Memorix Maior

Memorix Maior
1.
Inloggen
Log in op https://maior.memorix.nl
Bij klantcode: heu
Voer je gebruikersnaam en
paswoord in.
Het veld om ingelogd te blijven mag
leeg blijven
Druk op OK
2. Startscherm Memorix Maior
Toegang tot de collectie
Handleiding (zeer technisch en
uitvoerig)
Taal instellen
Nieuws over Picturae en Memorix
(informatief)
1
3. Collectiebeheer
Klik op
In Collectiebeheer wordt de collectie van uw verbeeldt-kern getoond. Aan de rechterkant vindt u de
resultaatweergave. Hierin wordt de inhoud van de verzamelingen getoond.
Links krijgt u een overzicht van de verzameling waar je toe behoort.
Om een nieuw beeld toe te voegen klikt u op:
Met de dubbele pijltjes kan u de
indeling van de vakken aanpassen.
2
4. Beelden opladen in Memorix Maior
1) Om een bestand op te laden vanop uw computer klikt u op:
2) Klik in het volgende scherm op bladeren
3) Kies de juiste map
4) Selecteer het juiste bestand
3
5) Klik op Uploaden. Het beeld wordt nu opgeladen in het beschrijvingsveld.
Wanneer het beeld opgeladen is, kom je automatisch terecht in het beschrijvingsveld.
Beeldweergave: Voor een
overzicht van beelden met hun
bestandsnaam kies je één van de
eerst 3 knoppen.
4
6) Kies eerst formulier ‘nieuw’.
Deze velden moeten volledig ingevuld zijn voor minimale registratie. Het HEU-nummer wordt
automatisch gegeneerd, maar verschijnt pas na een uur in het scherm. Zorg dus altijd dat je het
inventarisnummer noteert, als je de specifieke beelden wil terugvinden.
7) Afhankelijk van uw werkproces, kies je naar welke pagina je gestuurd wil worden na opslaan.
Terug naar deze pagina: de gegevens worden opgeslagen, maar je blijft op dezelfde pagina
Volgende record: de gegevens worden opgeslagen en je gaat naar jouw volgend beeld
Terug naar overzicht: de gegevens worden opgeslagen en je gaat naar de hoofdpagina van
jouw verbeeldt-collectie
Nieuw record: de gegevens worden opgeslagen en er opent automatisch een nieuw
beschrijvingsveld
Om meteen over te gaan tot volledige beschrijving kies je dus best voor de eerste optie.
5
5. Beschrijving
6
 De beschrijvingsvelden komen in grote mate overeen met de velden uit Memorix Beeld. Voor meer
uniformiteit zijn de meeste velden voorzien van lijsten, waaruit gekozen wordt.
7
 Wanneer je de beginletters intypt komen er, waar mogelijk, suggesties onder het veld.
 Afhankelijk van het veld kunnen de keuzelijsten via verschillende manieren geconsulteerd worden:
Keuzelijst: er opent een nieuw veld waarin kan gezocht worden op beginletters
Dropdown: Er verschijnt een alfabetische keuzelijst onder het veld
Nieuwe gegevens: voeg nieuwe gegevens toe
6. Beelden zoeken
Om naar het startscherm te gaan, kan je op home klikken of op het Memorix Maior icoon linksboven in
beeld. Let erop dat je je werk opslaat voor je naar de homepagina gaat!
8
 Op de homepagina van jouw verbeeldt-collectie kan je door de collectie zoeken. Om een selectie te
maken ga je naar Filter opties linksboven in beeld.
 Het is mogelijk om op alle velden van de beschrijving te zoeken, of op combinaties via set
toevoegen. Om je eigen beelden te vinden die je op een bepaalde dag ingeladen hebt, zoek je vb
op inventarisnummer in combinatie met aangepast op.
 Let op! De zoekfilter blijft permanent ingesteld zolang je niet op reset duwt. Ook als je uitlogt en
later opnieuw inlogt!
7. Beelden koppelen
In Memorix Maior worden beelden op een heel eenvoudige manier aan elkaar gekoppeld.
1) Laad het hoofdbeeld op, beschrijf de nodige velden (formulier ‘nieuw’) en sla op.
2) Ga terug naar het beschreven record waar je een beeld wil aan koppelen. Dit kan meteen via
de keuzemogelijkheid bij opslaan of achteraf via de zoekfilters in de collectie
9
3) Vanaf hier worden de stappen voor het opladen van een beeld herhaald.
Selecteer het beeld dat aan het hoofdbeeld gekoppeld moet worden en laad het op
(Uploaden).
Let erop dat de beelden die gekoppeld worden in de
bestandsnaam een aanduiding krijgen. Hou je systeem
consequent aan. In dit voorbeeld krijgt het ongenummerd beeld
dezelfde bestandsnaam, aangevuld met een A.
4) Na opladen staan de twee beelden gekoppeld aan één (beschreven) record.
10