Beste GUO-maat, Zelfs een ijskonijn zou voor minder..

Beste GUO-maat,
chord. En dat dan ook nog met de Eerste Wereldoorlog als
thematiek, 100 jaar na aanvang. Indringend gezongen,
loepzuiver en een salvo tekstuele voltreffers, met scherp
geschoten, snijdend door merg, been, ziel, zaligheid. Zelfs een
ijskonijn zou voor minder..... Met niks te vergelijken ook, ook
niet uit de angelsaksische folk. Nou vooruit dan: met wijlen
Swan Arcade waaraan ze eens ontsproten. En met schatplicht
aan icoon John Tams, zo bleek gaandeweg de songs.
Hierbij onze november-editie van ons GUO-Nieuws. Met onze
nieuwste nieuwtjes van voorbije en komende periode. Lees ze! Neem de Christmas Truce als voorbeeld. De hallucinante
En forward ze! Naar belangstellende vrienden, buren, absurditeit van The Great War, opgekropt in een enkele song.
Over privates beiderzijds die elkaar naar het leven staan. Elkaar
kennissen, collega’s, familie!
beschietend vanuit hun trenches, tussen de blooming poppy's
Resterend GUO-programma 2014/2015
door, In Flanders Fields. Om met Kerst de strijdbijl te begraven
za 15 nov, 20.30u, Tiliander: Wereldorkest Olla Vogala en huislijke gezelschapsspelletjes met elkaar te spelen. Waarin
(Vlaanderen / cd-presentatie-concert / met gratis cd voor ze elkaar de pot, een pint en een sigaar gunnen. Xmas goose
elke bezoeker)
en plumpudding zijn voorbehouden aan hun officers, maar
za 20 dec, 20u, Tiliander: A musical Journey on the Road
toch.... wat ze hebben, delen ze. Om bij het scheiden van de
to Bhutan, met artists in residence Linde Nijland & Bert
markt elkaar het allerbeste te wensen. Voordat ze weer
Ridderbos, guests on stage & musical roadmovie
za 24 jan, 20.30u, Tiliander: Quatro Ventos (Portugal / afzakken naar hun trenches. Om elkaar af te slachten. Of te
bestoken met giftig mosterdgas.
fado)
za 28 feb, 20u, Tiliander: Celtic Night 3 in 1, featuring:
Fernhill (Cymru), Lakshmi (Vlaanderen) en Carmina (UK
/ Eire)
zo 29 mrt, 15u, Proeflokaal 't Gelagh: Toby & Friends
(Australië / rootsrock Down Under / pubgig)
Hoe te reserveren?
=>digitaal: zie www.guo.inoisterwijk.nl
=>post: brochure 14/15 Cultuurcentra Oisterwijk –Moergestel
=>tel: 013 – 5217220 van ma t/m vr tussen 9 en 17u
=>aan de balie:
>vr 18 – 20.30u in Tiliander
>vanaf één uur vóór tot aanvang GUO-concert
Het is maar een voorbeeld. Dat ware de opmerkelijke bloedband
tussen Queen, Kaiser en Tzar ook geweest. Of de electric
wire die de Belgen poogde te beletten 'd'n Grooten Oorlog' te
ontvluchten. Toch bereikte één miljoen van hen alleen al
neutraal NL, van wie 1500 Oisterwijk. Dat toen zelf amper
zeven miljoen, respectievelijk 3800 zielen telde.
Of jeugdboek War Horse, beststeller van Michael Marpugo.
Dat in theaterbewerking als Joop van den Ende productie
de Nederlandse theaters afdraaft. In Engeland trekken Coope
Boyes Simpson in combi met Marpugo's vertellingen
kathedralen vol. In toenmalige oorlogsbrandhaard tussen
Nog meer GUO-info?
West-Vlaamse IJzer en Picardische Somme zong het trio in
=>Voor meer GUO-info, gratis abonnement GUO-Nieuws, aug voor duizenden bewogen bezoekers op het folkfestival
‘Vrienden van GUO’, GUO Package Deal korting & (voor
in Dranouter. In NL tonen media maar zuinigjes interesse in
kinderen) gratis GUO-tickets, … kunt u terecht op
onze concertaankondiging. WOI? 'We' waren toch neutraal?
www.guo.inoisterwijk.nl.
