Online collectebus is knuffelgehalte voorbij

Crowdfunding
ACCOUNTANT MOET KENNIS CROWDFUNDING BIJSPIJKEREN
Online
collectebus is
knuffelgehalte
voorbij
Terwijl ondernemers in toenemende mate crowdfunding omarmen, is er bij
de accountant nog een grote kennisachterstand, constateren experts. “Doodzonde, want juist hij kan de lead nemen in dit soort financieringstrajecten.”
TEKST: RONALD BRUINS | BEELD: DREAMSTIME
neerbiedig wordt het al de ‘online collectebus’ genoemd, maar insiders van crowdfunding weten dat het veel meer is dan dat. Het
is een alternatieve manier van financiering
die simpelweg meer en meer raakt ingeburgerd. Elf
miljoen euro werd in 2012 door ondernemers opgehaald
en de verwachting is dat dat getal, in navolging van de
Verenigde Staten, alleen maar gaat groeien.
“Vaak wordt het een groot knuffelgehalte toegedicht,
maar we zijn het stadium van de creatievelingen en de
kinderschoenen nu wel voorbij.” Martijn van Schelven,
mede-oprichter van Geldvoorelkaar.nl, het grootste
crowdfunding-platform van Nederland, is stellig. En
hij heeft de cijfers aan zijn kant staan.
“Ondernemers halen nu in totaal twee miljoen euro
per maand op via ons platform. Dat is verhoudingsgewijs met het krediet dat banken verschaffen nog steeds
niet veel, maar ik zie de acceptatiegraad en de hoeveelheid financieringen toenemen.” En het is niet alleen de
creatieveling, de culturele instelling of het technologische bedrijf dat om financiering vraagt. “Ook de bakker
O
‘ WE ZIJN HET STADIUM VAN DE
CREATIEVELINGEN EN DE KINDERSCHOENEN NU WEL VOORBIJ.’
12
Wat is crowdfunding?
Om een project te financieren gaan ondernemers in de
meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te
doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder bancaire inmenging, maar zorgt voor
direct contact tussen investeerders en ondernemers.
Een ondernemer wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit te verwerven, biedt hij
het project aan op een platform op internet en vermeldt
het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren in het project. Het idee
erachter is dat veel investeerders een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders zoals business angels,
waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd: het Engelse woord voor
de mensenmassa.
en de slager van op de hoek doen aan crowdfunding via
ons platform.”
Het is onmiskenbaar een alternatief voor met name
kleinere bedragen, zegt Jan Rijken, vestigingsdirecteur
bij Meeuwsen Ten Hoopen Accountants. “Mijn ervaring
is dat het veel tijd vraagt om een netwerk aan te boren
accountant januari/februari 2014
ACC_010214_CS6.indd 12
28-01-14 15:00
Crowdfunding groeit explosief
‘HET IS ONMISKENBAAR EEN
ALTERNATIEF VOOR MET NAME
KLEINERE BEDRAGEN’
dat wil financieren. Het voordeel daarvan is wel dat je
met dat intensieve contact met het netwerk van financiers meteen klanten werft.”
De hype voorbij
Gijsbert Koren van Douw & Koren, een bureau dat ondernemers helpt bij crowdfunding, werd door het ministerie van Economische Zaken ingeschakeld om onderzoek te doen naar de financieringsvorm. Daaruit
bleek dat 90 procent van de financieringsvraagstukken
opgelost via crowdfunding bedragen tussen de 20.000
en 100.000 euro betreffen. “Crowdfunding is de hype
voorbij, maar ik denk niet dat je het zou moeten aan-
Crowdfunding ontwikkelt zich tot een volwaardig alternatief voor kredieten
van de bank, die steeds lastiger te krijgen zijn. Dat blijkt uit een adviesrapport
dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten opstellen. Sinds de eerste vijf Nederlandse ondernemers in 2010 in totaal 50.000 euro ophaalden,
groeit crowdfunding explosief. In 2012 investeerden burgers en beleggers
11 miljoen euro in bedrijven. Voor de eerste helft van 2013 ligt het bedrag op
11 miljoen euro, evenveel als heel 2012. Analisten voorspellen dat het mkb in
2015 een totaalbedrag van 255 miljoen euro uit de crowd ophaalt.
