nieuwsbrief 3 - Stichting Zorggroep Noordwest

3
Nieuwsbrief
De Arcade
De deuren
gaan open!
Op 30 september 2014 verhuist de
eerste groep nieuwe bewoners naar
De Arcade. De deuren van De Arcade,
het nieuwe woonzorgcentrum in
Ermelo voor ouderen met een vorm van
dementie, gaan echter al eerder open.
Op zaterdag 27 september bijvoorbeeld,
tijdens het open huis, maar ook al in de
weken daarvoor tijdens inloopspreekuren. U leest hier meer over in deze
derde en laatste nieuwsbrief van de
De Arcade. Heeft u de eerste en tweede
nieuwsbrief gemist, maar bent u wel
geïnteresseerd? Dan kunt u de nieuwsbrieven vinden op de website van de
Zorggroep (www.znwv.nl in het menu
Woonzorgcentra, pagina De Arcade). In
deze laatste nieuwsbrief is ook aandacht
voor de extra’s van De Arcade, bijvoorbeeld het paramedisch team en de
ontmoetingsruimte. 
nummer 3 - september 2014
“De vaas die ze
zo mooi vond, het schilderij
dat sinds jaar en dag
aan de muur hing,
dat wilde mijn oma
graag meenemen.
Ze wilde geen nieuwe, maar
juist haar
vertrouwde spullen
om zich heen”,
volgens een kleindochter die
een jaar geleden
haar oma heeft geholpen bij
de verhuizing
naar De IJsvogel.
 Een aantal deuren van woongroepen in De Arcade.
Managers beschermd en verzorgd wonen
Manager wonen en zorg Henny Janssen,
die zich intensief heeft beziggehouden
met de voorbereidingen tijdens de
bouw van De Arcade, heeft het stokje
overgedragen aan managers beschermd
en verzorgd wonen Harda Sederel en
Ariëtte Ruitenbeek. “Wij zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van alle beschermd wonen locaties in
Ermelo. Het is werkelijk een prachtig
gebouw en we willen dat de kwaliteit
van zorg overeenkomt met de omgeving en de specifieke wensen en behoeftes van de bewoners. Wij zijn uiteraard
bereikbaar voor vragen, ideeën en tips
(zie ook de informatie over het inloopspreekuur in deze nieuwsbrief).” 
 Managers beschermd en verzorgd wonen Harda Sederel en Ariëtte Ruitenbeek.
De Arcade
De Arcade
Welkom in de Arcade
Beschermd wonen in De Arcade betekent wonen in een woongroep met
acht ouderen. In elke groep is een gezamenlijke huiskamer met open keuken.
Iedere bewoner heeft een zit- slaapkamer waar eigen meubels en spullen
staan en waar hij of zij zich kan terugtrekken. Ook de huiskamer is deels
ingericht met spullen van de bewoners
zelf, dit is herkenbaar en vertrouwd. De
woonzorgbegeleider houdt zich bezig
met de zorg en runt het huishouden
van de groep. Bewoners die dit willen
en kunnen, helpen bijvoorbeeld met
tafel dekken en koken. Vrijwilligers
zorgen voor net dat beetje extra aan-
dacht. Als vanzelfsprekend is familie en
bezoek meer dan van harte welkom om
een handje mee te helpen. 
Extra’s van De Arcade
 De tuinbankjes staan klaar voor de
nieuwe bewoners om te genieten van de
mooie omgeving.
Casemanager
“Wellicht heeft u telefonisch of tijdens
een gesprek al kennis met mij gemaakt.
Ik ben Gerdien Veldhoen en ik begeleid
thuiswonende ouderen met een vorm
van dementie en hun mantelzorgers.
Mijn doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar ik
bied ook begeleiding als blijkt dat het
thuis niet meer gaat. Vanuit die rol kom
ik vaak bij mensen thuis, bijvoorbeeld
voor een kennismakingsgesprek. In zo’n
gesprek luister ik naar wat er speelt en
stem ik desgewenst af wat de Zorggroep
kan betekenen, bijvoorbeeld door de
inzet van overbruggingszorg*.” 
* Overbruggingszorg is thuiszorg, dagopvang en
mogelijk andere diensten om het thuis beter vol te
 Casemanager Gerdien Veldhoen.
houden tot aan de verhuizing naar beschermd wonen.
Inloopspreekuur
Een verhuizing naar een beschermde
woonomgeving gaat voor mantel­
zorgers vaak gepaard met veel vragen.
Hoe ziet De Arcade eruit?, Wat houdt
beschermd wonen in? Hoe groot is een
zit- slaapkamer? Hangen er al gordijnen
in de kamer? Wij begrijpen dat deze
en andere vragen er zijn en dat het
prettig is om deze persoonlijk te kunnen
stellen. Vandaar dat u van harte welkom
bent tijdens het inloopspreekuur in
de ontmoetingsruimte in De Arcade
(zie het schema met data). De ingang
bevindt zich aan de Leuvenumseweg.
Het parkeerterrein is toegankelijk via de
Ds. Witteveenlaan. Tijdens het inloopspreekuur zijn Ariëtte Ruitenbeek, Harda
Sederel en Gerdien Veldhoen in wisselende samenstelling aanwezig.
U kunt het inloopspreekuur bezoeken
als u uw naaste heeft aangemeld, maar
ook als u zich wilt oriënteren op de
geboden zorg in De Arcade. Voor vragen
kunt u ook telefonisch contact opnemen
met het Cliënten Service Bureau, tel.
0341 27 01 97. 
Data inloopspreekuur
Vrijdag 12 september 14.00 - 15.00 uur.
Vrijdag 19 september 14.00 - 15.00 uur.
Vrijdag 26 september 14.00 - 15.00 uur.