=>Volg ons op Facebook en Twitter. Klik de buttons aan op de
Dan valt het nog mee dat het protestants kerkmonumentje in
homepage van onze website. De rest wijst zichzelf!
=>Verder kunt u mailen naar [email protected] en bellen Oisterwijk op zonnige zomi 19 okt redelijk gevuld was. En dan
naar onze GUO-foon: 013 – 5210175.
is het tekenend dat de meegebrachte nieuwe dubbel-cd's 'In
Bij GUO kunt u dus niet terecht voor ticketreserveringen!
Flanders Fields' en bijhorende boeken al in de break sold out
raakten.
GUO-blik terug op serie-opening Coope Boyes & Simpson
Zelfs een ijskonijn zou voor minder.....
Laat ik met de deur in huis vallen: eigenlijk ben ik niet zo van
de a capella. Meer van de rafelige stem die tegen een prangend
instrument aanschuurt. Maar dan is daar dat Engelse trio Barry
Coope, Jim Boyes & Les Simpson. En dan ook nog
driestemmig, in perfect harmony, op jacht naar dat ringing
Het zijn niet de bezoekersaantallen die ons drijven. Al helemaal
niet bij dit concert. Het is de beleving. Volgens enkele
Dranouter-diehards was die in de intimiteit van het kerkje
anderhalf tandje sterker dan in die giga festivaltent van enkele
maanden daarvoor. 'Only Remembered', 'Lay Me Down',
'Living it Up' en andere anti-oorlog songs... Als nazaat van één
van die 1500 zouden mijn ogen voor minder kunnen branden.
Toch hield ik het droog, misschien omdat ik eigenlijk niet zo
van de a capella ben. Anderen om me heen lieten een traantje.
Misschien omdat de wereld opnieuw in de hens staat. Toen en
nu, hier en daar: altijd iemands vader, altijd iemands kind. Werd
ik ooit eerder zo intens ingetogen bedankt voor de organisatie
van een concert?
We lijken hardleers. Om met Coope Boyes & Simpson te
spreken: 'The more we come to know of this bloody Great War,
the stronger we long for eternal world peace.' Honderd jaar na
uitbraak van de Grote vieren we in Oisterwijk het 70ste
bevrijdingsjaar na de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we
uitgebreid en uitbundig. En dat is goed. Maar hoeveel dichter
kunnen deze aan elkaar tegengestelde feiten uit beide
wereldoorlogen tegen elkaar aan schuren?
mondiale integratie van oude en nieuwe muziek 'de Vlaamse
versie van het Willem Breuker Kollektief'. Maar sindsdien trad
Olla Vogala niet meer in Nederland op. Totdat ze GUO
uitkozen om hun schijf in Nederland te presenteren. Ze spelen
de cd integraal en elke bezoeker krijgt er eentje mee naar huis,
desgewenst met handtekening van de maestro. Voor de eigen
cd-collectie om na te genieten, om cadeau te doen, of allebei.
Gratis cd bij concert of, zo u wilt, vrijwel gratis concert bij cd.
Aardige geste met Sint en Kerst in het verschiet.
Al meer dan 15 jaar vervlecht Vandenabeele in Olla Vogala
Barry Coope, Jim Boyes & Les Simpson zongen over The Great beklijvende indrukken die afzonderlijke leden tijdens muzikale
War in Oisterwijk. Dat deden ze intens en overtuigend. En ook reizen opdoen tot onvoorspelbare stijlmengsels. Ongebreidelde
kruisbestuivingen van genres met maling aan een stijlbreuk
dat is goed. Opdat 'The Great War' voor 'neutraal' Oisterwijk
meer of minder. Op het live album resulteert dit in een
een tikje minder 'The Forgotten War' moge worden.
vernuftige mix van chansons, anti-oorlogsliederen, liederen
over onmogelijke liefdes en instrumentale composities met
inslag uit Arabische muziektradities. Liedteksten komen uit
_______________________________________________ eigen gelederen, zijn ontleend aan poëzie van Geert Cyriel
GUO-blik vooruit op cd-launch wereldbigband Olla Vogala Tavernier en van Slaeurhoff of (via de christelijk-Arameense
broncultuur uit Mesopotamië, roemruchte rivierendelta tussen
Gratis cd bij concert-gratis concert bij cd Eufraat en Tigris) uit Syrië.
