectrom.
AGENDA
Donderdag 18 december
Kerstviering in de kerk
Donderdag 18 december
Kerstdiner: aanvang 17.30 uur
Vrijdag 19 december
Om 12.00 uur begint de
kerstvakantie
Maandag 5 januari
Eerste schooldag in 2015
Wij zijn klassenouders van groep 7a:
Anja Bonné: moeder van Gwendoline
Angelique Vos: moeder van Didier
Gerja Smithuis-Bovens: moeder van Wouter
Het Spectrum nu ook op Twitter!
Zoek ons op: SpectromSKOP
Door middel van dit stukje, stellen wij ons graag aan u voor!
Wat doen klassenouders?
De klassenouders zijn het eerste aanspreekpunt voor de juf als er iets geregeld moet
worden, waarbij hulp van ouders nodig is. Voorgaande schooljaren werd altijd via
diverse mails gevraagd of er ouders konden komen helpen met een activiteit. Daarbij
kan worden gedacht aan uitstapjes naar de kinderboerderij etc., de Kerk, knutselen
op school, klas en school versieren etc. Soms bleek het nog best lastig om voldoende
ouders te vinden. Allerlei hulptroepen, zoals opa’s en oma’s werden dan ingeschakeld
om de activiteit toch door te laten gaan.
Sinds dit schooljaar wordt gewerkt met het ouderhulpformulier en wij hebben het
verschil direct gemerkt. De ouders kunnen zich nu aan het begin van het schooljaar
inschrijven voor de activiteiten gedurende het jaar en kunnen dit meteen inplannen
in hun agenda’s. Dit werkt veel prettiger dan wanneer pas een of enkele weken van
tevoren om hulp wordt gevraagd.
Waarom zijn wij klassenouders geworden?
Wij vinden het leuk om klassenouder te zijn omdat wij op deze manier meer
betrokken zijn bij de klas en de juffen. Met name in de hogere klassen, waar je niet
meer met je kind mee loopt naar de klas, merk je dat je veel minder contact hebt
met de kinderen en juffen van de klas.
Wij geven nu graag ‘de pen’ door aan de klassenouders van een wat lagere groep,
omdat wij benieuwd zijn naar hun ervaringen. Dus, klassenouders van groep 3B,
succes ermee!
Tara Neleman voltooit Junior
Med School.
Vrijdag 14 november geleden leverde V6leerlinge en onze oud-leerlinge Tara Neleman
een unieke presentatie: zij is de eerste
Stanislasser ooit die een diploma haalde voor het
prestigieuze Erasmus Junior Med School
programma. Ze doorstond de zeer zware selectie
en volgde twee jaar lang colleges van hoog niveau in het Erasmus Medisch Centrum
in Rotterdam. Ook deed ze zelfstandig onderzoek naar hypertrofe cardiomyopathie.
Op de foto presenteert ze haar onderzoek samen met haar collega van een andere
school. Natuurlijk feliciteren wij haar van harte en zijn toch ook wel heel trots op
deze oud-leerlinge!
Herinnering: We starten met schoolfruit!
Op 05-01-2015 starten we met schoolfruit van Verstappen Versproducten. Zij bieden
de mogelijkheid tot een schoolfruit abonnement voor 5 dagen per week. Het aanbod
varieert van kinderbananen, kinderappels, kindermandarijnen, gevarieerd gesneden
fruit en diverse snackgroenten waar onder snack-tomaatjes en snack- komkommers.
Op veel scholen zijn dit soort schoolfruitdagen al een succes. Het is lekker, leerzaam
en gezond.
Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan komt
en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen.
Natuurlijk blijft de ochtendpauze verder zoals uw kind gewend is. We genieten even
rustig samen van een hapje
en wat drinken.
Gezonde school!
Wat een kind eet, is de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien
het echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld
met schoolfruit. Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook meer over waar ons
eten vandaan komt en over het lichaam. Die vorm van leren door ervaren werkt
goed. U plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat
schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en groente
eten.
