Programma (pdf)

PSV Kouros Roze Zaterdag Tournooi
Datum:
Zaterdag 5 juli 2014
Organisatie: PSV Masters & Kouros
Zwembad: Van Lint Bad (25m, 6 banen)
(Zwembad Studentensportcentrum Eindhoven)
TU/e terrein
Onze Lieve Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
040- 247 3232
www.tue.nl/sportcentrum
Inzwemmen: 13:30 uur
Wedstrijd: 14:00 uur
Einde:
uiterlijk 18:00 uur
Secretariaat: Harold Matla
[email protected]
Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pauze
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
4x50m. wisselslag estafetteslag d/h/mix
200m. vrije slag d/h
25m. vlinderslag d/h
25m. rugslag d/h
100m. schoolslag d/h
100m. wisselslag d/h
50m. vlinderslag d/h
50m. rugslag d/h
4x25m. wisselslag estafetteslag d/h/mix
15 minuten inclusief pauzenummer
800m. vrije slag d/h (max. 3 series)
25m. schoolslag d/h
25m. vrije slag d/h
100m. vlinderslag d/h
100m. rugslag d/h
50m. vrije slag d/h
50m. schoolslag d/h
4x50m. vrije slag estafetteslag d/h/mix
Inschrijving sluit:
zondag 22 juni 2014
Wijzigingen uiterlijk: woensdag 2 juli 2014 20:00 uur
PSV Kouros Roze Zaterdag Tournooi
Op zaterdag 5 juli is het in Eindhoven roze zaterdag. Die dag zullen er in Eindhoven tal van
activiteiten plaatsvinden.
In samenwerking met Kouros organiseert PSV Masters die dag een Masterswedstrijd.
Op het programma staan 25/50/100m nummers, een 200m en een 800m (max. 3 series).
Daarnaast estafettes en een pauzenummer.
Doel
Het hoofddoel van deze wedstrijd is om het masterszwemmen te bevorderen en vanuit de
mastersgedachte op een gezellige manier sportief bezig te zijn. Het thema van Roze Zaterdag
Eindhoven is 'Diversiteit kleurt je leven'. Juist om die reden is deze wedstrijd is niet specifiek voor
gay-zwemmers, maar juist een open masters wedstrijd.
Daarnaast geldt de wedstrijd ook als testwedstrijd voor de WMK in Montreal (CAN).
Algemene bepalingen









Er wordt gezwommen volgens de bepalingen van de KNZB en FINA.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Door inschrijving verklaart de deelnemer/deelneemster fit genoeg te zijn om aan deze
wedstrijden deel te nemen.
Open inschrijving vanaf 20 jaar en ouder (20+).
De duur van elke wedstrijd is beperkt tot max. 4 uur. Bij te grote deelname behoudt de
organisatie zich het recht voor om het aantal starts te beperken. Deelnemers worden hiervan
tijdig op de hoogte gebracht.
Een deelnemer mag niet meer dan 4x persoonlijk starten bij deze wedstrijd.
Op 800m zijn max. 3 series. Bij grote animo hiervoor kan worden overwogen een extra serie
te laten starten, danwel met 2 deelnemers in een baan te zwemmen.
Deelname aan de 800m geschied op volgorde van inschrijving.
De organisatie houdt zich het recht voor om foto's van het evenement te publiceren op de
website. Bij bezwaar kunnen foto's op verzoek worden verwijderd.
Inschrijving






Inschrijving vindt plaats via lxf-inschrijfbestanden, waarbij per deelnemer wordt vermeld de te
zwemmen afstand en de te verwachten tijd.
Inschrijven bij het secretariaat van de betreffende organisatie.
Inschrijvingen dienen 2 weken voor de wedstrijddatum bij het secretariaat ontvangen te zijn.
Afmeldingen en wijzigingen worden geaccepteerd tot uiterlijk ’s woensdags 20:00 in de week
voor de wedstrijd. Daarna is inschrijfgeld verschuldigd.
Betaling van het inschrijfgeld vindt plaats aan het bad voor aanvang.
Bij een vereniging met 4 of meer deelnemers graag juryleden opgeven.
Inschrijfgeld
per 25m start
per 50m start
per 100m start
per 200m start
per 800m start
Estafettes
1,50 euro
1,75 euro
2,00 euro
3,00 euro
5,00 euro
gratis
Programma, uitslagen en prijzen



Per vereniging per 10 deelnemers 1 gratis programmablad, met een minimum van 1.
Uitslagen worden uitsluitend per e-mail verstrekt.
Voor de eerste 3 aankomenden per leeftijdscategorie bij de persoonlijke nummers zijn prijzen
beschikbaar.
Informatie
Meer informatie over is te vinden op:
www.psvmasters.nl/5juli2014 & www.kouroseindhoven.nl