Vlaams wereldorkest Olla Vogala presenteert op zaterdag 15
november haar cd 'Live in de Sint-Baafsabdij' voor het Wouter Vandenabeele
Nederlandse publiek bij concertorganisatie Groeten Uit Sleutelfiguur Wouter Vandenabeele spon afgelopen anderhalf
Oisterwijk in Cultuurcentrum Tiliander. Bij dit tweede GUO- decennium een rode draad doorheen de Vlaamse folkscene. Hij
concert uit serie 2014/2015 ontvangt elke bezoeker ter plekke maakte faam als violist, componist en arrangeur in
een gratis exemplaar van de cd die Olla Vogala tijdens het superformatie Ambrozijn, filmisch folkbaluitspinsel Balbrozijn,
concert integraal speelt. Voor de eigen collectie om na te als helft van Griebo, in subtiele folkbalbende Naragonia, in het
genieten, om cadeau te doen, of allebei. Gulle geste met Sint en Gentse Folk Viool Project GFVP, in psychedelisch folktrio
Boma Family, als grondlegger van Olla Vogala en afgeleide
Kerst in het verschiet.
Balla Vogala. Hij trok naar en door Afrika en concerteerde met
Belangstellenden reserveren tickets voor dit GUO-concert via Afrikaanse griots als peulviolist Issa Sow en kora-speler Bao
een link op www.guo.inoisterwijk.nl. Telefonisch reserveren Sissoko uit Senegal (o.a. ‘Swahili Encounters’ op Zanzibar),
tijdens kantooruren kan ook: 013 - 5217220. Op vrijdagavonden was drijvende kracht achter Marokkaans-Vlaams project Brared
tussen 18 en 20.30 uur zijn tickets te koop aan de balie van Ataï en het Zuid-Afrikaanse Zuiderwind.
Tiliander. Voor zover voorradig verkoopt GUO tickets ter
plekke op de concertdag vanaf een uur voor aanvang van het Voor de Olympische Spelen in 2004 in Athene leidde hij het
cd-presentatie-concert dat om 20.30 uur begint.
prestigieuze Hadzidakis-project met Teresa Salgueiro, Lucilla
Verfrissende smeltkroes
Onder artistieke leiding van creatieve duizendpoot Wouter
Vandenabeele brengen de vijftien orkestleden van Olla Vogala
een verfrissende smeltkroes van folk, jazz, klassiek,
wereldmuziek en
meer. Volgens de één is het een
'wereldmuziekorkest', volgens de ander een 'folkbigband'. maar
wie het in één woord vangt, doet Olla Vogala per definitie
tekort. Via de dialogerende, samenvloeiende, bindende kracht
die van muziek uitgaat geeft een bezielende Vandenabeele met
zijn zich voortdurend transformerende bende dynamisch handen
en voeten aan vaak loze begrippen als verbroedering,
interculturalisme en multi-etniciteit.
Galeazzi, Joji Hirota, Kari Bremnes, Eva De Roovere en
anderen. In woonplaats Gent schreef hij in 2005 muziek bij een
vuurwerkshow op nationale feestdag in opdracht van het
stadsbestuur en verzorgde hij, met Steve Houben, Erik
Vermeulen, Savina Yanatou, Philippe Thuriot, Ex Tempore en
anderen, de muzikale opening van De Handelsbeurs. Hij
speelde op Europese festivals waaronder Womex, in het
National Theatre in Londen en met internationale coryfeeën uit
de wereldmuziek.
Hij is gereputeerd docent en artistiek leider op internationaal
jongerenmuziekkamp Flanders Ethno, stage international d’été
de Neufchateau voor de Franse gemeenschap, jeunesse musicale
op Cyprus, op folk- en jazzstages van Muziekmozaïek en bij de
samenspelklas van volksmuziekstages Gooik, muziekacademie
Hun zevende cd 'Live in de Sint Baafsabdij' kwam vorig jaar in
Sint-Niklaas en eigen jongerenorkest Transpiradansa waarover
België uit en reeg jubelende recensies aaneen. Zo is volgens de
hij tevens de directie voert.