Crowdfunding duikt in een gat dat banken laten vallen. Banken zijn volgens het
onderzoek terughoudend geworden in het verstrekken van bedrijfskredieten
beneden de 250.000 euro. “De verscherpte eisen die ze stellen aan met name
kleinere bedrijven blijken ongunstig voor de economie”, zeggen de onderzoekers. Het strengere kredietbeleid heeft geleid tot een daling van de totale omvang van het aantal bedrijfsinvesteringen in Nederland met 0,5 tot 1,5 procent,
schat Economische Zaken.
wenden voor bedragen ver boven de 250.000 euro.”
Schelven beaamt de conclusie van Koren. “De financierbaarheid van het mkb neemt af. Tot 250.000 euro
zijn kredieten lastig te krijgen. In dat gat springt
crowdfunding.” Waar ondernemers bij banken moeite
januari/februari 2014 accountant
ACC_010214_CS6.indd 13
13
28-01-14 15:00
Crowdfunding
10 tips: waar begint een goed plan?
25.000 euro voor Bar Oldenhof
1 Geef voldoende informatie aan potentiële investeerders. Maar maak het eerste plan niet te lang. Trigger met basisinformatie. Op basis van de eerste getoonde informatie bepalen investeerders of ze wel of niet willen investeren.
2 Het plan moet open en transparant zijn over wie de ondernemer is en waar
hij het geld voor nodig heeft. Potentiële investeerders moeten de authenticiteit van de aanvragen kunnen verifiëren.
3 Beeld zegt meer dan woorden. Een foto, video of een presentatie van het
plan werkt, mits dit professioneel genoeg is opgezet.
4 Waarom moeten investeerders precies in het plan van de ondernemer investeren? Wees onderscheidend.
5 Krediet heeft iets positiefs tot gevolg. Krediet is bijvoorbeeld nodig omdat
de ondernemer voor zichzelf begint, uit gaat breiden of efficiënter wil werken. Prikkel investeerders. Niet alleen met feiten en cijfers, maar zeker ook
met een positief en enthousiast verhaal.
6 Overdrijf het echter niet. Een businessplan met daarin verwachtingen of
vooruitzichten moet reëel zijn. Schets geen verwachtingen die niet kunnen
worden waargemaakt.
7 Investeerders moeten het product of de dienst begrijpen, hoe technisch het
ook is. Als investeerders het niet begrijpen, is de kans dat ze erin investeren
zeer klein.
8 Maak investeerders deelgenoot. Laat hen de toegevoegde waarde van het
product of de dienst ervaren. Bijvoorbeeld: start de ondernemer zijn eigen
restaurant? Nodig investeerders uit voor een etentje.
9 Investeerders zijn vaak geïnteresseerd in meer dan alleen rendement. Ze
investeren ook omdat ze affiniteit hebben met de onderneming. Pas het
verhaal van de ondernemer aan aan de doelgroep die hij wil bereiken.
10 Call to action. De ondernemer wil iets bereiken. Wat moet de investeerder
daadwerkelijk doen na het lezen van het plan?
Minder hoogdravend, maar wel representatief voor het
overgrote deel van de crowdfunding-campagnes: Bar Oldenhof. Dankzij 67 investeerders haalde Dwight Oldenhof
25.000 euro bij elkaar voor de start van zijn horecagelegenheid in Amsterdam.
Gijsbert Koren van Douw & Koren: “Dit voorbeeld geeft de
potentie aan voor de financiering van lokale ondernemingen en het creëren van een trouwe klantenkring. Wat
de accountant in dergelijke gevallen zou kunnen doen?
Hij zou samen met de ondernemer kunnen bepalen of
crowdfunding iets is voor de onderneming. En hij kan de
ondernemer begeleiden met het kiezen van het platform
en het maken van de propositie.”
Bron: Crowdfunding.nl
‘DE ACCOUNTANT MOET MINSTENS
ZIJN KENNIS OP HET GEBIED VAN
CROWDFUNDING BIJSPIJKEREN.’
hebben hun investeringsvraag op papier te krijgen,
geldt dat evenzeer bij crowdfunding.
Van Schelven: “Vandaar ook dat wij de betrokkenheid
van een accountant toejuichen. Bij aanvragen boven
de 50.000 euro stellen we dat zelfs verplicht. Hij kan de
financieringsvraag met zijn cijfermatige kennis van
het desbetreffende bedrijf als geen ander gedegen
vormgeven. Hij kijkt ook iets verder dan alleen het enthousiasme van de ondernemer. Er moet immers een
businessplan en een cashflow-prognose zijn. Alles om
de haalbaarheid van plannen te kunnen toetsen.”
