Gazet van Antwerpen.be 06 04 2014

Fiets bestellen voor 21ste
Mechelse Fietsengordel
MECHELEN (2800) De Mechelse Fietsgordel staat na twee jaar weer op de rails. De twintigste
editie van de Mechelse Fietsgordel krijgt na een stop van twee jaar op zondag 18 mei een
vervolg.
06/04
Daar staan de twee Mechelaars, Erik De Rijcke (49) en Danny Galon (51), die de touwtjes van de
organisatie van deze 21ste Mechelse Fietsgordel op zondag 18 mei in handen hebben, borg
voor.
Galon en De Rijcke stonden aan de wieg van de Mechelse Fietsgordel, die na een tijdje werd
uitgebouwd met fietstochten van 12, 25, 50, 65 en 100 kilometer. Ze trokken honderden
fietsfanaten over de streep. Bij de twintigste editie dienden ze evenwel de langste tochten van 50
en 100 kilometer van het programma te schrappen.
De twee gingen bij het provinciebestuur van Antwerpen aankloppen en daar krijgen ze nu alle
logistieke steun. Het wordt een unieke editie met in de hoofdrol de forten van Walem, Katelijne,
Duffel, Lier, Bornem en Breendonk, naargelang welk parcours de deelnemer kiest. De provincie
zorgt voor animo in de forten die allemaal opengesteld zullen worden. Er zal van alles te beleven
zijn: rondleidingen, concerten, workshops, enzovoort.
Deelnemers komen op zondag 18 mei naar de Provinciale Technische School (PTS),
CampusMechelen op de Antwerpsesteenweg 145 (Galgestraat), waar ook alle tochten
aankomen. Vertrekken kan tussen 10 en 18u voor de zeven tochten: 12, 25, 37, 2 van 50
kilometer, 65 en 100 kilometer.
Deelnemen kost 4 euro. Kinderen onder de 12 jaar nemen gratis deel. Deelnemers kunnen aan
het vertrek ook een heren- of damesfiets huren voor 15 euro, en daar kan vanaf nu voor
ingeschreven worden. In deze prijs is ook het startgeld inbegrepen.
www.mechelsegordel.be
LDN