Nieuwsbrief septemb

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014
September 2013 ... er stond wat te gebeuren in de Zevensprong! Toeka werd geboren!
September 2014 ... Toeka is jarig en dat moeten we vieren! Samen met Toeka heten
we jullie allen welkom in de Zevensprong en vieren we op 1 september feest!
Eén ding staat vast : het wordt weer een fantastisch jaar waarin heel wat staat te
gebeuren!
Alvast heel veel lieve 'Toekagroetjes' van het ganse 7Sprong-team!
Afspraak van de maand :
Bij het belsignaal staan we netjes in de rij!
Lesuren :
Maandag
ochtendtoezicht 8u10-8u40
lessen
8u40-10u20
speeltijd
10u20-10u35
lessen
10u35-11u50
middagpauze
11u50 -13u05
lessen
13u05-14u45
speeltijd
14u45-15u00
lessen
15u00-15u50
nabewaking
15u50-16u20
Dinsdag
8u10-8u40
8u40-10u20
10u20-10u35
10u35-11u50
11u50 -13u05
13u05-14u45
14u45-15u00
15u00-15u50
15u50-16u20
Albertkanaalstraat 31 - 2560 Nijlen
[email protected]
woensdag
8u10-8u40
8u40-10u20
10u20-10u35
10u35-11u25
11u55
Donderdag
8u10-8u40
8u40-10u20
10u20-10u35
10u35-11u50
11u50 -13u05
13u05-14u45
14u45-15u00
15u00-15u50
15u50-16u20
vrijdag
8u10-8u40
8u40-10u20
10u20-10u35
10u35-11u50
11u50 -13u05
13u05-14.20
14.20-14.35
14.35-15.00
15u00-15u30
Tel. 03 481 82 92 - Fax. 03 411 13 47
www.dezevensprong.info
Het 7-sprong team :
K1
K2
K3
Kinderverzorgster
Slaapjuf
SES Kleuters
Kleuterturnen
juf Natalie Verelst & juf Sofie Verellen
juf Ils Devis & juf Chris Hermans
juf An Brems & juf Sofie Verellen (op vrijdag)
Carine Peeters
juf Gerda Claes
juf Lore Swennen
juf Sofie Verellen
L1
L2
L3
L4
L5
L6
juf Britt Roelants
juf Linda Van Hoecke
meester Bart Dedapper
juf Babs Vangenechten
juf Monique Janssens & juf Tamara Bequé
meester Kurt Thysbaert
Zorgcoördinator
Zedenleer
Kath. Godsdienst
Isl. Godsdienst
Birgit Gilen
Nadia Grinfeld (ter vervanging van Jonas Gelissen)
Christel Leysen
Salih Yilmaz
Directeur
Administratie
Buschauffeur
Busbegeleider
Onderhoud
Caroline Van der Plas
Lies Lammens
Jan Van Biesen
Lea Bergmans
Maria Leys - Lydia Van Erum - Nicole Haest – Jan Van Biesen
Leerlingenvervoer
Indien u wenst dat uw kind met onze schoolbus wordt opgehaald of weggebracht wordt, meld je dit zo snel
mogelijk. De afrekening gebeurt via onze schoolfacturen!
1e trimester (4m): € 73,20
2e en 3e trimester (elk 3m): € 54,90
Per afzonderlijke rit betaalt u € 0,80
Kleuters onder de 6 jaar rijden gratis mee. Mits afgifte van een kopij van de “kortingskaart groot gezin” van de
gezinsbond of van de NMBS “ rijden alle kinderen van gezinnen met minstens drie kinderen ook gratis.
Kinderen die uitzonderlijk wel/niet met de schoolbus meegaan, kunnen dit melden op het nummer :
0496 35 70 23
Afwezigheden
In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat u (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw
kind. Voor leerplichtige kinderen (vanaf de leeftijd van 6 jaar) gelden de volgende regels :
1) Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een Z-briefje
ondertekend en gedateerd door de ouders.
Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij chronisch
zieke kinderen).
2)Een medisch attest is vereist :
-als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt
-als viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van de ouders werd ingediend voor een ziekteperiode
van drie of minder kalenderdagen
-bij een afwezigheid tijdens de week voor of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas-of de
zomervakantie
Studiebeurs
Als u een studiebeurs wil aanvragen kan u de nodige documenten verkrijgen op het secretariaat of tijdens de
infoavond van 4 september. Voor verdere uitleg of hulp kan u terecht op de website : www.studietoelagen.be
of u kan gratis bellen naar het nummer 1700.