U kunt uw kind hiervoor aanmelden op de website van Verstappen. Ook kunt u hier
meer informatie vinden: www.verstappenversproducten.nl
Sinterklaas
Wat was het een groot feest afgelopen vrijdag op school. Het begon al vroeg in de
ochtend met ‘het wakker zingen’ van Sinterklaas. Door het mooie gezang werd
Sinterklaas wakker uit een diepe slaap. De hele dag hebben de kinderen genoten.
Groep 1 t/m 4 mocht een bezoekje brengen aan de Schatkamer. Daar las Sinterklaas
voor uit het grote boek en mochten de kinderen een cadeautje uitkiezen. De andere
groepen hebben erg hun best gedaan op hun surprises en gedichten. Het uitpakken
en voorlezen was dus een hele happening. Voor iedereen was het een leuk
Sinterklaasfeest en we kijken uit naar het bezoek van volgend jaar van de goede
oude Sint met zijn Pieten.
De "Ik ben Ik" training.
In januari 2015 start de Praktijk voor Speltherapie
Fransen met nieuwe groepen voor de "Ik ben Ik"
training, een sociale vaardigheid training voor
kinderen.
Middels de training leren kinderen beter om te gaan
met thema's als samenwerken, voor jezelf opkomen,
een positief zelfbeeld ontwikkelen en het vergroten van
zelfvertrouwen.
De training is geschikt voor kinderen tussen de 6 en de 12
jaar, waarbij de indeling plaatsvindt in twee leeftijdsgroepen
(6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12).
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur die wekelijks plaatsvinden na
schooltijd, locatie Delfgauw.
Er wordt bewust voor gekozen om de groepen klein wat betreft omvang te houden,
zodat de kinderen goed de aandacht voor zichzelf en voor elkaar hebben en de
ruimte ervaren om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarbij geeft het ons de
mogelijkheid om de training nog beter 'op maat' aan te kunnen bieden!
Indien u vragen heeft of u wilt uw kind aanmelden, neem dan contact op met
Praktijk voor Speltherapie Fransen via de website www.speltherapie.eu of telefonisch
met
Sascha Fransen telefoonnummer 06-52476050.
Spectrum kerstborrel.
Donderdag 18 december a.s. begroet de kerstcommissie u graag (weer) op de
jaarlijkse kerstborrel. Zodra om 17.30 uur alle leerlingen in hun klas welkom zijn
voor het kerstdiner, wordt u door de kerstcommissie in de in kerstsferen gehulde
(kleine) speelzaal hartelijk ontvangen.
Onder het genot van onder meer erwtensoep, glühwein en warme chocolademelk
kunt u elkaar ontmoeten. De gelegenheid om elkaar eens wat langer te spreken dan
op de haastige momenten tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen.
Kerstgezinsviering
Op woensdag 24 december is er om 19:00 uur een kerstgezinsviering in de RK
Vredeskerk aan de Nassaulaan in Delft. We vertellen het verhaal van de geboorte
van Jezus. We beelden dit verhaal ook uit. Als je vroeg komt, kun je daar misschien
wel aan meedoen.
We zoeken nog kinderen die willen meezingen met
het kinderkoor. Op dinsdag 17 december kun je de
liedjes oefenen met juf Marianne. Verzamelen om
15:30 uur in de hal van het Spectrum. (Ook voor
kinderen die niet op het Spectrum zitten).
Werkgroep gezinsvieringen
Sacramentskerk/Vredeskerk Delft
Voor overige kerstvieringen zie: www.rkdelft.nl
Eerste Heilige Communie in de Maria van Jessekerk en
de Sacramentskerk.
Kinderen die dit jaar in groep vier zitten of vóór 31 december 2015 acht jaar worden,
willen wij van harte uitnodigen hun Eerste Heilige Communie te doen. De Eerste
Heilige Communieviering zal het komend jaar plaatsvinden op zondag 19 april 2015
in de Maria van Jessekerk.
Opgeven kan tot 15 januari 2015 via het emailadres
[email protected] Wanneer u uw kind
inschrijft ontvangt u een inschrijfformulier en nadere informatie over de
voorbereidingen voor de kinderen en hun ouders.
De werkgroep heeft er weer veel zin in en hoopt dat het een goede voorbereiding en
een fijn feest zal worden voor de eerste communicantjes en hun ouders!
Werkgroep 1e Heilige Communieviering Maria van Jessekerk en Sacramentskerk