Brochure wat is NHG?

Wat is Nationale
Hypotheek Garantie?
Minder risico én minder rente
Wilt u een woning kopen of ver­
bouwen, maar ziet u op tegen de
financiële verplichtingen? Informeer
dan naar Nationale Hypotheek
Garantie (NHG)! Met NHG beperkt
u niet alleen de risico’s, maar
profiteert u bovendien van een
beduidend lagere rente. U bespaart
al snel honderden euro’s per jaar!
Nationale Hypotheek Garantie: wat koopt ú daarvoor?
Voor de meeste mensen is de aankoop van een huis de
grootste investering van hun leven. Aangezien vrijwel niemand
een paar ton achter de hand heeft, betekent een koophuis
bijna automatisch een hypotheek. Ofwel: een financiële
verplichting waar u tientallen jaren aan vastzit. Daarom is het
verstandig om behalve de rentestand ook de risico’s in het
oog te houden. Hoe staat u er over tien jaar financieel voor?
Wat gebeurt er als u werkloos wordt, of wanneer uw relatie
onverhoopt schipbreuk lijdt? Gelukkig kunt u de financiële
gevolgen van zulke tegenvallers beperken met NHG. En het
allermooiste is: doordat NHG een forse rentekorting oplevert,
bent u hoe dan ook voordeliger uit!
Hoe werkt NHG?
Ontslag, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of
overlijden van uw partner zijn vormen van rampspoed die
iedereen kunnen overkomen. In veel gevallen gaan deze
gepaard met een drastische inkomensdaling, dat weer kan
leiden tot betalingsachterstanden op uw hypotheek en in
het ergste geval tot gedwongen verkoop van uw woning.
Wanneer deze verkoop niet voldoende oplevert om uw
hypotheek af te lossen, is een restschuld het nare gevolg.
Gelukkig biedt NHG uitkomst. De Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen (WEW) zorgt er namelijk voor dat deze
restschuld wordt afgelost. Uiteraard op voorwaarde dat u
hebt meegewerkt om die schuld zo laag mogelijk te houden
door direct contact op te nemen met uw geldgever, zodra
er zich betalingsachterstanden voordoen. Het resterende
bedrag wordt u dan kwijtgescholden. Hierdoor kunt u weer
met een schone lei beginnen: een veilig idee!
Voorkomen is beter dan verkopen
Nog beter is het om een gedwongen verkoop te voorkomen.
Heeft u een hypotheek met NHG en bent u als gevolg van
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of
overlijden van uw partner tijdelijk niet meer in staat uw woon­
lasten volledig te betalen, dan kunt u in aanmerking komen
voor de Woonlastenfaciliteit (WLF). De WLF biedt u de
mogelijkheid uw betalingsachterstanden te laten bijschrijven,
zodat u meer tijd heeft een moeilijke periode in uw leven te
overbruggen.
Om voor de WLF in aanmerking te komen neemt u contact
op met uw geldverstrekker. Die bepaalt of en onder welke
voor­waarden u gebruik mag maken van de WLF. Uw geld­
verstrekker toetst wat u met uw huidige inkomen maximaal
kunt betalen aan hypotheeklast. Het gedeelte dat u tijdelijk
niet kunt betalen, wordt door de geldverstrekker als extra
schuld geadministreerd. Wanneer na een bepaalde periode
uw inkomen weer is hersteld, maakt uw geldverstrekker
met u afspraken over een terugbetalingsregeling.
NHG: veilig, verantwoord én voordelig!
Veilig
Als u onverhoopt arbeidsongeschikt of werkloos wordt, gaat
scheiden of uw partner komt te overlijden, dan kan het zijn
dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. Wanneer u hier­door
uw woning gedwongen moet verkopen en de opbrengst is
niet voldoende om de nog openstaande hypotheekschuld af
te lossen, dan betaalt NHG deze restschuld aan de geldgever.
Verantwoord
De WLF is dus geen ‘hypotheekvakantie’ maar biedt u een
overbruggingsmogelijkheid zodat u in uw woning kunt
blijven wonen. Meer informatie over de WLF vindt u op
www.nhg.nl.
Met NHG leent u, op basis van uw inkomen, nooit meer dan
verantwoord is voor uw financiële situatie. U moet immers
naast uw maandelijkse lasten voldoende geld overhouden voor
belangrijke uitgaven, zoals verzekeringen en boodschappen.
Hoe komt u in aanmerking voor NHG?
Voordelig
Wanneer u een hypotheek afsluit voor de aankoop van een
woning, kunt u in aanmerking komen voor NHG. De belang­
rijkste voorwaarde is dat uw inkomen voldoende is. Daarnaast
mogen de totale kosten; de koopsom, eventuele verbouwings­­
kosten en bijkomende kosten zoals notaris­kosten en afsluit­
provisie maximaal € 320.000 bedragen. U kunt het totale
aankoopbedrag financieren, dus inclusief de bijkomende
kosten. NHG rekent voor deze bijkomende kosten een vast
percentage van 8%. Bij aankoop van een woning mag de
koopsom plus eventuele verbouwingskosten (bij nieuwbouw
heet dit ‘meerwerk’) niet meer bedragen dan € 296.296,-.
Dankzij de borgstelling van NHG krijgt u van de geldgever
korting op uw hypotheekrente. Dit rentevoordeel kan oplopen
tot 0,6%. Dat scheelt al gauw honderden euro’s per jaar!
Daartegenover staat slechts een eenmalige, fiscaal aftrekbare
afsluitprovisie van 0,7% over het hypotheekbedrag. Gemiddeld
heeft u dat bedrag in één jaar terugverdiend, waarna u jaar
in jaar uit profiteert van de lagere rente. Met andere woorden:
zonder NHG neemt u niet alleen onnodige risico’s, maar
bent u bovendien een dief van uw eigen portemonnee!
Ook bij een hypotheek voor verbouwing of renovatie kunt
u in aanmerking komen voor NHG. Meer informatie hierover
leest u in de folder Woningverbetering veilig financieren met
NHG. De actuele voorwaarden vindt u op www.nhg.nl.
Op de genoemde website kunt u op de pagina Hoeveel kan ik
lenen? een sneltoets invullen. De sneltoets geeft u een indicatie
van het bedrag dat u maximaal met NHG kunt lenen.
Even voorstellen
NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen (WEW). Deze stichting werd in 1993 opgericht
op initiatief van het Ministerie van VROM en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), met als hoofddoel het parti­
culiere woningbezit op een verantwoorde wijze te bevorderen.
Heeft u vragen over NHG?
Neem dan contact op met:
Stichting
Waarborgfonds
Eigen Woningen
Postbus 309
2700 AH Zoetermeer
0 9 0 0 11 22 393 (€ 0,35 p/m)
www.nhg.nl
Deze folder maakt deel uit van een reeks
consumentenfolders van NHG. Op www.nhg.nl
kunt u de folders bekijken en downloaden.