Afspraken
-U kan 's morgens uw kind afzetten aan de ingang Albertkanaalstraat of Nonnenstraat. Begeleid je kind tot aan
de speelplaats. Uiteraard hebben wij er begrip voor dat mama's en papa's van peuters die niet ingeschreven
zijn hun kleintjes aan de juf van toezicht willen overhandigen.
-’s Avonds worden onze leerlingen in rijen naar de afgesproken plaatsen gebracht: de schoolbus, de
nabewaking, de naschoolse opvang Dolfijn, de fietsen of naar de wachtende ouders aan de poortjes. Voor een
ordelijk en rustig verloop vragen wij de ouders op hun kind te wachten op de afgesproken plaatsen: aan de
zijkant van het schoolgebouw( ingang Nonnenstraat), aan de rode poort op de speelplaats (ingang
Albertkanaalstraat) of aan het poortje van de kleuters.
- Tijdens de ochtendspeeltijd eten de kinderen fruit of groente, tijdens de namiddagspeeltijd koek.
Frisdranken en snoep zijn in de school niet toegestaan.
Verjaardagen worden gevierd in de klas. Ook dit kan op een gezonde manier: een stuk fruit, een yoghurtje,
nootjes, cake, .... Indien de jarige toch snoep meebrengt wordt dit niet uitgedeeld maar terug mee naar huis
gegeven.
Uitzonderlijk wordt snoep toegelaten bij traditionele gebruiken zoals een geboorte, paaseitjes met Pasen, ...
-Ouders zijn welkom in onze school, maar tijdens de schooluren vragen we om de klassen niet te storen. Je kan
terecht op het secretariaat om een leerling uit de klas af te laten halen, vergeten boterhammen en/of
zwempak te brengen. Leerlingen die te laat komen melden zich aan op het secretariaat.
Verlofdagen schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie 2014
Wapenstilstand 2014
Kerstvakantie 2014
Krokusvakantie 2015
Paasvakantie 2015
van maandag 27 oktober 2014 tot zondag 2 november 2014
dinsdag 11 november 2014
van maandag 22 december 2014 tot zondag 4 januari 2015
van maandag 16 februari 2015 tot zondag 22 februari 2015
van maandag 6 april 2015 tot maandag 19 april 2015
Feest van de Arbeid 2015
Hemelvaartvakantie 2015
Pinkstermaandag 2015
Zomervakantie 2015
vrijdag 1 mei 2015
van donderdag 14 mei 2015 tot vrijdag 15 mei 2015
maandag 25 mei 2015
van woensdag 1 juli 2015 tot maandag 31 augustus 2015
Pedagogische studiedagen : woensdag 26 november, woensdag 13 mei
Facultatieve verlofdagen : maandag, 10 november, maandag 8 juni
(Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen komen de leerlingen niet naar school.)
Albertkanaalstraat 31 - 2560 Nijlen
[email protected]
Tel. 03 481 82 92 - Fax. 03 411 13 47
www.dezevensprong.info
Oudervereniging :
Onze oudervereniging bestaat uit een groep van enthousiaste mensen die zich inzetten voor de
school. Zij organiseren jaarlijks activiteiten waarvan de opbrengst uw kinderen ten goede komt!
Per activiteit wordt een werkgroep opgericht.
Wil jij ook in een werkgroep een helpend handje zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.
[email protected]
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Wouter Caluwaert
Maarten Torfs
Nancy Verreet
Zwemmen
Om de veertien dagen zwemmen onze kleuters van K3 en de leerlingen van L1 tot L6 in het gemeentelijk
zwembad van Nijlen. De juffen van K3, L1 en L2 zijn nog op zoek naar mama's of papa's die een handje willen
toesteken bij het aan- en uitkleden van onze bengels. Vrijwilligers nemen best even contact op met de juf van
de klas.
organisatie
Uur
9u15-9u55
10u05-10u45
10u55-11u35
13u10-13u55
13u55-14u35
klas
K3
L4 en L5
L3
L1 en L6
L2
Infoavond donderdag 5 september 2013
Op donderdag 4 september nodigen we de ouders van K1 tot en met L6 uit om te komen kennismaken met de
juf of meester. U krijgt die avond uitleg over de leermethodes en een aantal klasafspraken worden toegelicht.
U ontvangt die avond ook een aantal documenten. Mogen we jullie vriendelijk vragen de documenten in te
vullen en ten laatste maandag 8 september weer aan de klastitularis te bezorgen.
