Bekijk notulen - Stichting Kwest

Notulen van de oudercommissie vergadering
BSO Kwestival Wateringen
Maandag 14 juli 2014
Aanwezig: Frank van Dijk, Saskia van Zeijl en Linda Zwinkels
1. Notulen vorige vergadering 13 november 2013
Goedgekeurd
Enkele punten worden meegenomen als leidraad voor dit overleg.
2. Frank van Dijk geeft zich op als nieuw lid van de OC. Dank daarvoor.
3. Marion Verbreaken en Linda Zwinkels gaan samen de BSO Wateringen en
Naaldwijk leiden, ieder krijgt haar taken, maar zijn samen verantwoordelijk voor
deze groepen. Wie er bij de vergaderingen zal zijn hangt af wie er kan.
4. Linda gaat navragen wat het budget is voor de oudercommissie voor dit jaar.
Ideeën om met het geld te doen:
- Dag van de leidster
- Activiteit/workshop
- Jaarfeestje, zoals vorig jaar, was erg geslaagd, Linda neemt het mee naar
de medewerkers.
- Spelmateriaal/speelgoed voor binnen/buiten
- Knutselmateriaal
5. Linda gaat uitzoeken hoeveel leden er in een oudercommissie moeten zitten.
Zie bijlage artikel 3 samenstelling.
Dus we moeten nog op zoek naar een derde lid.
6. De beide oudercommissie leden zullen een stukje schrijven om zich voor te
stellen, dit stukje komt op de site.
7. De medewerkers en Linda zijn nog bezig met het onderzoeken of het mogelijk
is de gymzaal te huren. Saskia oppert het idee om te informeren bij de
tafeltennis en de GKB hal.
Linda zal daar gaan informeren.
8. Linda gaat ouders in de nieuwsbrief uitleggen waarom het voor Kwest ook
anders is geworden qua gebruik bijv. gymzaal. Voorheen huurde we van de
Mariaschool en was bijna alles inclusief. Nu huren we van de gemeente en wordt
alles in rekening gebracht. Dus komen er meer kosten bij en moet er goed
nagedacht worden wat we waar aan uitgeven.
9. Er zijn 2 klachten binnen gekomen, deze heeft Linda besproken met de
oudercommissie.
10. 10-Minutengesprekken
Momenteel vindt de oudercommissie dit niet nodig.
Misschien meer een idee om te kijken na bijvoorbeeld 6 weken, hoe heeft het
kind het op de BSO. Klein invullijstje over het welbevinden van de kinderen.
Eventueel een behoeftepeiling in de nieuwsbrief.
12. Idee om te onderzoeken of er meer samen werking kan komen met
bijvoorbeeld KMD (voetbal), de Ark ( ouderen), Terra Nova, tennis, tafeltennis,
place4kidz.
13. Het “jaarfeest” van vorig jaar was zo’n succes. Patat eten en een
vossenjacht.
Misschien is het leuk om dit jaar weer iets te organiseren.
Linda bespreekt het met het team.
Volgende vergadering donderdag 9 oktober 2014 bij Saskia om
20.00 uur