Kennis bijspijkeren
Hij roept accountants op om crowdfunding als een serieus alternatief te zien. “Probeer het eens uit. Bijvoorbeeld bij de tweede vestiging van die lokale ondernemer
die een extra band met zijn klanten nastreeft. Bijna alle
aanvragen hebben we tot nu toe volgestort. Kortom: leg
14
het financieringsvraagstuk maar eens voor.”
De accountant zou op zijn minst zijn kennis op het gebied van crowdfunding moeten bijspijkeren, constateert Rijken. “Het staat niet sterk als een klant met
een vraag over crowdfunding naar je toe komt en jij er
eigenlijk geen kaas van hebt gegeten. Je moet weten
wat het inhoudt, wat je ermee kunt en of dit past bij de
desbetreffende relatie.”
Rijken begeleidde zelf een casus waarbij het werkkapitaal van een ondernemer werd ondergebracht. “Daarbij
werden zakelijke relaties benaderd. Dat was een langdurig traject. Ik zou dit niet zo snel adviseren als je op korte
termijn krediet nodig hebt. We hebben het traject begeleid tot aan het uitgeven van de rentedragende certificaten bij de verschillende zakenrelaties. Zo werkten we
zelf ook nog wat aan onze eigen naamsbekendheid.”
Tot nu toe blijft crowdfunding voor de accountant een
vreemde eend in de bijt, constateert Rijken. “Ik weet
dat een aantal collega’s bij ons op kantoor er mee bezig
is, maar voor de rest hoor ik er concullega’s niet over.
Dat zegt op zich wel wat...”
Koren is het met Rijken eens. “Accountants kunnen de
begeleiding van de ondernemer oppakken, maar in de
praktijk zie ik dat nog weinig accountants doen. Terwijl zij juist dé partij zijn om samen een heldere propositie mee te maken. Ga naast de ondernemer staan.
Ontdek samen met hem dit nieuwe financieringsalternatief. Ik hoor heel veel ondernemers klagen over de
financierbaarheid van hun plannen bij banken. Hier
ligt het alternatief voor het oprapen.”
Voorzichtig
Ook de big four oriënteren zich nog maar voorzichtig op
crowdfunding. Zo ontstond in december het platform
Fundyd.nl door samenwerking van Graydon, BarentsKrans en KPMG MKB en vertelde Deloitte onlangs een
samenwerking aan te zijn gegaan met Oneplanetcrowd.
“Vooral om te kijken wat werkt en wat niet werkt”,
aldus Daan Witteveen van Deloitte.
Dat zijn de eerste stappen, maar het gros van de accountants heeft crowdfunding nog niet ontdekt. Terwijl uit
accountant januari/februari 2014
ACC_010214_CS6.indd 14
28-01-14 15:00
Accountantskantoor gefinancierd
via crowdfunding
Mendel Chiu AA heeft met crowdfunding zijn eigen accountantspraktijk gefinancierd, Online Accountants MKB
Twente. In een uur tijd brachten investeerders de benodigde financiering van 20.000 euro bijeen.
Chiu, voorheen onder meer jaren werkzaam bij Deloitte,
plaatste zijn financieringsvraag op crowdfunding-platform Geldvoorelkaar.nl. “Banken wilden mijn op te richten
accountantskantoor ook financieren, maar dat bleek allerminst de snelste route te zijn.”
Chiu bedient ondernemers in de regio Almelo, Enschede
en Hengelo en is aangesloten bij accountantsnetwerk
OAMKB. Binnen deze organisatie is al eerder gebruikgemaakt van crowdfunding. Vorig jaar is langs die weg een
overname gerealiseerd.
“Bij verschillende banken heb ik een aanvraag voor financiering ingediend”, zegt Chiu. “Het duurde weken voordat
er werd gereageerd, in een enkel geval bijna een maand.
Daarna moest ik ook geruime tijd wachten op een afspraak. We weten allemaal dat het tegenwoordig moeilijk
is voor starters om bankfinanciering te krijgen. Maar zelfs
als je die wel krijgt, is het nog een tijdrovende en zware
route. Daarom wilde ik crowdfunding ervaren.”
“Ik heb een krediet aangevraagd van 20.000 euro, dat ik
in vier jaar aflos tegen een rente van acht procent. De
banken rekenden een rentepercentage van ongeveer elf
procent. Ik had ook microkrediet kunnen aanvragen, dan
was de rente ongeveer tien procent geweest.”