Organisatie :
18u-18u30 : info CLB in de refter van de school
18u30-19u30 : info in alle klassen
Glimlach.be
Glimlacht.be is een project met als doel de mondhygiëne te verbeteren. Op ....... poetsen de kleuters
van K2 en K3 en de leerlingen van de lagere school hun tanden onder begeleiding van een tandarts en
tandartsassistetie.
Verkeersweek
Vanaf 15 tot 19 september werken we in alle klassen rond het thema verkeer.
Tijdens deze week staat een fietsbehendigheidparcours op de speelplaats opgesteld.
We vragen de leerlingen van K3 tot L6 om tijdens deze week zoveel mogelijk met de fiets naar school te
komen en nog eens extra te denken aan het dragen van het fluohesje.
Strapdag
Op vrijdag 19 september 'strappen' we samen! De strapdag moedigt iedereen aan om die dag de auto
zoveel mogelijk aan de kant te laten staan. We plannen die dag een aantal originele activiteiten rond samen
trappen en stappen.
We vragen die dag aan alle kinderen en hun ouders om te voet of met de fiets naar school te komen
Schoolfotograaf
Op 24 september komt de schoolfotograaf langs. Wenst u de foto's aan te kopen dan geeft u na levering van
de foto's gepast geld mee naar school. Foto's die niet worden aangekocht worden terug aan de leerkracht
bezorgd.
GWP
Dit schooljaar staat er een GWP (zeeklassen) gepland die doorgaat in de Barkentijn te Nieuwpoort.
De leerlingen van L2 tot en met L6 vertrekken op 9 juni en komen terug op 12 juni.
De leerlingen van het eerste leerjaar vertrekken op 10 juni en komen terug op 12 juni.
Voor leerlingen die niet deelnemen worden activiteiten op school voorzien.
In de nieuwsbrief van oktober geven we u verdere info.
Kermis kleuters
In onderling overleg met alle Nijlense scholen wordt een nog dagje gepland dat onze kleuters een bezoekje
brengen aan de kermis. U ontvangt hiervoor nog een afzonderlijk briefje.
Als het kriebelt moet je sporten...
Op vrijdag 26 september vertrekken de leerlingen van het tweede leerjaar in de namiddag naar Herentals om
deel te nemen aan het 'Mega Spelenpaleis'. Deze sportactiviteit wordt ingericht door de stichting Vlaamse
schoolsport.
Special Olympics
Van 13 tot 20 september vinden in de provincie Antwerpen de special Olympics Europese zomerspelen plaats.
Meer dan 2000 atleten met een verstandelijke handicap zullen er in 10 verschillende sporten het beste van
zichzelf geven. Binnen die gedachte staat G- Sport, sport voor personen met een handicap meer dan ooit
centraal. Op donderdag 18 september gaan de leerlingen van L5 en L6 tijdens een halve dag samen sporten
met kinderen uit het buitengewoon onderwijs. In de namiddag supporteren we samen voor alle atleten die
deelnemen!
Albertkanaalstraat 31 - 2560 Nijlen
[email protected]
Tel. 03 481 82 92 - Fax. 03 411 13 47
www.dezevensprong.info
KALENDER SEPTEMBER 2014
DATUM
UUR
VOOR
Ma 1
Di 2
Woe 3
Do 4
18u00-19u30
Vrij 5
Za 6
Zo 7
Ma 8
Di 9
Woe 10
Do 11
Vrij 12
Za 13
Zo 14
Ma 15
NM
Di 16
Woe 17
Do 18
Vrij 19
Za 20
Zo 21
Ma 22
Di 23
Woe 24
Do 25
Vrij 26
Za 27
Zo 28
Ma 29
Di 30
ITEM
Eerste schooldag
Instapdag peuters
KOST
K3→L6
K1→L6
Zwemmen
Infoavond
€2
K2→L6
Glimlach.be(activiteit tanden poetsen)
L2
Start verkeersweek (met de fiets naar
school)
Verkenning schoolomgeving
K3→L6
L5 en L6
Zwemmen
Special Olympics
Strapdag (met de fiets naar school)
VM
K1→L6
Schoolfotograaf
NM
L2
SVS : Mega Spelenpaleis
Alvast noteren in het agenda
ZATERDAG 4 OKTOBER : MOSSELFEEST!
De opbrengst gaat volledig naar het vervoer van onze GWP! Een afzonderlijke brief met
inschrijvingsmogelijkheden volgt nog.
€2
€3,5
€3