Volkskrant Olla Vogala met haar bizarre improvisaties en
Vlaanderen Boven
Wouter Vandenabeele drukte zijn stempel op meer dan twintig
cd’s, dompelde zich onder in soloprojecten (‘Chansons sans
Paroles’) om met Turkse duduk-speler Ertan Tekin op te duiken
in oriëntaalse dwarsverbanden (‘Chansons pour la Fin d’un
Jour’) of recent nog met Marc Haumann in een
muziekproductie over de Eerste Wereldoorlog waarvoor hij
tevens tekende voor de arrangementen. In december 2012
smeedde hij als artiest in residentie in opdracht van GUO voor
haar thematisch minifestival 'Vlaanderen Boven' in tweemaal
anderhalf uur een zelf samengeraapt select elftal tot uniek team.
Hij bracht een frivole folkcocktail op smaak, met solistische
improvisaties die ontaaardden in een tutti finale.
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk organiseert de jaarlijkse
GUO-concertseries in Oisterwijk. De stichting omvat enkele
tientallen pro deo bestuurders en overige vrijwilligers die de
GUO-concerten in en om Oisterwijk al 36 jaar mogelijk maken.
Ze doen dit belangeloos, puur uit passie voor de muziek. De
GUO-concerten zijn een toegevoegde waarde aan de
voorstellingen die Cultuurcentrum Tiliander zelf programmeert.
Ze onderscheiden Tiliander van de overige cultuurcentra uit de
ruime regio.
Uitbreiding
Vanaf september 2015 gaat Stichting Podiumkunsten
Oisterwijk haar GUO-concerten sterk uitbreiden. Naast een
concertserie en een festival in het Paasweekend van 2016,
komen er twee kleinschalige GUO-concertseries in de nieuw in
te richten concertruimte op de eerste verdieping. Dankzij veel
zelfwerkzaamheid kan de stichting de inrichtingskosten
beperken tot 20.000 euro. Behalve bij Rabobank-actie Hart voor
Elkaar klopt ze komende maanden aan bij nog enkele fondsen
om haar begroting rond te krijgen. Ook breidt de stichting haar
vrijwilligersbestand stevig uit.
De opnames van de zevende cd van Olla Vogala vonden plaats
voor een live publiek in de cultuurhistorische Sint-Baafsabdij in
Gent. De presentatie volgde vorig jaar zomer tijdens het
Brusselse folkfestival Brosella. En voor Nederland dus nu bij
GUO. Opnieuw weet Wouter Vandenabeele zich te omringen
met het crème de la crème uit de jazz-, folk-, chanson- en
klassieke muziekscene van Vlaanderen en daarbuiten die de
grenzeloze crossover van Olla Vogala meesterlijk weet uit te Het dagelijks bestuur van Stichting Podiumkunsten Oisterwijk
bestaat uit drs. Jos Creusen (voorzitter), prof. dr. mr. Hans
dragen.
Gribnau (secretaris) en drs. Thomas van Vugt
Voor de bezetting tijdens het GUO-concert houden we enige (penningmeester). Alle vrijwilligers wonen in gemeente
slag om de arm, maar met volgende opsomming komen we in Oisterwijk en directe omgeving. Bezoekers komen uit
de buurt: Soetkin Baptist, Elly Aerden en Ludo Vandeau Oisterwijk, ruime regio en zelfs van verder. Het
(vocalen), Marc De Maeseneer (baritonsax), Frederik Heirman stichtingsbestuur doet een beroep op leden van Rabobank Hart
(trombone), Luc Vanden Bosch (drums, percussie), Gijs van Brabant om op haar project te stemmen. Zo kunnen zij
Hollebosch (dobro, mandoline), Arne Van Dongen, (contrabas), straks genieten van concerten in een geschikte, sfeervolle
Florejan Verschueren (toetsen), Dirk Moelants (viola da ruimte waaraan ze zelf hebben bijgedragen.
gamba), Luc De Gezelle, Stefaan Smagghe en Wouter
Belangstellenden voor de GUO-concerten kunnen voor meer
Vandenabeele (viool) en Syriër Elias Bachura (ud).
informatie terecht op www.guo.inoisterwijk.nl. Voor een gratis
abonnement op de maandelijkse GUO-Nieuwsbrief en voor
meer informatie over vrijwilligerswerk volstaat een mailtje naar
_______________________________________________
[email protected]
GUO in/uit de pers...
