Kunstgras vraagt onderhoud - Boom-In

Kunstgras vraagt onderhoud
Natte reiniging bij een Hamburgse hockey- en tennisclub
De Uhlenhorster tennis- en hockeyclub in Hamburg heeft de Hörger kunstgrasreiniger sinds twee jaar in gebruik. Hoofdredacteur Erwin
Bauer van het Duitse magazine bi-GaLaBau nam een kijkje bij deze vereniging. Hij bekeek het aanbouwapparaat op locatie in Hamburg eens
wat nader en beschrijft de wijze waarop de vereniging de velden reinigt met zelf aangeschafte apparatuur.
Auteur: Erwin Bauer, magazine bi-GaLaBau
Het proceswater voor de kunstgrascleaner wordt uit
een bron gehaald. Voor een hockeyveld is ongeveer
twaalf kubieke meter nodig.
36
www.groundsman.nl
De aanleg van kunstgrasvelden is in Duistland
een trend. Veelal kiezen exploitanten van zulke
velden uit het oogpunt van besparingen bij het
onderhoud van deze velden, maar vaak blijkt
dit later een misvatting. Want ook kunstgrasvelden behoeven intensief onderhoud. Reden:
vuildeeltjes, stof, pollen, bladeren en dergelijke
die het kunstmatige grastapijt binnendringen
en die op den duur tot een complete explosie
van algengroei kunnen leiden. Hoe kun je dit
probleem preventief oplossen? Wij hebben ter
plaatse in Hamburg informatie ingewonnen. De
Uhlenhorster hockey- en tennisclub behoort tot
de meest gerenommeerde clubs in deze takken
van sport. De UHC werd precies 110 jaar geleden opgericht in het gelijknamige, voorname
Hamburger stadsdeel Uhlenhorst aan de rivier
de Alster. In 1998 kwam het complete UHCclubteam voor Duitsland uit bij de Olympische
Spelen in Londen. Al sinds 1923 heeft de UHChockey-club, waarvan het eerste herenteam in
2008 en 2010 de Euro-Hockey-League won,
op een vijf hectare groot terrein zijn domicilie
aan de bovenloop van de Alster in HamburgHummelsbüttel. De club met een tennis- en
een hockeyafdeling heeft tegenwoordig meer
dan 1.800 actieve leden. Hockey wordt door in
totaal 70 teams op twee kunstgrasvelden en een
natuurgrasveld gespeeld en in de winter in de
eigen hockeyhal. Het hoofdveld met een 100%
kunststof-grastapijt (zonder infill) werd twaalf
jaar geleden aangelegd. Dit nylongrastapijt, dat
voor elke wedstrijd beregend wordt, maakt een
nauwkeurig en snel hockeyspel mogelijk. De bal
loopt op dit kunstgrastapijt glad en recht. Hockey
op kunstgras is totaal verschillend van hockey op
natuurgras. De verantwoordelijken voor de aanleg van het kunstgrasveld, gingen er in het begin
nog van uit dat het vergelijkbaar was met een
natuurgrasveld, wat later echter maar gedeeltelijk
juist bleek te zijn.
Algengroei vroegtijdig bestrijden
“Het hoofdprobleem is inderdaad dat men denkt
dat een nieuw kunstgrasveld niet gereinigd hoeft
te worden, behalve het regelmatig vegen/verwijderen van vuil. Ook wij hebben ons kunstgrasveld
niet gereinigd zoals we dat vanaf het begin
eigenlijk hadden moeten doen. Daarbij gaat het
om een geleidelijk proces dat men in het begin
niet opmerkt, maar dat van jaar tot jaar tot een
verslechtering van de toestand van de toplaag
leidt”, geeft de verantwoordelijke voor het
onderhoud van de UHC-velden toe. Hiertegen
Achtergrond
voor een nieuwe generatie algen is,” legt Harald
Sunkel verder uit. Hijzelf heeft op zijn kunstgrasvelden nooit het chemische wapen gehanteerd,
maar altijd naar milieuvriendelijke alternatieven
gezocht.