‘DE ACCOUNTANT KIJKT IETS
VERDER DAN ALLEEN HET
ENTHOUSIASME VAN DE
ONDERNEMER.’
een rondgang van Koren bij intermediairs voor crowdfunding blijkt dat die bemoeienis erg gewenst is. “Sommige platforms eisen expliciet een actieve rol van een
accountant als adviseur van de aanvrager. En als wij bedrijven helpen die aan crowdfunding willen doen, zijn
het zo nu en dan de accountants waar wij zaken mee
doen. Meestal zijn zij verbonden aan kleinere accountantskantoren. Zij lopen hierin voorop. De big four zijn
hier, ondanks de genoemde initiatieven, toch nog minder mee bezig.” Dat is ook logisch, beschouwt Koren.
“De inspanningen, verdiensten, methoden, regelgeving en risico’s zijn nog niet helder en dus kijken sommige accountantskantoren de kat uit de boom.”
Kruisbestuivingen
In het netwerk van de crowdfunding ontstaan bijzon-
‘Crowdfunding is een klantenbindmachine’
David Bos AA, oprichter (in 2011) van B&P Accountants en Advies, haalde met
crowdfunding drie ton op voor Sam HRM Solutions, onderdeel van B&P. B&P is
vooral een adviesbureau. Het zelf ontwikkelen van producten vloeit voort uit
die rol. Sam is het tweede product. Bos: “Een hr-tool waarmee een organisatie
medewerkers eenvoudiger en efficiënter kan beoordelen en daardoor persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren.”
Waarom crowdfunding?
“We hadden deze investering ook uit eigen middelen of bancair kunnen financieren, maar dat genereert geen extra klantwaarde. Bedrijven die investeren in
Sam via crowdfunding zijn eerder geneigd het product ook te gebruiken. Het
is een klantenbindmachine.”
Voor wat voor bedrijven is crowdfunding geschikt?
“Wij adviseren het vooral aan bedrijven die zich al bewezen hebben of die een
al bewezen concept implementeren, zoals franchising. Het risico moet helder
zijn, dat bepaalt de rente die een crowdfunding-platform voor een lening hanteert. Ons kantoor begeleidt klanten in zo’n traject. Wij kunnen inschatten of
het proces haalbaar is, klanten helpen bij het schrijven van een businessplan
en ze in contact brengen met een crowdfunding-platform. In 2013 hebben we
zo’n 25 klanten begeleid in dat proces, bijvoorbeeld franchisenemers die kapitaal nodig hebben voor een nieuwe vestiging.”
Hoe reageren klanten op het idee van crowdfunding?
“Crowdfunding krijgt veel positieve aandacht, dat spreekt ondernemers aan.
Waar ze aan moeten wennen is dat het heel transparant is. Je moet je businessplannen op internet zetten, de concurrentie ziet ze dus ook. Als het mis
gaat, worden klanten ineens schuldeisers. Toch heeft de zichtbaarheid vooral
voordelen. Het past bij de huidige maatschappij en je krijgt ook feedback van
investeerders. Omdat het je klanten zijn, vertellen ze je welke dingen beter
kunnen.”
Wordt crowdfunding een alternatief voor banken?
“Crowdfunding voorziet in ieder geval in een behoefte die een bank niet kan
vervullen. Het is niet alleen populair onder bedrijven die financiering zoeken,
maar ook onder de partijen die geld geven. Dat laatste heeft mij verrast. Er zit
wel een limiet aan het bedrag dat je op deze wijze kunt ophalen. Die grens ligt
meestal bij vijf ton. Dat heeft met de kring van potentiële klanten te maken.”
dere kruisbestuivingen, zegt Van Schelven. “De gefortuneerde investeerder die de kaasboer financiert vindt
het hartstikke leuk om de kaasboer voor de hapjes in te
schakelen als hij een feest geeft. Ik raad ondernemers
altijd aan dat soort kruisbestuivingen op te zoeken.
Investeerders vinden het leuk om naast het rendement
ook daadwerkelijk betrokken te worden bij hun investering.”