GUO neemt deel aan actie Rabobank
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk neemt voor haar GUOconcerten deel aan actie Hart voor Elkaar van de Rabobank.
Met deze actie stelt Rabobank Hart van Brabant 150.000 euro
beschikbaar aan projecten die de regio versterken. Stichting
Podiumkunsten Oisterwijk neemt deel met een project voor de
inrichting van haar nieuwe GUO-concertruimte die ze gaat
huren op de eerste verdieping van Cultuurcentrum Tiliander
Oisterwijk.
_________________________________________________
Gestage groei van hulptroepen bij GUO
Zijn er anno 2014 nog mensen die zich vrijwillig inspannen
voor zoiets als een GUO-concertserie? Ja dus. En wel uit passie
voor de muziek en/of de sfeer die rond onze GUO-concerten
hangt. Hoe zouden we het anders allemaal kunnen behappen en
hoe zouden anders onze GUO-concerten sowieso levensvatbaar
kunnen zijn? Onze GUO-concerten overleven bij de gratie van
de belangeloze inzet van onze noeste vrijwilligerskern. En die
breidt zich nog uit ook, samen met onze GUO-concerten. En dat
in tijden van economische recessie en culturele kaalslag. Want
wij roeien liefst tegenstrooms.
Leden van Rabobank Hart van Brabant ontvangen dezer dagen
een inlogcode van hun bank waarmee ze kunnen stemmen op
deelnemende projecten. De stemperiode loopt van 22 oktober
tot en met 12 november. Klanten van de Rabobank die nog geen
lid zijn mogen meestemmen als ze zich vóór eind oktober als lid
aanmelden. Een lidmaatschap bij de Rabobank is gratis. Meer Voor onze lopende GUO-concertserie 2014/2015 meldden zich
vorige maand al twee nieuwe vrijwilligers. Walter van Brakel
informatie is te vinden op www.rabobank.nl/hartvanbrabant.
uit Berkel-Enschot had een vliegende start in gedachte, maar
moet zijn blijde inkomst met één of twee maanden uitstellen
wegens ongelukkig fietsongeluk. Als de fruitmand leeg is en de
patiënt opgelapt, neemt Walter onze GUO-Nieuwsbrief in en
onder handen. Die blijft nu nog even hangen bij de vertrouwde
redactie. Susan van de Wal uit Diessen oriënteert zich voordat
ze besluit welke taken aan te pakken. En zo waar meldde zich
na een inleidende oproep op ons GUO-openingsconcert uit de
bezoekers een derde belangstellende. Met hem hebben we één
dezer dagen een oriënterende gedachtewisseling.
Per direct zoeken we nog een medewerker voor de
sponsoracquisitie, terwijl een extra koksmaat om ons
cateringteam te versterken ook altijd welkom is. Met het oog op
het realiseren van alle nieuwe plannen die voor 2015/2016 in
Cultuurcentrum Tiliander op onze rol staan, mogen zich nog
enkele vrijwilligers melden. Om zich per direct te oriënteren, in
te werken of desgewenst al concrete taken mee aan te pakken.
Voor fysieke hand- en spandiensten tot bestuurswerk en van
alles daartussen.
Wordt wellicht vervolgd in onze december-editie.
_______________________________________________
GUO-kortjes...