“De club met een tennis- en
een hockeyafdeling heeft
tegenwoordig meer dan
1.800 actieve leden”
Met een druk tot 100 bar wordt water uit 23 sproeiers
in de kunstgrasbovenlaag gesproeid. Vervolgens wordt
het van een roterende borstel opgevangen en met het
losgeweekte vuil in een opvangcontainer geloosd.
moet in feite elke exploitant van een kunstgrasveld min of meer intensief vechten, mede afhankelijk van de omgeving. De UHC beschikt over
een zeer groen terrein, direct langs de Alster, met
vele prachtige oude bomen. Dan kan niet worden
voorkomen dat bloesempollen en bladeren van
de aangrenzende bomen, maar ook fijnstof en
vuildeeltjes uit de lucht, evenals insecten, kleine
diertjes en bacteriën door wind en weer in het
kunstgrasweefsel binnendringen. Door de regen
spoelen de organische deeltjes samen met het
afdrijvende materiaal steeds dieper binnen in
de kunstgraslaag. Daardoor gaan er in de met
humusdeeltjes doorspekte deklaag algen en mossen groeien, met als gevolg een groter risico op
uitglijden en ongevallen voor de spelers en hogere onderhoudskosten voor de velden. Als niet
tijdig iets wordt ondernomen tegen dit proces,
ontstaat er op een bepaald moment een groot
probleem. “Als degene die verantwoordelijk is
voor de velden denkt de algengroei door het
gebruik van een algenverdelgingsmiddel te kunnen stoppen, moet hij daarvoor dringend worden
gewaarschuwd. De afgestorven algenrestanten
vormen samen met andere organische stoffen in
de onderlaag van het kunststofgras een vochtig
mengsel, dat opnieuw de beste voedingsbodem
Natreiniging
Zes jaar geleden is besloten de kunstgrasvelden
regelmatig nat te laten reinigen door een externe
dienstverlener, de Hamburger Flächenreinigung
(HFR), met een speciale machine met hogedrukspoeling. Twee jaar geleden besloot de UHC na
uitvoerig onderzoek uiteindelijk tot de aanschaf
van een eigen kunstgrascleaner. Het aanbouwapparaat voor de natreiniging van 100%
kunststofgrasvlaktes werd tegelijk aangeschaft
met een passend dragervoertuig, in dit geval een
Iseki-compacttractor uit de 40PS-categorie. “We
hebben ons wereldwijd georiënteerd en de keuze
viel uiteindelijk op de kunstgrascleaner voor de
natreiniging van 100% kunststofgrasvlaktes van
de firma Hörger Maschinen. Deze fabrikant uit
Cadenberge bij Cuxhaven heeft vele jaren ervaring inzake kunstgrasonderhoudstechniek. Naast
de natcleaners biedt de firma ook cleaners aan
voor met rubbergranulaat of granulaat-zandmengsel opgevulde gunstgrasvelden zoals deze,
maar dan op voetbalvelden of multifunctionele
kunstgrasvelden. Bijzonder hierbij is dat het
gereinigde granulaatmateriaal in één werkgang
meteen weer in het kunstgras wordt ingewerkt.
Bovendien heeft deze firma, als aanbieder in dit
gat in de markt, ook kunststofbanenreinigers
en borstelsystemen in haar programma voor het
vegen en egaliseren van met zand of granulaat
opgevulde kunstgrasvelden. De bij de UHC ingezette SKR kunstgrasnatreiniger bestaat uit twee
hoofdcomponenten. Aan het frontaalhefwerk
van de tractor is het natreinigingsaggregaat met
roterende borstel, een drijfbalk en verzamelcontainer gemonteerd. Aan de achterkant bevindt
zich een reservoir met dubbele kamers voor – in
dit geval - 600 liter vers en 600 liter vuil water,
inclusief pompen en drukregelaars. Er bestaat
ook een grotere variant met een 1.000-litertank,
die echter te zwaar is om te worden ingezet
op 100% kunststofgrasvlaktes en die gewoonlijk op atletiekbanen wordt gebruikt. Met de
SKR worden door middel van de zogenaamde
drijfbalk-borstel-methode o.a. mossen, algen
en vuildeeltjes uit het kunstgras verwijderd. Dit
gebeurt als volgt: uit een zwevende balk met
23 sproeiers wordt op een werkbreedte van 150
cm het reinigingswater onder hoge druk op het
te reinigen grastapijt gesproeid. Hierbij worden
algen, mossen en vuildeeltjes uit het kunstgrasweefsel uitgespoeld en bovendien losgeweekt
door een roterende borstel, die het vuile water in
De volle vuilwatertank wordt via een slang in de gully geledigd. Dit proces herhaalt zich per complete reinigingsbeurt
circa 25 keer.
