Handleiding I-Wise

I-WISE
Inleiding
In I-Wise kun je alle gegevens raadplegen van alle reserveringen, overeenkomsten, termijnfacturen
etc. Alles wordt direct opgeslagen en is online zichtbaar voor je. Op elk moment van de dag heb je de
actuele gegevens tot je beschikking.
I-Wise account?
Inloggen kan doormiddel van een door Euromobil afgegeven account. Deze ontvang je per mail.
Een nieuw account nodig? Stuur een e-mail naar: [email protected]
Hoe werkt I-Wise?
Je kunt direct naar http://euromobil.i-wise.net gaan of je kunt via jouw Business-Online account
inloggen. Het beginscherm van I-Wise hebben wij geïntegreerd in het Business-Online account
(laatste tabblad ‘I-Wise’).
Na het inloggen kun jouw ‘persoonlijke instellingen’ wijzigingen:
Rechts bovenin worden een aantal zaken getoond:
Naam van de bedrijf
Datum laatste wijziging
Wijziging persoonlijke
instellingen
Hiermee u de site een
andere kleur geven.
Met deze instellingen
kunt u aangeven hoe
de overzichten getoond
moeten worden. Dit
beïnvloedt uiteraard de
snelheid waarop de
gegevens worden
getoond.
Hiermee geeft u het
aantal regels wat u op
1 pagina wilt zien. Hoe
hoger u deze instelt
hoe meer u met de
schuifbalken moet
werken. Dit is ook weer
afhankelijk van de
instellingen en grootte
van uw beeldscherm
De Overzichten
In de linker (navigatie) kolom kunnen de diverse overzichten
worden opvraagd.
Pagina 1
I-WISE
De Overzichten (vervolg)
Voor I-Wise kunnen de volgende
overzichten worden opgevraagd:
Selectie
Soms kan per overzicht een extra selectie gedaan worden. Dit wordt getoond zodra het overzicht is
aangeklikt.
Voor bijvoorbeeld het overzicht ‘Overeenkomsten’ kan een
selectie gemaakt worden op Lopende overeenkomsten, Terug te
verwachten overeenkomsten, Overeenkomsten die teruggemeld
zijn maar nog niet afgerekend, Afgerekende overeenkomsten of
alle overeenkomsten.
Detail scherm
In het overzicht scherm wordt onderaan het scherm altijd een detail scherm getoond. Hierin staat
aanvullende informatie over het record wat in het overzicht is geselecteerd.
De extra informatie kan in meerdere tabbladen worden weergegeven.
Voorbeeld overzicht alle overeenkomsten
In 4 verschillende tabbladen (Details, Tarief, Accessoires en Termijnen) wordt aanvullende
informatie gegeven over de geselecteerde overeenkomst (nummer 1170)
Pagina 2
I-WISE
Export naar Excel (
)
Alle overzichten kunnen naar Excel worden geëxporteerd met behulp van de button ‘Exporteer naar
Excel’.
Zodra hierop wordt geklikt
wordt gevraagd of je het
bestand wilt openen, wilt
opslaan of wilt annuleren.
Je kunt er natuurlijk voor
kiezen om het bestand
eerst te openen en
vervolgens in Excel het
bestand alsnog zelf op te
slaan.
Detail-overzicht (
)
In sommige overzichten (zoals bij overeenkomsten) is het mogelijk om van 1 record een detail-scherm
te openen.
Het detailscherm kan vervolgens
worden geëxporteerd naar een Excel
bestand of naar een PDF bestand
Zoeken, filter zetten, sorteren en
groeperen
Zoeken
Afhankelijk van het gekozen overzicht kan op diverse velden worden gezocht. Voor bijvoorbeeld het
overeenkomsten-overzicht kan gezocht worden op de velden kenteken, overeenkomstnummer en
bestuurdersnaam, voor het contracten overzicht kan gezocht worden op de velden Kenteken,
contractnummer en bestuurdersnaam.
Het is niet nodig om het volledige veld in te vullen. Er kan volstaan worden met een aantal begintekens.
Pagina 3
I-WISE
Als je het zoeken wilt opheffen dien je het zoekveld leeg te maken en weer op het overzicht te klikken
bij selectie:
Zoekveld leeg maken
Klikken op juiste overzicht
Zoeken, filter zetten, sorteren en groeperen (vervolg)
Filter zetten
In het overzicht kun je op elk getoonde kolom een filter zetten. Dit doe je door in de kolom op de 1ste
blanco regel te klikken en het filter in te tikken:
Door vervolgens op ENTER te klikken wordt het overzicht getoond met het ingegeven filter.
Het filter kan worden opgeheven door in hetzelfde veld te klikken op de ophef-button:
Het verschil tussen een filter zetten en de zoek-functie is dat bij het filter de gegevens exact overeen
moeten komen. Bij het zoeken kan worden volstaan met een aantal tekens. Tevens is het zoeken
beperkt op een aantal velden.
Sorteren
Het overzicht wordt standaard op de eerste kolom oplopend gesorteerd. Voor de overeenkomsten is
dit bv het overeenkomstnummer.
Je kunt het overzicht op een andere kolom laten sorteren door simpelweg op de kolomkop te klikken.
Stel dat je het overzicht wilt laten sorteren op resteren looptijd dan klik je op de kolomkop
“RestLooptijd”.
Pagina 4
I-WISE
Zoeken, filter zetten, sorteren en groeperen (vervolg)
Het pijltje in de kolomkop geeft aan dat deze kolom oplopend is gesorteerd. Wil je deze kolom
aflopend sorteren dan dien je nogmaals op de kolom te klikken.
Groeperen
Het is tevens mogelijk om een overzicht te groeperen op elk van de getoonde kolommen. Of
combinatie van kolommen.
Stel je wilt het overzicht ‘alle overeenkomsten’ groeperen op Filiaal Vertrek en vervolgens op
Kenteken.
Dan kun je dit doen door eerst de kolomkop ‘Filiaal Vertrek’ te slepen (linker muis button ingedrukt
houden) naar het gebied waarin staat
Vervolgens sleep je de kolomkop ‘Kenteken’ naar hetzelfde gebied, achter veld filiaal.
.
Het scherm ziet er dan als volgt uit:
Zoeken, filter zetten, sorteren en groeperen (vervolg)
Eerst wordt gegroepeerd op kolom
Fil.Vertrek en vervolgens op Kenteken.
De sortering is voor beide filters
oplopend.
Door 1 maal op één van deze velden
te klikken wordt deze aflopend
gesorteerd.
1ste groepering
2de groepering
Pagina 5
I-WISE
De sortering is ook op kolom Status gezet. De sortering van het filter gaat altijd VOOR op de
sortering die op een kolom is gezet.
Dus in bovenstaand overzicht wordt eerst gesorteerd op Filiaal vertrek (oplopend), vervolgens op
kenteken (oplopend) en binnen het kenteken worden de overeenkomsten aflopend gesorteerd op
Status.
Het groeperen, sorteren en zoeken zijn tijdelijke instellingen en worden altijd opgeheven zodra je een
ander overzicht kiest of je afmeldt.
Verplaatsen van een kolom.
Stel dat je een kolom op een andere plek wilt tonen (zie voorgaand overzicht. Hier is de kolom ‘status’
die normaal achter aan staat, verplaatst) dan doe je dit door op de kolomkop te klikken en deze te
slepen (linkermuis button ingedrukt houden) naar de plek waar je deze wilt zien.
Dit is een tijdelijke instelling en wordt opgeheven zodra je een ander overzicht kiest of je afmeldt.
Pagina 6