1. GUO's vierdaagse Paasfolkfestival... in het paasweekend
van 2016 krijgt steeds meer handen en voeten. Het is nog veel
te vroeg voor name dropping, de toezeggingen beperken zich
vooralsnog tot mailverkeer, de eerste contracten zijn verstuurd,
maar nog niet wederzijds ondertekend. Goede Vrijdag lijkt
volledig Brabants/Vlaams te gaan kleuren met gedroomd
dubbelconcert in theaterzaal en daaromheen stevige
Brabo/Vlaamse folksessie in grand café. Paaszaterdag en Eerste
Paasdag zijn ingeruimd voor twee parallelle 24-uurs
folkmarathons, afgerond met een spetterende fest noz door een
Bretonse topformatie. In continurooster verschijnen voor deze
slijtageslag 16 balfolkgroepen, waarvan er van 13 uit
Nederland, België en die ene uit Bretagne inmiddels
mailtoezeggingen zijn. Ze wisselen elkaar elk na anderhalf uur
af, enerzijds in een 24-uurs balfolkmarathon, anderzijds in een
24-uurs folksessiemarathon. Gemeente Oisterwijk sputtert nog
wat vanwege ontheffingsvergunningen, maar deze twee treinen
laten zich niet meer afstoppen. Op Tweede Paasdag staan de
internationale zit-/luisterconcerten centraal. Op die ene
belangrijke headliner na lijken die nu ook wel ingevuld. Met
enkele potentiële headliners lopen onderhandelingen, maar dat
kan nog wel even duren. Daarnaast lijken de drie master classes
wel rond te komen, evenals twee Iers-Keltische en twee BraboVlaamse sessies en nog wat bijpassende randanimatie voor jong
en oud. Oneerbiedig gesteld gaan deze 'nevenactiviteiten' in
belendende zaaltjes de soundcheck-tijden in de theaterzaal
'opvullen'. Maar met deze kwalificatie doen we ze vet tekort.
Wordt vervolgd.
Sterker nog: twee beeldend kunstenaars onder onze bezoekers
die zich enkele weken geleden meldden om de aula op de eerste
verdieping in Tiliander te gaan oppimpen en te faceliften tot
sfeervolle GUO-concertruimte voor ongeveer 100 bezoekers,
zijn hiermee al aan de slag. In september 2015 starten we daar
twee kleinschalige series van elk 10 akoestische voorstellingen.
De ene betreft 10 afwisselende concerten op zondagmiddagen
van singer-songwriters met folky inslag. De andere betreft 10
afwisselende balfolkavonden op zaterdagen met live
begeleiding door folkmuzikanten, steeds geopend met een 2. GUO-hulptroepen... voor onze concerten, balfolkavonden
en festival bieden zich aan, zoals elders in onze nieuwsbrief te
dansinitiatie door een docent.
lezen. We kunnen nog steeds aanvulling (lees: vrijwilligers)
gebruiken. Belangstelling voor regelmatige hand- en
Daarnaast komt er nog een kleine serie uitversterkte concerten
spandiensten, bestuurswerk of iets daartussenin? Mail naar
in de grotere theaterzaal (350 stoelen) en een vierdaags [email protected] of bel naar de GUO-foon 013-5210175
internationaal folkfestival met Pasen 2016 in een verfrissend voor een afspraak voor een oriënterend gesprek.
concept om van te watertanden, inclusief zit-/luisterconcerten,
balfolks met en zonder dansinstructie, master classes, sessies en 3. Facebookers aller landen... die into folk zijn, verenigt u
zich in onze openbare Facebookgroep. Hierin hebben zich nu
allerlei randanimatie door tout Tiliander.
zo'n 80 vrienden verzameld. We willen doorgroeien naar
proporties van onze GUO-Nieuwsbrief met haar ruim 1700
Bij GUO werken alle vrijwilligers pro deo, behalve de (gratis) abonnees. Lees, post, reageer op GUO-gerelateerde
sponsorwerver: die kan een provisie tegemoet zien. onderwerpen,
maar
sluit
eerst
even
aan:
Vrijwilligers die zich voor minstens één concertseizoen aan https://www.facebook.com/groups/164406130426816/
GUO verbinden, hebben uiteraard gratis toegang tot GUO4. Als het klinkt, dan klopt het... , aldus jubileumboek met
concerten waarvoor ze tevens hand- en spandiensten verrichten.
dubbel-cd van Friese liedjessmid Sido Martens. Zomi 2 nov is
We gooien niemand in het diepe, grijpen terug op draaiboeken, de presentatie op landgoed Stania State, Rengersweg, Oenkerk.
plannen, ervaringen en ondersteuning van al aanwezige Dat is kort dag, niet om de hoek bij Oisterwijk, maar wel de
vrijwilligers.
moeite. 'Als het klinkt dan klopt het' vormt een overzicht van 65
jaar Sido Martens als mens waarvan een halve eeuw als artiest,
inclusief zijn periode bij Fungus en zijn solo-optreden op
Extra hulptroepen met toegevoegde waarde houden onze GUOPinkpop. Er zijn verhalen, foto's en een dubbel cd: de ene met
concerten voor alle vrijwilligers behapbaar en sowieso
archiefmateriaal, oude demo's en anderszins, de andere met 15
levensvatbaar. Wie zich aangesproken voelt, hoeft zich niet in
kersverse liedjes. De presentatie start rond drie en eindigt rond
te houden en mag zich melden. Belangstelling voor meer info of
vijf. Bassist Willo de Bildt, drumster Lielian Tan, zangeres
voor een oriënterend gesprek over vrijwilligerswerk bij GUO?