Vrijdag 3 oktober 14.00 - 15.00 uur.
Vrijdag 10 oktober 14.00 - 15.00 uur.
(Para)medisch team
De Arcade heeft, net als de overige
beschermde woonlocaties van de
Zorggroep, een (para)medisch team.
Bij de verhuizing vindt een medische
intake plaats door de specialist ouderengeneeskunde. “Voor veel mensen is het
even wennen dat wij de medische zorg
overnemen van de huisarts,” vertellen
specialisten ouderengeneeskunde Pieter
Schimmel en Nienke Nieuwenhuizen.
“Wij zijn vanaf het moment van intake,
met onze collega-artsen en praktijkondersteunders, verantwoordelijk voor
de (medische) behandeling en dus
nauw betrokken bij de zorg. Wij werken
intensief samen met het zorgteam,
mantelzorgers en andere behandelaars
in een multidisciplinair team. We komen
wekelijks en zo nodig vaker, in de woongroepen. Op basis van de zorgvraag,
schakelen we andere behandelaren uit
het (para)medische team in, zoals een
psycholoog, diëtist, logopedist, fysiotherapeut en een ergotherapeut. Naast het
(para)medische team is ook de geestelijk verzorger betrokken bij De Arcade.”
een boodschappenlijstje maken. Ook
wordt er elke dag gekookt. Als blijkt
dat er voldoende animo is, zal in de
ontmoetingsruimte op de begane grond
een verenigingsleven worden opgezet.
Voor deelname aan een vereniging zal
een maandelijkse vergoeding worden
gevraagd. Voorbeelden van activiteiten
zijn: beweegactiviteiten (gym), jeu de
boules, denksport, een beautygroep
(handverzorging en handmassage) of
een zangvereniging. Na de verhuizing
zijn de wensen en behoeften van de
nieuwe bewoners hierin leidend.
Huisbezoek
Nieuwe bewoners van De Arcade krijgen
een huisbezoek van de woonzorgcoördinator. De woonzorgcoördinator
maakt deel uit van het zorgteam en zal
samen met elke nieuwe bewoner en
hun naaste(n) de basis leggen voor het
zorgleefplan. Iedere bewoner is uniek,
dus ook diens wensen en behoeften.
Om daar goed op te kunnen inspelen
werkt het zorgteam aan de hand van het
opgestelde zorgleefplan.
Ontmoetingsruimte
GVP
In de gezamenlijke huiskamers van
de woongroepen biedt de normale
dagstructuur allerlei activiteiten, zoals
gezamenlijk koffie drinken of samen
In de zorgteams van De Arcade zitten
GVP’ers; dit zijn Gespecialiseerde Verzorgenden Psychogeriatrie. Sommige ouderen met dementie vertonen onbegrepen
 Specialisten ouderengeneeskunde
Pieter Schimmel en Nienke Nieuwenhuizen.
gedrag, bijvoorbeeld agressief, onzeker
of angstig gedrag. De GVP’ers zijn opgeleid om onbegrepen gedrag te leren
begrijpen en ermee te leren omgaan. 
“Nu onze moeder
gaat verhuizen,
verandert de situatie
niet alleen voor haar,
maar ook voor ons.
Onlangs kwam er
een verzorgende
op huisbezoek.
Dat gaf houvast,
we hebben
veel gevraagd en
duidelijkheid gekregen”,
aldus een mantelzorger.
De Arcade
Open huis
zaterdag 27 september 2014
 De Arcade is gelegen
op de hoek van De
Harderwijkerweg/
Leuvenumseweg.
Op zaterdag 27 september 2014 houdt
De Arcade in Ermelo van 10.00 tot 13.00 uur
Ds. Witteveenlaan
open huis voor alle belangstellenden.
U bent van harte welkom!
De hoofdingang bevindt zich aan de
Leuvenumseweg. Gezien het beperkte
aantal parkeerplaatsen is het parkeer­-
u dus bij voorkeur op de fiets of lopend.
Het parkeerterrein is toegankelijk via
de Ds. Witteveenlaan. 
Rotonde
Bron: Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau BV
van mensen die slecht ter been zijn. Komt
Harderwijkerweg
terrein die dag gereserveerd voor auto’s
Entree De Arcade
Leuvenumseweg
Beschermd wonen
bij de Zorggroep
Beschermd wonen voor mensen met
een vorm van dementie is mogelijk in
de volgende locaties van Zorggroep
Noordwest-Veluwe:
•De IJsvogel, De Amaniet,
De Arcade in Ermelo
• De Schauw en Elim in Putten
•Weideheem en Sonnevanck in
Harderwijk
• Ittmannshof in Nunspeet
Zorggroep Noordwest-Veluwe voegt
waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke
levensvisie.
Vragen en
aanmelding
Als het thuis echt niet meer gaat, dan
is verhuizen naar De Arcade of één van
de andere beschermd wonen locaties
een optie. Er is nog (beperkt) plaats.
Om in De Arcade te kunnen wonen,
is een indicatie nodig. Deze indicatie
kunt u aanvragen via het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uiteraard
willen wij u hier graag bij helpen. Voor
aanmelding,
hulp bij de indicatie-­aanvraag of
overige vragen kunt u bellen met
de case­managers van het Cliënten
Service Bureau van Zorggroep
Noordwest-Veluwe. 
Meer
inform
at
Bel of ie?
mail
het C
liënte
n
Servic
e Bur
ea
(0341
) 27 0 u
19
servic
ebure 7
[email protected]
znwv
.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe,
Cliënten Service Bureau, postbus 392, 3840 AJ Harderwijk
Telefoon: 0341 27 01 97, e-mail: [email protected], www.znwv.nl.
www.znwv.nl
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe.
Vormgeving: FennArt Reclame - Marketing B.V.