Die betrokkenheid van klanten annex investeerders
typeert crowdfunding. Maar zijn er zaken die lastig te
financieren zijn? Van Schelven: “Plannen die vaag blijven. Of plannen die zo technisch zijn dat het niet meer
te volgen is. Investeerders willen een gevoel en een
goed beeld hebben bij het project. Het verhaal, het risico en het rendement moeten kloppen. Dat wil niet zeggen dat financiers risicoavers zijn. Integendeel: ze
januari/februari 2014 accountant
ACC_010214_CS6.indd 15
15
28-01-14 15:00
Crowdfunding
Platforms in Nederland
• CrowdAboutNow.com
• Geldvoorelkaar.nl
• Oneplanetcrowd.nl
• Share2Start.com
• Symbid.nl
• WeKomenErWel.nl
‘SOMMIGE PLATFORMS EISEN
EXPLICIET EEN ACTIEVE ROL VAN
EEN ACCOUNTANT ALS ADVISEUR
VAN DE AANVRAGER.’
snappen best dat je bij een startende ondernemer tegen
een default aan kunt lopen.”
Van Schelven financiert nu nog projecten tot en met
500.000 euro, maar wil dat plafond begin 2014 naar een
miljoen tillen. “Maar we willen ook niet te hard groeien. Je hebt natuurlijk wel de investeerders nodig om
een dergelijk groter bedrag bij elkaar te krijgen.”
ning biedt rondom financieringen, lijkt mij...
Logisch is in elk geval dat je niet zelf ook aan de financiering deelneemt. Daarmee zou het te dicht bij je onafhankelijkheid komen.”
Van Schelven ziet dat bepaalde accountants bij crowdfunding-platforms een streepje voor hebben. “Je hebt
bij hen de zekerheid dat de ingediende plannen goede
posten zijn. Daar kun je als platform dus ook sneller
en gemakkelijker in meegaan. We krijgen twintig tot
dertig aanvragen van ondernemers per dag. Daar zitten veel ondeugdelijke voorstellen tussen. Is er een
accountant of een goed boekhoudkantoor bij betrokken, dan is de onderbouwing doorgaans veel beter
voor elkaar.”
Geen bedreiging
Alternatief
Crowdfunding is wat betreft Rijken geen serieuze bedreiging voor banken. “Het is eerder een aanvulling
omdat je een hefboom kunt realiseren. Financiën verkregen door crowdfunding worden veelal tot het eigen
vermogen gerekend, waardoor de bank een financiering ook eerder accepteert. Zo zie je hybride vormen
van crowdfunding en bancaire leningen ontstaan.”
Waar liggen de grenzen voor de accountant bij crowdfunding? “Bij wat je normaal ook al als dienstverle-
Platforms voor crowdfunding knopen daarom graag
banden aan met accountantskantoren. Van Schelven:
“We gaan graag met hen in gesprek. Niet alleen om
hen te leren kennen, maar ook om verwachtingen
over en weer af te stemmen. In de toekomst gaat vast
wel eens een project mis dat met crowdfunding is gefinancierd. Dan is het goed om scenario’s te hebben
liggen over wat er moet gebeuren.”
Daarnaast is het volgens Koren belangrijk dat bij accountants duidelijk is wat de bedoeling is. “Crowdfunding is echt wat anders dan een banklening. De beoordeling is wezenlijk anders. Zo kijk je bij crowdfunding
meer naar de, al dan niet potentiële, cashflow dan
naar dekking.”
Koren, Van Schelven en Rijken zijn het er over eens
dat crowdfunding meer aandacht moet krijgen van de
accountant. “Dit kun je als ontwikkeling niet negeren”, zegt Rijken. Grootste obstakel is dan ook het
vooroordeel. Alleen voor creatievelingen, voor kunstenaars en partijen die een boek willen uitgeven. Niets
is minder waar, zo blijkt uit de rondgang. Crowdfunding mag dan nog geen miljardenbusiness zijn, het is
zich wel degelijk aan het ontwikkelen als alternatief.
Het is de online collectebus met een hoog knuffelgehalte voorbij. Het is voor het hele mkb. Koren: “Het
wordt hoog tijd dat de accountant dat beseft.”
Drie typen motivaties
1. De persoon: Een investeerder kan worden gemotiveerd omdat hij of zij het de ondernemer gunt. Dit is
vaak het geval als de ondernemer en de investeerder
elkaar al kennen.
2. De onderneming/het product: Een investeerder kan
worden gemotiveerd door de kwaliteit of focus van een
onderneming (vanwege eigen interesse of expertise).
3. Rendement: Een investeerder kan worden gemotiveerd door het rendement of de tegenprestatie die
wordt geboden. Hoe verder een investeerder van een
ondernemer afstaat en hoe groter de investering, hoe
belangrijker het rendement (en het risico).
16
accountant januari/februari 2014
ACC_010214_CS6.indd 16
28-01-14 15:00