Annemarieke Coenders, accordeonist Jan de Vries en cellist
Mail naar [email protected] of bel naar 013 - 5210175.
Sebastiaan Wiering staan Sido bij. Na afloop is boek met cd's te
koop à €25,- en ligt het klaar voor de 65 voorinschrijvers als Vriend van GUO
die hun komst per mail melden. Ook is er vanaf half zes een Voor 27,50 euro bent u voor GUO-concertserie 2014/2015
warme maaltijd tegen €15,- Reserveren bij [email protected] 'Vriend van GUO'. Daarvoor ontvangt u de enige echte GUOlive-cd die alleen nog voor vrienden van GUO beschikbaar is.
Per 7,50 euro extra ontvangt u bovendien een Positoos-pasje
waarmee u kunt sparen voor kortingen in winkels. Afhankelijk
_______________________________________________
van uw uitgavenpatroon kan u dit al gauw een paar honderd
Profiteer mee met GUO-kortingen
euro per jaar besparen. Bovendien spaart u zo voor GUO, want
Voor GUO-concertserie 14/15 bieden wij allerlei kortingen
waarvan het mes aan twee kanten snijdt. U profiteert, wij een klein deel hiervan is voor onze stichtingskas. Het mes snijdt
profiteren met u mee. We zetten de kortingen voor u op een rij. dus aan twee kanten.
Opdat u en wij voluit van elkaar mogen profiteren. Meer
info?
Word Vriend van GUO, ontvang de enig echte GUO-live-cd en
info op www.guo.inoisterwijk.nl
gun zowel uzelf als ons de voordelen van het Positoosspaarsysteem! Er zijn Positoos-pasjes voor een paar honderd
Uw gratis GUO-ticket
Na ons eerste concert uit onze serie 2014/2015 is deze korting winkels in Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk, 's-Hertogenbosch,
komen te vervallen. Een aantal van u heeft uzelf óf een ander Houten, Bergen op Zoom en Tholen. Check onze website voor
meer info en aanmeldingen: www.guo.inoisterwijk.nl
een GUO-korting van 17,50 euro gegund. Zij hebben zichzelf óf
een ander een gratis GUO-concert cadeau gedaan. Dat deden ze Voordelig overnachten
door tickets voor alle (zes) GUO-concerten te reserveren. Speciaal voor GUO-concertbezoekers biedt Fletcher HotelWant daardoor hoefden ze er maar vijf te betalen. Dat was per Restaurant Boschoord in Oisterwijk extra voordelige
persoon geen 117,50, maar slechts 100 euro voor GUO- overnachtingen met ontbijt vóór of ná uw GUO-concert.
concertserie 2014/2015. Ofwel: gratis toegang voor het eerste Overnachting met ontbijt pp kost 34,50 euro voor een 2persoonskamer en 59 euro voor een 1-persoonskamer. Zeker
GUO-concert van zondag 19 oktober ter waarde van 17,50 euro.
aantrekkelijk voor onze GUO-concertbezoekers van wat verder
Dit was inclusief de Artist in Residence Night (roadmovie + weg. Vermeld bij hotelreservering dat u GUO-concertbezoeker
concert) én de 3 in 1 Celtic Night (drie concerten op één bent!
Check
onze
website
voor
meer
info:
avond).
www.guo.inoisterwijk.nl en/of reserveer uw overnachting met
ontbijt bij www.hotelboschoord.nl of 0347 - 750443.
Of we voor aanvang van volgende GUO-concertserie
2015/2016 opnieuw zo'n GUO-package deal sluiten? Daar gaan Uw gratis abonnement
Vraag uw gratis abonnement aan voor de digitale GUOwe komend voorjaar nog even op puzzelen.