www.groundsman.nl
37
Achtergrond
Van links naar rechts: UHC-parkvoorzitter Harald Sunkel, David Schwarting, Firma Hörger Maschinen e.K. en terreinknecht Antakov bij de praktijktest op het A-veld van de Uhlenhorster Hockey-Club in Hamburg.
een verzamelcontainer slingert. De meegepakte
lucht kan door een opliggend roosterdeksel ontsnappen. Vanuit de opvangcontainer wordt het
water met de vuildeeltjes met behulp van een
injectorpomp door een slang in de vuilwatertank
gepompt die aan de achterkant is aangebracht. Is
deze vol, dan moet het reinigingsproces worden
onderbroken om het vuile water via een sperventiel te laten weglopen.
Lonende ‘speciaalapparatuurtechniek’
De speciale reinigingstechniek heeft natuurlijk
ook een prijs. De aanschafkosten voor de kunstgrascleaner SKR bedragen, afhankelijk van de
uitrusting, circa 20.000 tot 25.000 euro. Samen
met de 40 PS compacttractor Iseki TG 5380, die
door de regionale machinehandelaar KMV uit
Flensburg werd geleverd, kwam de totale investering op rond 55.000 euro. Maar de aanschaf
was lonend, zoals Harald Sunkel samenvattend
bevestigt. “Met het reinigingsresultaat en de
betrouwbaarheid van de Hörger kunstgrascleaner
zijn wij tot nu toe zeer tevreden. Bij twee tot drie
keer inzetten per seizoen verwijdert het apparaat
het mos, de algen en andere verontreinigingen
betrouwbaar en milieuvriendelijk, geheel zonder
chemie. Het benodigde water betrekken we uit
een eigen bron. Alleen wordt de prestatie per
oppervlakte-eenheid bij de reiniging beperkt
door het frequente legen van de meegevoerde
vuilwatertank”, vat Harald Sunkel de tot nu toe
opgedane ervaringen samen. “De complete reiniging van een hockeyveld inclusief de zijkanten
duurt ongeveer twee werkdagen. Uitgaande van
een tank met 600 liter voor water en vuil moeten we de inhoud zo’n 25 keer verversen. Dit
tankvolume beschouwen we als het maximum
om te voorkomen dat we het kunstgrastapijt
teveel pletten met de werkende apparatuur. We
proberen de bodemdruk beneden de 2 kilogram
per vierkante centimeter te houden, zodat we
de toplaag en de daaronder liggende elastische draaglaag bij de intensieve reiniging niet
bovenmatig belasten. De groundsman moet zich
natuurlijk eerst in de nieuwe techniek inwerken
om het speciale tractor-aanbouwapparaat samen
met de dragertractor te beheersen. Afhankelijk
van de lengte van de vezels en de vervuilingsgraad is het zaak de werkhoogte en de borstel
precies op de juiste hoogte en druk af te stellen. Want je mag de kunstgrasbovenlaag niet te
agressief met de roterende borstel bewerken,
maar het moet wel zo diep gaan dat het reinigingsresultaat goed is. Hier gaat alles naar
wens. We hebben voor de compacttractor ook
een schuifbord aangeschaft, zodat we sneeuw
kunnen ruimen, en voor het vegen hebben we
een rolborstel aangeschaft.” UHC-parkvoorzitter
Harald Sunkel is ervan overtuigd dat een regelmatige natreiniging de levensduur van een 100%
kunststofgrasveld met vele jaren verlengt: “Als in
het volgende seizoen het nieuwe kunstgrastapijt
voor het hoofdveld is aangelegd, waarop ook de
bondsligawedstrijden van het eerste heren- en
dameshockeyteam van de UHC plaatsvinden, zal
de terreinbeheerder de speciale reinigingstechniek meteen vanaf het begin inzetten.”
Tot diep in de poriën vrij van algen: een dergelijk
resultaat kan alleen door natreiniging worden bereikt.
Voor een veld heeft de terreinknecht circa twee dagen
nodig.
Dit kunstgras moest vervangen worden, omdat door
de voortdurende beweging van het tapijt in één
richting – ongeveer een meter per twaalf jaar - de
onderlaag zich van de bovenlaag heeft losgemaakt.
www.groundsman.nl
39