Nieuwsbrief en ontvang twaalf keer per jaar de nieuwste GUOnieuwtjes van elke voorbije en komende maand. Mail hiervoor
Uw gratis cd
Elke betalende bezoeker van het cd-presentatie-concert voor naar [email protected] en laat ons weten onder welke
Nederland van wereldorkest Olla Vogala op zaterdag 15 achternaam en welk e-mailadres wij u in ons abonneebestand
november, ontvangt ter plekke de cd 'Live in de Sint moeten opnemen. Ons bestand telt ruim 1700 gratis
Baafsabdij'. Gulle geste met Sint en Kerst in het verschiet! Dit abonnementen.
aanbod komt voort uit een overeenkomst tot samenwerking
tussen GUO en artistiek orkestleider Wouter Vandenabeele.
Een entreeticket voor het cd-presentatie-concert bedraagt 20
euro. Daarvoor krijgt u de cd ter waarde van 15 euro terug.
Ofwel: feitelijk betaalt u dus slechts 5 euro entree voor dit cdpresentatie-concert. Koos u bovendien voor de GUO-packagedeal? Dan betaalde u over de eerste twee GUO-concerten op
zondag 19 oktober en zaterdag 15 november dus feitelijk slechts
een totaalentree van 5 euro.
________________________________________________
Hartstikke bedankt.....
GUO-Maten 2014/2015:
=> Digitaal Oisterwijk/In Oisterwijk
=> Gemeente Oisterwijk
=> Mensink Stichting
=> Positoos Oisterwijk – Tilburg – Waalwijk – Houten –
Den Bosch - Bergen op Zoom - Tholen
=> Rabobank Hart van Brabant
Uw (klein-)kinderen gratis
=> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk
Uw (klein-)kinderen mee naar een GUO-concert? GUO geeft => Cultuurcentra Oisterwijk - Moergestel (COM):
Tiliander Oisterwijk - Den Boogaard Moergestel
hen (tot einde basisonderwijs), onder begeleiding van u, gratis
=>
Proeflokaal /whisk(e)y-pub 't Gelagh Oisterwijk
toegang tot haar GUO-concerten. Reserveer niet alleen uw
=> Protestants Kerkje Oisterwijk
eigen maar ook uw gratis GUO-tickets voor uw (klein-)kinderen
altijd tijdig vooraf. Dan houden wij ook voor hen voldoende
plaats vrij! Bel hiervoor naar Tiliander die de voorverkoop van
onze GUO-tickets verzorgt: 013 - 5217220.
________________________________________________
To mail or not to mail…
Wij mailden ons kattebelletje over deze november-editie
van ons maandelijkse digitale GUO-Nieuws naar ruim
1700 GUO-maten die ooit hun e-mailadres aan ons
kenbaar maakten. Elke maand krijgen wij mails terug
wegens ‘undeliverable’. Daarom:
Welvoeglijke reacties gevraagd
Reageren op ons GUO-Nieuws?
Helemaal mee eens?
Absolute nonsens?
Leuke suggestie?
Aardige bijdrage met naam en toenaam?
 Kent u iemand die ons kattebelletje over ons GUONieuws nog niet of niet meer ontvangt, maar dat
juist wel graag wil?
 Wijzigt u uw e-mailadres?
 Wilt u ons kattebelletje over ons GUO-Nieuws
niet meer ontvangen?
Mail het ons en wij pikken er reacties uit voor ons volgend
GUO-Nieuws in december! Wel behouden wij ons het
recht voor inzendingen te redigeren of plaatsing te
weigeren. Wij zijn vooral allergisch voor onwelvoeglijk
taalgebruik, met voorop racisme en seksisme. Beperkte
dispensatie onder het mom van de schijnheilig schone
overleveringsgedachte
van
waardevol
Brabants
cultuurhistorisch
erfgoed,
zijnde
discriminerende
Ruiken kunnen we ’t nog steeds niet. Mail ’t ons (vermeld
juiste achternaam en mailadres): [email protected] … Brabants Bontige pies-, stront- en seksliekes met vette
knipoog, is er exclusief en dus alleen maar voor de krasse
en ’t komt voor de bakker!
knarren van Dommelvolk. En wel voor het leven.
_______________________________________________ _______________________________________________